Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Orasul in istoria europei

Orasul in istoria europei

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by Bărbuleasa Bianca
Leonardo Benevolo
Leonardo Benevolo

More info:

Published by: Bărbuleasa Bianca on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

 
 
Cauta
Leonardo Benevolo - Orasul in istoriaEuropei
 Categoria: Referat Istorie 
Descriere:
 
Patrimoniul antic are de suferit de pe urma invazilor barbare,multe dintrelocurile publice,precum:terme,teatre,amfiteatre,circuri au fost distruse,dar au
rămas alte patrimonii culturale în care putem găsi o mica parte a arhitecturiiromane,şi anume:FORUL:denumit ca şi prototipul oraşului imperfect ;COLOSSEUMUL:care rămâne un element dominant al peisajului roman,era loc
al martiriului p
rimilor creştini...
 1Rezumat :
Leonardo Benevolo : Oraşul �n istoria Europei
 
Specializarea : Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
 
Istoria Evului Mediu : Universitatea “Petru Maior” 
 Numele studentului :Asistent Universitar:MARTIE 2009
 
 Cuprins :
Introducere …………………………………………………...3
 1.
Despărţirea de antichitate …………………………….3
 2.
Formarea unui nou sistem urban……………………..4
 3.
Epoca desav�rşirilor…………………………………...6
 4.
Confruntarea cu lumea………………………………...7
 5.
Dificila adaptare la regulile perspectivei……………...8
 6.
Oraşul industrial…………………………………….….8
 7.
Europa �n lumea contemporană…………………….....9
 8.
Bibliografie………………………………………………9
 Introducere
 “ Oraşul –
drept locul unde
se �ntalnesc şi se �ncrucişeaza
 
toate firele istoriei ”.
 
Oraşele europene s
-
au născut odată cu Europa
 
......�n rezumatul cărti : ”Oraşele �n istoria Europei ” de LeonardoBenevolo,o să vorbesc despre ce teme cuprinde această carte,care este viziunea autorului asupra Evului Mediu,�nceputurileoraşelor europene,dezvoltarea urbană care �ncepand cu mileniul
al III
 
lea �.Chr. permite oţtinerea unei accelerări �n timp şiimprimă un ritm mai rapid evoluţiei umane ,formarea oraşelor medievale,criza oraşelor dupa căderea Imperiului Roman deApus,mai mult o să prezint o parte din acţiunile despre care autorul ne informează p�nă �n secolul al XIX –
lea.
�n cadrul acestui rezumat ţin să subliniez că fiecare capitol va avea parte de o ”disecare”.
 1.
Despărţirea de antichitate
 
Din informaţiile pe care le deţinem datorită arheologilor şi istoricilor putem argumenta că Europa s
-
a născut pe ruinele lumiiantice dar si faptul că continuă să se confrunte cu această lume.De altfel �n antichitate oraşul este cel care domină raportu
rile
instituţionale şi organizarea teritoriilor.
 
�n acest capitol autorul dezbate �nceputurile oraşelor care a avut loc �n perioada mileniul III şi II �. Chr., pe Valea Nilului,a Indului şi a Fluviului Galben ,dar şi despre rolul oraşului. De asemenea este menţionat oraşul grec,care este un “oraş deschis ”şi
 
totodată arhitectura oraşelor care deţin sau nu fortificaţii. �n zona mediterană imperiul reuneşte un mare număr de oraşe
-stat sau
chiar crează acolo altele noi.
 
Despre transformăriile urbane din Imperiul T�rziu,odată cu năvălirea barbariilor dar şi slăbirea statului impe
rial,securitatea acestor
oraşe este compromisă.
 
Pe langă aceste informaţii,autorul cărţii ne ofera ocazia de a vedea hărţiile dar şi planurile oraşelor europene,�n special p
lanul
oraşului Trevi,şi anume:Porta Nigra,catedrala lui Constantin,circul,amfiteatrul,dar acestea oraşe care se dezvoltaseră liber suntnevoite să se
 
�nconjoare de ziduri
pentru a-
şi asigura securitatea cetaţeniilor.
 
Despre criza oraşelor dupa căderea Imperiului Roman de Apus,autorul spune că
 
reorganizarea urbană este �ntreruptă
 
�n
O
ccident după
secolul al V-
lea,prin prăbusirea statului imperial ,care duce la un mediu supradimensionat.
 
�n cadrul acestui capitol se face o paralelă �ntre Imperiul Roman şi Imperiul Chinez,pentru a vedea diferenţele dintre cele douăimperii:pană �n seco
lul al VI-
lea,at�t Imperiul Roman c�t şi Imperiul Chinez sunt �nsoţite de difuzarea unei credinţe religioaseinterne şi “straine”:creştinismul respectiv budismul;ei bine această situaţie se schimbă dupa sec.VI:după o reunificare a Chinei �n581 realizată de cele două dinastii Sui şi Tang,care au un efect pozitiv asupra Chinei asigur�ndu
-
i o supravieţuiredurabilă,dinamism demografic,etica tradiţiei imperiale,progrese ştiinţifice,tehnologice şi �n cele din urma o superioritate mondialăindiscutabilă
din pu
nct de vedere economic dar şi administrativ ,pe c�nd Iustinian eşuează.
 Patrimoniul antic are de suferit de pe urma invazilor barbare,multe dintre locurile
publice,precum:terme,teatre,amfiteatre,circuri au fost distruse,dar au rămas alte patrimonii culturale �n care putem găsi o micaparte a arhitecturii romane,şi anume:FORUL:denumit ca şi prototipul oraşului imperfect ; COLOSSEUMUL:care răm�ne un elementdominant al peisajului roman,era loc al martiriului primilor creştini .Cu timpul alte oraşe cunosc evoluţii diferite �n funcţie desituaţiile economice,culturale şi �n cele din urmă militare,care erau cele mai importante.Mai marii conducători ai lumii �şistabilesc reşedinţa �n mai multe ţinuturi,exemplu:Theodoric la Ravenna şi Pavia;Ataulf şi Galla Placidia la Barcelona şi multialtii;�n final multe dintre oraşele importante �n lumea medievală �şi pierd rolul politic şi economic,altele se atrofiază
sau dispar
complet.Cu timpul �nsa ideea de oraş �şi pierde sensul general
 
