Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Audit financiar contabil - C-tin. Afanase - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - 2010

Audit financiar contabil - C-tin. Afanase - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - 2010

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by tiberiu22

More info:

Published by: tiberiu22 on Mar 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
1 
Universitatea „Dun
ă
rea de Jos” din Gala
ţ
iFacultatea de Economie
ş
i Administrarea Afacerilor 
CONSTANTIN AFANASE
ISBN 978-606-8216-56-0
Editura EUROPLUS
 
2
 
C U P R I N S
CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR PRINCIPII
Ş
I REGULI CUCARACTER GENERAL
 
51.1.
 
Auditul
 
51.2. Definirea auditului financiar
 
51.3. Rolul auditului financiar
 
61.4. Utilizatorii informa
ţ
iilor financiar contabile
 
71.5. Tipuri de audit
 
81.6. Categorii de auditori
 
91.6.1.
 
Obiectivele auditului financiar
 
111.6.2.
 
Criteriul exhaustivit
ăţ
ii
ş
i integrit
ăţ
ii înregistr
ă
rilor(integralitatea)121.6.3.
 
Criteriul realit
ăţ
ii înregistr
ă
rilor
 
121.6.4.
 
Criteriul corecteiînregistr
ă
ri în contabilitate
ş
i acorectei prezent
ă
ri cu ajutorul conturilor anuale131.7. Imaginea fidel
ă
, riscuri
ş
i prag de semnifica
ţ
ie
 
141.7.1.
 
Imaginea fidel
ă
 
141.7.2.
 
Regularitatea
 
141.7.3.
 
Sinceritatea
 
151.7.4.
 
Principiul pruden
ţ
ei
 
151.7.5.
 
Principiul permanen
ţ
ei metodelor
 
161.7.6.
 
Principiul continuita
ţ
ii activita
ţ
ii
 
171.7.7.
 
Principiul independen
ţ
ei exerci
ţ
iului
 
181.7.8.
 
Principiul necompens
ă
rii
 
191.8. Riscurile în audit
 
201.8.1.
 
Riscul inerent, riscul de control
ş
i riscul denedetectare201.8.2.
 
Riscuri poten
ţ
iale
ş
i riscuri posibile
 
211.8.3.
 
Riscuri generale specifice intreprinderii
 
221.8.4.
 
Riscuri legate de natura opera
ţ
iilor tratate
 
241.8.5.
 
Riscuri legate de concep
ţ
ia
ş
i func
ţ
ionarea sistemelor
 
241.9. Cu privire la importan
ţ
a relativ
ă
 
251.9.1.
 
Iregularit
ăţ
i
 
251.9.2.
 
Inexactit
ăţ
i 251.10. Pragul de semnific
ţ
ie
 
261.10.1.
 
Sistemele semnificative
 
261.10.2.
 
Conturile semnificative
 
271.10.3.
 
Pragul de semnifica
ţ
ie
 
281.10.4.
 
Elememntele specifice pragului de semnifica
ţ
ie
 
301.10.5.
 
Consecin
ţ
ele pragului de semnifica
ţ
ie
 
321.11. Sistemul de control intern
 
331.11.1.
 
Elementele de baz
ă
ale sistemului de control intern
 
331.11.2.
 
Consecin
ţ
ele insuficien
ţ
ei controlului intern
 
351.11.3.
 
Cerin
ţ
ele organiz
ă
rii controlului intern
 
351.11.4.
 
Utilitatea controlului intern
 
361.11.5.
 
Limitele controlului intern
 
361.12. Normele de referint
ă
în audit
 
37
CAPITOLUL II - AUDITUL STATUTAR (LEGAL)
 
392.1. Conceptul de audit statutar
 
392.1.1.
 
Defini
ţ
ie
 
392.1.2. A
ş
tept
ă
rile utilizatorilor situa
ţ
iilor financiare
 
40
 
3
2.1.3. Distinc
ţ
ia audit statutar (legal) – audit contractual
 
402.2. Elemente probante
ş
i tehnici folosite în colectareaelementelor probante422.2.1. Caracteristicile elemetelor probante
 
422.2.2. Probele de audit
 
422.2.3. Testele de control 432.2.4. Procedurile de fond 432.2.5. Factori care influen
ţ
eaz
ă
ra
ţ
ionamentul auditului 432.2.6. Tehnicile folosite in colectarea elementelor probante 452.2.6.1.
 
Tehnica sondajului 452.2.6.2.
 
Tehnica observ
ă
rii fizice 462.2.6.3.
 
Tehnica interviului 472.2.6.4
 
.Tehnica examin
ă
rii analitice 482.2.6.5.
 
Tehnica test
ă
rii sistemelor
ş
i conturilor semnificative 492.2.6.6.
 
Tehnica examin
ă
rii situa
ţ
iilor financiare 502.3. Procedurile de colectare a elementelor probante 522.3.1. Procedura confirm
ă
rii directe 522.3.2. Proceduri suplimentare de verificare a situ
ţ
iilorfinanciare542.3.3. Procedura examinariievenimentelor posterioareinchiderii exerci
ţ
iului financiar572.3.4.
 
Contractarea lucr
ă
rilor de audit financiar 602.3.5. Auditul
ş
i certificarea situa
ţ
iilor financiare 612.3.5.1.
 
Auditul
ş
i certificarea limitat
ă
a situa
ţ
iilorfinanciare612.3.5.2.
 
Auditul si cerificarea in asamblu a situa
ţ
iilorfinanciare622.3.5.3.
 
Lucrari speciale de audit financiar contractual 622.3.5.4.
 
Auditarea unor conturi sau p
ă
r
ţ
i al unor situa
ţ
ii desintez
ă
 642.3.5.5.
 
Auditul privind respectarea unor angajamentecontractuale64
CAPITOLUL III – SUCCESIUNEA LUCR 
 Ă 
RILOR ÎN MISIUNEA DE AUDITFINANCIAR 
653.1. Acceptarea mandatului
ş
i contractarea lucr
ă
rilor deaudit financiar653.1.1.
 
Culegerea
ş
i analiza informa
ţ
iilor despre intreprindere 653.1.2.
 
Scrisoarea de angajament 663.1.3.
 
Încheierea contractului de audit 673.1.4.
 
Orientarea
ş
i planificarea misiunii de audit financiar 683.1.5.
 
Determinarea caracteristicilor proprii aleîntreprinderii auditate683.1.6.
 
Determinarea domeniilor
ş
i a sistemelor semnificative 713.1.7.
 
Determinarea riscurilor 733.1.8.
 
Planificarea activita
ţ
ii de audit 773.2. Aprecierea controlului intern 783.2.1.
 
Con
ţ
inutul controlului intern 783.2.2.
 
Obiectivele aprecierii auditului controlului intern 803.2.3.
 
Etapele aprecierii controlului intern 863.2.4.
 
Etape in stabilirea obiectivelor controlului intern 883.3.
 
Controlul conturilor 943.3.1.
 
Obiectivul principal 943.3.2.
 
Func
ţ
ia de control a contabilit
ăţ
ii 953.3.3.
 
Programul de control al conturilor 973.3.4.
 
Exercitarea controlului asupra conturilor 98

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->