Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter Volume 5 Issue 11

Newsletter Volume 5 Issue 11

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by AACO
Newsletter Volume 5 Issue 11
Newsletter Volume 5 Issue 11

More info:

Published by: AACO on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

 
ardhur puna që qeni që ishte ujk e han edheqepen po të zotin e vet nuk e prek. Pse nuk duhet të bëjmë të njëjtën gjë me shqiptarët?Ky është një popull që nuk meriton me tepër.Paria e Tiranës mendon se pse duhet të jenëshqiptarët ndryshe nga qentë? Ajo nuk e thotëhapur këtë gjë, por veprimet e saj të çojnë pikërisht në këtë përfundim. Po qe se diçkaduket si gjarpër, zvarritet si gjarpër, ngrinzemrën si gjarpër dhe të helmon si gjarpër është gjarpër. Edhe kjo që po bën paria eTiranës nuk ka emër hapur si strategji, por është si puna e gjarprit. Pa emër, por duket,zvarritet, helmon dhe vret si gjarpër. Prandajduhet ta quajmë taktika e gjarprit. Askundnuk është kjo më e qartë se në lidhjen e parisëme rininë.
 
Tre jetë rinore paralele
 
Së pari, duhet thënë se ka tre rini në shtetinshqiptar. paria vetë i ka nisur fëmijët jashtështetit, në universitete e shkolla të shtrenjtadhe i mban sa më larg Tiranës. Shumë ngafëmijët e parisë së Tiranës njihen si banditë evrasës. Shumë të tjerë njihen si të fortët elagjes, hajna e rrugaçë. Shumë të tjerë kanëvdekur nga drogat e nga horllëku në Tiranë, por edhe azileve të huaja ku mbahen me paratë e vjedhura të shqiptarëve. Shumë nga pinjollët e parisë kanë zbuluar qejfet e ndalu-ara dhe ecin rrugës duke u kruar ngasëmundjet veneriane dhe e dinë që nuk do të bëjnë fëmijë. Depresioni mendor dhe neveria për nga vijnë, për atë që përfaqësojnë dhe për 55 vjet që është pranuar në organizatën erinisë komuniste. Prandaj propozon që të jepet e drejta e votimit edhe për 16
-
 vjeçarët. Ilir Meta tha që të votojnë edhe16
-
vjeçarët sepse e din se po u korruptuantani, nuk kanë ku ikin. Më në fund, sotdoli edhe Edi Rama dhe tregoi se si diltenga atelieja kur ishte 16 vjeç dhe lexontelibra qe ngjallnin ndjesi të papërballuesh-me erotike dhe rrinte një orë jashtë. Po pse, këta prijatarë të parisë i drejtohenrinisë? Saliu i sheh si vegla elektorale e josi rini që duhet zhvilluar. Ilir Meta i shehsi numra qe duhen përdorur e blerë. EdiRama i sheh si të rinj, por i sheh tëzvetënuar.
 
Me thënë shkurt e shqip, mendësia e parisë së Tiranës përmblidhet në këtëkonceptim. Njeriu zbuti edhe ujkun duke idhënë bukë. Ujku u bë qen. Tash ka
Paria e Tiranës dhe problemi i aktivizimit të rinisë në politikë Nga Shenasi Rama(Fq.5)
 
SPECIALPOINTS OFINTEREST:
Albanians richesand active youth
No Sided articlesand no restrictionfor our members,our guest and ourfriends.
Latest needs for ourcommunity and thelatest resolutions
Our Free Voicethrough our words.
INSIDE THISISSUE:
Paria
Faqe1-5
Alarm
Faqe1-11
Cafo Boga, Mimo-za Agalliu
Faqe2-3,4-5
Raimonda Moisiu,Silvana Berki, Vull-net Mato,
Faqe5-79, 12
Vasil Tabaku,Cezar Ndreu,
Faqe6-77,-9,10-1417-19
AdresaAnetaresimi
Faqe28
“NEW LIFE” JETA E RE
 
Our Words Weekly Issue 
Mars 18 , 2013 Volume 5, Issue 11
Ja, sa pak njeh bota per gjuhën Shqipe. ALARM! nga Silvana Berki · Fq.11
 
Hannu Reime
 
... dhe sot, në mëngjesin e të premtes vazhdojmëme javën e gjuhëve. Hannu Reimen paraqet njëseri të gjuhës më të rrallë europiane, shqipen.
 
