Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
31Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Razumijevanje sunneta - dr. Jusuf El-Karadavi

Razumijevanje sunneta - dr. Jusuf El-Karadavi

Ratings: (0)|Views: 2,081|Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Međunarodni institut za islamsku misao iz Vašingtona i Kraljevska akademija za izučavanje islamske civilizacije iz Jordana su me zamolili da pripremim rad ili knjigu o načinu ophođenja sa Vjerovjes­ničkom tradicijom kao drugim izvorom islama - nakon Kur’ana - u oblasti prava, zakonodavstva, sudstva, misionarstva, odgoja i opšteg usmjeravanja. Uz Božiju pomoć sam napisao ovaj relativno dug rad, iako smatram da tema zaslužuje i dužu i opsežniju studiju, s obzirom na njenu veliku važnost i naučnu potrebu za njom.
U ovom radu nisam se bavio autentičnošću Sunneta, niti njegovom autoritativnošću, jer je to druga oblast, o čemu sam već pisao, kao što su i drugi pisali i o tome puno korisnog i lijepog kazali. Svoju pažnju sam uglavnom usredsredio na pojašnjenje osnovnih principa ophođenja sa Vjerovjesničkom tradicijom, svejedno bili mi u poziciji pravnika ili daija (misionara islama). Druga tema ovoga rada jeste definisanje nužnih principa i smjernica za ispravno razumijevanje Sunneta daleko od skučenosti doslovnjaka koji se zaustavljaju kod vanjs­kih značenja a zanemaruju intencije; koji drže do forme Sunneta a zapostavljaju njegov duh, ali i od pretjerane fleksibilnosti nemarnih priučenjaka koji u kuću ne ulaze na vrata; koji se upuštaju u ono što ne znaju raditi, i o Bogu i Njegovu poslaniku govore ono što ne znaju.
Nastojao sam da moj rad bude dokumentovan i znanstven, da svaku izreku pripišem njenom autoru, da svaku tezu argumentujem, da se ne pozivam osim na sahih i hasen hadise, kako ne bih počinio ono zbog čega druge kritikujem. Trudio sam se da konsultujem učenjake Ummeta posebno iz najboljih generacija, da se poslužim njihovim svjetlom i okoristim njihovom metodologijom, ne zaboravljajući da se od svakog čovjeka uzima i ostavlja osim od Bezgrješnog, s.a.v.s. Iz ovog razloga sam se pridržavao samo jasnih kur’anskih i sunnetskih iskaza, intencija Šeriata i pravila deriviranih iz njegovih pojedinačnih tekstova i brojnih detaljnih propisa. Ovim sam pokušao odbraniti Sunnet od njegovih zakletih neprijatelja ali i “pobornika” koji mu - i pored njihovih najljepših namjera i njihove iskrenosti - samo štete svojom ograničenošću misleći da čine dobro.

