Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tasavvuf

tasavvuf

Ratings:
(0)
|Views: 3,217|Likes:
Published by M.Davud Aziz
Tasavvuf'un güzeliğini kelimelerle izah etmeye çalışmak çok zor ama onun kokusunu bari olsun alabilmek için yolculara takip etmeleri gereken bir iz sunuyoruz en öndekinin(sav)'in ayak izini takip edebilmek için..
Tasavvuf'un güzeliğini kelimelerle izah etmeye çalışmak çok zor ama onun kokusunu bari olsun alabilmek için yolculara takip etmeleri gereken bir iz sunuyoruz en öndekinin(sav)'in ayak izini takip edebilmek için..

More info:

Categories:Types, Research
Published by: M.Davud Aziz on Mar 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
BU KİTAP
Tasavvufun Kitap, Sünnet ve ünlü alimlerin sözleriyle sahih veaçık olan anlamını bildirir.
Tasavvuf ricalının ihsan makamına yetişmesi için meşru amel ilegitmiş oldukları yolları açıklar.
(Tasavvufa) luk edenlerin ymetli olan ahlakNebevî ileslenerek makamları ve mertebeleri geçmelerinin yollarınıgösterir.
Tasavvuf ile gerçekleşen ehl-i muhakkıkın dermiş oldukları olgunmeyveleri açıklar.
Zihinleri karıştırmak için tasavvufa karşı çıkan müsteşriklerinfaydasız olan bâtıl desiselerini ve garazkârların iftiralarıtashihederek (açığa çıkarır).
Tasavvufu sapıklığa ve bozukluğa çağıran propagandacılarıniçerisine karıştırdığı yabancı olan şeylerden temizler.
Şeriat-ı Ğarranın ışığında tasavvufa giren (bütün) şüpheleritemizler.
Tasavvufu ve ricalını değiştiren etkenlerden (korumak için) İslâmâlimlerinin selefinden halefine varıncaya kadar birçok sözlerinitoplayıp nakleder.
1
 
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla”
Müellifin vârislerinin beşinci baskı için önsözleri
İyilik ve vergide lütufta bulunan, Kıdem ve Bekâ sıfatlarıyla tek, Vahid, Ehad, Ferd veSamed olan Allah’a hamdolsun.Allah’tan rahmet, meleklerden istiğfar, ’minlerden dua, nya ve ahiretmeşakkatlerinden emin olmak, Yüce Allah’ın alemlere rahmet, müttakilere mükemmel birmisal, salihlere güzel bir örnek, Allah’ın izni ile davetçi ve nur saçan bir kandil olarakgönderdiği Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’nın üzerine salat ve selam olsun.Muhakkak ki O, mürşit olan imamların, nefisleri tezkiye eden mürebbilerin ve ilmiyle âmilolan ulemanın rehberidir.Bundan sonra, muhakkak ki Yüce Allah lütfu ve rahmetiyle İslâm ümmetini fesat vesapıklık karanlıklarında bocalamaya, maddecilik ve kör şehvani akımların sürüklemesinebırakmamış, bilhassa Allah’ın emri (kıyamet) gelinceye kadar hak üzere onlara yardım edecekve muhalefet edenlerin zarar veremeyeceği bir topluluk hazırlamıştır.Onlara Resulünün mirasçılarından Sünnet-i Nebeviyye’yi ve Adab-ı Muhammediyye’yiihya edecek deliller nasip etmiştir. Bunlar ilimleriyle, halleriyle ve irşatlarıyla insanlara faydaverir, sohbetine katılanlazetir, tezkiye eder, onlan ellerinden tutarak takvamertebelerine ve ihsan makamlarına götürürler. Muhakkak ki babamız; fadıl, mürşid, arif veşeyh Abdulkadir İsa (rahmetullahi aleyh), Yüce Allah’ın ülkeleri ve kulları onun vasıtası ilefaydalandırdığı vârislerden biridir. Çeşitli Müslüman ülkelerinde onların vasıtasıyla birçokkimseler hidayete ermişlerdir. Şimdi ise Hakk’a kavuşmuştur. Yüce Allah onu bol olanrahmetine garkeylesin! Yüce firdevs cennetlerine yerleştirsin! Yüce Allah ona (hizmetlerindendolayı) İslâm ve Müslümanlardan en hayırlı karşılığı versin!O, kendinden sonra İslâm, iman ve ihsan yolu üzere sâlik olan nesilleri bıraktı. İslâmümmetine bu büyük ve ilmî olan “Hakaik-u An-it Tasavvuf” adlı eseri bıraktı. Bu kıymetlieserden başka ilbir eser bırakma. Zira O, sarlayazmayı ve her şeyi rap,usanmadan azimle sadırları (kalpleri) aydınlatmakla meşgul oldu. Bu nefis kitap, umumiyetlebirçok âmil olan âlimlerin, ihlaslı davetçilerin ve münevver ilim talebelerinin onaylamalarıylakarşılaştı. Buna göre hakiki tasavvufun zevkî bir program ve şer’î bir amel üzere olduğu,insanların yanında apaçık meydandadır. Bu sebeple Hak yolunda olan bütün Müslümanların,imanın zevkini tahakkuk ettiren ihsanî makamla, nebevî edeplerle ahlâklanması, şer’î hükümlere iltizam etmesi, nefisleri tezkiye etmesi, alaka ve engellerden halas olmalalazımdır. Seyyid-ül Mürselin (kainatın iftiharı) olan (s.a.v.) ashab-ı kiram ve bizden evvelgeçen salihler (rahmetullahi aleyhim)’in hepsi de bu yüksek makamlarda idiler.Bu kitabın beşinci baskısını bastırıpta şeref duymamıza sebep, İslâm aleminin çeşitlitaraflarındaki çok sayıda faziletli kardeşlerimizin bu kitaba rağbet etmeleridir. Bu kitaplasalih kullarına yarar sağlaması ve müellifin ecrinin kat-kat olmasını Yüce Mevla’dan dileriz.Hamd Alemlerin Rabb’ına olsun.Müellifin vârisleri
2
 
