Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
062 Who Are WE? - Where Do WE 'fit in'?

062 Who Are WE? - Where Do WE 'fit in'?

Ratings: (0)|Views: 168|Likes:
Published by Imtiaz Muhsin
We Humans are on Earth.
Why are we here?
Who are we?
How do we fit in to this massive but well orchestrated, you could say meticulously orchestrated and intricate system that has been established n Earth and in the Universe even before we were evolved?
Is this not an interesting question?
Are there not many interesting questions?
We Humans are on Earth.
Why are we here?
Who are we?
How do we fit in to this massive but well orchestrated, you could say meticulously orchestrated and intricate system that has been established n Earth and in the Universe even before we were evolved?
Is this not an interesting question?
Are there not many interesting questions?

More info:

Published by: Imtiaz Muhsin on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2013

pdf

text

original

 
:
78 _mij jrb _B9 _mbrb ni _B ”g`t `l‐9
 
ERA^RTB IG @UAJK
 
874 _mi jrb _B9  _mbrb ni _b
g`t `l
‐9
 
@kt`jz Kums`l 85-Gbd-:4
^mb kj`l idfbet`vb ig tmbsb tjacs (jln tmbrbgirb tmb ser`pts ig tmbsb tjacs), `s ti st`kuajtb tm`lc`lo. Ubls`dab, rjt`ilja jln aio`eja tm`lc`lo. Ui, ky kbssjob, tm`lc, tm`lc & tm`lc! Db sbls`dab, db rjt`ilja jln db aio`eja.
 
4
78 _mij jrb _B9 _mbrb ni _B ”g`t `l‐9
 
Xabjsb Litb
:.
 
@ mjvb mjn tmb orbjt pr`v`abob, (s`leb Juo 48:8), ig prbsblt`lo tjacs il tmb wbbcay Tjn`i Xriorjk
”Euaturb ig @sajk‐
S
Bvbry Gr`njy = ti =.58 pk, Tjn`i Ur` Ajlcj - GK 0?.>
[ 4.
 
U`leb tmbsb jrb Tjn`i ^jacs, @ rbgbr
ti, ir jnnrbss tmb jun`bleb js ”a`stblbrs‐
 5.
 
@ jk wbaa jwjrb tmjt tmb jun`bleb ti tmbsb tjacs wiuan eils`st ig pbipab dbailo`lo ti j vjr`bty ig gj`tms. Ui js ti kjcb pbipab ig jaa gj`tms gbba `leaunbn, @ vbry igtbl usb wirns jln ljkbs tmjt jrb eikkil ti jaa rba`o`ils. >.
 
Gir tmbsb rbjsils, @ usb tmb ljkb OIN, js wbaa js Jdrjmjk, Kisbs, Fbsus bte js wbaa js tmb ljkbs Jaajm, @drjm`k (Jaj`m`s Ujajjk), Kiisj (Jaj`m`s Ujajjk), Bjsj (Jaj`m`s Ujajjk) bte 2.
 
Kusa`ks dy mjd`t usujaay sjy ”Ujaajaajmu Jaj`m`wjsjaajk‐, wmbl tm
b ljkb ig Xripmbt Kumjkkjn
`s kblt`ilbn, jln ”Jaj`m`s Ujajjk' wmbl tmb ljkb ig j Xripmbt `s kblt`ilbn. Miwbvbr, `l tmbsb
sbr`bs ig tjacs @ mjvb rbnuebn tmb usb ig tmbsb prjybrs & sjy`los ti tmb djrb k`l`kuk. 7.
 
Kusa`ks, jasi dy mjd`t, usb j lukdbr ig Jrjd`e prjybrs ir sjy`los, suem js Jamjknua`aajm, @lsmj Jaajm jln si il. Joj`l, @ mjvb rbnuebn tmb usb ig tmbsb prjybrs ir sjy`los ti tmb djrb k`l`kuk. ?.
 
Uikbt`kbs @ mjvb ti wr`tb Jrjd`e wirns `l tmb Bloa`sm ser`pt. @ mjvb nbv`sbn ky iwl wjy ig wr`t`lo Jrjd`e `l Bloa`sm, js giaaiws3
tm
ص
 
s
ط
 
NMA
ُ
 
M
ذ
 
Om
ؿ
 
^M Us
ؽ
 
NMV
ث
 
m
ض
 
OM
ز
 
U_
 
@lgirkjt`il il tmbsb tjacs jailo w`tm jaa niwlaijn a`lcs ejl db giuln il ky il ky Daio (mttp6//`kt`jzk.wirnprbss.eik/)
 
^mb njtbs ir tmb sembnuabs ig tmbsb tjacs ejl db v`bwbn il tmb Gjebdiic Xjob (mttp6//www.gjebdiic.eik/@kt`jzKums`l?=7)
 
^mb Uer`pts ig tmbsb tjacs ejl db niwlaijnbn grik www.Uer`dN.eik (www.Uer`dN.eik Jutmir
 ―
 @kt`jz Kums`l)
 
^mb jun`i g`abs ig tmbsb tjacs ejl db niwlaijnbn grik Piu^udb (Piu^udb Emjllba
 ―
 @kt`jz Kums`l)
 
