Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
88352540 Almanah de Dascal 6

88352540 Almanah de Dascal 6

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by amza_ana_maria
Almanah de Dascal 6
Almanah de Dascal 6

More info:

Published by: amza_ana_maria on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2013

pdf

text

original

 
 
1
 
PUBLICA
Ț
IE ON-LINE PENTRU CADRELE DIDACTICE
Ș
I NU NUMAIDEVAANUL I I, NR. 6 , FEBRUARIE 2012ISSN 2069 – 282XISSN-L 2069 – 282XCOORDONATORI :PROF. DANIELA CIUREAPROF. GABRIELA BERBECEANUPROF. ADRIANA PETRA
Ş
 TEHNOREDACTOR PROF. DANIELA CIUREAADRESA DE CORESPONDEN
Ț
A
:
Mail :dana.gros@yahoo.com 
 
 
2
 
1.
 
Referate
 
“Metode
ș
i
 
tehnici
 
active
ș
i
 
interactive”
 
,
 
ed.
 
Balteanu
 
Mariana
 
“Perfec
ț
ionarea
 
parteneriatului
 
 înv
ăță
tor
elev”
 
,
 
prof.
 
 înv.
 
primar
 
Lavinia
 
Pripon
 
“Combaterea
 
absenteismului
ș
colar
 
 –
 
cercetare”
 
,
 
consilier
ș
colar
 
Murariu
 
Cristina
 
2.
 
Disemin
ă
ri
 
Proiect
 
“Valori
 
Comune
 
Europene”
 
,
 
prof.
 
Rodica
 
Calot
ă
3.
 
Proiectare
 
didactic
ă
Proiect
 
de
 
activit
ăț
i
 
integrate
 
adaptat
 
pentru
 
copiii
 
cu
 
CES
 
,
 
prof.
 
Ionescu
 
Nadia
Ramona
 
Proiect
 
tematic
 
“Lumea
 
din
 
 jurul
 
meu”
 
,
 
prof.
 
Cimponerescu
 
Titiana
 
Proiect
 
thematic
 
”Baba
 
iarna
 
face
 
pozne”
 
,
 
ed.
 
Zaharia
 
Maria
 
4.
 
Extracurriculare
 
Proiect
 
“Vreau
 
la
 
gr
ă
dini
ță
 
,
 
prof.
 
Mo
ț
Cornelia
 
,
 
prof.
 
Sandu
 
Viorela
 
Oana
 
Proiect
 
 
Condeie
 
fermecate”
 
,
 
prof.
 
Filomena
 
Grabcev
 
,
 
ed.
 
Costea
 
Ildico
 
Agnes
 
5.
 
Crea
ț
ia
 
sub
 
mai
 
multe
 
forme
 
“M
ă
nu
ș
a”
 
adaptare
 
,
 
prof.
 
Laz
ă
r
 
Elena
 
Lucia
 
‘Rug
ă
c
ă
tre
 
 Îngera
ș
 
,
 
“Iubire
 
pentru
 
mama”
 
,
 
ed.
 
Hui
 
Marioara
 
 
 
3
 
METODE
Ş
I
 
TEHNICI
 
ACTIVE
Ş
I
 
INTERACTIVE
 
EDUC.
 
BÂLTEANU
 
MARIANA
 
 –
 
Gr
ă
dini
ț
a
 
cu
 
Program
 
Prelungit
 
nr.
 
6
 
Deva
 
Metodele
 
interactive
 
de
 
grup
 
ş
tig
ă
tot
 
mai
 
mult
 
teren,
 
reprezentând
 
o
 
alternativ
ă
la
 
didactica
 
tradi
ț
ional
ă
 în
 
beneficiul
 
copiilor
ş
i
 
al
 
nostru
 
 în
 
egal
ă
m
ă
sur
ă
.
 
A
 
ap
ă
rut
 
termenul
 
de
 
“educa
ț
ie
 
modern
ă
 
care
 
se
 
poate
 
traduce
ş
i
 
prin
 
“a
ş
ti
 
ce
 
s
ă
faci
 
cu
 
ce
 
ai
 
 înv
ăț
at”.
 
Deci,
 
regândirea
 
educa
ț
iei
 
formale
 
se
 
impune
ş
i
 
ne
 
oblig
ă
s
ă
schimb
ă
m
 
rela
ț
ia
 
cu
 
copiii
ş
i
 
 între
 
copii
 
promovând
 
sprijinul
 
reciproc
ş
i
 
dialogul
 
constructiv
 
prin
 
noi
 
strategii
 
pe
 
care
 
le
 
propunem.
 
