Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHnr2225

SHnr2225

Ratings: (0)|Views: 2,474|Likes:
Published by Eugen Mihai
SHnr2225
SHnr2225

More info:

Published by: Eugen Mihai on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
CMYK
 Anul X
z
Nr. 2225 Marţi, 19 martie 2013, 12 pagini
EDIT EDIT  A  A  T DE TMT MEDIA INTERN T DE TMT MEDIA INTERN A  A  TION TION AL  AL 
DIREDIRECT CT OR GENERAL: V OR GENERAL: V  ALENTIN POPESCU ALENTIN POPESCU WWW  WWW .SER.SER VUSPRESS.R VUSPRESS.ROO
Preţ: 80 bani
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
 
Sursa: meteo.ro 
METEO
Minim 5
0
CMaxim 10
0
C
Deva
Minim 5
0
CMaxim 10
0
C
Hunedoara
Minim 3
0
CMaxim 9
0
C
Brad
Minim 2
0
CMaxim 7
0
C
Petroşani
 
CURS VALUTAR
EURO
4,4170 RON
USD
3,4088 RON
5,1603 RON
FRANCULELVEŢIAN
3,6160 RON
       S     u     r     s     a     :       b     n     r  .     r     o
LIRASTERLINĂ
DOUĂ ADOUĂ ACTECTEDE CDE COMEDIEOMEDIE ÎN SUPERLIGA ÎN SUPERLIGAREALSPORREALSPOR T T
Pagina
1212
Pagina
55
Pagina
22
 JUDEŢUL HUNEDO JUDEŢUL HUNEDOARAARA ÎNV ÎNVAA Ţ ŢĂ SĂ FĂ SĂ FAA TURISM CUL TURISM CUL TURAL TURALPE URMELE RPE URMELE ROMANILOMANILORORCĂUTCĂUTĂRILE BĂRBAĂRILE BĂRBA TUL TULUIUIDISPDISPĂRĂRUTUT ÎN APELE JIUL ÎN APELE JIULUIUIAU FAU FOSOS T REL T RELUAUA TE TE
p
refectul judeţului Hunedoara, Sorin Vasilescu a declarat, ieri, procuroriiDNA verifică modul în care a fost efectuatăachiziţia unor echipamente medicale pentru spi-talul din municipiul de pe Cerna, după ce un con-trol al Curţii de Conturi a relevat un prejudiciu deaproximativ 3 milioane de euro. „DNA a început urmărirea penală, în urma unui proces verbal alCurţii de Conturi care a constatat o fraudă spre 3milioane de euro. Primăria Hunedoara a primit oadresă din partea DNA prin care trebuie să pre-zinte toate actele care au stat la baza licitaţiei deachiziţie a echipamentelor”, a afir-mat prefectul judeţului Hunedoara.
Un trenuleţ cetransporta huila din subteran–pe post de ghivecicu flori în curtea Minei Petrila 
Pagina
33
 
 Achiziţia unor aparate medicale de la spitalul din Hunedoara, cercetată de DNA 
 ÎŞI  ÎŞI  A AUT UT  Ă DREP Ă DREP A ATEATEA
 
Pagina
77
Tot mai mulţi hunedoreniîşi reclamă patronii la ITMpentru neplata CAS
Pag ina
 3 3
 
