Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
502Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dictionar Tehnic Englez - Roman

Dictionar Tehnic Englez - Roman

Ratings:

4.4

(1)
|Views: 41,710|Likes:
Published by Georgy Nicoleta

More info:

Published by: Georgy Nicoleta on Mar 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

pdf

text

original

 
 0
Dictionar tehnic Englez Roman
Cuprins 1559 pagini170.000 termeniAbrevieri ale disciplinelor la carese refera dictionarulagr. agricultur 
ă
 alim. Industrie alimentar 
ă
 ap. med. aparate medicalearh. arhitectur 
ă
 astr. astronomieat fizic
ă
atomic
ă
 auto autoveviculeautom automatic
ă
 av avia
ţ
iecf c
ă
i feratechim chimiecstr construc
ţ
iidrum drumuriel electronic
ă
, electrotehnic
ă
 en energetic
ă
 fiz fizic
ă
general
ă
 foto tehnica fotografic
ă
 geod geodeziegeog geografiegeol geologiehc industria hârtiei
ş
i celulozeihidr hidrotehnicaind chim industria chimic
ă
 inf informatic
ă
 l industria lemnuluilog mat logic
ă
matematic
ă
 man management , marketingmas industria construc
ţ
iilor de ma
ş
inimas-un ma
ş
ini uneltemat matematic
ă
 mec mecanic
ă
teoretic
ă
/ general
ă
 met metalurgiemeteo meteorologiemetr metrologie , tehnica m
ă
sur 
ă
riimil tehnica militar 
ă
 min industria minier 
ă
 minr mineralogienav naviga
ţ
ieorlg mecanic
ă
fin
ă
, orologie petr industrie petrolier 
ă
, petrochimie piel industria prelucr 
ă
rii pieilor  plast industria materialelor plastice
ş
i cauciuc poligr industria poligrafic
ă
, tehnologie editorial
ă
  pr proprietate industrial
ă
 sc industria sticlei
ş
i a ceramiciisilv silvicultur 
ă
 tele telecomunicatii , radio , televiziunetermo termotehnic
ă
, frigotehnic
ă
 text industria textil
ă
 TH tehnic
ă
general
ă
 ts instala
ţ
ii tehnico-sanitare în construc
ţ
ii
 
 1
 
abaca
cânep
ă
de Manila , abaca
abac(us)
abac dispozitiv de calcul , num
ă
ă
toare ,nomogram
ă
 
abaft
la pupa (în interiorul navei)
abaft tha beam
înapoia traversului
abandoned well
sond p
ă
ă
sit
ă
 
abandonment
renun
ţ
are la o cerere de brevet
abandonment of mine
 p
ă
ă
sirea unei mine
abate
(chim. met.) a calma ; (met.) a reveni; (termo.)a sl
ă
 bi (focul) ; (TH) a risipi (fumul); a abate , areduce , a sl
ă
 bi
abatement
(TH) sl
ă
 bire , reducere ; (chim.) calmare;(man) rabat, bonifica
ţ
ie, remiz
ă
; (met) revenire;(termo) sl
ă
 bire a focului / arderii
 abatis
abataj
A battery
baterie de filament / de înc
ă
lzire
abbcite
amonit con
ţ
inând propor 
ţ
ii mari de clorurialcaline
abbreviate
a prescurta, a simplifica, a reduce
abbreviated address dialling
selectare prescurtat
ă
 de adrese
abbreviated number
num
ă
r rotunjit ; valoareaaproximativ
ă
a unui num
ă
abbreviated spinning process
proces prescurtat defilare
abbreviation
a prescurta, a simplifica, a reduce
A-B-C-D cut mixer
amestec
ă
tor / mixer video cudou
ă
etaje
abeam
(de/la) travers, direc
ţ
ie perpendicular 
ă
pecea în care se deplaseaz
ă
o nav
ă
 
Abel closed tester
aparat Abel-Pensky închis
abelian collection
sistem abelian; subgrup abelian
abelian group
grup abelian / comutativ
abelian integral
integral
ă
abelian
ă
/ algebric
ă
 
abend
terminare anormal
ă
a unui calcul
abberation
(fiz) abera
ţ
ie ; defect al imagini (înoptic
ă
) ; (metr) abatere
aberrational bearing
determinareradiogoniometric
ă
abera
ţ
ional
ă
a direc
ţ
iei
aberration of form
distorsiune a imaginii
aberration of light
abera
ţ
ie a luminii
abietene
abietin
ă
 
ability
capacitate ; proprietate - caracteristic
ă
 
ability of erasing
capacitate se
ş
tergere (aînregistr 
ă
rilor magnetice de pe o band
ă
)
ability test
examen de aptitudine
ability to flow
capacitate de curgere
ability to maintain cutting power
durabilitate at
ă
i
ş
ului
ability to pay principle
principiu al posibilit
ăţ
ilor de plat
ă
(impozit progresiv pe venituri)
ability to resist bleaching
stabilitate la ac
ţ
iunealuminii , fotosensibilitate
abiochemistry
chimie anorganic
ă
 
abiogenesis
abiogenez
ă
 
ablation
(geol.,TH) abla
ţ
iune ; (min) îndep
ă
rtare aunui lucru inutil sau d
ă
un
ă
tor 
able(-bodied) seaman
marinar brevetat
abulent
detergent
ablution
sp
ă
lare
abnormal heartwood
duramen fals , inim
ă
tulpin
ă
 
