Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De dynamische infrastructuur van het St Elisabeth Ziekenhuis

De dynamische infrastructuur van het St Elisabeth Ziekenhuis

Ratings: (0)|Views: 108|Likes:
Published by TOPdesk
De afdeling Informatie en Automatisering (I&A) is de onzichtbare verpleger van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Maar het ondersteunen van alle medewerkers en verschillende systemen is niet eenvoudig. Om meer inzicht te krijgen in de dynamische infrastructuur is de CMDB het afgelopen jaar grondig onder handen genomen.
De afdeling Informatie en Automatisering (I&A) is de onzichtbare verpleger van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Maar het ondersteunen van alle medewerkers en verschillende systemen is niet eenvoudig. Om meer inzicht te krijgen in de dynamische infrastructuur is de CMDB het afgelopen jaar grondig onder handen genomen.

More info:

Published by: TOPdesk on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2014

pdf

text

original

 
6klant in beeld
de dynamischeinfrastructuurvan het st. elisabethZiekenhuis
Fotograe:
 Aad Hoogendoorn
 
klant in beeld
7
Tekst:
Nienke Deuss
Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg heeftzo’n 3500 medewerkers in dienst. Voor deafdeling I&A betekent dit: 3500 inlognamenen wachtwoorden, 28 verschillende specia
-
lismen met eigen systemen en apparatuur,en 2500 werkplekken waarop iedereen kaninloggen en gebruik moet kunnen maken vanuiteenlopende software. Hans Boonk, integra
-
tiespecialist bij de afdeling I&A, geeft aan datde complexiteit sterk is toegenomen: ‘In deafgelopen tien jaar zijn we van achttien naar350 servers gegaan. We ondersteunen allewerkplekken voor personeel dat administra
-
tie moet bijhouden, zoals artsen, assistentenof laboranten die gegevens invoeren in eenElektronisch Patiënten Dossier (EPD). In de halvan het ziekenhuis is een complete boulevardgecreëerd, met winkels, een apotheek en eet
-
gelegenheden. Wij zorgen dat ook zij van allevoorzieningen gebruik kunnen maken.
‘Onze CMDB was voor 45%betrouwbaar’
De afdeling I&A werkt sinds 2004 met TOP
-
desk. Naast Incidentbeheer is de module Con
-
guratiebeheer in gebruik genomen om allesystemen te registreren. In 2009 werd echterduidelijk dat de inrichting van TOPdesk nietmeer aansloot bij de realiteit. Aart van
De afdeling Informatie enAutomatisering (I&A) is deonzichtbare verpleger vanhet St. Elisabeth Ziekenhuis.Maar het ondersteunenvan alle medewerkers enverschillende systemen isniet eenvoudig. Om meerinzicht te krijgen in dedynamische infrastructuuris de CMDB het afgelopen jaar grondig onder handengenomen.
 Aart van Stiphout (l) en Hans Boonk van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg
 
8klant in beeld
Fotograe:
 Aad Hoogendoorn
Stiphout, change- en releasemanager bij deafdeling I&A, vertelt: ‘Bij de voorbereiding opde Windows XP SP3-update kwamen we erach-ter dat onze CMDB veel incorrecte en onvolle-dige informatie bevatte; de betrouwbaarheidvan de gegevens was ongeveer 45%. Blijkbaarwerd apparatuur regelmatig verplaatst enwerden mutaties niet goed geregistreerd.’Doordat de relationele gegevens in deCMDB vaak niet klopten, verliepen de pro-cessen ook minder efciënt. ‘Bij een incident,wijziging of probleem was het onmogelijk omsnel alle relevante informatie te vinden voorbijvoorbeeld de impactbepaling’, vertelt VanStiphout. ‘Daarom zijn we een grootschaligproject gestart om de CMDB up-to-date tekrijgen en nog belangrijker: te houden.’
Blauwdruk van deinfrastructuur
Om te beginnen moest helder worden welkeinformatie nodig was voor de verschillendeprocessen en hoe deze informatie vastgelegdkon worden. Boonk: ‘We hebben ervoor geko-
WE KUNNENMAKKELIJKERINSPELEN OPSTORINGEN
Hans BoonkIntegratiespecialist I&A

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->