Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Iliada Pe Momente

Iliada Pe Momente

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Scott Barr

More info:

Published by: Scott Barr on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2014

pdf

text

original

 
Iliada
M
ă
rul de aur
În palatul lui Jupiter-Zeus are loc o petrecere la care particip
ă
to
ţ 
i zeii, mai pu
ţ 
in Discordia, zei
ţ 
a vrajbei. Aceastase n
ă
 puste
ş
te în timpul chefului în palat foarte furioas
ă
. Jupiter o calmeaz 
ă
 
ş
i aceasta se hot 
ă
re
ş
te s
ă
plece, l
ă
sând înurm
ă
un m
ă
r de aur care trebuia d
ă
ruit celei mai frumoase zei
ţ 
e. Jupiter nu se poate hot 
ă
rî între zei
ţ 
a dragostei, Venus; zei
ţ 
a în
ţ 
elepciunii, Minerva, fiicele sale
ş
i so
ţ 
ia sa Junona,astfel decide ca cele trei pretendente s
ă
aleag
ă
unmuritor care sa decid
ă
cine va pastra m
ă
rul.Venus îl alege pe fiul lui Priam
ş
i al Hecubei, Alexandru-Paris, un arca
ş
foarte chipe
ş
, c
ă
ruia în schimbul deciziei saleîi promite inima Elenei, cea mai frumoas
ă
zân
ă
. Paris o alege pe Venus ca cea mai frumioas
ă
. Venus îl duce pe paris laElena , unde Cupidon le st
ă
 punge inimile cele doi cus
ă
geata dragostei. Junona care urm
ă
rea s
ă
se
ă
 zbune peParis desface leg
ă
tura dintre Elena
ş
i so
ţ 
ul ei Menelaos.Deoarece exista un vechi pact între marii conduc
ă
tori aitimpului , cum c
ă
ace
ş
tia îl vor ucide pe cel care va îndr 
ă
 znisa o fure pe Elena de la so
ţ 
ul ei. Astfel viteji ca Achile, Ulise, Aiax, Idomeneu, Diomede, b
ă
trânul Nestor, doctorul Mahaon
ş
i Agamemnon , în frunte cu fratele acestuia , Menelaos pornesc pe cor 
ă
bii spre distrugerea Troiei.
Mânia lui Achile
Dup
ă
 
nou
ă
ani de lupt 
ă
zidurile Troiei erau înc
ă
în picioare. Agamemnon reu
ş
e
ş
te s
ă
o
ă
 peasc
ă
pe fiica luiHriseu, Hriseida. Hriseu îi cere ajutorul lui Apolon , caretrimite s
ă
ge
ţ 
i or 
ă
vite
ă
spândind ciuma printeahei.Agamemnon se las
ă
convins de Achile s
ă
o înapoieze pe Hriseida, dar în schimb el î 
ş
i ia femeia lai Achile , Briseida,
ş
i ni
ş
te averi. Achile mânios, de faptul c
ă
prietenii s
ă
i delupt 
ă
nu realizeaz 
ă
c
ă
ă
ă
el sunt foarte u
ş
or de învins, î 
ş
i iacor 
ă
biile
ş
i pleac
ă
de pe câmpul de lupt 
ă
. Iar mama sa , zei
ţ 
aTetis, îl convinge pe Jupiter s
ă
dea victoria troienilor, astfel Jupiter trece de partea Ilionului.
 
