Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
null

null

Ratings:
(0)
|Views: 2,031|Likes:
Published by svetistembb

More info:

Published by: svetistembb on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

 
 
Pastoralno Pastoralno Pastoralno 
 
duhovni duhovni duhovni 
 
vodi 
č  
vodi 
č  
vodi 
č  
 
župe župe župe 
 
Marija Marija Marija 
 
Bistrica Bistrica Bistrica 
 ,  ,  , 
dvobroj 6. i 7.dvobroj 6. i 7.dvobroj 6. i 7.
 
Vazmeni ciklus liturgijske godine C Vazmeni ciklus liturgijske godine C Vazmeni ciklus liturgijske godine C 
 
od 18. III. do 14. IV. 2013.od 18. III. do 14. IV. 2013.od 18. III. do 14. IV. 2013. 
MilostiMilosti
 
punapuna 
Evo, Bog je spasenje moje,uzdam se, ne bojim se više, jer je Gospodin snaga moja i pjesma,on je moje spasenje.Hvalite Gospodina, prizivajte ime njegovo!Objavite narodima djela njegova,razglašujte:uzvišeno je ime njegovo!
Ps 12
D r a g i
 
ž u p l j a n i
 
i
 
d r a g i
 
h o d o
č
a s n i c i
 ,
 
SRETANSRETANSRETAN
 
Vam USKRSVam USKRSVam USKRS
!!! 
Vaši
 
 sve
ć
enici
:
 Zlatko
 Koren,
 Branimir 
 Budinski,
 Antun
 Moto
č 
ć 
 , Dražen
 Radigovi 
ć 
 ,Franjo
 Pranji 
ć 
 Pave
 Đ
iko
 ,
isusovci 
dr.
 Niko
 Bili 
ć 
 
 
dr.
 Anto
 Pavlovi 
ć 
 
te
 
č 
asne
 
 sestre
:
Tihomila
 Sente
 ,
 Rozalija
 Kramari 
ć 
 ,
 Brigita
Volari 
ć 
 , Iva
 
 Domši 
ć 
 ,
 Rahela
Dolovski i 
 Justina
 Pavlin.
 
Marija Bistrica i Zlatar
 
CVJETNICA
Današnjom liturgijom zapo
č
injemo bližu proslavudoga
đ
aja Gospodinove muke, smrti i uskrsnu
ć
a.Njegov slavni ulazak u Jeruzalem pokazuje nam i svunestalnost ljudskih oduševljenja i sve razmjere zla koje je
č
ovjek sposoban u
č
initi, ali više od toga, pokazujenam bezgrani
č
nu Božju ljubav i htijenje da togodmetnutog
č
ovjeka spasi od zla kojim se dao zarobiti.Za razliku od
č
ovjeka, Bog bezgrani
č
no oprašta iuvijek daje priliku onima koji mu se žele vratiti.
VELIKI
Č
ETVRTAK
Danas se u liturgiji sje
ć
amo doga
đ
aja uo
č
iGospodinove muke i smrti, kad je s u
č
enicimablagovao Pashu i ustanovio sakrament euharistije.Starozavjetnapashalna ve
č
era, kojom su se Izraelci sje
ć
ali izbavljenjaiz egipatskog ropstva, dobiva novo zna
č
enje, jereuharistijska gozba postaje znakom i slikom spašenostiiz ropstva grijehu i zlu koju nam je Krist svojomžrtvom omogu
ć
io. Isus poziva u
č
enike, a preko njih isvakoga od nas, na me
đ
usobnu ljubav i služenje.
VELIKI PETAK
Ovo je dan sje
ć
anja na Kristovu muku i smrt, koje jeprihvatio i podnio za spasenje i otkupljenje ljudskogroda. Crkva danas ne slavi euharistiju, ve
ć
se u službirije
č
i, klanjanju Gospodinovu križu i blagovanjueuharistijskog kruha posve
ć
enog na Misi ve
č
ereGospodnje sje
ć
a Gospodinove žrtve i sudjeluje u njoj.
VAZMENO BDIJENJE
Dramati
č
ni dijalog Velikoga petka, koji se odvijaoizme
đ
u stvoritelja i njegova stvorenja, okon
č
an jeBožjom šutnjom. I ne samo Božjom, nego i šutnjomsvega stvorenog svijeta. Sve je zamuknulo predstrahotom kojom je
č
ovjek, stvorenje, odgovoriosvojem Stvoritelju na njegovu ponudu ljubavi.Današnji dan pritisnut je mu
č
ninom iš
č
ekivanja,nadom da zlo i tama nemaju posljednju rije
č
.Bog nikad ne napušta svoje stvorenje niti ga ostavljaprepuštena besmislu njegovih pobuna.Njegov odgovor
č
ovjeku je život, pobjedanad smr
ć
u i zlom. Oslonjeni na Gospodina,dopustimo mu da nas kroz veli
č
anstvene obredesvete no
ć
i uvede u svjetlo uskrsnog otajstva.
USKRS
Vazmeno jutro briše sve staro i otvara vratanovom dobu ljudske povijesti.Bog uskrsnu
ć
em svoga sina objavljuje svojuzadnju rije
č
 
