Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kerja kursus PAFA

kerja kursus PAFA

Ratings:
(0)
|Views: 2,933|Likes:
Published by Amanina Nazri
PAFA
PAFA

More info:

Published by: Amanina Nazri on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2015

pdf

text

original

 
1
1.0 PENGENALAN
Penilaian dalam Pendidikan Islam (PIM 3110) adalah salah satu kursus bagi guru pelatihPengajian Islam & Al-Quran semester 5. Hasil pembelajaran kursus ini ialah bagimenganalisis konsep penilaian dalam Pendidikan Islam, membina item soalan dengan tepatmengikut JSU dan melaksanakan proses penilaian dengan teratur. Selain itu, hasilpembelajaran kursus ini juga adalah untuk mengaplikasi dan mentadbir penilaian PAFAmengikut buku panduan PAFA. Bagi memenuhi objektif pembelajaran kursus ini, gurupelatih 5PISMP Pengajian Islam & Al-Quran diberikan tugasan kerja kursus projek. Objektif kerja kursus projek ini adalah untuk menghuraikan konsep dan pelaksanaan PAFA disekolah dengan mengenalpasti konsep, falsafah dan kepentingan penilaian PAFA,mengenal pasti isu dalam penilaian PAFA dan membuat penilaian PAFA mengikut bukupanduan PAFA.
 
2
2.0 KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKANISLAM
Pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran merupakan konsep yang pentingdiketahui dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Keempat-empat konsep ini walaupunmempunyai tafsiran yang berbeza dari segi pengertian, tujuan dan ciri-ciri, tetapi salingmembantu untuk mencapai matlamat yang sama.PengujianMenurut Ahmad Mohd Salleh (2008), pengujian merujuk satu teknik untuk mendapatkanmatlamat tentang perubahan tingkah laku seseorang individu. Ujian terdiri daripada satu setsoalan yang memerlukan maklum balas daripada murid untuk dinilai oleh guru terhadappencapaian mereka. Pengujian memerlukan murid menunjukkan secara eksplisit, sepertiperubahan tingkah laku murid berdasarkan perkara yang telah dipelajarinya. Oleh itu, dalamproses pengujian, pemerhatian dan ujian formal biasanya digunakan sebagai alatpengukuran.Proses pengujian biasanya dimulakan dari peringkat persediaan soalan, kemudianperingkat pelaksanaan dan diikuti dengan peringkat pemeriksaan. Dengan pengujian, gurudapat mengesan sejauh mana murid dapat menguasai satu-satu kemahiran yang telahdipelajari. Tujuan pengujian adalah untuk mengesan hasil pembelajaran yang dapat dicapaioleh murid dan mengesan kemajuan yang telah diperoleh tentang pencapaian hasil-hasilpembelajaran yang lain serta mengesan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid.Proses pembelajaran murid tidak berakhir dengan menamatkan pelajaran oleh guru-guru sahaja, malahan di akhir sesuatu ujian pihak guru seharusnya mengetahui sejauhmana sesuatu pelajaran itu telah diresapi oleh pelajar-pelajar mereka. Justeru, penilaianamat penting dalam konteks pembelajaran.
 
3
PengukuranPengukuran ialah proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu benda, perkara atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalamsesuatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan.Dengan kata lain, pengukuran ialah tindakan atau proses untuk menentukan sejauh manasesuatu perkara itu wujud, khususnya apabila perkara itu dibandingkan dengan satustandard.Tujuan pengukuran dilihat dari segi pengajaran dan pentadbiran. Dari segi pengajaran,Ee Ah Meng (1991) menyenaraikan fungsi-fungsi pengukuran seperti berikut :1) Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang diperoleh.2) Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperoleh.3) Mengesan kemajuan yang dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain.4) Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid.Pengukuran sebagai disiplin boleh wujud dalam berbagai-bagai tahap dan peringkat.Namun dalam bidang pendidikan, pengukuran biasanya dilaksanakan dalam dua tahapsahaja. Tahap-tahap ini adalah seperti berikut (Sharifah Alwiah Alsagoff, 1986) :1) Menempatkan pangkatan murid mengikut pencapaian mereka seperti memilih 10 orangmurid yang terbaik daripada satu darjah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Untukini, guru memerlukan alat pengukuran yang dapat membeza dan menempatkankedudukan murid dari segi kebolehan Pendidikan Islam. Untuk pengukuran di tahap ini,guru tidak perlu mengetahui sebanyak mana pengetahuan Pendidikan Islam bagi setiap10 orang murid terbaik itu atau perbezaan kebolehan Pendidikan Islam bagi 10 orangmurid yang terpilih berbanding dengan murid-murid lain. Skel yang digunakan ditahap iniialah skel urutan sahaja (skel ordinal).2) Di tahap kedua, khususnya untuk kegunaan analisa perangkaan, pengukuran jenis inimenggunakan skel selang. Guru harus menyediakan ujian yang memberi unit markahyang sama besarnya (seperti 100% dan di tahap 1% adalah sama berat nilainya). Darimaklumat seperti ini, kesemua murid bukan sahaja dapat diberi pangkatan, malahanperbezaan antara murid dapat dikira.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
Zuhairy Ahmad Kusaini liked this
hazwaniahmad liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Khushairi Hanaffi liked this
Ustajah ILa AzieLa Real liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->