Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Green Garden 55

Green Garden 55

Ratings: (0)|Views: 498|Likes:
Published by Vojislav Ribar

More info:

Published by: Vojislav Ribar on Mar 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
Green Garden • broj 55 • ožujak / travanj 2008. • godina VIII • cijena 3 KM
Njega travnjakaPresadnice povrćaMalina i kupinaŠljivine osicePosluživanje vina
 
BROJ 55 • OŽUJAK / TRAVANJ 2008
3
SADRŽAJ
BILJKE POGODNE ZA OBLIKOVANJE 4PROLJETNO BUĐENJE TRAVNJAKA 5PROIZVODNJA PRESADNICA POVRĆA 6BOSILJAK 7MALO POZNATE POVRTNICE 8BIOLOŠKA ZAŠTITA OD CVJETNOG ŠTITASTOG MOLJCA 9SIMPTOMI NEDOSTATKA HRANJIVA NA KRUMPIRU 10SLANUTAK 11GRIPPLE 12
OPRAŠIVAČI ZA SORTU VILJAMOVKU
13
VOĆNJACI GUSTE SADNJE
13SADNJA MASLINA 14KUPINA 15SVE O MALINI 16MOSTARSKA TREŠNJA NA PATULJASTI NAČIN 17ŠLJIVINE OSICE 18GREJP ZA MRŠAVLJENJE I SMANJENJE KOLESTEROLA 19PITANJA I ODGOVORI 20TRIPSI NA KOŠTIČAVIM VOĆKAMA 21NAJNOVIJE KVALITETNE SORTE TREŠANJA 22KALEMLJENJEM DO VEĆE RODNOSTI VOĆAKA 23HERKULES i OURAGAN SISTEM 4 24POSLUŽIVANJE VINA 25KALENJE STRNIH ŽITARICA 26TALIJANSKI LJULJ POGODAN ZA VOLUMINOZNU KRMU 27SJETVA DJETELINSKO TRAVNIH SMJESA 28PASTRNJAK 29ZANIMLJIVOSTI 30
Glasilo GREEN GARDENNakladnik:
SJEMENARNA,Široki Brijeg, Knešpolje b.b.88220 Široki Brijeg,Tel.: ++ 387 (39) 703 572,Fax: ++ 387 (39) 705 572
Glavni urednik:
dr. Ivan Ostojić
Redakcijski kolegij:
Josip Brkljača, Nino Rotim, Goran Jurilj,Aida Kohnić, Danko Tolić, Mario Ćubela
Marketing:
Snježana Spahić - Bevanda, dipl. oec.
Gračko oblikovanje:
Damir Šanje
Tisak:
GDD
POLET
, Sarajevo
Fotograja na naslovnici:
Ivan OstojićMišljenjem Federalnog ministarstvaobrazovanja, nauke, kulture i športa broj:05-15-5920/04 od 31. 12. 2004. godinečasopis Green Garden oslobođen je plaćanja poreza na promet.
Urednikovariječ
Pred vama je proljetni broj poljoprivrednog glasila GREEN GARDEN kojina svojim stranicama i ovaj put donosi niz zanimljivih članaka iz oblasti voćar-stva, vinogradarstva, vinarstva, povrćarstva, ratarstva i cvjećarstva.U ovom broju donosimo i niz aktualnosti iz oblasti zaštite bilja a koje seodnose na sve češće spominjanju biološku zaštitu bilja. Tu su i prilozi o opa-snim štetnicima šljiva-šljivinoj osici kao i tripsima koje redovito možemo za-mijetiti na koštićavim voćnim vrstama. A kako je pravo vrijeme za primjenuherbicida i uništavanje korova, nipošto nemojte zaboraviti pročitati članak oHerkulesu i Ouraganu sistemu 4, čime zaokružujemo spomenuto poglavlje.Osim toga, na stranicama posvećenim povrćarstvu doznajte sve o proi-zvodnji presadnica povrća. Dakle, saznajte sve o supstratima i polistirenskimkontejnerima, o značaju i važnosti kontrole vlažnosti zraka i temperature. Po-vrh toga, tu su ništa manje zanimljivi prilozi o slanutku, pastrnjaku i bosiljkute malo poznatim povrtnicama poput lufe i kivana. S druge strane, vrijeme jeuzgoja krumpira, kod kojeg se često pojavljuju simptomi nedostatka odgova-rajućih hranjiva zbog čega posebnu pozornost treba posvetiti odgovarajućojte pravodobnoj gnojidbi.Tradicionalno u našem poljoprivrednom glasilu većinu stranica posve-ćujemo zanimljivostima iz oblasti voćarstva. Tako je i ovaj put kada možetepročitati sve o novim kvalitetnim sortama trešanja. Nadalje, doznajte značajkeo sadnji maslina, uzgoju kupina i malina koje se sve češće uzgajaju na pod-neblju Hercegovine. Naše vjerne čitatelje interesira i koje su sorte oprašiva-či viljamovke, kakve su stručne upute u pogledu podizanja voćnjaka gustesadnje i još mnogo toga. O tomu, ali i o hranjivima vrijednostima grejpa kaoi prekalemljivanju voćaka doznajte na spomenutim stranicama posvećenimvoćarstvu. Pored toga, ponovno možete saznati sve o GRIPLLE načinu vezanjaarmature u vinogradima i voćnjacima. A ako već uspijete proizvesti kvalitetnovino, doznajte sve o načinu njegovog posluživanja, kao i što to podrazumijevate obuhvaća kultura pijenja vina.Međutim, na našim stranicama ništa manje nisu interesantni prilozi izcvjećarstva na kojima možete doznati koje ukrasne vrste možemo koristiti zadekorativno orezivanje i oblikovanje. Ipak, da bi oblikovani grmovi postiglitoliko željeni vizualni ukrasni dojam, potrebno je voditi računa da formiramoreprezentativnu zelenu površinu koja predstavlja osnovni ukras svakog vrta. Ato možemo postići jedino ukoliko travnjak redovito prihranjujemo i dosijava-mo, u svrhu čega se koriste već dobro poznati Sjemenarnini proizvodi.Povrh toga, u ovom broju donosimo i niz priloga iz oblasti ratarstva teuzgoja djetelinsko-travnih smjesa, kao i članak o kaljenju strnih žitarica. Ali,kako ni to nije sve ipak Vam preporučamo da sami detaljno prelistate naš i vašGREEN GARDEN, a ukoliko smo nešto propustili, nadamo se da nam to nećetezamjeriti.Uredništvo

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->