Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Turismul de Afaceri Si de Evenimente

Turismul de Afaceri Si de Evenimente

Ratings: (0)|Views: 1,016|Likes:
Published by Maria Voslaban
turism de afaceri si de evenimente
turism de afaceri si de evenimente

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Maria Voslaban on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

 
Universitatea „Lucian Blaga” Din SibiuFacultatea de ŞtiinŃe EconomiceIoan COSMESCU
TURISMUL DE AFACERI ŞI DEEVENIMENTE
- NOTE DE CURS – -
PENTRU ÎNVĂłĂMÂNT LA DISTANłĂ ŞI CU FRECVENłĂ REDUSĂ -
2008
 
 
2
 
 
3 
CuprinsCAPITOLUL 1. ImportanŃa organizării de evenimente în activitatea deturism........................................................................................................................4
1.1. Turism evenimenŃial - motivaŃii şi aspecte specifice.............................................41.2. Turismul de afaceri şi evenimentele specifice acestuia.........................................81.3. TendinŃe pe plan mondial în industria reuniunilor..............................................101.4. România pe piaŃa de reuniuni şi congrese...........................................................131.5. Partenerii de afaceri pe piaŃa de reuniuni............................................................15
CAPITOLUL 2. Turismul de afaceri - istoric şi concepte................................................19
2.1. Organizarea unui eveninsent tip reuniune (convenŃie, conferinŃă, întrunire,seminar, program de training etc.)......................................................................202.2. Organizarea de evenimente în business-hoteluri.................................................302.3. Organizarea unui târg sau a unei expoziŃii..........................................................332.4. Programe şi călătorii incentive...........................................................................342.5. Evenimente în aer liber (outdoor training, teambuilding)....................................37
CAPITOLUL 3. Turismul de afaceri – istoric şi concepte...............................................40
3.1. Scurt istoric al turismului de afaceri...................................................................403.2. Concepte şi teorii privind turismul de afaceri.....................................................423.3. Asemănări şi deosebiri între turismul de afaceri şi turismul de loisir..................443.4. Avantajele turismului de afaceri pentru destinaŃii...............................................453.5. PiaŃa turismului de afaceri..................................................................................46
CAPITOLUL 4. TendinŃe ale turismului de afaceri pe plan mondial.............................48
4.1. SituaŃia actuală a turismului de afaceri...............................................................484.2. Organisme şi organizaŃii internaŃionale în turismul de afaceri............................494.3. Turismul de afaceri în diferite Ńări ale lumii.......................................................504.4. Turismul de afaceri în România.........................................................................524.4.1. Prezentarea generala a turismului de afaceri în România........................524.4.2. Organizarea turismului de afaceri în România........................................544.4.3. Turismul de afaceri şi oferta hotelieră din România...............................554.4.4. Centrele de conferinŃe şi expoziŃii..........................................................58
Capitolul 5. Resursele umane implicate în activitatea turisticăevenimenŃială..........................................................................................................63
5.1. Director asistent / şef compartiment turism de afaceri şi congrese......................635.2. Ghid interpret (pentru congrese şi manifestări internaŃionale).............................645.3. Organizator de evenimente (event organiser / PEO – professional eventorganiser)...........................................................................................................65
Anexe .................................................................................................................................69
Anexa 1. Plan strategic. Organizarea unei reuniuni internaŃionale (congres,convenŃie, conferinŃă)........................................................................................69Anexa 2. Checklist – organizare eveniment..............................................................73Anexa 3. Model – cerere de ofertă (RPF – Request for Proposal)..............................77Anexa 4. Buget eveniment.......................................................................................79Anexa 5. SpaŃii şi servicii pentru organizare evenimente (tip conferinŃă, seminar,trening)..............................................................................................................86Anexa 6. Checklist pentru vizitarea locaŃiei (site inspection).....................................92
Răspunsurile la grilele de autoevaluare............................................................................96

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->