 Në këto pjesë seriale të gjuhës tregohet fakti injë lidhjeje të Europës si një kontinent gjuhëshlara
-
lara. Historia e Evropës ka pasur dhjetëragjuhë
-
folëse në historinë e popujve, historia sesi qendrat e kontinentit të marrëdhënieve të pushtetit janë riorganizuar, dhe se si popujtduhet të jetonin në harmoni me njëri
-
tjetrin dhekur të luftonin. Gjuhëve te mëdha, të tilla sigjermanishtes, frëngjishtes, spanjishtes oseruses, bashkangjitur me Europën ju janë ruajtur edhe shumë pjesë të vogëla gjuhësore, ku eardhmja duket mjaft e sigurt. Aty përfshihetfinlandishtja dhe Estonishtja, si dhe, natyrisht tëvetmet gjuhë të mbetura nga gjuhët balltike:letonishtja dhe lituanishtja. Gjithashtu, edhe evetmja "gjuha origjinale" europiane baske, përfundimisht ka gjetur pozitën e vet ku flitetedhe nga gjeneratat e reja.Po ashtu, si historia Baske një tjetër histori e përngjashme në gjuhët e Europës është edheShqipja, në kuptimin që është ruajtur si njëgjuhë
-
folëse dhe në kulturën e gjuhëve më tëmëdha fqinje shtrydhur përmes migrimeve tëluftërave dhe shtypjeve politike. Shqipen nëvariacione të ndryshme si gjuha amtare e flasinnjë total prej gjashtë milion njerëz. Folësit e saj janë në Republikën e pavarur të Shqipërisë dheKosovës, pakicat e padiskutueshme dhemargjinale në territorin aktual të Serbisë dheMalit të Zi, dhe Maqedoni. Gjuhën e përhersh-me letrare e kanë përdorur gjerësisht edhe nëvariacione të ndryshme duke përfshirë Greqinëdhe Italinë e Jugut. Përveç kësaj, folësit eshqipes janë edhe emigrantët dhe refugjatëtshqiptarë që jetojnë në pjesën tjetër të Evropësdhe jashtë saj. Në Finlandë, Shqipja aktualishtështë gjuha më e folur në radhitje e teta. NëFinlandë kryesisht janë shqiptarët e Kosovës tëcilët u larguan nga Kosova gjatë dekadës sëfundit për shkak të luftës me Serbinë. Ja c`thotë
 Shenasi Rama
 
Paria e Tiranës dhe problemi i aktivizimit tërinisë në politikë Nga Shenasi Rama
 
Problemi i aktivizimit të rinisë në zgjedhjetkuvendore, dhe kush do të jetë në mbështetjetë njërës apo të tjetrës palë të parisë, ështënga problemet që po konsumon shumë kohëdhe energji nga prijatarët e partive politike të parisë së Tiranës. Në çdo emision lajmeshteleviziv ose në gazeta sheh prijatarët errethuar me të rinj e të reja. Të gjithë iuflasin më së shumti të rinjve, të gjithë sillensikur fushatën e bëjnë me të rinjtë, për tërinjtë dhe për ardhmërinë e tyre. Emisione, biseda, aktivitete e festime janë të organi-zuara për të tërhequr të rinjtë. Kjo ndodh për një numër faktorësh që duhen shpjeguar meqetësi sepse paria e Tiranës nuk i hedh asenergjitë e as paratë kot. Ata e dinë mirë seçka duan se si ta marrin. Fushata e saj edrejtuar ndaj rinisë bëhet kryesisht për qëllimet e mëposhtme. Dhe asnjë nga këtoqëllime nuk janë të ndershme.
 
