Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
135Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamadun Islam Dan Kesannya Kepada Tamadun Barat

Tamadun Islam Dan Kesannya Kepada Tamadun Barat

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 14,460|Likes:
Published by M. Hasyim Mustamin

More info:

Published by: M. Hasyim Mustamin on Mar 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
TAMADUN ISLAM DAN KESANNYA KEPADA TAMADUN BARATMuhammad Hasyim Mustamin (P.28635)ABSTRAK 
Bebicara mengenai tamadun Islam pada hakikatnya sangat luas cakupannya jika dilihatdari perspektif ajaran tauhid yang telah disyiarkan oleh para nabi dan rasul Allah SWT.sebelum datangnya nabi Muhammad SAW. namun dalam kertas kerja ini akan dibahassecara lebih spesifik kesan tamadun Islam terhadap tamadun barat bermula daripadalahirnya ajaran Islam yang dibawa oleh nabi di tanah Arab sampai kepada zaman pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Beberapa kesan yang ditimbulkan oleh tamadun Islamsama ada secara theologi, politik dan ilmu pengetahuan telah menjadikan kristen barat(Eropa) membuka mata, mengenali dan mempelajari Islam. Suasana dan sikapketerbukaan ajaran Islam telah menjadi satu motivasi terwujudnya sikap ilmiah dalammenemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yunani klasik sehingga menjadilahan terbentuknya pola transmisi ilmu-ilmu Islam terhadap eropa barat dan telahmemberi kesan yang sangat mendalam terhadap munculnya pembaharuan (renaissance)dan menjadi apa yang sekarang kita kenali dengan tamadun barat.
1.0PENGENALAN
Sebahagian tokoh yang terlibat dalam mengkaji sesebuah tamadun nampaknya tak bolehmelepaskan diri (independent) terhadap pandangan yang subyektif. Subyektifiti tersebutdapat dipengaruhi oleh pelbagai faktor sama ada motivasi sosial, politik dan agama.Tamadun Islam dan tamadun barat (Kristen) adalah dua fenomena historis dankontemporer yang banyak dikaji, ini tidaklah bererti penulis tak memperhatikan beberapa bentuk tamadun lainnya namun kerana kedua tamadun ini silih berganti mendominasisama ada secara sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama sehingga saling memberikankesan terhadap perjalanan tamadun dunia.
1.1Memahami konsep dan perbezaan Tamadun Islam dan Barat
Perkataan Tamadun pada hakikatnya berasal dari bahasa arab dan telahdiselaraskan penggunaannya dalam bahasa melayu. Dalam Kamus DewanBahasa, perkataan tamadun bererti kebudayaan, kemajuan, peradaban. Dalam bahasa arab ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertiantamadun, Ibnu Khaldun umpamanya menggunakan kata umran dan Hadarat, al-farabi, Farid Wajdi dan syeik Muhammad Abduh menggunakan kata madaniyat.Kemudian muncul pula perkataan tamaddun yang pertama kali diperkenalkanoleh Jurji Zidan, seorang penulis kristian yang banyak menulis tentang sejarahIslam dan sastera arab.Prof. syed Muhammad Naquib Al-Attas mentakrifkan tamadun Islamsebagai keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi masyarakatnya.
 
Didalam bahasa inggeris pula perkataan yang sama pengertiannya dengantamadun ialah
civilization
. Perkataan ini diambil dari bahasa latin dan perkataanmula digunakan dan terjelma dalam buku-buku inggeris dalam kurun yang kesembilan belas masehi. Istilah ini secara umum dalam
 International Encyclopediaof Sosial science
seperti yang dijelaskan oleh Taylor seorang penyelidik British bahawa pengertian tamadun ialah suatu himpunan fenomena abstrak yangmengandungi segala macam pengetahuan, kepercayaan, kesenian, nilai-nilaimoral, undang-undang dan tradisi sosial; serta segala kemampuan dan kebolehanyang dihasilkan oleh manusia, sifatnya sebagai anggota dalam masyarakat. (Daud,1987).M.A.J Beg (1980) telah mengemukakan satu teori tentang tamadun.Menurutnya di dalam dunia ini hanya terdapat dua sahaja konsep tamadun iaitukonspe tamadun Islam dan konsep tamadun barat. apabila sesebuah tamadun itumemenuhi ciri-ciri yang digariskan oleh tamadun Islam ia dikatakan sebagaisebuah tamadun Islam, manakala apabila tidak menepati ciri-ciri yangdikehendaki oleh Islam seperti sekular atau materialistik, ia dikategorikan sebagaitamadun barat. ringkasnya semua bentuk tamadun yang bersifat sekular dikatakansebagai tamadun barat.Dari pelbagai pandangan diatas dapatlah disimpulkan bahawa tamadunIslam ialah manifestasi kemajuan dan pembangunan yang dibina oleh masyarakatIslam berlandaskan ciri-ciri Islam. Penekanan dalam pembinaan tamadun Islamadalah merangkumi aspek spiritual, material dan intelektual. Ringkasnya Islammerupakan sebuah tamadun yang bersifat multidimensional. Sedangkan tamadun barat ialah kemajuan dan pembangunan yang dibina ialah lebih menjurus untuk mendapatkan keuntungan dan pembangunan yang bersifat kebendaan (material)sedangkan aspek spiritual dikesampingkan dan lebih berasaskan kepada nilai-nilaikebendaan dan moral.2.0
LATAR BELAKANG KRISTEN BARAT (EROPA) SEBELUMMASUKNYA ISLAM.
Sivachandralingam (1997), menyatakan bahawa sejarah awal tamadun eropa iaitudimulai sejak zaman Greek (2000 SM-1200 SM) hingga zaman Rom (753 SM.-509 M). Agama yang mendominasi kedua zaman ini sebelum masuknya pengaruhkristen adalah menyembah berhala yang berasaskan kepada
 politheisme
(menyembah banyak tuhan). Malah pada zaman Rom kuno, setiap negaramempunyai agamanya sendiri dan menyembah Tuhan atau hero yang menjadi penemu tradisional atau pelindung empayar. Kaisar Agustus pada masa itudianggap sebagai penyelamat dan Tuhan. Dibawah pemerintahan maharajaDomition (81-96M) menyembah maharaja menjadi agama yang direstui olehnegara.Empayar Rom mencapai zaman kegemilangannya di zaman romana iaitudari 27 SM sehingga 180 M. selepas berakhirnya era keamanan ini, Rom telah
 
