Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Boso Jowo

Boso Jowo

Ratings:
(0)
|Views: 691|Likes:
Published by Hassan Sadikin
istilah dalam bahasa jawa, indonesia, dan inggris
istilah dalam bahasa jawa, indonesia, dan inggris

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Hassan Sadikin on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2014

pdf

text

original

 
1.Jenenge pagawean ten Boso Jowo/ Nama pekerjaan di dalam bahasa Jawa/Name of work in the Javalanguage FOR ELEMENTERY SCHOOL JAVANESE
Jenenge pagawean ten Boso Jowo/ Nama pekerjaan di dalam bahasa Jawa/Name of work in the Java language(Sumber/ Source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.)Jenenge pagawean(JAVANESE)(INDONESIAN)(ENGLISH)algojoTukang ngukum patiOrang yang menghukum matiExecutionebabuWong wadon sing gaweane momong sakpanunggalane.Perempuan yang bekerjanyamemomong bayi dan lainnyaBaby sister bajagwong sing gawene begal ing segaraOrang yang pekerjaan di lautBlowbakulWong sing gaweane dodol barang (cilik-cilikan)Orang yang bekerja jual barang(kecil-kecilan)Grocer baturWong sing gaweane ngrewangipagawean.Orang yang bekerja membantupekerjaanHerlper begalDurjana (maling) ing dalan sepiPencuri (maling) di jalan sepiThiebendungWong sing gawene mbendungOrang yang bekerjamembendungPeople work at damblandongTukang ngegor kayu (ing alas lansakpanunggale)Tukang menebang kayu (dihutan dan lainnya)LumberjackblantikBakul kewan (rajakaya, manuk, lansakpanunggale)Penjual hewan (hewan ternakbesar berkaki empat, burung,dan lainnya)Broker buruhWong sing nyambut gawe ngalap opah.Orang yang bekerja utang-membayar utang gajiWorker cantrikAbdine pandhita ngiras dadi muridePembantu pendete ikut jadimuridnyaDiscipledhalangWong sing gaweane nglakokake lannyritakake wayang.Orang yang pekerjaanmengendarai dan menceritakanwayangNarrator and puppeteer of traditional shadowplaysdokterWong sing gaweane ngobati wong lara.Orang yang pekerjaanmengobati orang sakitDoctor embanWong sing gaweane momong bocah.Orang yang pekerjaan momongbalitaBreastbandempuWong kang pinunjul/ boten wani di lawan(pujangga, ahli, lan sakpanunggale);pandheOrang yang tidak berani dilawan(pujangga, ahli, dan lainnya);pandeMaster craftsmangamelTukang ngopeni jaranTukang memelihara kudaPeople keep horsegandhekUtusan ratu (gaweane nglantarakedhawuh)Utusan ratu (bekerjameneruskan nasehat) Ambassador (work for continue advice)gemblakTukang gawe barang kuninganTukang membuat barangkuninganPeople create brassgerjiTukang ndondomi klambiTukang menjahit bajutailogermaTukang mberburu kewan (ing alas)Tukang memburu hewan (dihutan)beater guruWong sing gaweane mulang muruk ingpamulanganOrang yang pekerjaannyamengajar ilmu di pendidikanTeacher  jagalTukang nyembeleh rajakayaTukang menyembelih hewanternak besar.Small-scale trader  jlagraTukang natah watuTukang memecahkan batuCraftsman analyzestone juraganSudagar gedhe; lurahe pakaryanSaudagar besar; lurah pekerjaanLarge-scale merchant;village chief Juru basaWong sing pinter negesi basa ngamanca/ jobo negoroOrang yang pinter mengartikanbahasa luar negeriPeople can explainforeign languageJuru dangTukang adangTukang memasakCraftsman for cookingJuru kunciWong sing gaweane ngrumat pasarean(papan kramat)Orang yang pekerjaanmemelihara makam (tempatkramat)People work keep grave(scared place)JurutambangTukang nglakokake prau gethek ing kaliTukang mengendarai prahubambu di sungaiCraftsman drivebamboo of ship on river Juru silemWong sing gaweane nyilem ing segoro.Orang yang pekerjaan nyelam dilautPeople work dive at seaJurusunggingWong sing pinter nyungging (nggambar)Orang yang pinter nglukis(gambar)Painter Juru terbangWong sing gaweane nglakokake motor mabur Orang yang pekerjaanmengendarai pesawatPilotJuru tulisWong sing gaweane nulis ing kantorOrang yang pekerjaan menulis dikantor Writer kemasanTukang gawe dandannan mas intenTukang pekerjaan mengukiemas dan intanCraftsman workmeasure gold anddiamondkokiTukang olah-olahTukang memasakChekondekturTukang nariki lan mriksa karcis ing bis(sepur)Tukang menarik dan memeriksakarcis di bis (kereta)Conductor on publictransportation (railway)
 
