Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Informatica de Gestiune (Visual Basic)

Informatica de Gestiune (Visual Basic)

Ratings: (0)|Views: 37 |Likes:
Published by laur2007
Informatica de Gestiune (Visual Basic)
Informatica de Gestiune (Visual Basic)

More info:

Published by: laur2007 on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

 
1
 INFORMATICĂ DE GESTIUNE (LIMBAJE)Prof.univ.dr. Doina FUSARUProf.univ.dr. Zenovic GHERASIMCodul cursului:
303
Denumirea cursului: INFORMATICĂ DE GESTIUNE (LIMBAJE)Tip curs:
obligatoriu
Durata cursului / Nr. credite:
un semestru / 5
Perioada de accesare a cursului: prelegeri
1 oct. 2008- iunie 2009
seminarconsultaţiiManual recomandat:
Gherasim, Z.,
 Programare şi baze de date
, Ed F.R.M., Bucureşti, 2007.
Obiectivul principal al cursului:
Obiectivele disciplinei
 Informatică de gestiune (Limbaje)
se concretizează în
cunoaşterea şi aprofundarea noţiunilor de bază
ale organizării datelor în vederea prelucrării automate cu ajutorul calculatorului electronic, a elementelor fundamentale ale programării şi ale limbajului de programare Visual Basic, precum şi în
câştigareadeprinderilor practice
în rezolvarea prin programare a problemelor economice specificeale domeniului financiar-contabil.Problematica teoretică şi aplicaţiile practice sunt sistematizate în aşa fel încât săasigure însuşirea raţională şi formarea gândirii informatice a studentului.
Modul de stabilire a notei finale:
nota este cea care rezultă din evaluarea printeste grilă, iar pentru studenţii de la zi se oferă un punct în plus pentru activitatea laseminarii.
Consultaţii pentru studenţi:
în fiecare miercuri de la ora 10 - 12 pe peioadacursurilor.
Adresa e-mail responsabil pentru contactul cu studenţii:
doinafusaru@yahoo.com 
Titularul / titularii cursului / serie:
Prof. Univ dr. Fusaru DoinaStr. Splaiul Independenţei nr. 313, 3169785/110Consultaţii: în fiecare miercuri de la ora 10 - 12 pe perioada cursurilor.
 
Conţinutul tematic al cursului:
1.
 
DATĂ, INFORMAŢIE ŞI CUNOŞTINŢĂ. ORGANIZAREA DATELOR ÎNVEDEREA PRELUCRĂRII AUTOMATE CU AJUTORULCALCULATOARELOR ELECTRONICE1.1. Conceptele de societate informaţională societate a cunoaşterii.Sistem informaţional, sistem informatic, sistem bazat pe cunoştinţe.Dată, informaţie şi cunoştinţă.1.2. Noţiuni fundamentale utilizate în organizarea datelor.1.3. Relaţiile dintre date.1.4. Structuri de date.1.5. Modele de date.
 
2
2. REZOLVAREA PROBLEMELOR ECONOMICE CU AJUTORULPROGRAMELOR PE CALCULATOR. PROGRAMARE.2.1 Noţiuni de bază specifice procesului de prelucrare automată a datelor.2.2 Noţiuni de bază referitoare la programare.2.3 Problematica generală a limbajelor de programare.2.4. Elementele de bază ale programării orientate pe obiecte.3. LIMBAJUL DE PROGRAMARE VISUAL BASIC3.1 Caractersticile generale ale mediului integrat de dezvoltare Visual Basic.3.2 Componentele de bază ale mediului integrat de dezvoltare Visual Basic.3.3 Proiectarea aplicaţiilor în limbajul Visual Basic.3.3.1 Fişierul proiect.3.3.2 Crearea interfeţei
 
aplicaţiei.3.3.3 Precizarea proprietăţilor.3.3.4 Scrierea codului.3.3.5. Execuţia aplicaţiei informatice în Visual Basic.3.4. Elementele limbajului de programare Visual Basic.3.4.1 Unele reguli de scriere.3.4.2 Tipuri de date.3.4.3 Variabile şi constante.3.4.4 Instrucţiuni Visual Basic.3.4.4.1 Construirea expresiilor.3.4.4.2 Operatori Visual Basic.3.4.4.3 Funcţii Visual Basic.3.4.4.4 Implementarea structurilor de control al execuţiei unui program.
 