şi se individualizeaza prin
tr-
o nouă subordonare faţă deelementele geografice.Oraşele care au mai rămas �n picioare,�n cadrul lor natural,omul re�ncepe să
-
şi exercite inventivitatea
 
:�n oraşele romane se schimba arhitectura:teatre,temple,amfiteatre,apeducte sunt fortificate,iar un
ele au rol
defensiv şi
comercial.
Concluzia acestui capitol este faptul că oraşele suferă anumite schimbări at�t din punct de vedere arhitectural,economic c�tşi cultural,datorită invaziei barbariilor sau a altor mijloace.
 2. Formarea unui nou sistem urban
�n capitolul 2 al carţii putem observa că autorul �ncepe prin a evidenţia o parte a istoriei din a doua jumatate a secolului
alX- lea.
At�t oraşele c�t si civilizaţia �n sine �ncepe un proces de evoluţie:se cunosc noi tehnici d
e cultivare,folosirea de terenuri
muntoase şi de şes,noi surse de energie:mori de v�nt sau de apă .Dar această evoluţie are un efect benefic asupraoraşelor,pun�ndu
-
le �ntr
-
un cadru favorabil:oraşele devin centre specializate �n activităţi care nu sunt supuse autorităţiipolitice,iar �ncepand din secolul al XI
-
lea oraşele �şi dob�ndesc autonomia şi susţin �n mod avantajos confruntarea cu puteriilestatale slăbite si �ndepărtate .
 
�ntre timp cunostiinţele lăsate moştenire de civilizaţia antică,�ncep să fie şterse din peisajul fizic şi mental:anumite opereprecum picturile şi sculpturile religioase �ncep să dispară,patrimoniul artistic al Romei a fost ars �n timpul războiului �mp
otriva
goţiilor (535
-553).
O mică parte din piesele de artă aparţin�nd lumii medievale au fost găsite,dar �n cea mai mare parte lipsesc,făc�nd imposibilăcunoaşterea adevarată a unor fapte şi a unor acţiuni a civilizaţiei medievale,putem doar să presupunem dar nu să ştim cu
adevarat.
Despre oraşele maritime autorul ne dezvăluie cum au evoluat din punct de vedere arhitectural,pun�ndu
-
le �n lumina pe celemai importante oraşe:Veneţia care este unul dintre oraşele care �ncepe o expansiune �n Adriatica şi Mediterana,deşi la �ncepu
t
apare ca un oraş
-
stat comercial,mai t�rziu se face cunoscută datorită faptului că este un oraş inundat de apă,dar cel maiimportant se datorează prin mulţimea de canale construite pentru navigare şi comerţ.Veneţia este singurul oraş
-stat european care
concurează cu succes statele naţionale din secolul
al XVI-lea
şi �şi păstrează poziţia de putere mondială pana �n secolul al XVIII
-
lea.Despre celelalte ţinuturi maritime,precum Pisa care este un spatiu locuit �nca din epoca romană şi etruscă ,�nt�lnim tehn
ici
de construcţie ca �n Veneţia:poduri,apeducte şi multe facilitaţi,deasemenea stilul pisan cu timpul va cunoaşte o răsp�ndire şi unprestigiu de valoare �n Sicilia,Sardinia şi Toscana,�n final �n anul 1404 cade sub dominaţie florentină iar de atunci devine
un
paşnic oraş de provincie .Desigur aceste inovaţii structurale le �nt�lnim şi �n alte oraşe europene.Se pune �ntrebarea:datorităcărui fapt oraşele �ntalnesc o asemenea evoluţie?La această �ntrebare ne raspunde autorul,şi anume:că o parte din populaţianouă s
-
a mutat la oraş din lipsa locului de munca la ţara,ducănd la creşterea mesteşugarilor,această acţiune are limitele ei,oraşele�ncep să fie supraaglomerate iar atunci statul se decide să acţioneze prin implementarea unor taxe care apoi sunt folosite pe
ntru
construirea de fortificaţii şi armament.Tot �n acest capitol autorul distinge patru inovaţii majore din societatea medievala:edificiilepublice şi private formează un complex;structura spaţiului public al oraşului:episcopia, ordinele religioase(desigur un oraş
mai
mare are şi un centru religios mai mare)iar fiecare oraş este �mparţit �n cartiere,strazi ş.a.Oraşul ocupă spaţiul cel mai

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->