Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Savet za Đakone

Savet za Đakone

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Ćađo133

More info:

Published by: Ćađo133 on Mar 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

 
 
Ecclesia Gnostica Catholica 
Napisao
:
Dionysus Soter 
Predgovor 
:
Sabazius R.S.S.
 
2
Copyright © Ordo Templi Orientis, 1996JAF Box 7666, New York, NY 10116Copyright © Scarlet Woman Lodge, 1997P.O. Box 3203, Austin, TX 78764Sva Prava Rezervisana. Nijedan deo ove publikacije ne sme bitireprodukovan ili prenesen u bilo kom obliku, ili bilo kojimsredstvima, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje, bez dozvole, u pisanoj formi, Ordo TempliOrientis ili Scarlet Woman Loži. Kritičari mogunavoditi kratke delove.Originalno uredio Content KnowlesOriginalni prikaz Kip CoddingtonDizajn prednje strane: Kip Coddington and Lisa Collins.Dizajn Sunca: John Bowie93Od pisanja ovog teksta, ali pre njegovog izdavanja,Dionysus Soter je bio zareñen u SveštenstvoGnostičke Katoličke Crkve, uzimajući novo ime DionysosThriambos. Nije revizirao ili ureñivao sadržajSaveta za ðakone od dobijanja svetih uredbi, tako ovoostaje tekst za ðakone od ðakona.93 93/93D.Th.
 
3
PREDGOVOR
Ako se pojedini pričesnik u Gnosičkoj Misi uporedio sa zrakom Sunčevesvetlosti, onda bi se oficiri u Gnostičkoj Misi mogli uporediti sa snopovimaobojenog svetla koja se dobija kada Sunčeva svetlost prođe kroz prizmu, a da jeprizma u ovom slučaju Kabalistički simbolizam. Sveštenica bi vladala kratkomtalasnom dužinom, krajem visoke frekvencije ovog Spiritualnog Spektra, Sveštenikbi upravljao dugom talasnom dužinom, krajem kratke frekvencije, a Đakon bidržao Centar, mesto ravnoteže, međusobni uticaj između dva kraja spektra, atakođe između samog prelomljenog spektra i bele Sunčeve svetlosti.Kao i Ruah, Đakon stoji između Nešamaha i Hiaha; ali takođe izmeđuNešamaha i Nefeša. Đakon je u isto vreme i „A“ u IAO i „V“ u IHVH. Tako jeĐakonova središnja pozicija u Gnostičkoj Misi u isto vreme i simbolična ipraktična. Đakon je izazov da pomogne Svešteniku i Sveštenici u ispunjenjunjihovih uloga i istovremeno da koordinira aktivnostima skupa sa aktivnostimaostalih oficira. Ova središnja uloga daje Đakonu jedinstvenu perspektivu naceremoniju, perspektivu koju možda ne dele Sveštenik i Sveštenica. Oni koji težesveštenstvu bi stoga bili dobro savetovani da iskuse đakonstvo iz prve ruke.Ovo delo, napisano od strane iskusnog, promišljenog, i rečitog članađakonata, bi trebali biti od vrednosti ne samo autorovom predviđenomauditorijumu đakona u treningu, već takođe i iskusnijim đakonima, a čak ičlanovima sveštenstva i episkopata. Neka bude kao tonik koji osvežava njihoventuzijazam i radoznalost o našoj pupećoj, ali dobro ukorenjenoj duhovnojtradiciji.napisao Sabazius X(poznat kao Tau Apiryon)Grand Terrace, KalifornijaFebruar 21, 1997 e.v.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->