O
echipă formată din şasepompieri a reluat, ieri, dedimineaţă, căutările în ca-zul bărbatului de 61 de ani dispă-rut, la sfârşitul săptămânii trecu-te, în apele Jiului. Operaţiunile sedesfăşoară pe ambele maluri alerâului, precum şi în zona baraju-lui de la Paroşeni, intervenţia ex-tinzându-se pe un segment de 12kilometri, până la limita cu jude-ţul Gorj.Căpitanul Anemona Doda,purtătorul de cuvânt al Inspecto-ratului pentru Situaţii de Urgenţă(ISU) Hunedoara, spune că „ope-raţiunile de identificare a bărba-tului se desfăşoară prin observa-re de la mal, deoarece, ca urmarea ploilor torenţiale căzute în ulti-ma vreme şi a topirii zăpezii dinzonele montane, volumul râului Jiu s-a mărit, iar în acest context căutarea cu ajutorul bărcii pneu-matice, aflate în do-tarea DetaşamentuluiPetroşani, nu este opor-tună din punctul de vedere alsiguranţei personalului”.
RUDELE, IMPLICATE ÎNOPERAŢIUNILE DE CĂUTARE
Pompierilor care îl caută pebărbat li s-au alăturat rude, dar şiprieteni apropiaţi ai acestuia. Cutoţii încearcă acum să-i dea de ur-mă, iar pompierii se gândesc săceară şi sprijinul colegilor din ju-deţul vecin, Gorj. „Am terminat cu zona noastră, până la Polatiş-te. Am scotocit toate malurile şi vedem care e planul. Nu vom sis-ta căutările. Le continuăm împre-ună cu familia, care sunt şi ei vreo 20 de persoane. Dar, e posi-bil să le cerem ajutor şi colegilorde la Târgu Jiu”, a declarat Răz- van Stancu, adjunct al Comandantului De-taşamentului de Pompi-eri Petroşani.Bărbatul dispărut în apele Jiu-lui a fost văzut ultima dată vineriseară, cu puţin înainte de ora18:00. Acesta a căzut în apă întimp ce încerca să traverseze opunte peste râu. Martorii au po- vestit că, la un moment dat, omula alunecat de pe podeţul respec-tiv. Aceştia cred că s-a dezechili-brat şi s-a lovit de un bolovan dinapă. „Podeţul era acoperit cu ză-padă şi s-au găsit urme din carerezultă că omul a alunecat şi a că-zut peste balustrada care nu are vreun grilaj de protecţie. Jos esteun bolovan mare şi, este posibil,să se fi lovit la cap în cădere, iarapoi a fost luat de apă”, a spusunul dintre primii pompieri carea venit, vineri seară, la Lupeni.Podeţul pe care bărbatul a încer-cat să îl traverseze nu este o caledes utilizată de trecători, dar sunt oameni în zona Cartierului Bărbă-teni care aleg acest traseu pentrua scurta drumul. Aseară, până laînchiderea ediţiei, echipele desalvatori încă nu reuşiseră să-l gă-sească pe bărbat.
 Diana Mitr  Diana Mitr acheache Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
P
oliţiştii au fost nevoiţi săfolosească pistolul din do-tare pentru prinderea atrei indivizi, care au intrat într-omagazie a CFR Marfă din Petro-şani, cu intenţia de a fura com-bustibil M, folosit la centraleletermice. Oamenii legii au pus mâ-na doar pe unul dintre făptaşi,ceilalţi doi reuşind să scape. Totul s-a întâmplat duminicădimineaţă, cu puţin după ora05:00, când, în timp ce patrulauprin gara din Petroşani, poliţiştiide la „Transporturi feroviare” auobservat, în zona unei magazii a-parţinând CFR Marfă, trei băr-baţi care furau combustibil. La vederea oamenilor legii, hoţii aurupt-o la fugă, iar poliţiştii au por-nit după ei. În zadar i-au somat săse oprească, pentru că aceştia aurefuzat, motiv pentru care unuldintre poliţişti a tras trei focuride armă în plan vertical. „Unuldintre suspecţi, un bărbat de 34de ani, a fost reţinut, cercetărilecontinuând pentru identificareacelorlalţi doi”, a declarat BogdanNiţu, purtătorul de cuvânt al Ins-pectoratului de Poliţie Judeţean(IPJ) Hunedoara.La faţa locului, poliţiştii au gă-sit cantitatea de 120 de litri decombustibil M, pe care hoţii in-tenţionau să o fure, însă nu aumai apucat.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
2
Servus Hunedoara
Scandalagiu potolit de jandarmi cu amendă 
 Aflat în stare de ebrietate, un bărbat de 46 de ani, din Deva, s-a luat la ceartă cu concubina, declanşând un scandal, aplanat doar dupăce, la locuinţa lui, au ajuns forţele de ordine. Totul s-a întâmplat sâmbătă seară, femeia fiind cea care a chemat jandarmii, după ce a văzut că bărbatul lângă care trăia nu se mai potolea din a-i adresa jigniri şi injurii. „Sesizarea a venit chiar de la concubina bărbatu-lui recalcitrant. Jandarmii care s-au deplasat la locuinţa acestora l-au sancţionat pe bărbat cu amendă contravenţională în valoare de200 de lei”, a declarat căpitanul Nicolae Răducu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Hunedoara.
Actualit
 
