Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alternatif Akım Esasları

Alternatif Akım Esasları

Ratings: (0)|Views: 88 |Likes:
Published by e32kernel
ALternatif akım hakkında giriş seviyesinde temel bilgiler.
ALternatif akım hakkında giriş seviyesinde temel bilgiler.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: e32kernel on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
ELEKTR 
İ
K-ELEKTRON
İ
K TEKNOLOJ
İ
S
İ
ALTERNAT
İ
F AKIM ESASLARI
522EE0014
Ankara, 2011
 
Bu modül, mesleki ve teknik e
ğ
itim okul/kurumlar 
ı
nda uygulanan ÇerçeveÖ
ğ
retim Programlar 
ı
nda yer alan yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik olarak ö
ğ
rencilere rehberlik etmek amac
ı
yla haz
ı
rlanm
ış
bireysel ö
ğ
renmemateryalidir.
Millî E
ğ
itim Bakanl
ığı
nca ücretsiz olarak verilmi
ş
tir.
PARA
İ
LE SATILMAZ.
 
i
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iiiG
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1....................................................................................................31. Alternatif ak 
ı
m .....................................................................................................................31.1. Alternatif Ak 
ı
m
ı
n Tan
ı
m
ı
.............................................................................................31.2. Alternatif Ak 
ı
m
ı
n Elde Edilmesi ..................................................................................41.3. Sinüs Dalgas
ı
................................................................................................................61.3.1. Sayk 
ı
l.....................................................................................................................71.3.2. Periyot....................................................................................................................71.3.3. Alternans................................................................................................................81.3.4. Frekans...................................................................................................................91.3.5. Aç
ı
sal H
ı
z..............................................................................................................91.3.6. Dalga Boyu..........................................................................................................101.4. Alternatif Ak 
ı
m De
ğ
erleri...........................................................................................111.4.1. Ani de
ğ
er .............................................................................................................111.4.2. Maksimum De
ğ
er ................................................................................................121.4.3. Ortalama De
ğ
er....................................................................................................131.4.4. Etkin De
ğ
er..........................................................................................................141.5. Alternatif Ak 
ı
m
ı
n Vektörlerle Gösterilmesi ...............................................................161.5.1. S
ı
ı
r Faz...............................................................................................................171.5.2.
İ
leri Faz................................................................................................................171.5.3. Geri Faz...............................................................................................................181.5.4. Faz Fark 
ı
..............................................................................................................181.6. Alternatif Ak 
ı
m
ı
n Etkileri...........................................................................................191.6.1. Is
ı
Etkisi...............................................................................................................191.6.2. Kimyasal Etkisi....................................................................................................211.6.3. Manyetik Etkisi....................................................................................................22UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................24ÖLÇME DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................................28Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...................................................................................................302. Alternatif ak 
ı
m devreleri....................................................................................................302.1. A.C Devrelerde Bobinler ............................................................................................302.1.1. Endüktans ............................................................................................................312.1.2. A.C’de Gösterdi
ğ
i Özellikler...............................................................................322.1.3. A.C’de Seri ve Paralel Ba
ğ
lant
ı
lar 
ı
.....................................................................342.1.4. Nüvenin Endüktansa Etkisi..................................................................................352.2. A.C Devrelerinde Kapasitörler ...................................................................................362.2.1. Kapasitans............................................................................................................362.2.2. A.C’de Gösterdi
ğ
i Özellikler...............................................................................372.2.3. A.C’de Seri ve Paralel ba
ğ
lant
ı
lar 
ı
......................................................................392.3. Alternatif Ak 
ı
m Devre Çe
ş
itleri..................................................................................402.3.1. Seri Devreler........................................................................................................402.3.2. Paralel Devreler...................................................................................................472.3.3. Rezonans Devreleri..............................................................................................522.3.4. Alternatif Ak 
ı
mda Güç........................................................................................602.3.5. Endüktif Yüklü (R-XL) Devrelerde Güç Üçgeni ................................................61
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->