Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 8,972|Likes:
Published by Arkadiusz Sikora

More info:

Published by: Arkadiusz Sikora on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2015

pdf

text

original

 
Gospodarka magazynowa dr inż. Agnieszka Ponikierska 7
I WIADOMOŚCI WSTĘPNE DOTYCZĄCE MAGAZYNÓW
1.1 Elementy procesu magazynowania – pojęcia podstawowe
1
.1.1 Definicja magazynu i gospodarki magazynowej
1) Magazynowanie,
to proces logistyczny, którego zadaniem jest stworzenie możliwościgromadzenia i przechowywania zapasów.
2) Magazyn,
jest to jednostka organizacyjno-funkcjonalna, przeznaczona do przechowywaniadóbr materialnych, posiadająca wyodrębnioną przestrzeń, wyposażona w środki techniczno-organizacyjne, dysponująca personelem do obsługi tych środków oraz do prowadzeniaewidencji ruchu i stanu zapasów.Zgodnie z normą PN-84/N-01800 definicja magazynu wygląda następująco.„Magazyn jest jednostką funkcjonalno-organizacyjną, przeznaczoną do magazynowania dóbr materialnych(zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni, budowli magazynowej, wedługustalonej technologii, wyposażoną w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzanai obsługiwana przez zespół ludzi wyposażonych w odpowiednie umiejętności”.
1
3) Gospodarka magazynowa
, to działalność obejmująca zespół środków, czynnościorganizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniemzapasów magazynowych.
4) Dobra materialne
stanowiące zapasy magazynowe są to zmienne w czasie ilościmateriałów, wyrobów i towarów gromadzone w magazynach dla zapewnienia prawidłowej irytmicznej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych.
1.2.Budowle magazynowe
1.2.1Określenie i podział budowli magazynowych
Podstawowe zagadnienia dotyczące określenia i podziału budowli magazynowych są podanew normie PN-81/B-01012.„Budowle magazynowe są to konstrukcje inżynierskie zaprojektowane i wykonane w takisposób, aby w maksymalnym stopniu zabezpieczały składowane w nich wyroby przed
1
PN-84/N-01800 Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa.
 
Gospodarka magazynowa dr inż. Agnieszka Ponikierska 8ubytkami ilościowymi i stratami jakościowymi oraz zapewniały właściwe i bezpiecznewarunki pracy obsługujących je osób”.
2
Budowle magazynowe dzieli się na: otwarte, półotwarte i zamknięte.
1) Budowle magazynowe otwarte
zwane także składowiskami, są to budowle nieosłonięte, znawierzchnią gruntową lub utwardzoną, przeznaczone do składowania wyrobów odpornychna warunki atmosferyczne. Budowle magazynowe otwarte występują jako place składowe – do składowania wyrobów sztukowych, nie opakowanych (odlewy, wyrobu hutnicze itp.) orazluzem (piasek, żwir itp.)
2) Budowle magazynowe półotwarte
są to budowle częściowo odsłonięte, przeznaczone doskładowania wyrobów o ograniczonej odporności na warunki atmosferyczne (przeważnie nieodporne na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych). Budowle półotwarte występują jako:- wiaty magazynowe – do składowania wyrobów opakowanych w skrzyniach,w beczkach (np. oleje) oraz nieopakowanych (np.materiały budowlane)-zasieki – do składowania wyrobów sypkich i kawałkowych luzem-zbiorniki otwarte – do składowania wyrobów płynnych i półpłynnych
3) Budowle magazynowe zamknięte
są to budowle całkowicie wydzielone z przestrzeni za pomocą pełnych przegród budowlanych oraz dachu przeznaczone do składowania wyrobównie odpornych na warunki atmosferyczne, wymagających odpowiedniej temperatury,wilgotności, wentylacji oraz czystci powietrza w przestrzeni, w której dą  przechowywane, a także wyrobów wymagających odpowiedniego zabezpieczenia. Budowlemagazynowe zamknięte występują jako:-budynki magazynowe jedno i wielokondygnacyjne-bunkry i piwnice (np. dla materiałów niebezpiecznych i wybuchowych)-zbiorniki zamknte i silosy
1.2.2Określenie powierzchni, przestrzeni i wysokości budowli magazynowych
Podstawowe okrlenia charakteryzujące budowle magazynowe, dotyczące ich powierzchni, przestrzeni i wysokości zostały ustalone w normach i podane do powszechnegozastosowania więc wyjaśnimy tylko podstawowe pojęcia występujące w tych normach.
2
PN-81/B-01012. Budowle magazynowe. Podział, nazwy i określenia.
 
Gospodarka magazynowa dr inż. Agnieszka Ponikierska 9 Normy służące do określenia powierzchni, przestrzeni i wysokości:-PN-70/B-02365, Powierzchnia budynków. Podział, określenia, zasadyobmiaru
3
,-PN-81/B-01012, Budowle magazynowe. Podział, nazwy, określenia
4
,-PN-84/B-01800, Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa
5
.Wedle powyższych norm powierzchnia (przestrzeń) magazynowa dzieli się nanastępujące części:1.Powierzchnia (przestrzeń) ytkowa powierzchnia pomieszczeń ących dozaspokojenia potrzeb związanych bezpośrednio z przeznaczeniem budynku nawszystkich kondygnacjach. Powierzchnia użytkowa budynku składa się z powierzchni podstawowej i pomocniczej.2.Powierzchnia (przestrzeń) podstawowa – powierzchnia przeznaczona do zaspokojenia podstawowych potrzeb wynikających z funkcji budynku lub jego wydzielonej części(na wszystkich kondygnacjach) powierzchnie do celów magazynowych.3.Powierzchnia (przestrzeń) pomocnicza – powierzchnia przeznaczona od zaspokojenia pomocniczych potrzeb wynikających z funkcji budynku np. w budynkumagazynowym pomieszczenia administracyjne.4.Powierzchnia (przestrz) przycia-wydania część powierzchni w budowli przeznaczona do wykonania wszystkich czynności związanych z przyjmowaniem iwydawaniem zapasów.5.Powierzchnia (przestrzeń) przeywu zapaw powierzchnia (przestrzeń) przeznaczona do przemieszczania zapasów z powierzchni przyjęcia na powierzchnię wydania poprzez powierzchnię składową.6.Powierzchnia (przestrzeń) manipulacyjna – powierzchnia (przestrzeń) przeznaczonado swobodnego ruchu przy układaniu i pobraniu zapasów z urządzeń do składowanialub stosów, znajdujących się miedzy powierzchniami zajętymi przez składowanezapasy (obejmuje wszystkie drogi manipulacyjne, przejazdowe, luzy manipulacyjnenie zaliczone do powierzchni składowej).
3
 
PN-70/B-02365, Powierzchnia budynków. Podział, określenia, zasady obmiaru.
4
PN-81/B-01012, Budowle magazynowe. Podział, nazwy, określenia.
5
PN-84/B-01800, Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
Mateusz Pawlaszczyk added this note
siemka mam pytanie z którego roku jest ta ksiazka i przez jakie wydawnictw o wydne potrzebuje tego do pracy inzynierskiej
KatarzynaMała liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->