Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gambaran Modal Insan Dalam Karya Prosa

Gambaran Modal Insan Dalam Karya Prosa

Ratings:
(0)
|Views: 780|Likes:
Published by Aniza Malik

More info:

Published by: Aniza Malik on Mar 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
Pendahuluan
Istilah modal insan dipercayai pertama kali dibincangkan oleh Arthur Cecil Pigou(1877-1959) dalam karyanya “A Study in Public Financepada tahun 1928.Menurut perspektif barat, modal insan ialah pembangunan sumber manusia darisudut pengetahuan dan kemahiran tertentu yang dapat memberi pulangankepada ekonomi sesebuah organisasi atau masyarakat.Di negara kita, konsep modal insan mula dipopularkan oleh PerdanaMenteri Malaysia kelima iaitu Dato’ Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi semasapembentangan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). Tegas beliau,“Rakyat adalah aset negara paling berharga. Pembangunan modal insan dananjakan minda dan pemikiran warga merupakan salah satu cabaran terbesar.Sekiranya kita ingin melangkah ke era ekonomi berpaksikan pengetahuan, jikakita mahu menjadi negara maju dan kekal pada tahap tersebut, pembangunanmodal insan haruslah diutamakan. Dalam konteks dunia global, modal insanbermutu tinggi adalah satu keperluan, bukan lagi satu kemewahan.” Beliau turutmemberi penekanan bahawa modal insan merupakan penggerak kepadaekonomi, pembangunan dan kemajuan negara. Faktor kemanusiaan(termasukkerohanian) dan kemasyarakatan merupakan dua perkara penting dalampembangunan modal insan. Hal ini kerana insanlah faktor utama dalam semuastrategi dan pelan tindakan untuk menggerakkan aktiviti dan programpembangunan negara. Baik insan, baiklah perancangan, pelaksanaan dan
 
natijah kerja dalam pembangunan negara. Buruk insan, buruklah natijahnyakepada kemajuan dan pembangunan negara.Signifikan modal insan dalam RMK9 mencakupi beberapa aspek.Antaranya ialah keperluan kepada modal insan berkualiti, pendekatan holisticdalam pembangunan modal insan, strategi melahirkan modal insan kelaspertama, keselarian pembangunan modal insan dengan pendekatan IslamHadhari, modal insan dan pendidikan, modal insan dan aktiviti kebudayaan,modal insan dan peranan golongan wanita, modal insan dan perundangan danmodal insan dan integriti.Kertas kerja ini akan membincangkan beberapa aspek dalammodal insan. Bagi maksud ini, pengkaji akan membincangkan tiga aspekdaripadanya iaitu keselarian pembangunan modal insan dengan pendekatanIslam Hadhari, keperluan kepada modal insan berkualiti, dan strategi melahirkanmodal insan kelas pertama. Aspek ini dipilih berdasarkan kesesuaian tajuk kerjakursus itu gambaran modal insan dalam karya prosa.Untuk menganalisis gambaran modal insan dalam karya prosa,pengkaji akan menggunakan beberapa teks karya daripada prosa tradisional danprosa moden. Dalam hal ini, pengkaji menggunakan teks Sulalatus Salatin,Ranjau Sepanjang Jalan dan beberapa buah cerpen karya sasterawan negaraseperti Keris Mas dan lain-lain lagi sebagai bahan analisis untuk melihatgambaran modal insan dalam karya prosa. Pengkaji akan menganalisis sejauhmanakah penulis-penulis buku dapat menggambarkan ciri-ciri modal insandalam penulisan mereka sebagai mana yang dicitakan oleh Perdana Menteri.
 
Isi kandungan
Keselarian pembangunan modal insan dengan pendekatan Islam Hadharimerupakan salah satu daripada aspek modal insan. Islam Hadharidiperkenalkan oleh YAB Pedana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Ahmad Badawipada 23 September 2003 yang menjuruskan kepada pembinaan peradaban.Pembinaan peradaban ini perlu dicanai dengan pegangan Islam dan memberifokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaanilmu, pembangunan insan, pembangunan kesihatan serta fizikal. Pendekatan inibertujuan melahirkan individu dan masyarakat Islam yang berdaya saing, melihatke hadapan, inovatif, memandang tinggi budaya integriti, membenci rasuah danmelaksanakan sistem penyampaian pentadbiran negara yang cekap kepadasemua rakyat tanpa mengira golongan etnik.Sepuluh prinsip utama yang digariskan oleh Perdana Menteri. iaitukeimanan dan ketakwaaan kepada Allah SWT, kerajaan yang adil danberamanah, rakyat yang berjiwa merdeka, penguasaan ilmu pengetahuan ,pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif, kehidupan berkualiti,pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita, keutuhan budaya dan moral,pemeliharaan alam semula jadi dan kekuatan pertahanan.Untuk kertas kerja ini, pengkaji akan mengkaji beberapa prinsip IslamHadhari yang digambarkan dalam karya sastera. Salah satunya ialah prinsipkeimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Keimanan dan ketakwaan kepada

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rubby Alya liked this
Ffarahh Paien liked this
Tiena Aisha liked this
Ffarahh Paien liked this
Ffarahh Paien liked this
Tiena Aisha liked this
Ffarahh Paien liked this
Tiena Aisha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->