Objektivi i parisë së Tiranës
 
Para tre ditësh doli Sali Berisha, njeriu që ka pasur rininë më të ndrydhur që mund të ketë pasur dikush sepse ka kaluar nga një konvikttek tjetri si sekretar rinie që në moshën 14vjeçe, dhe ndërsa ishte në konvikt bëri lutjee hyri në parti në moshën 18 vjeç. SaliBerisha e di se besnikëritë politike mpiksennë këtë moshë, ai vetë nuk ka ndryshuar tash
 
Page 2 Our Words
Quo Vadis Koso-va On the Eve of The 100th Anni-versary of theDeclaration of IndependenceBy, Cafo Boga
 
upon the domi-nant ethnic grouphas become thenorm. The Empires of Western Europegave way to such nation
-
states, and the process continued even with the break 
-
upof the Soviet Union and Yugoslavia,except when it came to Kosova, whose population is more than 90
-
 percent Alba-nian. Perhaps Europe’s greatest paradoxsince the nation
-
state concept came intoexistence is that Albanians have beendenied that status. Albanians are cognizantthat there is hardly any country in theworld comprised of ethnically pure popu-works in large nations with many ethnic groupswhere no group represents an overpoweringmajority, as in India or Indonesia, or in coun-tries that consist of a melting pot of manynationalities, like the United States, wherecitizenship and nationality become one. Pro-vided that the European Union concept sur-vives and Europe transforms itself into theUnited States of Europe, thereby becoming amelting pot for all the nationalities in theregion, then perhaps the notion of a true multi
-
ethnic democracy will become a reality. Untilthen, the Germans will remain Germans, theFrench will remain French, and the Serbs willremain Serbs; as long as this continues, theAlbanians will remain Albanians.
 
Conclusion
 
Despite NATO’s war effort and the post
-
war substantial international funding and commit-ments, the international engagement in Kosovahas yet to produce a lasting peace. While NATO’s decisive air campaign was able toachieve security for Kosovar Albanians wholanguage, culture, and history. The naturaland legal rights of people to chart theiown future are enshrined in the UnitedStates Declaration of Independence, whichhas come to be considered a foremoststatement on human rights. The sacredwords, “We hold these Truths to be self 
-
evident, that all Men are created equal,that they are endowed by their Creator with certain Unalienable Rights, thatamong these are Life, Liberty and thePursuit of Happiness” have inspiredmarginalized people around the world andinvoked the hope that they, too, somedaycan live free (Jordan, 2009, p. 59). So whydo the official policies of the EuropeanUnion and the United States oppose partitions, exchanges of territory, or unification along ethnic lines? Why dothey instead insist on building a forced“multi
-
ethnic democracy”, which obvious-ly has not worked in the Balkans? Thenotion of multi
-
ethnic democracy onlylation, nor should there be one, but theyargue that those territories in which Alba-nians form the majority should not bedenied the right to unite under one coun-try. There will always be Albanians mi-norities in other countries as there areother minorities in today’s Albania andKosova. Minorities in any country should be treated fairly as any other citizen, andthey should be provided with the sameopportunities as provided to the ethnicgroup that form a majority. It is in Albani-an nature to treat the others, regardless of nationality, race, or religion, with respectand dignity and they ask that other coun-tries treat their Albanian minorities in thesame way.Universally accepted international lawsays that states derive their legitimacyfrom their people. In most modern statesof Europe, the people are conceived of asnations, groups who share ethnicity,
Quo Vadis Kosova On the Eve of The 100th Anniversary of the Declaration of Independence By, Cafo Boga
ndodhte me te gjitha ngrehinat, pate cilat nje vend nuk mund te jetoje:financat, ligjet, ushtria. Gjysmemilione bunkere qe nuk hynin ne pune per asgje, veç per demtim psikik te popullsise deshmojnemosseriozitetin e komunisteve edhendaj diçkaje qe duhej çmuar fort per ta: ushtrise shqiptare.
 
Perçmimi komunist ndaj shtetitklasik qe u shfaq haptaz ne Kinegjate revolucionit kulturor dhe qeshkaktoi miliona viktima, neShqiperi gjelloi si nje semundje efshehte sfilitese. Kjo padashurikembengulese ndaj seriozitetit teshtetit lidhej ne fund te fundit mefillesen jokombetare te komunizmitshqiptar, me faktin qe per nje kohezberthyera, qe nuk trembte kurrkend. Shqip-taret e dinin fort mire se pas pamjes prej bablokute policeve dhe pas idilitte marredhenieve popull – polic, kur ky i funditthirrej prej femijeve“Xhaxhi polici”, fshihejnje realitet tjeter, i frik-shem e sketerror: terrori ivertete komunist i ush-truar prej Sigurimit.Ashtu si partia e kishte privuar shtetin shqiptar  prej autoritetit, ne shem- bullin e saj sigurimikishte bere te njejten gjeme policine. Dhe keshtuKeshtu ne menyre te perditshme, njerezit, qyshfemije mesoheshin te mose nderonin shtetin, institu-cionet dhe simbolet e tij, per te ruajtur gjithe devot-shmerine, nderimin efriken e tyre per partine.
 