Također sam namjerno navodio više primjera za teme kojih sam se doticao kako bi čitaocu problem bio potpuno jasan, i svaki primjer svjetionik na putu. Nadam se da sam bar približno, ako ne i u potpunosti ostvario ono što sam htio i što se od mene očekivalo. Molim Boga da ovim što sam napisao uđem u društvo “pravednih nasljedni­ka” koji od Vjerovjesničkog znanja odstranjuju iskrivljena tumačenja fanatika, pripisivanja i imputiranja lažova te pogrešna tumačenja neznalica. A možda da ovim zadobijem šefa’at Prvaka poslanika i Pečata vjerovjesnika. (Izvod iz autorovog Uvoda)
Međunarodni institut za islamsku misao iz Vašingtona i Kraljevska akademija za izučavanje islamske civilizacije iz Jordana su me zamolili da pripremim rad ili knjigu o načinu ophođenja sa Vjerovjes­ničkom tradicijom kao drugim izvorom islama - nakon Kur’ana - u oblasti prava, zakonodavstva, sudstva, misionarstva, odgoja i opšteg usmjeravanja. Uz Božiju pomoć sam napisao ovaj relativno dug rad, iako smatram da tema zaslužuje i dužu i opsežniju studiju, s obzirom na njenu veliku važnost i naučnu potrebu za njom.
U ovom radu nisam se bavio autentičnošću Sunneta, niti njegovom autoritativnošću, jer je to druga oblast, o čemu sam već pisao, kao što su i drugi pisali i o tome puno korisnog i lijepog kazali. Svoju pažnju sam uglavnom usredsredio na pojašnjenje osnovnih principa ophođenja sa Vjerovjesničkom tradicijom, svejedno bili mi u poziciji pravnika ili daija (misionara islama). Druga tema ovoga rada jeste definisanje nužnih principa i smjernica za ispravno razumijevanje Sunneta daleko od skučenosti doslovnjaka koji se zaustavljaju kod vanjs­kih značenja a zanemaruju intencije; koji drže do forme Sunneta a zapostavljaju njegov duh, ali i od pretjerane fleksibilnosti nemarnih priučenjaka koji u kuću ne ulaze na vrata; koji se upuštaju u ono što ne znaju raditi, i o Bogu i Njegovu poslaniku govore ono što ne znaju.
Nastojao sam da moj rad bude dokumentovan i znanstven, da svaku izreku pripišem njenom autoru, da svaku tezu argumentujem, da se ne pozivam osim na sahih i hasen hadise, kako ne bih počinio ono zbog čega druge kritikujem. Trudio sam se da konsultujem učenjake Ummeta posebno iz najboljih generacija, da se poslužim njihovim svjetlom i okoristim njihovom metodologijom, ne zaboravljajući da se od svakog čovjeka uzima i ostavlja osim od Bezgrješnog, s.a.v.s. Iz ovog razloga sam se pridržavao samo jasnih kur’anskih i sunnetskih iskaza, intencija Šeriata i pravila deriviranih iz njegovih pojedinačnih tekstova i brojnih detaljnih propisa. Ovim sam pokušao odbraniti Sunnet od njegovih zakletih neprijatelja ali i “pobornika” koji mu - i pored njihovih najljepših namjera i njihove iskrenosti - samo štete svojom ograničenošću misleći da čine dobro.

Također sam namjerno navodio više primjera za teme kojih sam se doticao kako bi čitaocu problem bio potpuno jasan, i svaki primjer svjetionik na putu. Nadam se da sam bar približno, ako ne i u potpunosti ostvario ono što sam htio i što se od mene očekivalo. Molim Boga da ovim što sam napisao uđem u društvo “pravednih nasljedni­ka” koji od Vjerovjesničkog znanja odstranjuju iskrivljena tumačenja fanatika, pripisivanja i imputiranja lažova te pogrešna tumačenja neznalica. A možda da ovim zadobijem šefa’at Prvaka poslanika i Pečata vjerovjesnika. (Izvod iz autorovog Uvoda)

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Mar 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
1
 
2Naslov originala:
Kejfe nete´âmelu me´a-s-sunneti-n-nebevijje: me´âlim ve davâbit,
Jusuf el-Qaradâvi. Herndon: The International Institute of IslamicThought, 1990.Prijevod sa arapskog:Ahmet Alibaši
ć
 Recenzija prijevoda:mr. Enes Ljevakovi
ć
 mr. Ibrahim Husi
ć
 mr. hafiz Senaid Zajimovi
ć
 mr. Ermin Sinanovi
ć
 Lektor:Hurija Imamovi
ć
 Izdava
č
: BEMUSTZa izdava
č
a: Mustafa Be
ć
irovi
ć
 Štampa: BEMUST - SarajevoZa štampariju: Mustafa Be
ćirović
 
CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosnei Hercegovine, Sarajevo 297.1:392.1,5
 
Al-QARADAWI, Yusuf Razumijevanje sunneta: metodološke smjernice i pravila / Jusuf el-Karadavi;(prijevod sa arapskog Ahmet Alibasic). - Sarajevo : Bemust, 2001. - 183 str. ;21 cmPrijevod djela: Kejfe nete' amelu me'a-s-sunneti-n-nebevijjeISBN 9958-725-45-21. el - Karadavi, Jusuf vidi al - Qaradawi, Yusuf COBISS / BiH - ID 9303046
 
3
Jusuf el-Karadavi
RAZUMIJEVANJE SUNNETA
metodološke smjernice i pravilaSarajevo, 2001.

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Arnaut Fahir liked this
S Uma Sisavsi liked this
Mustafa Vrbica liked this
Neky83 liked this
Meryem Suraj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->