Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Gouda, 14 Maart 2013

De Krant Van Gouda, 14 Maart 2013

Ratings: (0)|Views: 748|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant Van Gouda, 14 Maart 2013
De Krant Van Gouda, 14 Maart 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Mar 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
03 15 19
Gouda GeeftPremière docusoap Kort HaarlemProees Goudse Weekendschool
Toeristeninformatieweer via VVV Gouda
Toeristisch Informatie Punt Gouda (TIP) heetvoortaan VVV Gouda. De gemeente sloot hier-toe een overeenkomst met VVV Nederland.De stad mag daardoor het merk VVV weergebruiken.
Een jaar geleden ging VVV Het Groene Hart,waar de Goudse VVV toe behoorde, failliet.Het VVV-gebouw aan de Tiendeweg gingonmiddelijk op slot. Bezoekers aan de stad konden ineens nergens terecht voor informatie.En al die plaatselijke gegevens bleven daarnaook voor iedereen ontoegankelijk. De gemeen-te Gouda tuigde daarop met OrganisatieburoGrand Canyon in allerijl het Toeristisch Infor-matie Punt Gouda op. Op 1 mei 2012 gingTIP van start in de Goudse Waag, Kaas- enAmbachtenmuseum, op de Markt. De naamTIP maakt nu dus plaats voor VVV Gouda.Grand Canyon blijft de toeristische informa-tievoorziening, in overleg met de gemeente en bedrijven en instanties in de stad, uitvoeren.VVV Gouda is te vinden in de Goudse Waag.Vanaf 1 april is de Goudse Waag zeven dagen per week open van 10.00 tot 17.00 uur, en opkoopavond.
Lees verder op pagina vijf.
Stemmen opkroonappels
Ter gelegenheid van de aankomende inhul-diging, organiseert het Oranje Fonds de zoek-tocht naar de Kroonappels. In het gehelekoninkrijk kunnen maatschappelijke organi-saties bestaande initiatieven voordragen inéén van de drie categorieën Jeugd, Buurt enHelpende Hand.
De drie winnaars krijgen het predicaat OranjeFonds Kroonappel en winnen elk 50.000 euroen een bronzen beeldje. Uit Gouda gaan zestienorganisaties voor deze prijs. Vanaf nu is dezevoordracht te bekijken op www.kroonappels.nlonder gemeente Gouda. In het stemweekend van 15, 16 en 17 maart kan iedereen uit dezegemeente hierop stemmen en zo het bescherm- paar van het Oranje Fonds de weg wijzen naar de mooiste sociale initiatieven. De initiatievenmet de meeste stemmen in de gemeente gaandoor naar de volgende ronde.Het Oranje Fonds organiseert op 15 en16 maart, samen met duizenden organisatiesin het land, NLdoet; de grootste vrijwilligers-actie van Nederland. Vrijwilligers kunnenzich aanmelden voor een klus en organisatieskunnen zich aanbieden als werkplek voor vrij-willigers. In Gouda zijn er ruim vijftig klussenaangemeld. Zo kunnen op 16 maart ouderen inIrishof en woonachtig in de wijk Goverwellezich opgeven om mee te doen aan een beauty-dag. Verder gaat JCI Gouda op 16 maartzich inzetten voor de woongemeenschap vanHumanitas DMH in Gouda. Zie voor een com- pleet overzicht van klussers en klusaanbiedersin de eigen regio op www.nldoet.nl.



  
                   
                                                                                              
 
 
 

 
 
 

 
 
  
              