ate
Nr. 2225, Marþi, 19 martie 2013
 D N 76: Luncoiude  Jos - Brad D N74:Brad  -Crişcior D N76:  Brad-BaiadeCr D N 76: Baia de criş- Târna va deCriş D N7: Minia  - Veţ e l D N 7: Veţ e l - Leşnic D N 7:  Leşnic  -Săcămaş D N 7: I lia -Gurasada D N7:Gurasada  - Bur juc D N 7: Bur juc -Zam De va:Ca lea Zarandu lui-Sânu ha lm D N76:Şoimuş - Be jan Băniţa:D N 66 
RadarRadare 19 martiee 19 martie
Sursa: IPJ Hunedoara
Ş
ase cerşetori care apelau lamila publicului în zona Mă-năstirii de la Prislop, precum şi abisericilor din municipiul Deva,au fost amendaţi de jandarmi.Cu handicapuri reale sau în-chipuite şi afişând o privire caresă stârnească milă, aceştia s-aupostat în preajma lăcaşelor decult şi s-au perindat printre enori-aşii veniţi să asiste la slujba religi-oasă de duminică, cerând neînce-tat bani de pomană. Ghinionul lorau fost că i-au văzut jandarmii ca-re asigurau măsurile de ordinepublică şi i-au luat imediat la în-trebări. „La Mănăstirea Prislop, jandarmii hunedoreni au sancţio-nat trei persoane care apelau lamila publicului. Este vorba des-pre trei bărbaţi, care au primit a-menzi în valoare totală de 350 delei. De asemenea, jandarmii aflaţiîn misiune de menţinere a ordiniipublice, în sistem integrat, pe ra-za municipiului Deva, au sancţio-nat contravenţional alte trei per-soane care apelau la mila enoria-şilor în apropierea bisericilor, va-loarea sancţiunilor aplicate, înacest caz, fiind de 200 de lei”, adeclarat căpitanul Nicolae Rădu-cu, purtătorul de cuvânt al Ins-pectoratului Judeţean de Jan-darmi (IJJ) Hunedoara. Jandarmii le recomandă cetă-ţenilor să nu încurajeze aceastăactivitate antisocială şi ilegală, o-ferind diferite sume de bani saualte bunuri persoanelor care cer-şesc.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
U
n bărbat de 31de ani, din Pe-troşani, a fost prins după ce a furat do-uă cruci metalice din ci-mitirul oraşului. Omulle-a luat, cel mai proba-bil, cu intenţia de a le vinde la un centru de co-lectare a deşeurilor fe-roase, pentru a face rost de bani. Din cauza sără-ciei, a găsit soluţia: amers în cimitir şi asmuls monumentele dindreptul a două mormin-te, el fiind prins de poli-ţişti chiar în momentulîn care le transporta, fă-cute bucăţi, pe bicicletă.„Cele două cruci metali-ce erau băgate într-unsac”, a precizat BogdanNiţu, purtătorul de cu- vânt al Inspectoratuluide Poliţie al Judeţului(IPJ) Hunedoara.Bărbatul a recunos-cut în faţa poliţiştilor căa furat crucile metalicedin cimitir, pentru faptasa riscând acum să fiecercetat penal.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
P
lutonierul Gabriel Plop
(fo- to) 
