Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mekanisk Organisk Analyse

Mekanisk Organisk Analyse

Ratings: (0)|Views: 1,134|Likes:
Published by Tracie Thompson
Mekanisk Organisk Analyse
Mekanisk Organisk Analyse

More info:

Published by: Tracie Thompson on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

 
Kolbein Toreson Foldøy
Mekanisk organisk analyse
-
smash
 
Innledning
I denne oppgava skal eg analysere smash i volleyball gjennom ein mekanisk og ein organisk analyse.Måten eg skal gjøre det på er å presentera først kva mekanisk og organisk analyse er, slik at ein fårein forståing for kva dei består av. Så skal eg presentera kva smash er, og deretter dele teknikken oppi dei viktigaste fasane og beskriva dei detaljert. Eg har valgt å gjennomføre først den mekaniskeanalysen og den organiske analysen til slutt, noko som gjer oppgavå litt meir oversiktlig.Ein mekanisk analyse er hovedemnet i bevegelslære, kor ein tar for seg sentrale mekaniske forholdfrå fysikken, som krefter, tyngdepunkt og energi. I analysen skal ein finne ut og grunngi korleis dessebevegelsesprinsippa virker inn på utførelsen av teknikken.Ein organisk analyse tar for seg kva for nokre muskler ein tar i bruk i teknikken, kva form for arbeiddei utfører og kor i kroppen dei befinner seg. Her skal eg også finne ut om dei er hoved- ellerstøttemuskler og kor dei har feste og utspring.
Smash
Smash er et angrepsslag i volleyball. Det går ut på å slå ballen ned på motstandaranes banehalvdel,og det fra lufta. Spelaren som utfører smashen kommer i fart, satser med to bein og slår ballen medhåndflaten med stor kraft i det spelaren erpå sitt høgaste i hoppet. Smashen utføresvanligvis som den tredje berøringen avballen som laget har, altså det siste slaget.Teknikken eg har valgt i denne oppgavautføres i lufta. Nettopp på grunn av det, erdet naturlig at eg tar for meg både fasanefør og fasen etter, som til sammen utgjørheile teknikken. Desse fasane eg skalanalysere er:1.
 
Tilløp2.
 
Sats
Tilløp og stem Sats Slag Landing
 
Kolbein Toreson Foldøy3.
 
Slag4.
 
LandingTilløpet består av to-tri skritt. I tilløpet er det viktig at ein beregner ka tid ein skal begynne, altså godtiming for et bra treff på ballen.I satsen er setter ein beina ved siden av kvarandre, på det siste skrittet fra tilløpet, bøyer i bådehofte- og kneleddet. I overgangen fra tilløpet til sats, skjer det ei oppbremsing som me kallar for eitstem, som er eksentrisk muskelarbeid. Når musklane jobbar eksentrisk gir me dei ekstra god tid til åskape muskelkraft, og krafta blir overført fra tilløpet til satsen som er vertikal. I det musklanearbeider med å satse i fra arbeidar dei konsentrisk. Overgangen mellom den eksentriske og denkonsentriske fasen kalles plyometrisk muskelarbeid, når muskelen fungerer som ei fjær.Når ein har gjort eit tilløp, satsa i frå og er høgt i lufta, skal slaget utføres. Her trekkes slagarmenlangt bak hovudet og resten av kroppen er godt strukken ut. Det er viktig å få med seg skuldra godtbak også. Den andre armen brukes for å holde oss i balanse i svevet og er vanligvis plassert framformage/bryst. Utførelsen av sjølve slaget begynner med ein sentralbevegelse. Bukmuskulaturentrekker seg saman og sender overkroppen framover. Deretter trekker brystmuskulaturen den strakeslagarmen fram, noko som gir den ekstra kraft. Kor ballen ender etter smashen, er det håndleddetsom bestemmer. I smashen er håndleddet vinklet nedover, etter ein flikk rett før ballen trefferhånda. Håndleddet reguleres opp og ned eller mot høgre eller venstre for å plassere ballen.Etter slaget og svevet, utføres det ei landing. For å få ei så god landing som mulig, bøyer ein knea oghofteleddet for demping, eksentrisk muskelarbeid. Beina bør plasseres parallelt, og det er viktig åikkje væra borti nettet her.
Mekanisk analyse
Tilløp og stem
Tilløp og stem er den første fasen i teknikken smash. I denne fasenRytmisk og dynamisk muskelarbeidStabilitet og balanseFriksjon
 
Kolbein Toreson FoldøyStemMotbevegelse og svikt
Sats
Motbevegelse og sviktArmeneIndre og ytre kraftSentralbevegelse
Slag
SentralbevegelseArmerStabilitet og balanse
Landing
Stabilitet og balanseLanding, mottak, demp
Organisk analyse
Tilløp og stemSatsSlagLanding
1.
 
Beskrivelse av fasene2.
 
Hvilke muskler gjør kva i de forskjellige fasenea.
 
Er det hovedmuskler eller støttemuskler?b.
 
Tabell: Muskler| feste/utspring| hva de gjør| hoved/støtte3.
 
Hvilke bevegelsesprinsipper og mekaniske faktorer er sentrale i fasene i teknikken? Bregunn

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->