Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Limba care ne uneşte - caiet 1 (cahier d'exercises 1)

Limba care ne uneşte - caiet 1 (cahier d'exercises 1)

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 1,021 |Likes:
Published by luizlucena3
Limba care ne uneşte - exercises book
Limba care ne uneşte - exercises book

More info:

Published by: luizlucena3 on Mar 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
PROGRAMUL NAÞIUNILOR UNITE pentru DEZVOLTAREDEPARTAMENTUL RELAÞII INTERETNICE
LIMBA CARE NE UNESTE
CAIET DE EXERCITIInivelul I
,,
CHIªINÃU, 2004
 
2
Limba care ne uneºte
 Limba – mijloc de integrare socialã
LIMBA CARE NE UNEªTECAIET DE EXERCIÞIInivelul ICoordonatori:
dr. conf. Sabina Corniciuc, dr. hab. Elena Constantinovici
Experþi naþionali:
dr. Felicia Cenuºã,
 
Corpul Pãcii din Moldova, dr. Al.Gherasim, USM, dr. A.Gorea, USM
Autori:
Alexei Acsan, cercetãtor ºtiinþific, Institutul de Lingvisticã al AªM, dr. Ala Cojocaru-Zavadschi, conf. univ.,Universitatea Univers Moldova, Lucia Cucu, doctorandã, Institutul de Lingvisticã al AªMLucrarea a fost editatã în cadrul Proiectului „Limba – mijloc de integrare socialã”, implementat ºi susþinutfinanciar de Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) ºi coordonat pe plan naþional deDepartamentul Relaþii Interetnice al Republicii Moldova.PNUD este reþeaua globalã a Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare, care promoveazã schimbarea ºi conectareaþãrilor la surse de cunoºtinþe, experienþã ºi resurse pentru a ajuta oamenii sã-ºi construiascã o viaþã mai bunã.Prezent în 166 de þãri, PNUD conlucreazã cu ele în identificarea soluþiilor proprii pentru realizarea sarcinilor dedezvoltare la nivel global ºi naþional. În timp ce þãrile îºi dezvoltã capacitãþile locale, ele beneficiazã de experienþaexperþilor PNUD ºi a partenerilor sãi.La editarea lucrãrii s-a þinut cont de „identitatea lingvisticã moldo-românã realmente existentã”, stipulatã înLegea cu privire la funcþionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 3465-XI din 01.09.1989).Echipa de elaborare a lucrãrii a valorificat majoritatea observaþiilor expuse în procesul expertizei.PNUD îºi rezervã dreptul de autor ºi în cazul în care editarea Caietului se va face în scopuri comerciale.
 
Limba care ne uneºte
3
 Limba – mijloc de integrare socialã
Prefaþã
Caietul de exerciþii
este un supliment la manualul
Limba care ne uneºte
, nivelul I, ºi este destinattuturor celor care vor sã posede limba oficialã a statului.Având la bazã materialele didactice elaborate în cadrul Proiectului PNUD Moldova „Limba – mijloc deintegrare socialã”,
Caietul
este prevãzut pentru lucrul individual.Lucrarea conþine 16 unitãþi în care îºi gãsesc reflectare cele 40 de lecþii din manual. Exerciþiile incluse în
Caiet
contribuie la formarea ºi dezvoltarea abilitãþilor de comunicare ºi servesc drept instrument de autoeva-luare / autotestare.Fiecare lecþie are 4 rubrici:
Audiem – Vorbim – Citim – Scriem
.Rubrica
Audiem
include, de regulã, 3 activitãþi – preaudiere, audiere, postaudiere. Unele exerciþii depreaudiere sunt înregistrate pe casetã pentru o însuºire temeinicã a sistemului fonematic. Exerciþiile depostaudiere se efectueazã dupã audierea textelor de pe casetã. Pentru o mai bunã înþelegere, vã recomandãmsã audiaþi textele de 2-3 ori.Activitatea de
vorbire
creeazã automatisme de însuºire ºi de utilizare a limbii în diverse situaþii de comunicare.Exerciþiile se vor efectua în baza imaginilor, a intenþiilor comunicative, a dialogurilor.Formarea abilitãþilor de
citire
corectã ºi de îmbogãþire a vocabularului se realizeazã prin perceperea ºicomentarea informaþiei, prin dezvoltarea deprinderilor de a corela cele citite cu viaþa realã.Activitatea de
scriere
dezvoltã capacitatea de a stãpâni sistemul grafic al limbii de studiu ºi includecomentarea ºi completarea unor formulare de acte oficiale, improvizarea unor texte în baza imaginilor, asituaþiilor din viaþa de zi cu zi.Toate aceste activitãþi efectuate conºtiincios vor contribui la îmbogãþirea vocabularului ºi la însuºireagramaticii, adicã la realizarea unei comunicãri eficiente.
Cheia exerciþiilor
vã ajutã sã vã autoverificaþi.
Anexa
conþine 4 teste, care se vor rezolva succesiv, dupã fiecare 10 lecþii din manual.În speranþa cã acest
Caiet de exerciþii
va facilita însuºirea limbii, autorii doresc tuturor succese.
Sfaturi utile
Pentru a însuºi cu succes limba þãrii în care trãiþi, nu rataþi ocazia:sã puneþi întrebãri la serviciu, la domiciliu, în stradã, la magazin, la piaþã, la poºtã etc.;sã vorbiþi la telefon cu prietenii ºi colegii dvs.;sã povestiþi colegilor despre cele auzite la radio;citiþi ziare ºi reviste;sã priviþi emisiuni televizate.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dianthe91 liked this
rangerist liked this
fantasia2009 liked this
lantofi liked this
Biro Joco liked this
Biro Joco liked this
Anatolie Frimu liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->