Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TOPdesk koppelen met een ander software-pakket

TOPdesk koppelen met een ander software-pakket

Ratings: (0)|Views: 362|Likes:
Published by TOPdesk
Denkt u er ook aan om TOPdesk te koppelen met een ander softwarepakket? Bij TOPdesk krijgen we hier steeds meer verzoeken voor. Hier leest u hoe een koppelingstraject in zijn werk gaat, wat u ter voorbereiding kunt doen en wat de bekende valkuilen zijn.
Denkt u er ook aan om TOPdesk te koppelen met een ander softwarepakket? Bij TOPdesk krijgen we hier steeds meer verzoeken voor. Hier leest u hoe een koppelingstraject in zijn werk gaat, wat u ter voorbereiding kunt doen en wat de bekende valkuilen zijn.

More info:

Published by: TOPdesk on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

 
TOPDESK
KOPPELEN
MET EEN ANDER
SOFTWARE-PAKKET?
tool
13
Tekst:
Paul Balvers
 
14tool
De voordelen van een koppeling
Er is al langere tijd een trend gaande om softwarepakketten aanelkaar te koppelen. Met een koppeling kunt u de sterke punten van hetene pakket combineren met de sterke punten van een ander pakket.Bovendien voorkomt u met een koppeling routine- en handmatigewerkzaamheden en verbetert u de snelheid en correctheid van deverwerking van gegevens.Als voorbeeld kunt u denken aan een koppeling tussen TOPdesk en
een nancieel pakket. Binnen TOPdesk registreren uw behandelaarshun tijd. Het nanciële pakket zorg voor de projectadministratie en
facturatie. Een andere optie is om meerdere TOPdesk-installaties metelkaar te verbinden. In het geval van zo’n koppeling kan elke installatiezijn eigen inrichting blijven gebruiken. Een mogelijke toepassing is
bijvoorbeeld de koppeling van een front ofce en een leverancier.De front ofce gebruikt zijn TOPdesk voor het ondersteunen vanwerkplekken. Meldingen over specieke hardware kunnen doorgezet
worden naar de leverancier, die op zijn beurt werkt in een eigenTOPdesk-installatie.
Hoe verloopt een koppelingstraject?
TOPdesk heeft veel ervaring met het leggen van koppelingen. Voorde realisatie van koppelingen heeft TOPdesk een best practice-
traject dat bestaat uit vier fasen: projectleden identiceren, ontwerp,
implementatie en acceptatietest.
Fase 1: projectleden identiceren
Voordat we aan een traject kunnnen beginnen, is het belangrijk datde juiste mensen aanwezig zijn. Binnen een koppelingstraject zijndit de functioneel experts en de integratiespecialisten. Er is namelijkfunctionele kennis nodig van twee pakketten en van uw processen.Een persoon kan uiteraard wel van meerdere onderdelen kennishebben en binnen het project meerdere rollen vervullen. Zie ook hetdiagram op de volgende pagina.Zoals uit het diagram blijkt, kunnen functionele experts door u, maar
ook door de leveranciers worden aangedragen. Specieke kennis
over het integreren van de softwarepakketten komt vaak wel van deleverancier.
Fase 2: ontwerp
Als de juiste mensen zijn geselecteerd, kan met deze personenworden begonnen aan het opstellen van het ontwerp; een document
waarin specieke koppelingsdetails worden vastgelegd. In deze fase
is het handig om stapsgewijs te bepalen wat er later gemaakt dientte worden. Om een ontwerp op te stellen, hanteert TOPdesk eenzogeheten top-down-aanpak: er wordt globaal begonnen en metiedere stap worden er steeds meer details uitgewerkt. In het ontwerpworden de volgende onderwerpen vastgelegd:
1. Connectiviteit:
de pakketten moeten via een medium met elkaar‘praten’. Dit medium kan bijvoorbeeld een HTTP(S)-verbindingzijn, maar ook e-mailverkeer of bestandsuitwisseling (al dan nietin combinatie met FTP). Is het medium vastgesteld, dan zullen de
specieke instellingen moeten worden vastgelegd. Denk hierbij aan
servernamen, URL’s, IP-adressen, bestandsnamen, bestandslocatiesen mailboxen. Beveiliging is hiervan uiteraard ook een belangrijkonderdeel.
2. Proces:
de ‘use cases’ die de koppeling moet ondersteunen. Denkaan het invullen van de bestede tijd op een incident, waardoor eenbericht met bestede tijd, behandelaar en klant verstuurd wordt vanuitTOPdesk naar pakket B.
3. Berichten:
berichten worden uitgewisseld tussen de pakkettenen bestaan uit verschillende bij elkaar horende data-items. Deze
berichten worden doorgaans gedenieerd in XML, een taal om
gestructureerde gegevens in een document op te slaan.
Denkt u er ook aan om TOPdesk te koppelen met een andersoftwarepakket? Bij TOPdesk krijgen we hier steeds meerverzoeken voor. Hier leest u hoe een koppelingstraject inzijn werk gaat, wat u ter voorbereiding kunt doen en watde bekende valkuilen zijn.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
TOPdesk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->