Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glosar Bnr Ro En

Glosar Bnr Ro En

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by madsheep01

More info:

Published by: madsheep01 on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

 
 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 
GLOSAR 
ŢINTIREA DIRECTĂ A INFLAŢIEI
 
August 2005
 
 2
 
Absorbţie internă
(engl.
domestic absorption
)
 
valoarea bunurilor şi serviciilor utilizate într-o economie pentru consum final şi investiţii.
Termeni înrudiţi:
consumfinal, cerere agregată.
Balassa-Samuelson
vezi
efectul Balassa-Samuelson
 
Bunuri comercializabile
(engl.
tradables
)
 
 bunuri şi servicii supuse competiţiei externe.
Termeni înrudiţi:
efectul Balassa-Samuelson, bunuri necomercializabile.
Bunurinecomercializabile
(engl.
nontradables
)
 
 bunuri şi servicii care nu pot fi consumate decât în economiaîn care sunt produse.
Termeni înrudiţi:
efectul Balassa-Samuelson, bunuri comercializabile.
Cerere agregată
(engl.
aggregate demand 
)
 
cheltuielile totale efectuate de utilizatorii interni şi externi pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor finale produseîntr-o economie. Se determină ca sumă între cererea internă şiexporturile nete de bunuri şi servicii.
Termeni înrudiţi:
 cerere internă.
Cererea de bani
(engl.
money demand 
)dorinţa populaţiei şi a companiilor de a deţine active care potfi uşor schimbate contra bunurilor şi serviciilor. Naturalichidă a banilor este principalul aspect care îi deosebeşte dealte tipuri de active. Cererea de bani depinde în general devaloarea nominală a PIB şi de rata dobânzii. Principalelecomponente ale cererii de bani sunt (1) cererea de bani pentrutranzacţii – derivată din intenţia publicului de a-şi achiziţionacele necesare şi (2) cererea de bani ca activ financiar – reflectând în special preferinţa publicului de a face economiisub această formă.
Cerere externă netă,exporturi nete
(engl.
net external demand,net exports
)
 
diferenţa dintre valoarea exporturilor şi cea a importurilor de bunuri şi servicii.
Cerere internă
(engl.
domestic demand 
)vezi
absorbţie internă
 
Ciclul de afaceri
(engl.
business cycle
)
 
fluctuaţii periodice ale nivelului activităţii economice în jurultendinţei de creştere pe termen lung. Este format din perioadede expansiune, în care creşterea economică înregistreazăniveluri ridicate, urmate de perioade de stagnare în carenivelul activităţii economice creşte lent sau chiar înregistreazăscăderi. Fluctuaţiile sunt neregulate, durata şi mărimea lor variind atât între ţări, cât şi în timp, în aceeaşi ţară.
 Consum final
(engl.
 final consumption
)
 
componentă a cererii/absorbţiei interne alcătuită din valoarea bunurilor şi serviciilor care fac obiectul consumuluigospodăriilor populaţiei şi al administraţiei publice.
Termeni înrudiţi:
cerere internă.
 
 3
CORE1
măsură a inflaţiei de bază utilizată de BNR, care reflectăvariaţia preţurilor libere; indicele CORE1 se calculează pe baza IPC din care se exclud preţurile administrate.
Termeni înrudiţi:
inflaţie, IPC, inflaţie de bază, preţuri libere, preţuriadministrate.
CORE2
măsură a inflaţiei de bază utilizată de BNR, care reflectăvariaţia preţurilor libere şi cu volatilitate relativ redusă;indicele CORE2 se calculează pe baza IPC din care se exclud preţurile administrate şi cele cu volatilitate ridicată (legume,fructe, ouă, combustibili).
Termeni înrudiţi:
CORE1,
 
inflaţie, IPC, inflaţie de bază, preţuri libere, preţuriadministrate.
 Costul unitar al forţeide muncă
(engl.
unit labour cost 
)
 
indicator al presiunilor pe piaţa muncii, dar şi alcompetitivităţii prin costuri a economiei; reprezintă costul cuforţa de muncă necesar pentru producerea unei unităţi de producţie şi este calculat ca raport între fondul de salarii(număr de salariaţi multiplicat cu salariul mediu brut) şivolumul producţiei realizate (formulă echivalentă cu raportuldintre salariul mediu brut şi productivitate).
Curs real de schimb
(engl.
real exchange rate
)
 
cursul nominal de schimb al unei monede faţă de o
 
altămonedă, ajustat cu diferenţialul de inflaţie dintre ţările cărorale aparţin cele două monede.
Deflator PIB
(engl.
GDP deflator 
)
 
indice de preţ care măsoară variaţia preţurilor tuturor  bunurilor şi serviciilor cu destinaţie finală nou create într-oeconomie, într-o perioadă de timp determinată. Se calculeazăca raport procentual între PIB nominal din perioada curentă şiPIB din perioada curentă exprimat în preţuri constante.
Termeni înrudiţi:
produs intern brut (PIB).
Deflaţie
(engl.
deflation
)
 
scădere a nivelului general al preţurilor; opusă inflaţiei.
Termeni înrudiţi:
inflaţie, dezinflaţie.
Deviaţia PIB(exces de cerere)
(engl.
output gap;excess demand 
)
 
diferenţa procentuală dintre PIB real efectiv şi PIB potenţial.Deviaţia PIB este un indicator agregat sintetic al presiunilor inflaţioniste viitoare din economie. O deviaţie PIB pozitivă(PIB curent este mai mare decât cel potenţial) indică presiuniinflaţioniste, iar o deviaţie PIB negativă indică presiunideflaţioniste. Pe termen lung, presiunile acumulate sematerializează în mişcări efective ale preţurilor, iar deviaţiaPIB tinde către zero, aducând PIB la nivelul potenţial.
Termeni înrudiţi:
PIB potenţial.
Dezinflaţie
(engl.
disinflation
)
 
reducere a ratei inflaţiei.
Termeni înrudiţi:
inflaţie, deflaţie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->