abnormal hyperfine splitting
despicare hipefin
ă
 anormal
ă
 
abnormal reflexions
reflexii sporadice
aboard (ship)
la bord
A
 
 2
a-board toll call
apel suburban; comunica
ţ
iesuburban
ă
 
a-board toll traffic
trafic interurban prin metoda deexploatare cu pozi
ţ
iile A
ş
i B
A-bomb
 bomb
ă
atomic
ă
, bomb
ă
"A"
about
aproximativ, circa; cam, aproape (de);împrejur 
about face
rota
ţ
ie/devia
ţ
ie cu 180°, deviere la 180°
about ship
volt
ă
în vânt (manevr 
ă
de velier)
about-sledge hammer
 baros
above critical
supercritic; supracritic
above-critical control
reglare supracritic
ă
 
above-critical range
domeniu supracritic
above freezing
 peste punctul de congelare
above-grade
de calitate excep
ţ
ional
ă
 
above-grade masonry
zid
ă
rie deasupra niveluluiterenului
above-ground
(TH)
de suprafa
ţă
; (de) pe sol; lasuprafa
ţă
; peste sol, suprateran, aerian;
(min)
la zi;deasupra solului// copert
ă
a unui z
ă
c
ă
mânt
above par
 peste medie, deasupra mediei
above thermal
supratermic
abox
contrabra
ţ
at (despre velier)
AB power pack 
 bloc de alimentare pentru aparatela baterie
abradability index
indice de abrazivitate
abradant
abraziv
abrade
a
ş
lefui, a poliza; a supune abraziunii; arectifica; a r 
ă
zui; a lustrui
abrader
ma
ş
in
ă
de încercare la abraziune/frecare
abraser
abraziv
abrasion
abraziune, roadere,
ş
lefuire; r 
ă
zuire;frecare
abrasion hardness
duritate la abraziune; t
ă
rie/re-zistent
ă
la uzur 
ă
 
abrasion
 proof rezistent la abraziune
abrasion resistance
rezisten
ţă
la abraziune
abrasion soldering
lipire moale cu frecarea/r 
ă
zuireasuprafe
ţ
elor de îmbinat
abrasion test
 prob
ă
/analiz
ă
de abraziune/de frecare
abrasion tester
aparat de încercare la abraziune
abrasive
(met)
abraziv; material de
ş
lefuit;
(TH)
 (material) abraziv//de lustruit, de frecat, de
ş
lefuit
abrasive base paper
hârtie suport pentru materialeabrazive
abrasive blade
disc abraziv
abrasive brick 
 pil
ă
abraziv
ă
 
abrasive cleaning
cur 
ăţ
ire prin sablare/sablaj;sablare
abrasive cloth
 pânz
ă
de
ş
mirghel, pânz
ă
abraziv
ă
 
abrasive cutting-off machine
ma
ş
in
ă
de retezat cu piatr 
ă
abraziv
ă
 
abrasive cutting-off wheel
disc abraziv pentruretezarea metalelor; piatr 
ă
abraziv
ă
de retezat
abrasive disc
disc de rectificat; piatr 
ă
de rectificat; piatr 
ă
de polizor 
abrasive dust
 praf abraziv; pulbere abraziv
ă
; praf de
ş
lefuit
abrasive hardness
duritate la striere/la uzur 
ă
prinfrecare
abrasive hardness test
încercare de duritate lastriere
abrasive (material) spreader
dispozitiv pentruîmpr 
ăş
tierea materialelor abrazive
abrasive resistance
rezisten
ţă
la uzur 
ă
/la abraziune
abrasive storage hopper
 bunc
ă
r al aparatului desablat
abrasive water
ap
ă
corosiv
ă
 
abrasive wear
(met)
uzur 
ă
abraziv
ă
;
(text)
uzur 
ă
  prin frecare
abrasive wheel
 piatr 
ă
de rectificat; disc abraziv; piatr 
ă
de polizor 
abreast
la travers; în linie, bord la bord
abridged multiplication
înmul
ţ
ire în care produsuleste rotunjit la num
ă
rul de zecimale impus de precizia cerut
ă
 
abridged spectrophotometry
spectrofotometrieredus
ă
 
abridg(e)ment
extras, reducere; prescurtare;descriere succint
ă
a unei inven
ţ
ii
abrupt
abrupt, brusc
abruption
(met)
rupere, întrerupere (în sudur 
ă
);
(geol)
deschidere, afloriment abscess suflur 
ă
, gol, por (la metale)
abscissa of absolute convergence
abscis
ă
deconvergen
ţă
absolut
ă
; modul de convergen
ţă
 
absence card
cartel
ă
de absen
ţă
 
absence of air
închidere ermetic
ă
; lips
ă
de aer 
absent subscriber service
serviciu telefonic deinforma
ţ
ii
absinth(e)
 pelin (plant
ă
); absint; vin pelin; bitter 
absinth(e) oil
ulei de absintabsolute absolut; necifrat, necodificat (în progra-mare)
absolute accuracy
 precizie/exactitate absolut
ă
 
absolute addressing
adresare absolut
ă
(localizaredirect
ă
a zonelor de memorie)
absolute age
vârst
ă
absolut
ă
, datare a evenimentelor geologice în ani
absolute alcohol
alcool absolut/anhidru
absolute altitude
cot
ă
absolut
ă
 
absolute apparatus
aparat etalonabil în unit
ăţ
iabsolute
absolute basis
 baz
ă
necondi
ţ
ionat
ă
, baz
ă
absolut
ă
 
absolute binary form
format binar absolut, formatdirect executabil (imaginea binar 
ă
a unui program pentru calculator)
absolute calibration
etalonare/calibrare absolut
ă
 
absolute capacity
capacitate absolut