Instrucţiuni alternative (sau cu structură alternativă).Instrucţiuni repetitive3.4.5 Crearea fişierelor în limbajul Visual Basic
Bibliografie minimală obligatore:
1. Fusaru, D., Gherasim, Z., Andronie, M., Bâra, A., Stroe, P.,
 Aplicaţiieconomice în Visual Basic şi Access,
Ed.F.R.M., Bucureşti, 2007;2. Gherasim, Z.,
 Programare şi baze de date
, Ed F.R.M., Bucureşti, 20057.
Prezentarea lecţiei / capitolul 1:1. DATĂ, INFORMAŢIE ŞI CUNOŞTINŢĂ. ORGANIZAREADATELOR ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII AUTOMATE CUAJUTORUL CALCULATOARELOR ELECTRONICEConcepte cheie
:
dată, informaţie, cunoştinţă,
 
 sistem informaţional, sistem informatic, sistem bazat pe cunoştinţe structuri de date, modele de date.
1.1. Conceptele de societate informaţională societate a cunoaşterii. Sisteminformaţional, sistem informatic, sistem bazat pe cunoştinţe. Dată, informaţie şicunoştinţă.
 Noţiunea de
 societate informaţională
(
 Information Society
)
descrie o economie şio societate în care colectarea, stocarea, prelucrarea, transmiterea, diseminarea şiutilizarea informaţiilor şi cunoştinţelor, inclusiv dezvoltarea tehnicilor de comunicaţieinteractivă, au un
rol decisiv
. Factorii semnificativi în această dezvoltare sunt: înaltatehnologie (
 HighTech
), industria, lumea lucrului (
Work World 
), precum şi toate formelede cultură în societate.
Societatea informatică
este o parte a societăţii informaţionale carefoloseşte progresele tehnicii de calcul în toate domeniile de activitate economico-socială.
 
3
Societatea bazată pe cunoştinţe
(
 Knowledge-Based Society
) este o parte a societăţiiinformatice care utilizează tehnologiile informaţiei şi ale comunicaţiilor (IT&C) preponderent pentru prelucrarea datelor sub formă de
cunoştinţe
. Considerând un nivelsuperior (pe modelul de dezvoltare în spirală al societăţii umane), cel mai cuprinzător concept este cel de
 societate a cunoaşterii
(
 Knowledge Society
). Societatea cunoaşteriieste fundamentată pe acumularea şi utilizarea de date sub formă de informaţii şicunoştinţe la nivel social. După acad. Mihai Drăgănescu, societatea cunoaşterii reprezintămai mult decât societatea informaţională şi decât societatea informatică, înglobându-le defapt pe acestea. Societatea cunoaşterii foloseşte piese (
 pieces
) ale cunoaşterii.
 
Societatea informaţională are la bază
 sistemele informaţionale
, societateainformatică – 
 sistemele informatice
, iar societatea bazată pe cunoştinţe se fundamentează pe
 sistemele
 
bazate pe cunoştinţe
(
 Knowledge-Based 
 
Systems
). Sintagma folosită deRomano Prodi, fostul preşedinte al Comisiei Europene, este de
economie bazată pecunoştinţe
(
 Knowledge-Based 
 
 Economy
, KBE); această KBE reprezintă cea mai rafinată parte a noii economii (
 New Economy
), prin noua economie înţelegând economia specifică
 societăţii informaţionale
 – 
 societăţii cunoaşterii
 
(SI - SC).
 
Sistemul 
 
este un ansamblu de elemente dependente (componente, principii,reguli, relaţii, etc.) care formează un întreg organizat, pe baza unui plan prestabilit, cuscopul realizării unui anumit obiectiv.
Sistemul informaţional 
reprezintă acel sistem de prelucrare a informaţiilor, împreună cu resursele organizaţionale asociate, cum suntresursele umane, tehnice şi financiare ce furnizează şi distribuie informaţia.
Sistemul informatic
reprezintă partea automatizată a sistemului informaţional ce realizează prelucrarea datelor şi informaţiilor folosind un sistem de calcul; este un ansamblu deechipamente şi programe pe calculator (
 software
) care asigură prelucrarea datelor.
Sistemul bazat pe cunoştinţe
este o parte a sistemului informatic care proceseazăcunoştinţe într-o cantitate determinantă şi semnificativă.După acad. Mihai Drăgănescu,
cunoştinţa
este informaţie cu înţeles şi informaţiecare acţionează.
Cunoştinţa
semnifică ceea ce este cunoscut. Într-o altă percepţie,
cunoştinţele
sunt informaţii dobândite prin instruire (educaţie) şi practică (experienţă).La modul general,
datele
sunt reprezentate convenţional prin numere, mărimi, relaţii etc.şi sunt folosite la rezolvarea problemelor sau sunt obţinute printr-o activitate decercetare.
 Informaţia
reprezintă elementele de
noutate
despre un fenomen, proces etc.
 Noutatea
caracteristică noţiunii de informaţie este percepută de utilizator numai înmomentul intrării în contact cu această informaţie. Ca urmare, din punct de vedereinformatic,
datele
sunt informaţii sau cunoştinţe reprezentate simbolic şi înregistrate învederea gestionării (evidenţei) şi/sau prelucrării. Rezultatul prelucrării este tot o
dată
care, prin interpretare, se transformă iniţial în informaţie şi apoi (nu întotdeauna) încunoştinţă.
Caracterul de dată, informaţie sau cunoştinţă este relativ
(adică se schimbă înfuncţie de contextul ce defineşte însuşirea de
noutate
pentru
informaţie
şi de
înţeles
şi
utilitate prin acţiune
pentru
cunoştinţă
).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->