^mb Piu^udb A`lc ti tm`s tjac `s jt
Jaa Xrj`sb jln ^mjlcs `s nub ti Jaajm jln Jaajm jailb Jamjknua`aajm! X.U. ^mb X`eturb il tmb eivbr `s tmjt ig tmb Eiapbtty Fukkjm Kisqub, `l Eiaikdi Ur` Ajlcj
 
 
5
78 _mij jrb _B9 _mbrb ni _B ”g`t `l‐9
 
874
_mi jrb _B9 _mbrb ni _B ”g`t `l‐9
 
Nbjr Gr`blns, @ orbbt yiu jaa w`tm Jssjajku Jaj`cuk
 ― 
 wm`em, @ jk surb yiu wiuan rbeiol`zb js tmb orbbt`lo ig
j Kusa`k, jln kbjls ”Xbjeb db upil yiu!‐ ir ”Xbjeb ulti Piu!‐
 Bxpaj`l`lo ti yiu tmb t`tab ig tm
`s wbbc‐s tjac ejl db j a`ttab eikpa`ejt`lo. Jlywjy, il tm`s
_bbcay Tjn`i Xriorjk, @ rbebltay nbe`nbn ti ni j sbr`bs ig ^jacs il tmb `ltbrbst`lo tip`e
Cliw`lo Oin ir Cliw`lo Jaajm. @ prbgbr ti rbgbr ti Oin ir ti Jaajm js Jaajm ^j‐jjajm, wm`em
kbjls Jaajm kist bxjatbn. Ui, tm`s `s tmb 0
tm
 
tjac `l tm`s sbr`bs Cliw`lo Jaajm ^j‐jjajm.
 
J gbw wbbcs joi, @ jttbkptbn j tjac il tmb tip`e ”@s tm`s wmjt wb jrb erbjtbn gir9‐ ir bvbl tmb nbser`pt`il, ”_my jrb wb il Bjrtm9‐ _m`ast ni`lo rbsbjrem gir tm`s tip`e, @ rbja`
zbn tmjt tm`s tip`e wjs vbry vjst, jln @ tmiuomt `t wiuan db ditm lbebssjry js wbaa js `ltbrbst`lo ti eilvbrt tm`s `l ti jlitmbr sud sbr`bs ig tjacs.
Ui liw wb mjvb tm`s sudsbr`bs ‑@s tm`s wmjt wb jrb erbjtbn gir9‐ w`tm`l tmb kj`l sbr`bs ”Cliw`lo
Jaajm ^j
‐jjajm‐ ^injy‐s tjac `s tmb 5
rn
 
`l tm`s sbr`bs jln `s t`tabn ”_mi jrb wb9 _mbrb ni wb g`t `l9‐
 ^m`s sud sbr`bs eils`sts ig = bp`sinbs jln tmby jrb3
:.
 
_mjt ni wb sbb, il Bjrtm9 4.
 
_mi jrb wb9 _mbrb ni wb g`t `l9 5.
 
Iur spbe`ja dblbg`ts, il Bjrtm >.
 
_mjt kjcbs us stjln iut9 _mjt kjcbs us spbe`ja9 2.
 
_mi `s rbjaay `l emjrob9 7.
 
_mjt nibs Oin ir Jaajm tbaa us jdiut M`ksbag9 ?.
 
Iur spbe`ja gjeuat`bs
 ― 
 miw tmby smiuan db usbn, miw tmby smiuan lit db usbn. =.
 
^mb twi pjtms.
Ui liw rbturl`lo ti tm`s tjac
 ― 
 tmb tip`e
 ― 
 _mi jrb wb9 _mbrb ni wb g`t `l9
Jaa ig us mjvb mbjrn ig Njrw`ls ^mbiry ig Ljturja Ubabet`il ir eikkilay cliwl js tmb ”^mbiry ig Bviaut`il‐
 Abt us dr`bgay aiic jt tmb bv`nbleb gir tmb tmbiry ig bviaut`il.  Liw Ue`blt`sts o`vb us j rjlob ig eikpbaa`lo bv`nbleb ti smiw tmjt tmb Rl`vbrsb g`rst ejkb `l ti  db`lo jriuln sikb :5.? d`aa`il ybjrs joi jln mjs dbbl ulnbroi`lo j sbr`bs ig trjlsgirkjt`ils ivbr sbvbrja jobs ir pmjsbs, bjem ajst`lo k`aa`ils jln sikb bvbl d`aa`ils ig ybjrs. A`gb il Bjrtm, js wb cliw `t, mjn dboul kjydb jriuln 5.2 ti > d`aa`il ybjrs joi. ^mjt `s tmb bv`nbleb wb mjvb tmriuom stun`bs ig giss`as. A`gb il bjrtm mjn dboul js s`loab ebaa irojl`sks jln tmriuom j sbr`bs ig drbjtmtjc`lo emjlobs ir kutjt`ils ivbr sbvbrja K`aa`ils ig ybjrs, sikb `ln`v`nujas ig bjem irojl`sk bviavbn ti j kirb eikpabx irojl`sk.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Imtiaz Muhsin liked this
Imtiaz Muhsin liked this
Imtiaz Muhsin liked this
Imtiaz Muhsin liked this
Imtiaz Muhsin liked this
Imtiaz Muhsin liked this
Imtiaz Muhsin liked this
Imtiaz Muhsin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->