melangkah ke zaman kemerosotan yang disebabkan oleh pelbagai faktor sama adakerana perluasan empayarnya yang melampaui batas dan kemampuan, perubahandalam sistem pentadbiran, kemerosotan ekonomi, serangan wabak penyakit,serangan orang-orang gasar dan pengaruh agama kristen. Edward Gibbon (…….)menyatakan bahawa sikap teologi ajaran kristen yang menyerah kepada tuhandalam saat kesusahan menjadi punca utama kemerosotan tamadun Rom. Gruman(1961) juga menambahkan bahawa wujudnya kebebasan penduduk Rom dalammenganut kepercayaan agama Pagan (menyembah berhala) yang tak bolehdiseimbangkan oleh empayar Rom menjadi punca kejatuhan empayar Romsehingga perkembangan agama kristian juga menamatkan amalan penyembahanterhadap maharaja. Dan puncaknya ialah pada masa agama kristen diterima olehmaha raja Constantine (312-337 M) sebagai agama rasmi Rom, ia telahmelahirkan skeptisisme yang keterlaluan dan menyebabkan pemikiran masyarakatmula diselubungi oleh kemusykilan. Agama kristian semakin melengkapkankemerosotan dalam keseimbangan agama dengan menamatkan toleransi dalamsistem kegerejaan kristiani.Pada masa pemerintahan raja constantine ia memindahkan ibu kota darirom ke konstantinopel. Namun kerana pengganti-penggantinya mendapati amatsukar untuk memerintah empayar yang begitu luas yang meliputi rom dankonstantinopel maka empayar dibahagi kepada dua, satu berpusat di rom dan satu berpusat di konstantinopel. Maharaja konstantinopel memerintah di timur danmaharaja rom memerintah di barat. apabila maharaja rom terbunuh, hanyaterdapat seorang maharaja iaitu maharaja di konstantinopel yang menggelarkandirinya sebagai roman emperor walaupun dia hanya memerintah bahagian timur empayar rom. Empayar inilah yang berkekalan dari 456M hingga 1453M.Empayar timur ini meliputi negeri-negeri seperti di tenggara eropa, asiaminor, syam yang meliputi syiria, palestin, mesir dan pulau-pulau timumediterranean. Syam khususnya diduduki oleh bangsa arab dan bukan arab.Pengaruh agama kristian di wilayah tersebut sangat kuat dan di wilayah-wilayahinilah yang banyak penduduknya menganut agama krisitian yang mana sebelumdatangnya Islam terletak dibawah kuasa kerajaan rom (Byzantine) yangmenjadikan agama kristian sebagai agama rasmi negara yang telah diakui sebagaiagama rasmi di mesir pada tahun 381M (Mahayuddin, 2000).3.0
HUBUNGAN ISLAM DENGAN KRISTEN KLASIK 
Pada hakikatnya sebelum datangnya Islam, Kristen barat telah memiliki hubungan perdagangan, diplomatik dengan orang-orang Arab pra Islam dan hubungan ini berlanjut hingga datangnya Islam ke arah hubungan yang lebih akrab lagi.Sebagaimana Hugh Goddard (2000)menyatakan, bahawa sebelum dilantiknyaMuhammad SAW. sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah SWT. pada masa dibawaoleh saudara Bapanya Abu Thalib ke syam untuk urusan perniagaan, bertemuseorang rahib di Busra yang bernama Bahira. Bahira dikatakan mendapat tanda-

Activity (135)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Clay ReNce liked this
Atiqa Saleh liked this
Jummahdi Mukhtar liked this
Wan Rubiah liked this
Rozaimah Shariff liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->