Meehelpen met NLdoet in Gouda
(Archieffoto)VVV Gouda in de Goudse Waag aan de Markt.
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
Groene Hart Fysio & Sport
Zie pagina 23
Sport2000
Zie pagina 24
Jaargang 9 - nummer 11 - 14 maart 2013
GenomineerdenSportverkiezing
In het op diezelfde middag geopende zwem-bad het Groenhovenbad zijn op vrijdagavond19 april de Goudse sportverkiezingen. Tijdensdeze onder meer door Sport.Gouda georga-niseerde avond, worden de jaarlijkse sport-prijzen uitgereikt.
De jury heeft negen sporters en drie teams ge-nomineerd. In de categorie sporttalent zijn dit:Sanne Dekker (bobsleeën), Tim van Duuren(zwemmen) en Tom de Heijer (schaatsenen inline skaten). De genomineerde sport-vrouwen zijn: Aafke van Leeuwen (Jiu Jitsu),Chantal van der Lans (Jiu Jitsu) en FemkePluim (atletiek). In de categorie sportmannenzijn Tim Dekker (atletiek), Ronald Hertog(atletiek) en Sjoerd den Hertog (inline skaten)genomineerd. Tot slot zijn er de sportploegenJodan Boys (mannen voetbal), Vollingo (damesvolleybal) en wedstrijdploeg GRB (zwemmend redden) die strijden om de titel sportploeg vanhet jaar. Ook is op deze avond de uitreiking vande integratieprijs die gaat naar de verenigingdie zich het afgelopen jaar nadrukkelijk heeftingezet voor de integratie van sporters met een beperking binnen de eigen sportvereniging.
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Het spande er dinsdag 12 maart om of deorganisatie van benefietconcert Gouda Geeftzijn evenementenvergunning kreeg. Er is opdie avond ook een toneelvoorstelling is in deAgnietenkapel. De gemeente besloot een ver-gunning te geven voor een concert van 11.00tot 20.00 uur in plaats van 13.00 tot 23.00 uur.
“We hebben vanwege de geluidsoverlast van beide evenementen voor elkaar, goed naar deevenementenvergunning gekeken. De conclu-sie is dat de evenementenvergunning wordt ver-strekt, maar om elkaar geen overlast te bezor-gen wordt de programmering van Gouda Geeftaangepast”, reageert een woordvoerder vande gemeente Gouda. Tessa Halm van GoudaGeeft heeft een gemixt gevoel bij dit besluit.“Aan de ene kant zijn we erg opgelucht dat hetdoor kan gaan, want we hebben er enorm veelenergie in gestopt. Tegelijkertijd vinden we heterg jammer dat het avondprogramma niet door kan gaan. De toneelvereniging die al een ver-gunning had voor haar voorstelling wilde nietmet ons in gesprek over een alternatief. Degemeente moest daarom een besluit nemen.Maar gelukkig overheerst het gevoel van blijd-schap. We zijn blij dat het evenement door kangaan en we gaan er een mooi feest van maken.”GoudaGeeft neemt zaterdag 23 maart een voor-schot op het bezoek van Radio 538. Radio 538zal maandag 25 maart de hele dag aanwezigzijn om donaties in te zamelen voor War Child.Voorafgaand zal Gouda Geeft op zaterdag23 maart van 11.00 tot 20.00 uur op de NieuweMarkt aanwezig zijn, waar verschillende arties-ten voor het goede doel optreden. De middag begint met optredens van schoolbands die ge-volgd worden door lokale bands als Broadband Theatre en Snoeshaen. Ook Bertha Verbeek zalmet haar band Noa niet ontbreken, net als TessaBelinfante. Een aantal lokale ondernemerszal met eigen acties rond het podium ook een bijdrage aan War Child leveren. Het volledige programma is te zien op www.goudageeft.nl.GoudaFM zal de hele actiedag een live-uitzen-ding op locatie verzorgen.
Bertha Verbeek / Noa is een van de artiesten die optreedt tijdens het benefietconcert Gouda Geeft.
Gouda Geeft moetprogramma aanpassen
Meer bezuinigingen in Gouda
TekoopbijbanketbakkerijVandenBerg
www.538voorwarchild.nl 
TekoopbijbijbelshopSammaMarktGouda
Radio
538
/ Warchild 
Maandag 25 maart 2013 op de Markt 
6.00-23.00uur 
Ik ga minder snel naar de dokter om mijn eigen risico niet tehoeven aanspreken.
Toelichting
Uit angst voor het verhoogde eigen risico blijven steeds meer mensen weg bij tandarts, ziekenhuis of dokter.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nlDe stelling van vorige week luidde:
Donkere snelwegen zijn gevaarlijk, zorgen voor ongelukkenen kosten dus geld.
Stelling van de Week 
Nummer 11, 14 maart 2013Oplage: 69.000 exemplaren
 