, de la Detaşamentul dePompieri din Orăştie, a fost medaliat la Campionatul Naţionalal Ministerului Afacerilor Interne(MAI), competiţie ce s-a desfăşu-rat la Suceava şi care a strâns la„Start” aproape 200 de angajaţi aiinspectoratelor de pompieri, poli-ţie, jandarmi şi poliţie de frontieră,aceştia concurând în diferite pro-be, de la cele atletice până la artemarţiale şi jocuri pe echipe.Pompierul hunedorean a concu-rat la categoria karate do, excelândla proba kata, adică luptă cu unulsau mai mulţi adversari imaginari,la finalul competiţiei urcând petreapta a doua a podiumului.La aflarea rezultatului, şefulInspectoratului pentru Situaţii deUrgenţă (ISU) Hunedoara, maio-rul Viorel Demean, s-a declarat mulţumit de performanţele pompi-erului, concluzionând că „la urmă-toarele competiţii, sper ca judokadin Orăştie să reprezinte la fel debine inspectoratul”.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
P
este 80 de amenzişi 11 permise reţi-nute, acesta esterezultatul unei acţiuni pecare poliţiştii de la Servi-ciul Rutier Hunedoara audesfăşurat-o într-o singurăzi, pe şoselele din judeţ.Razia a avut loc în cursulzilei de sâmbătă şi a avut drept scop prevenirea şicombaterea principalelorcauze generatoare de ac-cidente rutiere.În cele câteva ore cât au acţionat în trafic, efec-tivele de poliţie au aplicat sancţiuni contravenţiona-le în valoare de aproapeopt mii de lei. Cele maimulte dintre amenzile a-plicate (61 la număr), le-au „încasat” pietonii. Res-tul au fost aplicate şoferi-lor prinşi cu alcool „labord”, care nu au acordat prioritate pietonilor sauau comis alte abateri.Inspectorul BogdanNiţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poli-ţie al Judeţului (IPJ) Hu-nedoara, spune că, din ce-le 11 permise de conduce-re reţinute în urma acţiu-nii, cinci au fost pentru al-cool, iar şase pentru nea-cordare de trecere pieto-nilor. De asemenea, s-amai constatat şi o infracţi-une, unul dintre şoferii„traşi pe dreapta” de a-genţii de circulaţie alegân-du-se cu dosar penal pen-tru că s-a urcat la volan înstare avansată de ebrieta-te.Poliţiştii spun că vorcontinua acţiunile deacest gen.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
Pompier hunedorean, medaliat cu argint la CampionatulNaţional al MAI la karate do
)
www.servuspress.ro
Poliţiştii de la „Rutieră” au ieşit, din nou, în stradă, la „vânătoare” de şoferi indisciplinaţi
Se fură orice! Până şi crucile din cimitire
FURFUR T ÎNTR T ÎNTR-O MA-O MAGAZIE A CFR MARFGAZIE A CFR MARFĂ DIN PETRĂ DIN PETROŞANI: TREI BĂRBAOŞANI: TREI BĂRBA ŢI AU PUS OCHII PE C ŢI AU PUS OCHII PE COMBUSOMBUS TIBIL TIBILUL FUL FOLOLOSITOSITLA CENTRALELE TERMICE. NU AU MAI APUCLA CENTRALELE TERMICE. NU AU MAI APUCAA T SĂ-L SUS T SĂ-L SUS TRA TRAGĂ, FIINDCĂ AU FGĂ, FIINDCĂ AU FOSOS T OBSER T OBSER V VAA ŢI DE POLIŢIŞTI ŢI DE POLIŢIŞTI
„Stai, că trag!”: Hoţi, opriţi cu focuri de armă
Cerşetori amendaţi de jandarmi. I-au agasat pe enoriaşii sosiţila Mănăstirea Prislop, dar şi pe cei de la bisericile din Deva
„DĂ’ ŞI MIE CEVA!”
 P  P entr entr u a tr u a tr eia zi consecutiveia zi consecutiv
Căutările bărbatului dispărut în apele Jiului au fost reluate
 