 Ne subkoshiencen e tyeshqiptaret do te ishin mete kenaqur sikur policiashqiptare te ishte nje polici e vertete, me tegjitha tiparet qe ka nje polici, duke perfshire edheashpersine, edhe goditjen,edhe shkopin prej gome,sesa ajo polici qesharake,me uniforma gjysme te
Populli Shqiptar ne prag te mijevjeçarit te trete, Ismail Kadare (vijon)
 
te gjate ata nuk e fshehenqe atdheu i vertete ikomunisteve ishte Bash-kimi Sovjetik, meshperfilljen e tyre ndajdramave te kombit, sido-mos ndaj asaj te Kosoves,me mungesen e plote tenje strategjie kombetare.
 
Ky rrenim i perditshem iautoritetit shteteror shpjegon ne nje fare maserrenimin si nje gardh ikalbur te ngrehinesshteterore, te ushtrise e te policise ne mars te 1997.
 
Shqiperia drejt ringritjes
 
Poetika shqiptare, qofteajo e lashta, popullorja,qofte ajo e poeteve temevonshem, kakrijuar dy klishe baze per cilesimin eShqiperise. Ne poezine gojoreShqiperia quhetzakonisht “Nuse”.Per poetet shqiptareajo eshte me teper “zonje”.
 
Eshte me interes tehetohet se ç’fshihet prapa ketij perfundi-mi te ndryshem. Mesa duket, per vizionin poetik popullor Shqiperia eshte endee re, pra “nuse”, dhesi e tille ajo e ka jeten
It takes for Diaspora to get moving to take the Guilty Albanian Politicians to the ICC Hague
 
kryesisht perpara. Per poetet, dukeqene “zonje e rende”, ajo e ka jetuar shkelqimin e saj. Madje Fan Noli shkon edhe me larg kur equan “vejushe” e “ve, e gjorembretereshe pa kurore”
 
Kemi te bejme me dy projektime,njera drejt te ardhmes, tjetra drejtte shkuares. Naimi, ne vjershen“Shpreh” u perpoq t’i bashkoje tedyja ne vargjet: “Lum kush terroje, ta shohe zonje”.
 
 Nderkaq duhet thene se te gjithe poetet qe e perfytyruan Shqiperinesi zonje, e bene kete me qellimfare hapur: t’i nxitin shqiptaret t’ikthejne dinjitetin e nderin e hum- bur, pra ta ribejne “zonje”, siç kaqene dikur.
 
Po a ka qene ndonjehere Shqiperiazonje ? E bere ndryshe, pyetja do
Who needs to intervenein the Balkans for real justice??
 
Civil war crimes...
 
Asnje nuk I germon parate qe mberriten ne NJ USAtek daja e Liri Berishes...parate e piramidave….me saduket duet te kryejme punet e te gjitheve ne ketej...
 
Weapons are readyand out in Albaniathey ust need a direc-tion
 
Will this need repeated
 
Gati per gjak vetem e vet-em mos Ileshoje par-ate evjedhura...
 
Edhe Shkodra gdhiet medite nen uje….
 
 
Page 3 Volume 5, Issue 11
Shkrime nga Afrim Krasniqi (vijon)
 
Intervistë meAfrim Kras-niqin, ishstudent pjesëmarrësthemelimin ePD 1990 dhenë grevën eurisë 18
-
20shkurt 1991
 
Oferta (a)morale e pushtetit
-
  Nga AfrimKrasniqi
 
 Në diplomacinë e djathtë bëjnë pjesëtre kandidatë apo anëtarë të KQ tëPPSH, kurse zyrtarët më të fuqishëmnë administrimin publik të PD
-
së janëish sekretarë rinie, kandidatë të Bash-kimit të Rinisë më 1991, militantë tëshoqatës Vullnetarët e Enverit, person-at e vetëm të cilëve u janë hapur dosjet për shërbime në sigurimin e shtetit janëzyrtarë drejtues në kryeministri apokandidatë të qeverisë për postet më tëlarta drejtuese të shtetit.
 
nga ana tjetër jep garanci për ofertën e njëkoalicioni të madh me PS pas zgjedhjeve. PSnuk e refuzon ofertën e saj, dhe duke premtuar fitore, është e gatshme të marrë pjesën e majtëtë korrupsionit të qeverisë në aleanca para e paszgjedhore.
 