Experien
ț
a
 
personal
ă
m
a
 
convins
 
c
ă
un
 
copil
 
va
 
 înv
ăț
a
 
mult
 
mai
 
multe
 
lucruri
 
despre
 
un
 
subiect
 
dac
ă
el
 
este
 
direct
 
implicat,
 
rolul
 
meu
 
fiind
 
acela
 
de
 
a
l
 
ajuta
 
s
ă
descopere
 
singur
ş
i
 
nu
 
de
 
a
i
 
oferi
 
informa
ț
ii
 
„de
a
 
gata”.
 
Prin
 
metodele
 
interactive
 
de
 
grup
 
copiii
 
 î 
ş
i
 
exerseaz
ă
capacitatea
 
de
 
a
 
selecta,
 
combina,
 
 înv
ăț
a
 
lucruri
 
de
 
care
 
vor
 
avea
 
nevoie
 
 în
 
via
ț
a
 
de
ş
colar
ş
i
 
de
 
adult.
 
Specific
 
metodelor
 
interactive
 
de
 
grup
 
este
 
faptul
 
c
ă
acestea
 
promoveaz
ă
interac
ț
iunea
 
dintre
 
participan
ț
i,
 
dintre
 
personalit
ăț
ile
 
lor,
 
ducând
 
la
 
o
 
 înv
ăț
are
 
mai
 
activ
ă ş
i
 
cu
 
rezultate
 
evidente.
 
Interactivitatea
 
presupune
 
atât
 
cooperare
 
cât
ş
i
 
competi
ț
ie,
 
 în
 
cadrul
 
c
ă
rora
 
copilul
 
colaboreaz
ă
cu
 
ceilal
ț
i
 
pentru
 
atingerea
 
unui
ț
el
 
comun.
 
Utilizarea
 
metodelor
 
active
ş
i
 
interactive
 
 în
 
gr
ă
dini
ță
solicit
ă
o
 
anumit
ă
adaptare.
 
Se
 
folosesc
 
mai
 
multe
 
categorii
 
de
 
metode
ș
i
 
anume
 
:
 
 
Metode
 
de
 
predare
 
 –înv
ăț
are
 
(
 
predarea
 
 înv
ăț
area
 
reciproc
ă
;
 
mozaic;
 
tehnica
 
Lotus;
 
lotus
 
de
 
grup;
 
lotus
 
de
 
grup
creativitate
;
 
lotus
 
individual
 
;
 
stabilirea
 
succesiunii
 
evenimentelor
 
;
 
bula
 
dubl
ă
;
 
partenerul
 
de
 
sprijin;
 
cubul;puzzele
 
;
 
comunicarea
 
rotativ
ă
,
 
schimb
ă
perechea;
 
locuri
 
celebre;
 
c
ă
l
ă
torie
 
misterioas
ă
;
 
acvariul;
 
 înv
ăț
area
 
 în
 
cerc;
 
mica
 
publicitate;
 
harta
 
cu
 
figuri;
 
strategii
 
de
 
lectur
ă
a
 
textelor
ș
tiin
ț
ifice;examinarea
 
expunerii;
 
proiectul
 
tematic
 
)
 
 
Metode
 
de
 
fixare
 
,consolidare
ș
i
 
evaliare
 
(
 
piramida
ș
i
 
diamantul
 
;
 
ghicitorile;
 
ciorchinele;
 
tehnica
 
fotolimbajului;
 
benzi
 
desenate;
 
posterul;trierea
 
aser
ț
iunilor;
 
tehnica
 
blazonului;
 
sintetizarea;
 
diagrama
 
Venn;
 
metoda
 
piramidei;
 
examinarea
 
povestirii;jurnalul
 
grafic;
 
turul
 
galeriei;
 
turnirul
 
 întreb
ă
rilor
 
;
 
cvintetul;
 
analizarea
ș
i
 
interpretarea
 
imaginilor
 
;categorizarea;
 
turnirul
 
enun
ț
urilor
 
;
ș
tiu
vreau
 
s
ă ș
tiu
am
 
 înv
ăț
at
 
;
 
algoritmizarea;
 
de
 
stimulare;)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->