ABDULLAH İSA EFENDİNİN ÖNSÖZÜ
Alemlerin Rabb’ına hamdolsun. Salatın efdalı selamın en mükemmeli EfendimizMuhammed Mustafa (s.a.v.)’ya, A’line ve ashabına olsun.Tasavvuf, güzel ahlâkın tek etkenidir. O güzel ahlâkla ahlâklanmanın, bütün faziletlerlesüslenmenin, bütün kötülükleri atmanın, bâtını rezaletlerden temizlemenin ve bütün her çeşitfaziletlerle bezenmenin davetçisidir. Öyleyse tasavvuf nefisleri tezkiyeden ve ahlâk-ıtasfiyeden ibarettir. Bir hadisi şerifte Peygamberimiz (s.a.v.): “Ben sadece zel ahlâkıtamamlamak üzere gönderildim” buyurmuştur. Tasavvuf güzel ahlâk ve zevki selimdenibarettir. Tasavvufun hal ve tavrını derinlemesine düşündüğümüz zaman, onun Kitap vesünnete dayalı güzel bir gidişat ve davranış olduğunu görürüz. İmam-ı Cüneyd (rahmetullahialeyh) dedi ki: “Bizim mezhebimiz Kitap ve sünnet ile kayıtlıdır.” Yine dedi ki: “Bütün yollarinsanlar için kapalıdır. Ancak Peygamberimizin izine tâbi olanlar hariç.” Yine dedi ki: “KimKur’an-ı muhafaza etmez, hadisi yazmaz ise, bu durumda ona ittiba edilmez. Çünkü bizimilmimiz, Kitap ve sünnete bağlıdır. Başka bir ifadeyle bizim ilmimiz, Resulullah (s.a.v.)’ınhadisleri ile teyit edilmiştir.”Bu güzel münasebetle babam, seyyidim, şeyhim ve önderim Abdulkadir İsa’nın kitabınıtercüme eden, şeyh, âlim ve fal Şeyh Hasan Ayni (Allah kendisini klerdenkorusun)’ye teşekkürlerimi sunarım. Bu kitap, tasavvufu doğru ve açık bir mana ile tarifeden, Kitap, sünnet ve büyük imamlarımızın sözlerinden alınmış nefis bir kitaptır.Allah’a muhtaç kulAbdullah bin Abdulkadir İsa
3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rami Touqan liked this
ihramcizade liked this
Fikri Metintaş liked this
Nil Bilgivar liked this
tarkan076 liked this
merttaner liked this
thaziz liked this
zuhurele liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->