PD ka sloganin e ecjes përpara, se ajo ështëndryshimi, dhe jashtë çdo sjellje morale e politike kërkon me çdo mjet të vijojë në pushtet, në aleancë me ish kryeministrat emajtë, me komunistët e Hoxhës dhe me social-istët e Ramës. Nuk kanë rëndësi parimet,identiteti, moraliteti dhe as përgjegjësiaqytetare, nuk kanë rëndësi as premtimet, retori-ka, programi e statuti,
-
gjithçka ka rëndësiështë pushteti, me çdo mjet dhe me çdo kusht.PD ka refuzuar modelet morale të Merkel nëHanover apo të Berluskonit në Itali, madjeedhe atë të LDK në Kosovë apo kryeministritnë ikje në Bullgari. Ajo ka zgjedhur rrugënunike, të pashembullt në një kontinent vlerash:ofertat amorale, të cilat në gojën. stilin dhemetamorfozën e saj shiten si zgjidhje morale për qytetarët. Tri janë arsyet kryesore të këtijdegradimi moral: mosha natyrale në ikje ekryetarit të saj, pamundësia e tij për rikthim pashumbjes; humbja tërësisht e identitetit politik dhe shndërrimi i forcës politike në kompaniParadoksi më i madh është se ndërsa defacto palët janë dakord për interesa ditore,retorika publike e tyre është e ashpër, për- jashtuese dhe denigruese. Kryeministri flet për 50% të shqiptarëve që përfaqësojnëopozitën si e keqja e vendit, fton qytetarët tërrëzojnë fëmijët si prindërit e tyre 22 vjetmë parë, thotë se ata janë kërcënimi i tëardhmes së vendit dhe premton ti mundë, tishkatërrojë dhe ta çlirojë Shqipërinë prejtyre. Nga ana tjetër edhe vetë opozita emajtë bën thuajse të njëjtën gjë, në stil eformë më të ndryshme. Mjafton të kujtojmëhumbjen e shanseve të integrimit më 1996,2002 dhe 2010
-
2012 apo rreth 3 mijëqytetarë që humbën jetën më 1997 për tëlexuar bilancin shkatërrimtar të këtij kon-flikti absurd dhe joparimor. Edhe tani në prag të fushatës elektorale dy palët janë nëluftë “ballë për ballë” duke ndarë qytetarëtdhe shoqërinë, kur në fakt, tej fasadës, dalinnë jetë skenarë kompromentues, të cilatflasin se gjithçka ndodh është thjesht njëlojë e radhës, dhe se palët janë të gatshme tëmerren vesh në çdo kohë dhe për gjithçkatjetër, përveç nevojave publike dhe in-teresave madhore të vendit. PD nga njëraanë premton ta mundë PS si më 1992 dheKy bilanc real nuk cenon dhe as komprometonnevojën për një bashkëpunim institucional dhelogjik midis të majtës dhe të djathtës në Shqipëri. Në çdo vend ish komunist ku reformat kanë qenë tësuksesshme një nga bazat e suksesit ka qenë kon-sensusi i gjerë politik në reformat kushtetuese, çështjet e pronësisë, drejtësisë, privatizimit, in-tegrimit dhe interesave kombëtare. Tek ne konsen-susi i vetëm në këto fusha u shënua më 1991, midisPD dhe PPSH për çështjet e pronësisë, ligj që nuk zgjidhi, përkundrazi e komplikoi edhe më shumëkëtë çështje themelore për zhvillimin ekonomik tëvendit. Bashkëpunimi institucional kërkon dialogdhe marrëveshje për gjërat themelore që lidhen meshtetin, qytetarët dhe shoqërinë. Ato bëhen transpar-ente, marrin mbështetje publike dhe kthehen nënorma kushtetuese. Modeli shqiptar i deritanishëmështë i kundërt: palët kanë bashkëpunuar vetëm nëraste ekstreme, kryesisht për nevoja mbijetese në politikë, ose për qëllime fitimi ekonomik&politik,ndërsa kanë kontestuar njëra tjetrën edhe në ngjarjeme rëndësi për shtetin, siç janë rastet e miratimit tëkushtetutës, luftën e Kosovës apo procesin in-tegrues. Apeli i SHBA dhe BE për reforma seriozedhe gjithëpërfshirëse periodikisht ka rënë në vesh tëshurdhër, ndaj edhe sot shumica e sfidave të poli-tikës dhe shtetit shqiptar janë ende të papërm- bushura.
 
