Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soalan Pam2 Pep Percubaan 2012

Soalan Pam2 Pep Percubaan 2012

Ratings: (0)|Views: 91|Likes:
Published by ppdpg2013
Muat Turun
Muat Turun

More info:

Published by: ppdpg2013 on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

 
SULIT*
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 
 JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(Malaysia Higher School Certificate)
Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKANBERBUAT DEMIKIAN
 Jawab
enam s
alan. Pilih
satu
soalan daripada tiap-tiap Bahagian A, B, D,E dan
dua
soalan daripada bahagian C.Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagi tiap-tiap bahagian.Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].
 
Kertas soalan ini terdiri daripada 8 halamanbercetak.
© Jabatan Kelantan 2012
 
PERCUBAAN STPM
900/2PENGAJIAN
 
KERTAS 2
(TigaNOTA
 Bersama dengan kertas soalan ini anda harus menerima kertas graf. Jika tidak, silaminta daripada pengawas peperiksaan.
 
Bahagian A
 Pilih
satu
daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 250hingga 300 patah perkataan.
[25]1.Konsep 1 Malaysia merupakan langkah yang dapat memantapkan integrasi nasional. Namun begitu, masih terdapat pelbagai kekangan yang menghalang ke arah pencapaian matlamattersebut. Bincangkan.2.Kecanggihan teknologi maklumat merupakan petunjuk utama yang merangsang peningkatan kes jenayah siber. Walau bagaimanapun, terdapat indikator lain yang turutmenyumbang kepada masalah tersebut. Jelaskan pernyataan di atas.
Bahagian B
 Pilih
satu
daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 250hingga 300 patah perkataan.
[25]3.Teknologi Hijau ialah penggunaan sains alam sekitar yang memberi banyak manfaatkepada manusia dan alam sekitar. Bincangkan.4.Aplikasi sains dan teknologi telah banyak menyumbang kepada pembangunan sektor  pertanian dalam Negara. Bincangkan.2
 
Bahagian C
 Pilih
dua
soalan dalam bahagian ini:
 satu
daripada soalan 5(a)
atau
5(b) dan
 satu
lagidaripada soalan 6(a)
atau
6(b).
[20]5. (a)“Sememangnya program televisyen sekarang cukup menarik. Apa saja yang kita ingintonton ada dalam televisyen. Kita dapat menonton bukan sahaja tiga atau empat salurantetapi berpuluh-puluh saluran yang menyiarkan program menarik. Kita sebagai ibu bapa pun kadang-kadang terpaku depan televisyen. Hal inilah yang menjadi rungutan kepadaibu bapa yang gagal mengawal kegilaan anak mereka menonton televisyen. Kegilaanmenonton televisyen dalam kalangan anak-anak seolah-olah mereka bukan pelajar yangakan menduduki peperiksaan.”(Dipetik dan diubahsuaikan daripada, “AnakkuDapat Semua A”, Dr. Shukri Abdullah, TelagaBiru Kuala Lumpur, Januari 2010)i)Apakah sebab yang menjadi keghairahan menonton televisyen dalam kalangananak-anak ?ii)Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan langkahyang sesuai untuk mengawal anak-anak daripada menonton televisyen secara berlebihan.
 ATAU 
(b)“....Rasuah adalah umpama satu wabak yang boleh memberikan kesan negatif danmenyalahi undang-undang. Amalan rasuah harus dikekang sepenuhnya. Pihak kerajaanakan bertindak tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Malah, tindakan juga dikenakantanpa mengambil kira sama ada kes rasuah itu berprofil tinggi atau rendah dalam usahauntuk membanteras gejala negatif itu....”i)Mengapakan rasuah perlu dibanteras?ii)Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan mengaparasuah sukar diatasi.3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->