mu ţ n, s,  us”  î nuâ , nu  ş ă i, u s î nu,ă u u  juu ă  num -a  un î n  sunţ 
Pompierii au încercat sã-l gãseascã ºi în cursul zilei de ieri, acþionândpe ambele maluri ale râului, pânã la limita cu judeþul Gorj
 
Servus Hunedoara
3
Cine va construi tronsonul Lugoj – Deva vom afla în 15 aprilie
Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură, Dan Şova
(foto) 
, a declarat că 15 aprilie este data la care vom şti numele constructo-rilor celor trei loturi din autostrada Lugoj – Deva în lungime de 71,9 kilometri. Costurile sunt estimate la 1,081 miliarde de lei fără TVA pen-tru lotul 2 (Dumbrava-Ilia, 28,6 kilometri) al autostrăzii Lugoj-Deva, la 1,008 miliarde de lei pentru lotul 3 (Dumbrava-Ilia, 21,1 kilometri)şi 1,048 miliarde de lei pentru lotul 3 (Ilia-Deva, 22,1 kilometri). Potrivit lui Şova, Compania Naţională de Autostrăzi şi DrumuriNaţionale din România (CNADNR) a primit nu mai puţin de 50 de oferte pentru construcţia acestor loturi.
Nr. 2225, Marþi, 19 martie 2013
Actualitate
 A 
nunţul făcut de ministrul Sănătăţii, Eugen Ni-colăescu privind desfiinţarea Direcţiilor deSănătate Publică(DSP) şi concedierea a4.000 de salariaţi i-a bulversat pe angajaţii care lu-crează în aceste instituţii. „De la data anunţului fă-cut de ministrul Sănătăţii. Eugen Nicolăescu , salari-aţii din cadrul DSP Hunedoara lucrează într-un stresşi o tensiune continuă. Nimeni nu ştie nimic şi fie-care dintre aceştia se aşteaptă la ce e mairău”, a declarat pentru cotidianul „
Servus Hunedoara 
”, Lucia Vintilă, liderul sindi-catului „Sanitas” Hunedoara. Aceasta a mai precizat că proiectulprivind reorganizarea DSP-urilor şi Ca-selor Judeţene de Asigurări de Sănătate(CJAS) aflat în dezbatere publică pe site-ulMinisterului Sănătăţii este irelevant. „M-amuitat peste proiectul de reorganizare propus de ceide la minister şi din păcate nu am înţeles mare lucrupentru că este lipsit de acurateţe”, a declarat Vin-tilă.
 „Vom ieşi în stradă” 
Sindicatele din sănătate ameninţă cu proteste destradă dacă ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescuîşi va pune în aplicare planul de desfiinţare a DSP-u-rilor. Mai mult, se pare că această măsură urmeazăsă fie aplicată şi Institutelor de Transfuzie Sanguină,fiind vizat şi cel din judeţul Hunedoara. „În data deşapte martie am avut o discuţie cu unul din secre-tarii de stat din minister, care ne-a dat asigurări cănu vor fi disponibilizări în sistem. La doar câteva zi-le de la această discuţie, ministrul Să-nătăţii Eugen Nicolăescu anunţa desfiin-ţarea DSP-urilor şi CJAS-urilor. Practic, amajuns în situaţia de a fi minţiţi în faţă. Nu mai ştimce să credem. Dacă această situaţie va continua nune rămâne altceva decât să protestăm”, a spus Vin-tilă.De asemenea, liderul Sindicatului „Sanitas”, Lu-cia Vintilă este sceptică în ceea ce priveşte posibili-tatea ca în urma concedierilor, o parte din angajaţiiDSP Hunedoara să fie transferaţi la alte unităţi me-dicale sau instituţii judeţene. „Nu cred că există po-sibilitatea realizării unui transfer a acestor angajaţila spitalele din judeţ. În mare parte cei care lucrea-ză în cadrul DSP Hunedoara au o pregătire profe-sională care nu se pliază pe necesităţile unei unităţimedicale”, a spus Vintilă.
 Iulian S Iulian Str tr oiaoia
S
ute de hunedoreni depun anual se-sizări la Inspectoratul Teritorial deMuncă (ITM) în care îşi reclamăangajatorii cu privire la neplata drepturi-lor salariale sau a obligaţiilor către stat. Astfel, numai în primele trei luni ale a-cestui an, din cele peste 150 de reclama-ţii depuse la această instituţie, 60 au vi-zat această problemă.Mai mult, raportat la aceiaşi perioadăa lui 2012, se constată că în acest an nu-mărul hunedorenilor care reclamă astfelde probleme a crescut.
INSTANŢA – SINGURA SOLUŢIE