Shqiptaret ne Kosove nga te tere anet per te mbrojtur te drejtat e tyre
 
KRIZA LINDORE DHE LËVIZJA SHQIPTARE (vazhdon)
 
7. LUFTA PËR REALIZIMIN EAUTONOMISËDHE SHTYPJA E LIDHJES SËPRIZRENIT
 
Lartë kërkesën për bashkimin evilajeteve dhe veç kësaj kryengritjakundërosmane të niste sapo të shihejse Porta e Lartë do të kalonte në sulmkundër Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
 
Qysh në javën e parë të muajit dhjetor 1880 Porta e Lartë filloi të kalonteshkallë
-
shkallë në sulm kundër lëvizjes autonomiste shqiptare.Goditjen e parë ua dha forcaveatdhetare në Shkodër. Menjëherë pasi përfundoi dorëzimin e Ulqinit, Der-vish Pasha u turr me egërsi të jashtëzakonshme kundër organeve Lidhjes së Prizrenit në vilajetin eShkodrës, të cilat arriti t’i shpërndan-te me terror, duke rivendosur  pushtetin e administratës centralisteosmane. Mareshali turk u tregua më iegër me partizanët e lëvizjes autono-miste, sesa me pjesëmarrësit e luftëssë Ulqinit. Më 11 dhjetor ai arrestoi pabesisht dhe internoi në Anadolledhe figura të tilla si Hodo Sokolin ePreng Bibë Dodën, të cilët nuk morën pjesë në luftën e Ulqinit, por ishin përkrahës të kërkesave autonomiste,ndërsa Daut Boriçin e izoloi nëStamboll. Arrestime të tjera ndërmoriai në qytetin e Shkodrës.
 
Disa ditë më vonë Porta e Lartë ethirri në Stamboll Dervish Pashën dhei ngarkoi detyrën të hartonte planin eformuar qeverinë e përkohshme.
 
Kuvendi i Jashtëzakonshëm iLidhjes Shqiptare u mblodh nëPrizren në fillim të dhjetëditëshittë dytë të muajit janar. Në Ku-vend mbajti një fjalim pro-gramatik Abdyl Frashëri, në tëcilin tha, midis të tjerave: “Portae Lartë nuk do që të bëjë asgjë për Shqipërinë. Ajo i trajton me përbuzjen më të madhe si lutjettona, ashtu edhe neve… Le tëmendojmë e le të punojmë për vete dhe të mos ketë asnjë ndry-shim ndërmjet toskëve e gegëve.Të jemi të gjithë shqiptarë dhe tëformojmë një Shqipëri të bash-kuar”. Me këtë formulim AbdylFrashëri nënkuptonte krijimin e“një shteti autonom shqiptar”, icili, nëse nuk do të njihej ngaStambolli dhe do të sigurohej meanën e kryengritjes së armatosur,do të shpinte vetvetiu në shpall- jen e pavarësisë së plotë tëShqipërisë.
 
 Në përfundim të punimeveKuvendi i Jashtëzakonshëmmiratoi, me pak ndryshime,Komitetin Kombëtar tëmëparshëm të Lidhjes Shqiptare.Duke marrë parasysh detyrën ere që shtrohej para vendit
-
 zëvendësimin e administratësosmane me administratën shqip-tare autonome
-
Kuvendi e veshiorganin qendror të Lidhjesfilluan në sanxhakun e Prizrenit,qysh në muajin dhjetor 1880, menjë varg sulmesh nga ana efshatarëve kundër administratësosmane. Fill pas tyre u ngritën banorët e Prizrenit, të cilët dëbuannga qyteti mytesarifin e sanxhakutsë bashku me nëpunësit e huaj.Këtu mbërriti në ato ditë edheAbdyl Frashëri, që u larguafshehurazi nga Stambolli. Brenda pak ditëve qytete e krahina tëtjera, si Shkupi, Gjakova, Luma eGucia, u çliruan e u pastruan ngaadministrata perandorake dhe u bashkuan me pushtetin e ri që ungrit në Prizren.
 