kundhiTukang gawe grabahTukang membuat gerabahCraftsman createearthenware vesselskusirTukang nglakokake dhokar (kreta)Tukang mengendarai doka(kereta kuda)Craftsman drive horse-drawn buggy (horsecarriage)kyaiWong sing pinter bab agama Islam;sebutane pusakaOrang yang pandai bab agamaIslam; panggilan pusakaTeacher of IslamMadhaharanJuru olah-olahJuru memasakChemalangPulisi desaPolisi desaPolice of VillagemandhorWong sing dadi pangarepe kuliOrang yang jadi koordinator kuliForemanmasinisTukang nglakokake sepurTukang mengendarai keretaEngineer of a ship olocomotivemerbotPunggawa mesjidPenjaga masjidKeep for mosquemolangBakul rajakayaPenjual hewan ternak besarGrocer for big petmontirTukang ndandani mesinTukang memperbaiki mesinCraftsman repair mesinmranggiTukang gawe wrangka/ wadhah kerisutowo pusokoTukang buat rangka/ tempatkeris atau pusakaCraftsman createframework/ place kerisor heirloomNiyaga,wiyagaTukang nabuh gamelanTukang menabuh gamelanCraftsman srikegamelanpacalangPrajurit kang gaweane nglutakae utowonametake lakune musuhPrajurit yang pekerjaan memata-matai atau melihat perlakumusuhOnly, nothing other thanpakathikTukang nuntun jaranTukang menuntun kudaCraftsman guide horsePalara-laraPara nyai cilik (enom)Para nyai kecil (muda)respectful term oadrees to young womanpalayangTukang ngeterake layangTukang mengatarkan suratPostmanpandheTukang gawe barang wesiTukang buat barang besiCraftsman create ironthingspanegarTukang ngajari jaranTukang membelajari kudaCraftsman teach horsepanjakTukang ngladeni pande; niyagaTukang pandai besi; niagaGoldsmithpangobengWong kang buruh ngobeng (mbathik)Orang yang buruh mbathikPeople create batikparabakul mas intenPenjual emas intanSeller for gold diamondparekanPara nyai kang katengen utowo dimanja(ing kraton)Para nyai yang dimanja (dikraton)Respectful term oaddress to older (inJava of Palace)pasindhenWong kang nyindheni (mbarenginembang) gamelanOrang yang menyinden (barengdengan lagu) gamelanWoman singer withgamelan orchestrapawonganBatur wadonPembantu perempuanFemale domesticservantprajuritWong sing pagaweane bela NegaraOrang yang pekerjaan belaNegaraSoldier pramugariWong sing gaweane ngladeni ing montomabur, sepur, bis lan sakpanunggale.Orang yang pekerjaan pemantudi pesawat, kereta, bus danlainnyaFemale attendant o longdistance transportpramuwismaWong sing gaweane ngrewangi pagaweanbale omahOrang yang pekerjaanmembantu pekerjaan rumahtangga(euphemism) maidservantsarawediTukang adol utowo nggosok intenberleyan.Tukang jual atau menggosokintan berlianSeller or rub diamondpolished diamondsayangTukang gawe barang tembagaTukang membuat barangtembagaCraftsman createcopper thingssekaterTukang naksir (nawarake) ing pagadheanTukan menawarkan dipenggadaianCraftsman weaken inmortgageesinomanWong (nom-noman) sing gaweane ladenOrang (muda-mudaan) yangpekerjaan membantuPeople (young) workhelper sratiTukang ngrumat (ngupakara) gajahTukang memelihara gajahCraftsman keepelephantsudagarWong dagang (gedhe)Orang dagang (besar)Large scale merchantsupirTukang nglakokake montorTukang mengendarai motorChauffeuundhagiTukang gawe bekakas kayu.Tukang membuat bekakas kayuCraftsman create toolsof wood
2.Urut-urutane turunan ten Boso Jowo/ Urutan keturunan di dalam bahasa Jawa/ The order of descent inthe Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE
Urut-urutane turunan ten Boso Jowo/ Urutan keturunan di dalam bahasa Jawa/ The order of descent in the Javalanguage(Sumber: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.)Urut munggah:Bapak ibu –> embah –> buyut –> canggah -> wareng -> udheg-udheg -> gantung siwur -> grepak senthe.Urut mudhunBapak ibu -> anak -> putu -> buyut -> canggah -> wareng -> udheg-udheg -> gantung siwur -> grepak senthe.
 
