Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan nabave Vlade Republike Hrvatske za 2013

Plan nabave Vlade Republike Hrvatske za 2013

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

 
RednibrojPredmet nabaveEvidencijskibroj nabaveProcjenjenavrijednost nabave(bez PDV-a)Vrsta postupka javne nabaveSklapa se ugovoro javnoj nabavi iliokvirni sporazumPlaniranipo
č
etak postupkaPlanirano trajanjeugovora o javnoj nabaviili okvirnog sporazuma1.Uredski materijal160.000,00
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Zagreb, Trg Sv. Marka 2
PLAN NABAVE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU
2.Toneri i tinte80.000,003.Elektri
č
na energija340.000,004.Elektroni
č
ke komunikacijske usluge upokretnoj mreži i oprema40.000,005.Elektroni
č
ke komunikacijske usluge unepokretnoj mreži i oprema - uslugapristupa internetu80.000,006.Cvije
ć
e i cvjetni aranžmani69.000,00Bagatelna nabava7.Materijal za održavanje gra
đ
evinskihobjekata48.000,00Bagatelna nabava8.Materijal za održavanje opreme20.000,00Bagatelna nabavaNabavne kategorije odra
đ
uje Državni ured za središnju javnu nabavu
 
RednibrojPredmet nabaveEvidencijskibroj nabaveProcjenjenavrijednost nabave(bez PDV-a)Vrsta postupka javne nabaveSklapa se ugovoro javnoj nabavi iliokvirni sporazumPlaniranipo
č
etak postupkaPlanirano trajanjeugovora o javnoj nabaviili okvirnog sporazuma
PLAN NABAVE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU
9.Usluge teku
ć
eg i investicijskogodržavanja240.000,0010.Servis fotokopirnih aparata30.000,00Bagatelna nabava11.Najam fotokopirnih aparata102.000,00Otvoreni postupaugovor o javnojnabavi na temeljuokvirnogsporazumakolovoz12 mjeseciNabavnu kategoriju odra
đ
uje Državni ured za središnju javnu nabavu.12.Održavanje ra
č
unalne opreme20.000,00Bagatelna nabava13.Lije
č
ni
č
ke uslugeEV-02/M-2013100.000,00Sklapanje ugovorao javnim uslugamaiz Dodatka IIB,sukladno
č
lanku44. Zakona o javnoj nabavi("Narodnenovine", br.90/2011Ugovor o javnojnabaviožujak / travanjdo 31.12.2013.
 
RednibrojPredmet nabaveEvidencijskibroj nabaveProcjenjenavrijednost nabave(bez PDV-a)Vrsta postupka javne nabaveSklapa se ugovoro javnoj nabavi iliokvirni sporazumPlaniranipo
č
etak postupkaPlanirano trajanjeugovora o javnoj nabaviili okvirnog sporazuma
PLAN NABAVE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU
14.Usluge godišnjeg održavanjaaplikativnih programskih rješenja,sistemske programske podrške itehni
č
kih sustavaEV-01/M-2013490.000,00Pregovara
č
kipostupak bezprethodne objaveUgovor o javnojnabavisije
č
anjdo 31.12.2013.15.Održavanje funkcionalnosti antivirusnezaštite osobnih ra
č
unala40.000,00Bagatelna nabava16.Usluge prijevoda30.000,00Bagatelna nabava 17.Usluge
č
ć
enja prostorija35.000,0018.Uredski namještaj16.000,0019.Ra
č
unalni programi40.000,00Bagatelna nabava20.Licence - antivirusna zaštita24.000,0021.Licence za korištenje softvera220.000,0022.Licenca - sync backup exec za 2013.24.000,00Bagatelna nabava23.Održavanje sustava tonskog snimanja24.000,00Bagatelna nabavaNabavne kategorije odra
đ
uje Državni ured za središnju javnu nabavuNabavnu kategoriju odra
đ
uje Državni ured za središnju javnu nabavu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->