Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lazarev - Dijagnostika Karme 1

Lazarev - Dijagnostika Karme 1

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Ishan Chaitanya

More info:

Published by: Ishan Chaitanya on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

 
 
Lazarev
DIJAGNOZA KARME
 
 
2
OD AUTORA
Uvaženi
č
itao
č
e, prije nego pristupite
č
itanju knjige, provjerite svoje emocionalnostanje. Izri
č
ito ne preporu
č
ujem
č
itanje knjige, ako osje
ć
ate uvrije
đ
enost, zamjeranje,razdraženost ili druge negativne emocije u odnosu na bilo koga ili na bilo što.Pred Vama nije jednostavno nova knjiga na temu koja mnoge danas interesira.Pred Vama je, u biti, izlaganje originalne koncepcije razumijevanja zakona duhovnogsvijeta, onog duhovnog svijeta koji upravlja materijalnim svijetom, pred Vama je analizamogu
ć
ih ulaženje u svijet bioenergije.Glavni cilj knjige je širenje razumijevanja svijeta koji nas okružuje, razotkrivanje iprou
č
avanje mehanizama koji njime upravljaju. Ovdje su izložena pravila ulaženja upodru
č
 je bioenergija, jer usavršavanje
č
ovjeka treba po
č
eti od osmišljavanja svijeta,shva
ć
anja njegovih zakona, svjesnog osje
ć
aja sebstva kao dijela jedinstvenog sistemasvjetskog zdanja.Današnje
č
ovje
č
anstvo je daleko otišlo od prvotnih duhovnih izvora, te li
č
i, na brodna kojem se je posva
đ
ala posada, nema kapetana, postoje rupe na brodu i neispravan jemotor. Neki od
č
lanova posade su to ve
ć
po
č
eli shva
ć
ati, pojavili su se pozivi na izmirenjei na remont broda. Ali glavna nesre
ć
a je u tome - to nitko ne zna - što brod ide na hridi, pa
č
ak ni popravak broda bez izmjene kursa ne može spasiti brod i njegovu posadu.
Č
ovje
č
anstvo stoji pred mnogo ozbiljnijom opasnosti nego li je nuklearnaopasnost. Ta opasnost pred kojom stoji
č
ovje
č
anstvo jest raspad duha. Najstrašniji gubicisu oni koje ne primje
ć
ujemo, ne osje
ć
amo, jer smrt najprije nastupa na nivoubioenergetskih ovoja, a tek potom na nivou tijela. Trenutno je taj proces blizu kriti
č
nom,zato što to što je danas naš duh, sutra i prekosutra
ć
e biti tijela naše djece i naših unuka.Iz toga možemo izvesti da što je lošija duhovnost danas, to
ć
e biti lošije i zdravlje - iduhovno i fizi
č
ko - naših potomaka.Informacija koju sam dobio istražuju
ć
i strukture biopolja
č
ovje
č
anstva, veoma jeozbiljna.Duhovni potencijal koji su skupili svetci, vidovnjaci, osniva
č
i svjetskih religija,danas je skoro sasvim iscrpljen, a nerazvijeno strateško mišljenje predstavlja ozbiljnuopasnost. Kolosalne mogu
ć
nosti podru
č
 ja bioenergije se ne usmjeravaju na shva
ć
anjesvijeta koji nas obavija, ve
ć
na rješavanje primitivnih takti
č
kih trenutnih zadataka.
Č
ovje
č
anstvo je došlo do te granice, poslije koje slijedi ili duhovni preporod ili propast.Spas je jedino u li
č
nom duhovnom traženju svakog
č
ovjeka, u poimanju toga koliko jesvatko od nas odgovoran za sudbine ljudi i život Univerzuma.Zamislite ovakvu sliku.
Č
ovjeka, koji želi postati voza
č
automobila, posjednu uauto, zavežu mu o
č
i, daju mu volan u ruke, podu
č
avaju ga na
č
inu upravljanja i time senastava završava. Približno je takav nivo znanja iz podru
č
 ja bioenergije, koji se možedobiti za vrlo kratko vrijeme i ne baš za mali novac u mnogobrojnim školama zaekstrasenze. Te škole se razlikuju jedna od druge samo “markom automobila” i “snagommotora”. A trebalo bi po
č
eti prou
č
avanjem saobra
ć
ajnih pravila i gra
đ
e motora.Bez poimanja svijeta koji nas okružuje, bez razumijevanja samih sebe, bezozbiljne pripreme, posljedice uzlaska u podru
č
 je bioenergije, mogu biti opasnije negovožnja automobilom zavezanih o
č
iju. Zato je ova knjiga posve
ć
ena pravilima ponašanja uduhovnoj sferi.Još jedno upozorenje Vam Želim dati. Zbog potpunijeg objelodanjivanja teme, bilo je potrebno dati dio informacija koje se ti
č
u tehnike ulaženja u strukture bioenergetskihovoja. Ne savjetujem nikome da se, pro
č
itavši ovu knjigu, odlu
č
i raditi to isto. To je opasnone samo za
č
ovjeka koji
ć
e lakomisleno pokušati ponoviti moje iskustvo, nego i za njegovero
đ
ake. Time se može baviti vrlo ograni
č
en broj ljudi, koji imaju odre
đ
ene sposobnosti ikoji su prošli ozbiljnu pripremu.I posljednje upozorenje. Mnogi
ć
e
č
itaoci u knjizi na
ć
i sasvim neo
č
ekivanu novuinformaciju, koja podsje
ć
a na scenu iz svijeta fantazije.
 
 
3
Ali, ja sam istražitelj, i koliko god Vam izgledale nevjerojatne
č
injenice i zaklju
č
ci,to je naša sadašnja stvarnost, koju sam puno puta provjerio i potvrdio rezultatima svogarada.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->