č
ovjeku: život,a ne smrt Božji je naum za njega iBožja ljubav nema granica.Gospodinovo uskrsnu
ć
e otvara obzorei daje nove poglede našim životnim traganjima,rasplamsava nadu da
ć
e i naši križni putevizavršiti kona
č
nom proslavom,u
č
vrš
ć
uje vjeru da Bog nikada ne uskra
ć
ujesvoju pomo
ć
i poti
č
e nasna djelotvornu ljubav kako bismo se moglinazivati istinskim Kristovim u
č
enicima.
BIJELA NEDJELJA
Nakon Gospodinova uskrsnu
ć
a, zajednica u
č
enikanastavlja njegovo djelo me
đ
u narodom.Po rukama apostola mnogi ozdravljaju od razli
č
itihbolesti, a danomice im se pridružuju mnogi noviu
č
enici. U životu Pracrkve vidimo model djelovanjaCrkve svakog vremena: nastavljati Gospodinovodjelovanje, lije
č
iti ljude od bolesti koje ih poga
đ
aju i,što je posebno aktualno u našemu vremenu,ohrabrivati klonule i poticati ih da usmjerepogled onkraj svakodnevnice,koja je samo etapa na putu do vje
č
nosti.
III. VAZMENA NEDJELJA
Nakon Isusova uskrsnu
ć
a zapo
č
elo je novo razdoblje uživotu zajednice njegovih u
č
enika.U
č
enici su propovijedali o Gospodinovu uskrsnu
ć
u, unjegovo ime
č
inili
č
udesa, živjeli djelotvornu ljubav,pomažu
ć
i potrebite i dijele
ć
i materijalna dobra.Istodobno, njihov život nije bio nimalo idili
č
an,od samih po
č
etaka trpjeli su nerazumijevanja iprogone. Svoje su nevolje radosno podnosili,prikazuju
ć
i ih Gospodinu.Danas, kada krš
ć
ani i u našemu društvuponovno nailaze na nerazumijevanja,
č
ak i progone,prva zajednica može nam biti uzorkako treba živjeti svoje krš
ć
ansko poslanje.
 
SVETE
 
MISE
 
U
 
KARMELU
 
Svaki
 
dan
 
u
 
7
:
30
 
sati
 
P
 
18
.
III
.
-
uz imendannadbiskupa Josipa
 
U
 
19
.
III
.
-
nakana Karmela
 
S
 
20
 
III
.
+
Josip Vlahovi
ć
 
Č
 
21
.
III
.
+
Ana Prugove
č
ki g. i ob.
 
P
 
22
.
III
.
-
za duše u
č
istilištu
 
S
 
23
.
III
.
-
u zahvalu
 
N
 
24.
 
