Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoe we uw SaaS upgraden

Hoe we uw SaaS upgraden

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 91|Likes:
Published by TOPdesk
Binnenkort kunnen ook onze SaaS-klanten zich TOPdesk 5 gebruiker noemen: in maart en april worden alle SaaS-omgevingen geüpgraded naar TOPdesk 5. Erwin Bothof, SaaS-coördinator bij TOPdesk, vertelt wat er allemaal komt kijken bij een upgrade van deze omvang.
Binnenkort kunnen ook onze SaaS-klanten zich TOPdesk 5 gebruiker noemen: in maart en april worden alle SaaS-omgevingen geüpgraded naar TOPdesk 5. Erwin Bothof, SaaS-coördinator bij TOPdesk, vertelt wat er allemaal komt kijken bij een upgrade van deze omvang.

More info:

Published by: TOPdesk on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

 
16PROJECT UITGELICHT
Fotografie:
Robin Kuijs
… is werkzaam als consultant bij TOPdesk.Hij is gespecialiseerd in technische vraagstukken.
POUYAN DADDEH
Binnenkort kunnen ook onze SaaS-klanten zich TOPdesk 5-gebruiker noemen: in maart en april worden alle SaaS-omgevingen geüpgraded naar TOPdesk 5. Erwin Bothof,SaaS-coördinator bij TOPdesk, vertelt wat er allemaal komtkijken bij een upgrade van deze omvang.
Start as a Service
Op het moment dat TOPdesk voor het eerstSaaS verkocht, moesten we nog goed kijkennaar de manier waarop we het wilden opzet-ten. Er werd een team geformeerd van onge-veer vijf personen. Van begin af aan hielden werekening met de toekomstige groei van SaaSals dienst. We besloten een hostingpartij in dearm te nemen en te betrekken bij het project.Bothof is van begin af aan bij het SaaS-projectbetrokken. Hij vertelt: ‘De allereerste SaaS-omgevingen werden volledig met de handgeïnstalleerd. Dit kostte ongeveer vier uur.Na verloop van tijd groeide het SaaS-team enbegonnen wij met de automatisering van deinstallaties. Hierdoor duurde een installatieniet langer vier, maar twee uur. Inmiddels iser een aantal verbeterslagen doorgevoerden wordt er gebruikgemaakt van een anderetechniek. Tegenwoordig duurt een installatienog maar 15 tot 30 minuten.’
Efficiënte updates
Bothof vertelt: ‘Door het automatiseren enoptimaliseren van de technieken die wegebruiken bij onze updates, worden dezesteeds efficiënter. De eerste update van vijf-tig omgevingen heeft met vier leden van hetSaaS-Supportteam een volle zaterdag gekosten de update werd grotendeels met de handuitgevoerd. De verwachting is dat de komen-de upgrade naar TOPdesk 5 van vijfhonderdomgevingen met zes leden van het SaaS-Sup-portteam een weekend duurt en voor 95%geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Weproberen het maximale uit onze hardware tehalen om de update zo snel en efficiënt moge-lijk uit te voeren. De belangrijkste reden datde upgrade niet in één dag kan worden uit-gevoerd, is de database-conversie. De data-bases worden naar TOPdesk 5 geconverteerd,wat bij de grotere databases dusdanig langduurt dat de upgrade op zondag moet wor-den afgerond.’
HOE WE UWSAAS UPGRADEN
 
PROJECT UITGELICHT
17
Tekst:
Pouyan Daddeh
Grootse communicatie enondersteuning
Iets wat naast de daadwerkelijke upgradeinteressant is aan de aanstaande stap naarTOPdesk 5, is de grootse aanpak op het gebiedvan communicatie en ondersteuning. Nietalleen worden de klanten op de hoogte gehou-den door middel van mailings, ook wordt ronddeze upgrade voor het eerst een aantal aan-vullende diensten aangeboden. Zo worden erwebinars georganiseerd - gratis webconfe-rences van een uur - en zijn er diverse hand-leidingen en filmpjes beschikbaar. Daarnaasthebben we een kennisitem voorbereid, datklanten als nieuwsbericht kunnen plaatsenom zo de upgrade aan te kondigen naar huneindgebruikers.
Maatwerk is meerwerk
De upgrade zelf brengt vele uren voorbereidingmet zich mee. Dit komt voor een deel doordatSaaS-klanten gebruikmaken van maatwerkof een add-on. ‘Om vooraf een goed beeld tevormen van de hoeveelheid en de impact vandit maatwerk, maken we een inventarisatieop basis van scripts’, aldus Bothof. ‘Hieruitkomt naar voren wat er in welke omgevingenaanwezig is. Vervolgens wordt er op basis vandeze inventarisatie een indicatie gemaakt vande benodigde tijd voor de update van al hetmaatwerk, inclusief het testen ervan. Voor dehuidige upgrade is de doorlooptijd hiervoorgeschat op zes tot acht weken.’Parallel aan het updaten van al het maatwerkworden de scripts voor het installeren enupdaten geschreven en getest, licht Bothof toe. ‘Voor het testen ervan maken wij gebruikvan een testnetwerk, een identieke kopie vanhet productienetwerk – met uitzonderingvan de klantomgevingen. Als de scripts zijngoedgekeurd, kunnen allereerst de testom-gevingen (in maart), en vervolgens de
SaaS-team: v.l.n.r. Patrick Nigrini, Menno van der Bijl, Xesc Arbona, Arjan ‘s Gravendijk, Sietse Eling en Erwin Bothof 
TEGENWOORDIGDUURT EENINSTALLATIE NOGMAAR 15 TOT 30MINUTEN
Erwin Bothof SaaS-coördinator bij TOPdesk

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
TOPdesk liked this
TOPdesk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->