Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
127Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wanita Dalam Pembangunan Negara

Wanita Dalam Pembangunan Negara

Ratings:
(0)
|Views: 10,488|Likes:
Published by Aniza Malik

More info:

Published by: Aniza Malik on Mar 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

 
1.0 PENDAHULUAN
Sesungguhnya penciptaaan manusia adalah lengkap dan sempurna sebagaimafirman Allah s.w.t yang bermaksud :
“Sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu,sama ada lelaki atau perempuan, (kerana) setengah kamu (adalah keturunan)dari setengahnya yang lain..” Surah Al-Imran ,ayat 195.
Prinsip menghormati dan mengangkat hak serta martabat wanita telah dinyatakan didalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan menjelaskanbahawa:
“Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat  perlindungan sama rata di sisi undang-undang “.
Jelas Perlembagaan Malaysia mengiktiraf semua golongan di Malaysia dan mendapatperlindungan yang sama rata tanpa membezakan antara agama,bangsa dan jantinaseseorang. Di sudut Islam,martabat kaum wanita tidak pernah dipandang rendah tetapi tidakpula menyamakan antara lelaki dan perempuan. Apa yang penting Isalam menghormati kaumwanita dan mengangkatnya kepada darjat yang tinggi mengikut lunas-lunas Islam.Pembangunan berasal dari perkataan ‘bangun’ iaitu bererti bangkit atau berubahkedudukan ataupun berlakunya transformasi. Proses transformasi ini melibatkan individuataupun masyarakat secara progresif. Perkataan transformasi ini juga merujuk kepadamanusia dan perubahan yang dialaminya secara berperingkat-peringkat ke arah kemajuan.Dalam memastikan pembangunan berjalan dengan lancar, maka peranan wanita tidakboleh diketepikan. Sumbangan wanita dari pelbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosialdan politik di kebanyakan negara-negara di dunia begitu dominan sekali. Nama-nama sepertiMagaret Thatcher, Indra Ghandi, Benazir Bhutto, Corazon Aquino, Sirimavo Bandaranaike, danlain-lain sudah menjadi sinonim kepada pemimpin-pemimpin dunia. Senario kepimpinan wanitadalam sesebuah negara telah merebak ke dalam sistem pentadbiran di Malaysia. Kaum wanitatelah diberi peluang dalam memegang beberapa portfolio dalam kabinet seperti Datin PadukaRafidah Aziz, Datin Paduka Zaleha Ismail, Datuk Dr. Siti Zaharah Sulaiman dan Datuk SeriShahrizat Abdul Jalil.
1
 
Penglibatan dan sumbangan wanita dalam pembangunan ekonomi negarasememangnya tidak dapat disangkal. Jumlah wanita yang mewakili separuh daripadapenduduk Malaysia iaitu sebanyak 13.1 juta dan membentuk hampir 5.0 juta keluargamenjadikan peranan wanita hari ini amat besar. Jika dahulu, wanita sering dikaitkan dengansuri rumah, tetapi segalanya-galanya berubah sesuai dengan 50 tahun kemerdekaan yangdicapai oleh negara.Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8), wanita telah memberikansumbangan yang ketara kepada pembangunan sosial dan ekonomi negara.Pencapaian pendidikan yang lebih tinggi mendorong penyertaan wanita dalam tenaga buruhdan pelbagai aktiviti perniagaan.Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9),usaha akan diambil untukmenyediakan persekitaran yang kondusif bagi memastikan penyertaan wanita yang lebihberkesan dalam pembangunan negara. Wanita akan dilengkapkan dengan pengetahuan yangsesuai menjadikan mereka lebih berdaya saing dan serba boleh untuk menghadapi cabaranekonomi berasaskan pengetahuan.Sama ada dunia ini adil atau tidak, bukan lagi isu yang mencengkam wanita pada hariini. Justeru, integrasi ekonomi dunia atau globalisasi ekonomi, beriringan dengan kemajuanteknologi yang pesat telah membentuk realiti ekonomi kaum wanita dalam pelbagai cara.Dengan kebanjiran tenaga kerja wanita yang bermula kira-kira dua dekad yang lalu dan kinisemakin bertambah dalam hampir-hampir semua bahagian dunia, wanita mula mengoraklangkah mengharungi cabarannya untuk memastikan kehadiran dan bakat mereka disedari dandiiktiraf. Semakin bertambahnya penglibatan wanita dalam tenaga kerja dan meningkatnyapendapatan dan kekayaan mereka maka, peranan wanita semakin berpengaruh, baik dalam halrumah tangga, organisasi, mahupun negara.
2.0PERANAN DAN FUNGSI WANITA DI MALAYSIA
Dalam masyarakat tradisional, peranan kaum wanita adalah terhad kepada perananpembantu (supporting role) kepada kaum lelaki. Ini dapat dilihat daripada jenis-jenis tugasyang mereka lakukan, umpamanya peranan mereka dalam pekerjaan sawah adalah untukmembantu suami mereka seperti menyemai, mengubah dan menuai. Dalam membangunkankeluarga masing-masing, wanita zaman tradisional menjalankan tugas seperti mencucuk atap,membela ayam itik dan lain-lain sebagai membantu peranan lelaki yang lebih besar dan pokokdalam kehidupan keluarga dan masyarakat keseluruhannya.
2
 