III
.
-
nakana Karmela
 
KUMULATIVNE NAKANE22. ožujka u 18 sati
- za ozdravljenje Leri i Katarine - na
č
astMBB na nakanu ob. Roter - za obitelj - uzahvalu MBB za blagoslov i sretan porod
ć
eri Meri - za sretan prvi ro
đ
endan unukuSamuelu + ob. Bel
č
i
ć
i Viši
ć
+ MarijaKošec g + Josip Lackovi
ć
i Ivan, Ana iVjekoslav Vinkovi
ć
+ Salar Janica, Andrijai Ivan + Pakra
č
i
ć
Pepica i Janko, MarijaGabud + Vinko Kukec + Tišljar Mirko g.,Hrupelj Ivan i Katarina, Ivica Tušek iAn
đ
ela Kreber + Marija Košec g. + HelenaKruhak i ob. + Josip Gajski i ob.: Gajski,Pozai
ć
, Hoi
ć
i Škuranec + Milka, Katarina,Josip Pisk, ob. Belko i Rizman + Stjepan iAna Skuliber, Josip i Cvjeta Kirša, Borica iPetar Hudi, Vesna Bartuli
ć
+ KatarinaBabi
ć
g. i Franjo + Ana Jakopec
KUMULATIVNE NAKANE5. travnja u 18 sati
-
č
ast MBB za obra
ć
enje i Božje vodstvoSaše i Anite - na nakanu za p. Roze, zamir u zvanju - na
č
ast MBB za zdrav.Silvije, Marije i Ane - na nakanu za ob.Filipaj i Žili
ć
- za sretan i blagoslov.ro
đ
endan Mihaelu i Anji i vodstvo DuhaSvetoga - za zdrav. Vladimira i DušanaStami
č
ar - na
č
ast MBB za povratak u ob.
ć
eri Ane - za ozdrav. Damira i Gorana+ Izidor Bel
č
i
ć
, Roza Bel
č
i
ć
i VericaBelani r 
.
Bel
č
i
ć
+ Petar Filipaj, Ilija Žili
ć
,Helena Loina + Gali
ć
Slavko i Milka,Tomo Bun
č
i
ć
+ Uve i duše u
č
istilištu+ Zlatko i Dominik Škribulja g.+ Emilija, Franjo, Josip i Julijus hriberski+ Josip Cestar i Marija Stani
č
ar + BrankoMikina + Prli
ć
Ljubomir, Šimunec Katica,Božo i Marija
Č
ale
KUMULATIVNE NAKANE12. travnja u 18 sati
- za zdrav. Marije i Rudolfa Bejuk + Izidor Bel
č
i
ć
, Roza Bel
č
i
ć
i Verica Belani r 
.
Bel
č
i
ć
+ Slavica, Janko i Stjepan Prli
ć
+Danica i Stjepan Bejuk, Darko, Zdenko,Marija, Živ
č
i
ć
Danijel
RASPORED SVETIH MISA
PONEDJELJAK 
 
18. ožujka
 
10
:
3
0
sati
:
 
+
Miroslav Sušec
 
18:00
sati:
+ Ljubica
Č
ukman g. i+ vl
č
. Josip
Č
ukman
 
UTORAK 
 
19. ožujka
Sv. Josip
7
:
30
 
sati
:
+
Tomo g., Ana, Franjo,Ivan Forko i Marija Mili
č
ki
 
9:00 sati
:
+
Josip i Milka Kova
č
i
ć
 
11
:
00
 
sati
:
 
Župna i Hodo
č
asni
č
ka
 
18
:
00
 
sati
:
+
Josip Ozimec
 
SRIJEDA
 
20. ožujka
 
10
:
30
 
sati
:
+
Agata, Juraj i Josip Galoi
ć
 
18
:
00
 
sati
:
+
Ivka g., Josip Pozai
ć
,Stjepan, Katarina i Stjepan Srebak 
 
Č
ETVRTAK 
 
21. ožujka
 
10
:
30
 
sati
:
+
Josip Skuliber g.
 
18
:
00
 
sati
:
+
Papi
ć
Julka, Franjo,Marija, Ignac
 
PETAK 
 
22. ožujkažalosni petak 
VELIKA ISPOVIJED od 9 do 11h
10
:
30
 
sati
:
+
Stjepan Tomaši
ć
 
18
:
00
 
sati
:
Sveta misa
SUBOTA
 
23. ožujka
 
VELIKA ISPOVIJED od 9 do 11h
 10
:
30
 
sati
:
+
Januš Josip, Ana, Velimir iMatija, Kova
č
i
ć
Josip, Ana i Ljubica
 
18
:
00
 
sati:
+ Ivica i Darinka Januš
24. ožujka
NedjeljaMukeGospodnje,
CVJETNICA
 
Središnje
 
misno
 
slavlje
 
s
 
po
č
etkom
 
u
 
11h
,
kao
 
i
 
križni
 
put
 
u
 
15h
,
predvodi
 
biskup
 
mons
.
dr 
.
Valentin
 
Pozai
ć
 
 Blagoslov
 
 gran
č 
ica
 
 palme
 ,
maslina
 
ili
 
drugog 
 
 zelenog 
 
 granja
 
biti
 
ć
e
 
kod 
 
 svih
 
 sv
.
misa
.
7
:
30
 
sati
:
+
Milan Leskovar g.
 
9:00 sati
:
 
Župna
 
11
:
00
 
sati
:
 
Hodo
č
asni
č
ka
 
15:00 sati
:
 
KRIŽNI PUT NA KALVARIJI
 
16
:
00
 
sati
:
-
u zahvalu MBB za djecu
 
18:00 sati
:
+ Janko Kruhak,Stjepan, Rozalija, Stjepan, Fabijan,Ana Gabud, Josip Mesar 
I S P O V I J E D
od 7.30 do 18h
Križni put sa svije
ć
ama u 20h na bistri
č
koj kalvariji

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->