Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Unit 7

Unit 7

Ratings: (0)|Views: 204 |Likes:
Published by Olga Música

More info:

Published by: Olga Música on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/27/2014

 
 Gubg cj fðsalg LXA Fimtj Lgxgci Zmat ?
 Sej wamc amstrufjmts (AAA)
 
7
ZMAS ? - SEJ _AMC AM\S^ZFJMS\ (AAA)
 
7.
 
Nrgss amstrufjmts0
 
Sej
nrgss
 grj tej fusalgb amstrufjmts fgcj id fjtgb, sule gs
trufpjts
 ir
Drjmle eirms
, tegt dirf g
ngmc
 ir imj id tej sjltaims id gm irlejstrg
. ―
Sej nrgss
‑ grj gbsi tej pjipbj wei pbgy tejf.
 Sej siumc am tej nrgss amstrufjmts as priculjc ny tej vanrgtaim id gar am g tunubgr nicy njlgusj id tej vanrgtaim id tej pbgyjr's baps. Caddjrjmt patlejs grj priculjc im g nrgss amstrufjmt wate gbtjrgtaim id tej pbgyjr's bap tjmsaim ir gar dbiw. Gbsi,
sbacjs
 ir
vgbvjs
 
(labamcris i pastimjs)
 grj usjc ti legmoj tej bjmote id tej tunamo.
 \ifj jxgfpbjs0
 -
 
Sej Drjmle eirm usjs g sbacj ti legmoj tej bjmote id tunamo. -
 
Sej trufpjt egs oit g sjt id vgbvjs ipjrgtjc ny tej pbgyjr's damojrs tegt amtriculj gccataimgb tunamo amti tej amstrufjmt, legmoamo ats ivjrgbb bjmote
Srufpjt
0
at‑s
g nrgss fusalgb amstrufjmt fgcj id g lurvjc fjtgb tunj wate terjj
vgbvjs
 dir legmoamo tej patlejs gmc pbgyjc ny nbiwamo gar teriuoe lbisjc baps, priculamo g "nuzzamo" siumc. Sej trufpjt as gm amstrufjmt wate tej eaoejst rjoastjr am tej nrgss dgfaby. Srufpjts grj gfimo tej ibcjst fusalgb amstrufjmts, cgtamo nglk ti gt bjgst 7:88 NLJ. Ibc trufpjts cac mit egvj vgbvjs, nut ficjrm trufpjts ojmjrgbby egvj jatejr terjj pastim vgbvjs ir terjj ritgry vgbvjs. Jgle vgbvj amlrjgsjs tej bjmote id tunamo, biwjramo tej patle. Sej trufpjt as usjc am fgmy dirfs id fusal, amlbucamo lbgssalgb fusal gmc `gzz. G fusalagm wei pbgys tej trufpjt as lgbbjc
trufpjt pbgyjr
 ir trufpjtjr.
Drjmle eirm 
(gbsi
eirm
)0 t
ej eirm as tej sjlimc eaoejst siumcamo amstrufjmt oriup am tej nrgss dgfaby.
 A
t‑s
 g nrgss fusalgb amstrufjmt tegt limsasts id g bimo tunj lurbjc griumc am g larlbj wate g wacj ipjmamo gt tej jmc.
At‑s gbsi lgbbjc
Drjmle Eirm
. Eirms egvj oit
vgbvjs
, ipjrgtjc wate tej bjdt egmc ti riutj tej gar amti jxtrg tunamo ti legmoj tej patle. G eirm wateiut vgbvjs as kmiwm gs g
mgturgb eirm
. G fusalagm wei pbgys tej eirm as lgbbjc g
eirm pbgyjr
 (ir bjss drjqujmtby, g eirmast).
 
 Gubg cj fðsalg LXA Fimtj Lgxgci Zmat ?
 Sej wamc amstrufjmts (AAA)
 
>
Srifnimj
0 at‑s
 g bgroj nrgss fusalgb amstrufjmt tegt yiu nbiw amti, wate g sbacamo tunj usjc ti legmoj tej mitj. Bakj am
gbb nrgss amstrufjmts, siumc as priculjc wejm tej pbgyjr‑s
vanrgtamo baps lgusj tej gar libufm amsacj tej amstrufjmt ti vanrgtj. Sej trifnimj as usugbby legrgltjrazjc ny g tjbjslipal sbacj wate weale tej pbgyjr vgrajs tej bjmote id tej tunj ti legmoj patlejs, gbteiuoe tej
vgbvj trifnimj
 usjs terjj vgbvjs bakj teisj im g trufpjt. Fist trifnimjs grj patlejc am N
, gm iltgvj njbiw tej trufpjt gmc gm iltgvj gnivj tej tung. G pjrsim wei pbgys tej trifnimj as lgbbjc g
trifnimast
ir
trifnimj pbgyjr
.
Sung
0 Sej tung as tej bgrojst gmc biwjst patlejc nrgss amstrufjmt. \iumc as priculjc ny vanrgtamo ir
nuzzamo
 tej baps amti g bgroj luppjc fiutepajlj. At as imj id tej fist rjljmt gccataims ti tej ficjrm syfpeimy irlejstrg, darst gppjgramo am tej fac-71te ljmtury. Sej tung as ojmjrgbby limstrultjc id nrgss. Sej tung pbgys am fgrleamo ngmcs
, gmc at‑s quatj
usjc am `gzz fusal gbsi. G fusalagm wei pbgys tej tung as lgbbjc
tung pbgyjr
 ir
tunast.
 Sejrj grj fgmy typjs id tungs. \ifj id tejf grj kmiwm gs
fgrleamo tungs
. Fist fgrleamo ngmcs ipt dir tej
 siusgpeimj
, gm amstrufjmt tegt as jgsajr ti lgrry gmc gbfist gbwgys lejgpjr tegm g truj fgrleamo tung. Sej siusgpeimj as cjsaomjc si tegt at dats griumc tej nicy id tej tunast gmc as suppirtjc ny tej bjdt seiubcjr, jspjlagbby ti nj pbgyjc weabj njamo lgrrajc. Gmitejr typj id tung as tej
sgxeirm
 (
nifngrcami
). Sej sgxeirms wjrj cjsaomjc dir fgrleamo ngmc usj, gmc tejy grj patlejc gbtjrmgtjby am J-dbgt gmc N-dbgt, bakj tej sgxipeimj oriup.
N
 
trufpjt Srufpjt am
 
 
 Gubg cj fðsalg LXA Fimtj Lgxgci Zmat ?
 Sej wamc amstrufjmts (AAA)
 
<
Srufpjts‑ fiutepajlj
 Eirm
‑ 
s fiutepajlj Srifnimj
‑ 
s fiutepajlj
Mgturgb eirm Drjmle eirm Srifnimj Swi tungs

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->