Dalam bidang politik dan pemerintahan status kaum wanita telah bertambah baik dan jika dilihat dalam perkembangan status mereka sama tinggi dengan lelaki. Ini dapatdilihat apabila kaum wanita diberikan hak mengundi seawal-awal usia penubuhan negara kitaini.Dalam bidang ekonomi, adalah bidang yang sudah diterokai oleh kaum wanita dan dimana kaum lelaki agak bersikap liberal dalam membuka pintu kepada kemasukan danpenyertaan wanita. Pada masa dahulu peranan dan fungsi kaum wanita dalam bidang ini amatterbatas. Jumlah wanita yang bekerja dalam perkhidmatan kerajaan maupun swasta semakinbertambah dan begitu juga pembahagian pendapatan. Walaupun jumlah pekerja-pekerjawanita ramai, hampir keseluruhannya termasuk pada peringkat pekerja-pekerja kurang mahir mendapat jumlah gaji yang kecil sahaja.Perubahan pada peranan ekonomi mempunyai kesan yang amat besar dan meluasterhadap kaum wanita yang terlibat dari segi peranan dan fungsi sosial. Nilai sosial lama masihlagi menganggap wanita sebagai makhluk yang dicipta untuk kesenangan kaum lelaki di manatimbulnya institusi-institusi ekonomi moden yang khusus memperdagangkan wanita sepertipelacuran, teman sosial, kelab-kelab khusus dan lain-lain. Peranan wanita sebagai isteriadalah untuk mentadbir hal-ehwal rumah dan keluarga dan lebih utama lagi mereka berjayamenentang diskriminasi .
3.0 PERANAN WANITA DARI SUDUT POLITIK
Menerusi cetusan ideal Wawasan 2020, ternyata hasrat kerajaan untuk menjadikanMalaysia sebagai sebuah negara maju begitu tinggi sekali. Berbagai perubahan telah, sedangdan akan dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut. Ini termasuklah di dalam bidang politiknegara supaya sistem perundangan dan pentadbiran negara dapat berjalan dengan lancar tanpa wujud sebarang pertelingkahan serta bangkangan yang boleh membantutkanpembangunan negara. Oleh yang demikian penglibatan semua pihak adalah amat diambilberat untuk menguruskan pembangunan negara. Dan ini tidak terkecuali penglibatan kaumwanita di dalam pembangunan negara.Apabila membicarakan politik, Imam Al-Ghazali mendefinasikan politik sebagai suatukehidupan manusia. Setiap manusia yang berkecimpung dalam bidang politik memerlukan dirimereka terlibat dengan masyarakat. Justeru, politik amat berkait rapat di antara individudengan masyarakat. Oleh yang demikian apabila wanita melibatkan diri di dalam politikmenyebabkan penyertaan mereka di dalam bidang-bidang di luar rumah tangga untuk bersama
3

Activity (127)

You've already reviewed this. Edit your review.
ybae liked this
Soh Lipei liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nurul Shakirah liked this
Seraphs Hung liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->