Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Isu-Isu Pekerja (Feb/Mac 2009)

Isu-Isu Pekerja (Feb/Mac 2009)

Ratings:

4.8

(5)
|Views: 2,599 |Likes:
Published by Kris Khaira
Bi-monthly newsletter produced by labour organising movement in Penang, Malaysia.
Bi-monthly newsletter produced by labour organising movement in Penang, Malaysia.

More info:

Published by: Kris Khaira on Mar 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Kemerosotan ekonomi yang berlakusecara global sejak tahun lepasmenjadikan 2009 tahun yang amatsukar!Pertubuhan Buruh Antarabangsa(ILO) membuat unjuran bilanganpengangguran global dijangkamengakibatkan 210 juta orangmenganggur menjelang akhir 2009.Situasi ini turut memberikan impakbesar kapada Malaysia. Dijangkakandalam sektor pekerjaan tempatan,pemberhentian pekerja menjadi seriustahun ini. Menurut laporan The Sun yangbertarikh 29 Jan 2009, PengarahEksekuti Persekutuan Majikan-MajikanMalaysia (MEF) Shamsuddin Bardanmemberitahu media bahawa
lebihdaripada 10,000 pekerja telahdiberhentikan semenjak 1 Jan2009.
 Ramai lagi dijangka mengalami nasibmalang. Pada awal tahun ini, MEF pernah menganggarkan
200,000hingga 400,000 pekerja akan hilangpekerjaan tahun ini.
 Jika anggaran itu menjadi kenyataan,kadar penggangguran Malaysia akanmelompat dari 3.3 percent ke 4.5hingga 6.2 percent, mencecah parastertinggi dalam sejarah Malaysia.Anggaran-anggaran ini bukan sesuatuyang jauh daripada kaum pekerja diMalaysia. Realitinya, banyak kilangtelah mula menjalankan cuti paksa,kebatalan kerja OT dan potong gaji. Kaum pekerja sudah terdengar desas-desus pemberhentian kerja meskipunperkataan yang akan digunakankedengaran lembut iaitu skimpemisahan sukarela.
1,500 pekerja Western Digital (M)Sdn Bhd
di Zon Perindustrian BebasSamajaya, Sarawak boleh dikatakanantara kumpulan awal menerima kejutanpahit sebelum menjelang tahun baru2009 setelah syarikat Amerika Syarikatitu bertindak menutup operasinyadengan alasan beban kegawatanekonomi.Isu pemberhentian pekerja adalah satukenyataan yang tidak boleh dinakan.Apa yang membimbangkan ialahada majikan sewenang-wenangnyamengambil kesempatan membuangpekerja dengan berselindung di sebalikalasan krisis ekonomi.Ada juga majikan yang mengabaikankebajikan mereka tanpa memberipampasan atau aedah penamatankerja yang sewajarnya denganmelarikan diri sahaja tanpa bagi apa-apa notis kepada pekerja. Pekerjakontrak yang diberhentikan pula tidakboleh mengharapkan apa-apa daripadamajikan.Ini menjadikan kaum pekerja serba-salah, terutamanya pada masa kiniyang tingginya kos kehidupan akibatinfasi yang terlampau tinggi.
Pemberhentian pekerja
dan kemerosotan ekonomi
ISU-ISU
PEKERJA
FEB/MAC 2009 KEluArAn PErCuMA PusAt KhidMAt PEKErjA tAnjung (PKPt)
 