Vrulli i lëvizjes kundërosmane inxiti udhëheqësit kryesorë tërrymës radikale, të grumbulluar nëPrizren, të bënin hapat e parë për zbatimin e programit të tyreautonomist. Në fund të dhjetoritata riorganizuan KomitetinKombëtar të Lidhjes Shqiptare, kumbeti shumica e anëtarëve tëmëparshëm, që ishin edhe ndër themeluesit e saj, si Ymer Prizre-ni, Abdyl Frashëri, SulejmanVokshi, Shuaip Spahiu, Ali Ibraetj. Komiteti Kombëtar morivendime të rëndësishme: të përhapte kryengritjenkundërosmane në krejt vilajetin eKosovës dhe të thërristembledhjen e Kuvendit të Përgjith-shëm të Lidhjes Shqiptare për tënjë ekspedite të madhe ushtarakekundër Shqipërisë, për të shtypur në mbarë vendin Lidhjen Shqip-tare dhe prirjen e saj për kryen-gritje të armatosur kundërosmane. Në relacionin që i paraqiti sulltanitmë 27 dhjetor, Dervish Pashakërkonte që lëvizja autonomisteshqiptare të shtypej para se tëshpërthente një kryengritje e përgjithshme e armatosur dhe për këtë qëllim të dërgoheshin nëShqipëri 40 batalione ushtarëshme dy qendra drejtuese, njëra nëShkodër, tjetra në Shkup, qëekspedita ushtarake të fillonte nëVeri dhe pas zgjidhjes së çështjessë Çamërisë të shtrihej edhe nëShqipërinë e Jugut. Në të njëjtënkohë sulltan Abdyl Hamiti II udrejtoi shqiptarëve një thirrje të jashtëzakonshme, ku i cilësonte tëgjithë ata që kërkonin krijimin enjë vilajeti të vetëm shqiptar siarmiqtë më të rrezikshëm tëPerandorisë Osmane.
 
Udhëheqësit shqiptarë i morënvesh synimet e Stambollit, prandaji shpejtuan përgatitjet për organiz-imin e aksionit të armatosur autonomist. Sipas planit të tyre, aido të fillonte në vilajetin e Koso-vës, do të shtrihej menjëherë nëvilajetin e Janinës dhe pastaj do të përhapej në viset shqiptare të dyvilajeteve të tjera.
 
 Në Kosovë veprimet e armatosuraShqiptare me funksione të plota pushtetore. Për këtë qëllim ai e shpalliKomitetin Kombëtar qeveri të përkohshme me kryetar Ymer Prizrenin,nënkryetar Shuaip Spahiun dhe medhjetë anëtarë, midis të cilëve ishinAbdyl Frashëri, i ngarkuar për punët e jashtme dhe Sulejman Vokshi, ingarkuar për punët ushtarake.
 
Fill pas formimit të saj qeveria e përkohshme u përpoq ta përhapte flakëne kryengritjes çlirimtare në viset e tjeratë vilajetit të Kosovës e të shtrinte pushtetin e saj në gjithë vilajetin e Koso-vës dhe shkallë
-
shkallë edhe në trevilajetet e tjera shqiptare. Në të njëjtënkohë ajo iu përvesh organizimit të for-cave ushtarake. Brenda pak ditëve uformuan njësi ushtarake të rregullta dhe pranë tyre reparte shëtitëse që do tëshërbenin ku ta lypte nevoja. Në viset eçliruara u ngrit menjëherë administratashqiptare, e cila hyri nën vartësinë eqeverisë së përkohshme të Prizrenit.
 
Lëvizja e armatosur autonomiste u përhap me shpejtësi edhe në viset e tjeratë vilajetit të Kosovës. Në saje të përkrahjes që gjetën në masat popullore,repartet e Lidhjes Shqiptare të komandu-ara nga Sulejman Vokshi, më 4 janar shtinë në dorë Shkupin, më 18 janar çliruan pa luftë Prishtinën (kryeqendrëne vilajetit) dhe më 25 janar Mitrovicën. Ndërkohë u lidhën me qeverinë e përkohshme edhe qytetet e tjera të vila- jetit të Kosovës, si Peja, Ferizaj, Vuçiter-na etj. Nëpunësit e lartë turq u dëbuan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->