Urutan-urutane turunan(Javanese)Urutan Keturunan(INDONESIAN)Decline(ENGLISH)Urut munggahUrutan ke atas/ urutan sebelumorang tuaUp decline before parentBapak ibu (urut munggah)Wong tuwoOrang tuaParentEmbah (urut munggah)Mbahe; wong tuwane bapak-ibuKakeknenek; orang tuanyabapak ibuGrandparentBuyut (urut munggah)Wong tuwane embah;embahe bapak ibuOrang tunya kakek nenek;kakek neneknya orang tuaGreat grandparentCanggah (urut munggah)Embahe mbahe; buyutebapak ibu; wong tuwane buyutEmbahnya embah; buyutnyaorang tua; orangtuanya buyutGreat-great-grandparentWareng (urut munggah)Embahe buyut; wong tuwanecanggah;Embahnya buyut; orang tuanyacanggahGreat- Great- Great-grandparentUdheg-udheg (urutmunggah)Wong tuwane wareng;embahe canggahOrang tuanya wareng;embahnya canggahGreat- Great- Great-Great-grandparentGantung siwur (urutmunggah)Wong tuwane udheg-udheg;embahe warengOrang tuanya udheg-udheg;embahnya warengGreat- Great- Great-Great- Great-grandparentGrepak senthe (urutmunggah)Wong tuwane gantung siwur;embahe udheg-udhegOrangtuanya gantung siwur;embahnya udheg-udhegGreat- Great- Great-Great- Great- Great-grandparentUrutan mudhunUrutan ke bawah/ urutansetelah orang tuaDown decline after parentBapak ibu (Urutan mudhun)Wong tuwoOrang tua Anak (Urutan mudhun)Anake wong tuwoAnakChildPutu (Urutan mudhun)Anake anakCucuGrandchildBuyut (Urutan mudhun)Anake putu; putune anakAnaknya cucuGreat-grandchildCanggah (Urutan mudhun)Anake buyut; putune putuAnaknya buyut; cucunya cucuGreat- Great-grandchildwareng (Urutan mudhun)Anake canggah; putune buyutAnaknya canggah; cucunyabuyutGreat- Great- Great-grandchildUdheg-udheg (Urutanmudhun) Anake wareng; putunecanggah Anaknya wareng;cucunyacanggahGreat- Great- Great-Great-grandchildGantung siwur (Urutanmudhun) Anake udheg-udheg; putunewareng Anaknyanya udheg-udheg;cucunya warengGreat- Great- Great-Great- Great-grandchildGrepak senthe (Urutanmudhun) Anake gantung siwur; putuneudheg-udheg Anaknya gantung siwur;cucunya udheg-udhegGreat- Great- Great-Great- Great- Great-grandchild
3.Jenenge bocah ten Boso Jowo/ Nama anak-anak di dalam bahasa Jawa/ Children's names in the Javalanguage FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE
Jenenge bocah ten Boso Jowo/ Nama anak-anak di dalam bahasa Jawa/ Children's names in the Java language(Sumber/ Source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.)
Jenenge Bocah(Javanese)Nama anak-anak(INDONESIAN)Namely child(English)
Ontang-antingAnak siji lanangAnak satu laki-lakiOne child maleUger-uger lawangAnak loro lanang kabehAnak dua laki-laki semuaTwo child male allCukit dulitAnak telu lanang kabehAnak tiga laki-laki semuaThree child male allsarambaAnak papat lanang kabehAnak empat laki-laki semuaFour child male allpandhawaAnak lima lanang kabehAnak lima laki-laki semuaFive child male allUnting-untingAnak siji wadonAnak satu perempuanOne child femaleKembang sepasangAnak loro wadon kabehAnak kedua perempuan semuaTwo child femaleGotong mayitAnak telu wadon kabehAnak tiga perempuan semuaThree child femalesarimpiAnak papat wadon kabehAnak empat perempuan semuaFour child femalepancagatiAnak lima wadon kabehAnak lima perempuan semuaFive child femaleKedhana-kedhiniAnak loro lanang wadonAnak dua laki-laki perempuanTwo child male femaleSendhang kaapitpancuran Anak telu, lanang-wadon-lanang.Anak tiga, laki-laki perempuanlaki-lakiThree child, male femalemalePancuran kaapitsendhang Anak telu, wadon-lanang-wadonAnak tiga, perempuan laki-lakiperempuanThree child, female malefemaleKeblat papatAnak papat lanang wadonAnak empat laki-lakiperempuanFour child male femalesapasarAnak lima lanang wadonAnak lima laki-laki perempuanFive child male femaleIpil-ipil (pipilan)Anak lima, lanang sijiAnak lima, laki-laki satuFive child, only malepadanganAnak lima, wadon sijiAnak lima, perempuan satuFive child, only femalePandhawanyandhangi Anak nem, wadon siji warujuAnak enam, perempuan satupaling belakangSix child, youngest isfemalekembarAnak loro lanang kabeh utowowadon kabeh laire bareng Anak dua laki-laki semua atauperempuan semua lahibersamaTwo child male all or female all externaltogether dhampitAnak loro lanang lan wadon lairebareng Anak dua laki-laki danperempuan lahir bersamaTwo child male andfemale external together Gilir kacangAnak akeh, giliran lanang wadonAnak banyak, giliran laki-lakiChild very many, turn

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hassan Sadikin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->