Neplata drepturilor salariale sau acontribuţiilor pentru asigurările socialedin partea angajatorilor îi determină petot mai mulţi angajaţi hunedoreni să se a-dreseze instituţiilor statului pentru rezol- varea acestei probleme.Potrivit datelor înregistrate de ITMHunedoara, numărul reclamaţiilor esteîn creştere de la un an la altul. Astfel, da-că în 2011, până la jumătatea lunii mar-tie, inspectorii de muncă înregistrau a-proape 50 de reclamaţii pentru neplata o-bligaţiilor salariale dintr-un număr totalde aproxi-mativ 150, în2012 nu-mărul a-cestora acrescut laaproape60 dintr-un total de 130 şi a depăşit cifrade 60 anul acesta. La această dată, legeanu le permite inspectorilor de muncă săaplice amenzi pentru neplata contribuţii-lor pe care angajatorul le datorează sta-tului. În schimb, în cazul în care constatăneregului, reprezentanţii ITM pot cereîn scris aplicarea unor măsuri remediale.Dacă nici până la al doilea control angaja-torul nu se conformează, atunci acestase poate alege cu amenzi. Inspectorii demuncă precizează că măsurile luate în ca-zul în care depistează angajatori care nuplătesc contribuţiile pentru salariaţi di-feră de la o situaţie la alta.Din nefericire, inspectorii ITM nu pot să-i pedepsească pe patronii care se sus-atrag de la plata acestor drepturi, singu-ra soluţie rămânând instanţa de judecată.
 Iulian S Iulian Str tr oiaoia
D
upă ce au protestat joi larevocarea din funcţia demanager a lui Gavril Ben-de, angajaţii Spitalului Municipal„Alexandru Simionescu” din Hu-nedoara au repetat experienţa şiieri, la instalarea în funcţie a şe-fului interimar al unităţii, SilviaGhenea, consilier local PDL. Aproximativ 50 de salariaţi aispitalului au protestat ieri dimi-neaţă în timpul şedinţei Consiliu-lui de Administraţie (CA) al uni-tăţii care s-a întrunit pentru a luaact de numirea managerului inte-rimar al instituţiei printr-o dispo-ziţie a primarului municipiului, Viorel Arion. „Noi am luat act dedispoziţia primarului municipiu-lui Hunedoara prin care a fost nu-mit manager interimar SilviaGhenea. Se pare că prima dispo-ziţie a primarului prin care a fost demis vechiul manager a fost ata-cată în contencios administrativ.Prefectura Hunedoara a solicitat primăriei această dispoziţie şi do-cumentele care au stat la bază şiurmează să analizeze legalitateaacestei măsuri şi să dispună înconsecinţă”, a declarat Constan-tin Rusu, preşedintele CA al spi-talului din Hunedoara. Alături de Silvia Ghenea, prindispoziţia primarului au mai fost numiţi în funcţii şi Nicuşor E-duard Ştefan, în postul de direc-tor financiar – contabil, consilie-rul local Carolina Radu în cel dedirector medical, ambii membriiPDL, iar Claudia Şuteu va fi di-rector de îngrijiri medicale. Toţiaceştia sunt membri ai Comitetu-lui Director al spitalului din Hu-nedoara. Actualul manager interimar vaconduce spitalul până la organi-zarea concursului pe post, pesteşase luni.
DNA A ÎNCEPUT URMĂRIREA PENALĂ 
Pe de altă parte, prefectul ju-deţului Hunedoara, Sorin Vasiles-cu a declarat ieri că ProcuroriiDNA verifică modul în care a fost efectuată achiziţia unor echipa-mente medicale pentru spitaluldin municipiul de pe Cerna, dupăce un control al Curţii de Conturia relevat un prejudiciu de aproxi-mativ 3 milioane de euro. „DNA aînceput urmărirea penală, în ur-ma unui proces verbal al Curţii deConturi care a constatat o fraudăspre 3 milioane de euro. PrimăriaHunedoara a primit o adresă dinpartea DNA prin care trebuie săprezinte toate actele care au stat la baza licitaţiei de achiziţie a e-chipamentelor”, a afirmat prefec-tul judeţului Hunedoara. Prejudi-ciul creat la spitalul din Hune-doara prin achiziţia echipamente-lor medicale la care face referireCurtea de Conturi a reprezentat unul dintre motivele pentru careechipa managerială a fost schim-bată din funcţie.
Oana BimbiricăOana Bimbirică
 ÎŞI C ÎŞI CAUTAUTĂ DREPTĂ DREPTAA TEA TEA
Tot mai mulţi hunedoreni îşi reclamăpatronii pentru neplata CAS
O treime din petiþiile care ajung la ITM din judeþ vizeazã conflictele iscate pe aceastãproblemã, iar numãrul sesizãrilor a crescut constant în ultimii ani
La ITM Hunedoara au fost depuse pânăacum peste 60 de astfel de reclamaţii
de sesizări pentru neplata drepturilor salariale au fost depuse în trei luni 
 Peste 60
)
www.servuspress.ro
 
Spitalul din Hunedoara are de ieri un manager interimar
SE AŞTEAPTSE AŞTEAPTĂ LA CE E MAI RĂUĂ LA CE E MAI RĂU
 Angajaţii din cadrul DSP Hunedoarase tem că îşi vor pierde slujbele
Sindicaliºtii din sistem se pregãtesc sã reacþioneze dacãministerul Sãnãtãþii va recurge la disponibilizãri de personal
ţ  ă nă un    snţ , mnsuuună su
SCSCANDANDALALUL REVUL REVOCĂRII LOCĂRII LUI BENDE TREUI BENDE TRECE PE ALCE PE AL T PLAN T PLAN
 Achiziţia unor aparate medicale de la spitaluldin Hunedoara e cercetată de DNA 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->