Prevestitorii ahei spuneau c
ă
în anul care tocmaiîncepuse, al zecelea de r 
ă
 zboi, vor fi d
ă
rmate zidurile Troiei,astfel, lupta devine tot mai intens
ă
Paris si Menelaos seînfrunt 
ă
pentru frumoasa Elena. Paris este r 
ă
nit.Lupta devine din ce în ce mai sângeroas
ă
pe m
ă
sur 
ă
ce zeii se amestec
ă
mai mult.
Andromaca
ş
i Hector
 Zeii p
ă
ă
sesc câmpul de lupt 
ă
din ordinul lui Jupiter.Lupta spore
ş
te în intensitate
ş
i devine foarte crâncen
ă
.Hector afl
ă
de mânia Minervei
ş
i o roag
ă
pe mama sa,Hecuba, s
ă
mearg
ă
impreun
ă
cu toate doamnele cat 
ăţ 
ii s
ă
îid
ă
ruiasc
ă
jertfe. Hector ajuns în palatul tat 
ă
lui s
ă
u decide s
ă
-
ş
i revad
ă
so
ţ 
ia. Andromaca încearc
ă
s
ă
î 
ş
i conving
ă
so
ţ 
ul s
ă
us
ă
ă
mân
ă
acum lâng
ă
familia lui, îns
ă
Hector se reîntoarce pe câmpul de lupt 
ă
împreun
ă
cu fratele s
ă
u Paris.Pe câmpul de lup
ă
înving
ă
torul era decis deconduc
ă
torii armatelor, care se înfruntau erau Hector 
ş
i Aiax. Jupiter opre
ş
te lupta celor doi
ş
i dup
ă
cum îi f 
ă
g
ă
duise lui Achile d
ă
victoria de partea troianului. Astfel, Agamenondecide s
ă
încerce s
ă
se împace cu Achile prin intermdeiul pritenilor lor, dar Achile nu este de acord.
Foc la cor
ă
bii
Lupta porne
ş
te din nou. Ulise
ş
i Diomede sunt sco
ş
i dinb
ă
ă
lie.Troienii se apropie de co
ă
bii. Hector d
ă
râm
ă
cu o piatr 
ă
de moar 
ă
poarta zidului ce le imprejmuie
ş
te. Neptunsare în ajutorul aheilor a c
ă
ror singur 
ă
sc
ă
 pare eraucor 
ă
biile, pe care îi îmb
ă
rb
ă
teaz 
ă
. Junona îl adoarme pe Jupiter 
ş
i îl ajut 
ă
pe Neptun s
ă
treac
ă
în fruntea aheilor.Hector este r 
ă
nit în lupt 
ă
. Jupiter se treze
ş
te
ş
i readucelucrurile în favoarea troienilor, vindecându-l pe Hector. Achile revine în lupt 
ă
împreun
ă
cu prietenul s
ă
uPatrocle, care este ucis, iar cu ajutorul Minervei
ş
i al Junoneiîi recupereaz 
ă
corpul.
 
Troienii se împart în dou
ă
tabere, una în cetate iar cealalt 
ă
la por 
ţ 
ile acesteia, în care era
ş
i Hector.
Împ
ă
carea lui Achile
Vulcan îi
ă
ure
ş
te arme lui Achile, iar pe scut îireprezint 
ă
imagini din aur.Achile porne
ş
te la lupt 
ă
hot 
ă
rât s
ă
-
ş
i r 
ă
 zbune prietenul.B
ă
ă
lia devine un m
ă
cel din clipa în care se amestec
ă
 zeii. Achile urm
ă
re
ş
te doar s
ă
-l
ă
 zbune pe Patrocle, adic
ă
s
ă
-l ucid
ă
pe Hector, care era protejat de Apolon.
 Ş 
i Hector,la rândul lui, dorea s
ă
-
ş
i
ă
 zbune fratele, Polidor. Apolon îlîndep
ă
rteaz 
ă
pe Hector de pe câmpul de lupt 
ă
, din fa
ţ 
a lui Achile, înv 
ă
luindu-l într-un nor de aur. Achile îl urm
ă
re
ş
te petroian, în lupta sa îl ucide pe Licaon, fiu al lui Priam. Achilese îndreapt 
ă
fioros c
ă
tre Troia. Apolon îl salveaz 
ă
pe viteazul Agenor de la moarte. Cu ajutorul lui Apolon troienii serefugiaz 
ă
în cetate. Hector r 
ă
mâne în fa
ţ 
a por 
ţ 
ilor pentru ada piept lui Achile de unul singur.
Moartea lui Hector
 Achile îl urm
ă
re
ş
te pe Hector în jurul cet 
ăţ 
ii. Troianuleste în
ş
elat de zei
ţ 
a Minerva
ş
i , mai apoi, r 
ă
 pus de Achile,care nu îi respect 
ă
rug
ă
mintea de a-i înapoia trupul famalieilui Priam. Achile leag
ă
corpul lui Hector de calea
ş
ca sa
ş
i îltâre
ş
te în jurul cet 
ăţ 
ii. Familia îndurerat 
ă
a troianului cereîndurare de la Achile, s
ă
le dea trupul eroului lor. Amdromaca î 
ş
i plânge mâhnit 
ă
so
ţ 
ul. Achile îl înmormânteaz 
ă
pe Patrocle. Apoi târe
ş
te corpullui Hector legat de calea
ş
c
ă
de doisprezece ori în jurulmormântului.Cu ajutorul lui Mercur, b
ă
trânul Priam, ajunge la Achile
ş
i reu
ş
este s
ă
recupereze trupul lui Hector, pe care însu
ş
i Achile îl cur 
ăţă
de sânge
ş
i colbul p
ă
truns în piele. Achile îi
ă
g
ă
duie
ş
te lui Priam lini
ş
te în zilele de înmormântare.
Ultimele zile ale Troiei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->