Terutamanya, banyak kemudahan asasseperti air, elektrik dan hospital diswastakan. Semua ini menjadi bebankaum pekerja. Mereka yang pinjamwang daripada bank akan gagal membayar pinjaman. Kaum pekerjabukan sahaja kehilangan kerja tetapimengambil risiko kehilangan rumah.Walaupun Timbalan Perdana MenteriNajib Abdul Razak mengatakan bahawakerajaan menyuntikkan dana setinggi7 bilion untuk merancakkan ekonomiMalaysia, kaum pekerja masih tidakkelihatan langkah-langkah yang betul-betul menjaminkan mata pencarianmereka.Bagaimana 7 bilion ini boleh membantukaum pekerja? Ke mana semuaduit itu pergi dan apa impak yangmemanaatkan kaum pekerja? Semuasoalan itu masih tertanya-tanya olehkaum pekerja.
Sumber: Harian Metro
Pemberhentian pekerjadi Nikko Electronics
Nikko Electronics Berhad adalah sebuahsyarikat yang membuat alat mainanmenggunakan alat kawalan denganpekerja seramai 1200 warganegara dan400 pekerja asing.Sejak tiga tahun kebelakangan inipekerja Nikko tidak menerima sebarangkenaikan gaji atau bonus. Tetapimereka memahami keadaan syarikatdan menerima kepincangan tersebutdengan penuh taat dan harapanbahawa keadaan yang menyekatkan inihanyalah sementara.Pada 30 Jun 2008, pada pukul lebihkurang 4.30 petang, pekerja Nikkodipanggil ke bilik persidangan danberita mengejutkan yang semua pekerjaakan diberhentikan kerja disampaikankepada mereka. Sejurus selepas itusemua pekerja disuruh keluar dankereta polis sampai tepat pada waktuitu untuk menjaga kepentingan pihakpengurusan, walhal pekerja terpinga-pinga.Manakala pekerja yang menunggu vanuntuk ke kilang berasa amat risauapabila van tidak sampai-sampai padaIsnin itu. Mereka terus mengambil pengangkutan sendiri dan bilabertanyakan kepada pihak pengurusan,mereka diberitahu supaya tidak perlubekerja lagi.Perasaan terkejut dibayangi rasaketakutan menular dalam diri semuapekerja terutamanya mereka yangberpendapatan rendah keranatidak berupaya tanpa gaji. Ramaipekerja yang merupakan ibu tunggal menangis apabila menerima kejutanini tanpa sebarang notis. Ada jugapekerja di mana kedua-dua suamidan isteri bekerja untuk Nikko.Kejutan tanpa sebarang notis benar-benar telah melemahkan semangatsetiap satu pekerja Nikko. Segalaketaatan mereka kepada Nikko tidakbermaksud lagi. Mereka dijanjikanoleh majikan bahawa dalam dua bulansemua pampasan akan dibayar.Pekerja-pekerja terus mengunjugipejabat buruh untuk meminta bantuan.Mereka diberitahu bahawa usaha-usaha akan diambil untuk membantumereka. Tetapi sejurus selepas MTUCcuba membantu, Mahkamah Tinggitelah memutuskan bahawa pampasanuntuk para pekerja ini tidak bolehberjalan selagi syarikat tidak ditutupdengan betul. Sudah lebih empat bulanbelalu tetapi sehingga sekarang pihakmajikan masih tidak menunaikan janjimereka untuk membayar pampasan.Ramai yang dibelenggu dengan hidupyang penuh kesusahan, mendapattawaran kerja dengan gaji yang lebihrendah and beberapa pekerja tidakmampu membayar sewa rumah lagi,bahkan yuran sekolah anak-anak jugaterbiar.Kata seorang pekerja yang terbabit,Thanaletchimi Simanchalam, 35,ada beberapa pekerja yang masihbelum membayar sewa rumah sejakdiberhentikan kerja pada bulan Jun.
Kami masih dalam keadaan tidak percayadan terus menyimpan baju seragamdengan harapan Nikko akan memanggilkami balik,
” kata Thanaletchimi sambil mengesat airmata.Thanaletchimi sekarang bekerja dengansebuah syarikat di Seberang Perai danmembawa pulang gaji separuh daripadaapa yang diterima di Nikko.Inilah natijahnya apabila syarikat bolehmengambil cara mudah untuk lari daritanggungjawabnya dan para pemimpinpula masih belum nampak mengambil tindakan tegas untuk memastikankebajikan pekerja Nikko dijaga.Kita perlukan perubahan di mana hakpekerja harus dilipatgandakan, merekaharus dihormati dalam semua segidan pampasan harus dibayar secepatmungkin.
Rosemary Arokiam (left), Thanaletchimi dan Krishnaveni Manikam.Ketiga-tiga adalah antara 1,600 pekerja Nikko yang dibuang kerja
 
Pakej Rangsangan Ekonomi Untuk Siapa?
Kerajaan selamatkan rakyat pekerja ataumajikan besar?
Krisis Ekonomi melandaseluruh dunia termasukMalaysia. Apa yangdilakukan oleh kerajaandalam melindungi rakyatdaripada ancaman krisisekonomi?Mengapa KWSP digunakan untuk menyelamatkankorporat dan kroni? Mengapa kerajaan tidakmelaksanakan cadangan MTUC 1998 di atas?Sekiranya dilaksanakan pada 1998, sudah ada RM1.2bilion dalam tabung ini.Kalau Tabung Pembuangan Kerja dilaksanakansekarang pun belum lambat lagi. Kerajaan hanya perlusumbang RM 1 billion untuk memulakan tabung iniuntuk membantu pekerja. Jika wang KWSP diguna untuk menyelamatkan korporatbesar, mengapa tidak menggunakan 20% dari RM5b iniuntuk membantu pekerja?Wang KWSP RM 5 billion diberi kepada Valuecap untukselamatkan pemilik saham
        P 
       E
    M
      I
     L
     I
   K
 
  S
  A
  H
 A
 M
   K
  E
 R
 A
 J
A
A
A
K  
Y   
A  
T    
  T a  b u n g  P e m  b u a n g a n  P e  k e r  j a   N a s i o n a  l  M  T U C,  1 9 9 8
Pekerja yang dibuang kerja dapat elaunbulanan 1/3 gaji akhir higga ada kerja lain danfaedah berhenti kerja jika majikan muflis*Sumbangan RM2/bulanRM1 pekerja + RM1majikan Jumlah tabung/bulan =RM2 x 5 juta pekerja =RM10 juta
 P E K E R J A  D U L U ! ! ! !
Kerajaan mengumumkan “Pakej RangsanganEkonomi” bernilai RM 7b yang akan disalurkankepada kontraktor projek pembangunan untukmengukuhkan daya tahan negara. Nampaknya baiktetapi adakah pekerja Malaysia mendapat peluangpekerjaan? Adakah kontraktor-kontraktor akansuap habis wang tersebut?
   R   M   7   b
Lebih baik jika wang ini diberikan kepadaagensi kerajaan (seperti Majlis Tempatan, JKR, JPS) untuk mengupah secara teruspekerja tempatan yang akanmenguruskan projek pembangunantersebut.Wang akan terus disalurkan kepada parapekerja dan meningkatkankuasa beli pekerja yang mampumemulihkan ekonomi.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
Shuhada Rasidi liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Mawar Majid liked this
Aishah Said liked this
AmiRaul AshRalf liked this
crasul liked this
Mohamad Firdaus liked this
loves me not liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->