PREVENTIEF BOTONDERZOEK IN UW DIRECTE OMGEVINGOp vrijdag 22 maart 
Met een botscan bestaat de mogelijkheid om in een vroeg stadium botontkalking(osteoporose) op te sporen. Deze aandoening is de meest onderschatte ziekte van dit moment, met directe consequenties voor het ontstaan van botbreukenaan de wervels, heupen en andere botstructuren. 80% van de mensen weten niet dat zij een lagere botdichtheid hebben dan dat bij de leeftijd past, omdat zenooit hierop onderzocht zijn. Om osteoporose te voorkomen is een vroegtijdigebotscan essentieel (vanaf 35 jarige leeftijd is dit al aan te raden).Dit onderzoek wordt gedaan met behulp van een ultrasoon botscan apparaat,dat op betrouwbare en veilige wijze uw botdichtheid meet,en duurt ongeveer 15 minuten.De complete scan en aanvullend advies worden u aangeboden tegen het gereduceerde tarief van
35,00
(normaal
60,00)
 Voor afspraken en reserveringen:
Natural BodycareLange Tiendeweg 44 Gouda0182 – 513265
35,5 % Eens58,1 % Oneens6,5 % Geen mening
 Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nlredactie@dekrantvanbodegraven.nlredactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan-huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen enop verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),Bodegraven (1x) en Gouda (5x).www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456(werk dagen).
Volg ons via:
Stadsgedicht
Stadsdichteres Klara Smeets plaatst dit jaar maandelijks een gedicht in De Krant vanGouda. Bovendien draagt zij gedichten voor op GoudaTV, kanaal 63. Zie ook: www.dekrantvangouda.nl.
Groene wal
het is de eigenwijze wijze waaropkrokussen en helderwitte klokjesde bevroren lucht in prikkenondeugend laag boven de kale grond alsof ze nog terug kunnenwanneer de dag nog krap van winter isdan toch blijven en het begin schrijvenvan het uitbotten, verschijnen, bekledenuitdijen van alles om me heentussen kleurloos verdorde vlakkenschieten brutale lijnen omhoog beloven een park op dit strookjeniemandsland 
Klara Smeets@KlaraSmeets
Zaterdag 23 maart geeft Klara Smeets van13.00 tot 14.30 uur een workshop dichten,waarvan de opbrengst naar War Child gaat.Aanmelden via info@klarasmeets.com.Al meer dan zeventig jaar werken de provin-cie Zuid-Holland en het Zuid-Hollands Bureauvoor Toerisme samen aan het creëren en in stand houden van een aantrekkelijk Zuid-Holland voor (inter)nationale bezoekers. ProvincialeStaten hebben echter bezuinigingsmaatrege-len getroffen. Eén daarvan treft het toeristisch beleid van de provincie. Dit betekent dat hetZuid-Hollands Bureau voor Toerisme, dat ge-vestigd is in Delft, de deuren per 1 juni moetgaan sluiten. De taken moeten zoveel mogelijk worden overgenomen door de regionale VVV’s.
Sluiting ZHBT
Speciaal voor de komst van Radio 538 voor War Child naar Gouda op maandag 25 maart, wordt boven afgebeelde kaart onder meer zaterdag inde binnenstad van Gouda verspreid. Ook zal dekaart in diverse winkels te verkrijgen zijn.
De boekenplank van Verkaaik
Met mijn moeder van 91 heb ik vaak gesprek-ken over ‘leven na dit leven’. Mijn moeder iseen gelovig mens. Ik ben dat niet. Mijn moeder heeft het boek gelezen van Moody (Leven nadit leven) en van Pim van Lommel (Einde-loos bewustzijn). Beide auteurs komen uit hetmedisch circuit en gebruiken hun beroep omhun mening over dit onderwerp extra gewichtte geven. Tot op heden heb ik er weerstand tegen kunnen bieden. Dit, omdat een cardio-loog geen deskundige is op het gebied vanonze grijze massa en de door hen genoemdesymptomen zoals wit licht en mooie muziek zouden immers goed veroorzaakt kunnen wor-den door zuurstoftekort in de hersenen? Maar dat tegenargument gaat niet helemaal meer op.Eben Alexander brengt mij aan het twijfelen.Hij gaf al vijftien jaar les in de neurochirur-gie toen hij een bijna-doodervaring kreeg naeen zeldzame vorm van hersenvliesontsteking.Zeven dagen lang was hij buiten bewust-zijn, tot hij onverwacht uit zijn diepe comaontwaakte. Wat hij zich kan herinneren uit dietijd staat voor altijd in zijn geheugen gegrift:hij is ervan overtuigd geraakt dat er meer is nade dood. In dit fascinerende boek vertelt hijzijn ongelooflijke verhaal. Zou er dan toch eenleven na dit leven zijn?...
Bart Jansen
De raad en het college van Gouda kwamen11 maart bij elkaar om over nieuwe nood-zakelijke bezuinigingen te praten.
Voorafgaand aan dit overleg lekte vertrouwe-lijke stukken uit. Burgemeester Schoenmaker noemt dit ‘onacceptabel’ en zei dat hij dit tot opde bodem wil uitzoeken. De verwachting is datde gemeente Gouda vanaf 2014 opnieuw moetgaan bezuinigen, oplopend tot circa vijf mil- joen euro structureel vanaf 2015. Deze bezui-nigingen komen bovenop de bezuinigingen dieeerder zijn ingezet. Nog meer bezuinigen kandaarom alleen als er keuzes worden gemaakt.Er liggen verschillende scenario’s waaruit deingrediënten gehaald moeten worden die uit-eindelijk zullen leiden tot het ‘Goudse Model’.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
goudamediagroep liked this
goudamediagroep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->