Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Erkan Kirazin Siyah Beyaz Fotograflari - The Black and White Snapshots of Erkan Kiraz-19.03.2013-ErkanKiraz

Erkan Kirazin Siyah Beyaz Fotograflari - The Black and White Snapshots of Erkan Kiraz-19.03.2013-ErkanKiraz

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by Erkan Kiraz
Erkan Kiraz’ın Siyah Beyaz Fotoğrafları - The Black and White Snapshots of Erkan Kiraz - Daily basis Memoirs of Erkan Kiraz about what happens on him, on ones around of him, events and affairs lived related to him, in his city of Izmit [Nicomedia], in his country of Turkey [Türkiye] and all over the world. It is like daily recording of events and affairs meaning Chronicles of Erkan Kiraz. Get pleasure by reading it supported with a few vivid self-taken pictures of events and affairs, please... Erkan Kiraz, Candidly regards and loves from city of Kocaeli, Turkey.
Erkan Kiraz’ın Siyah Beyaz Fotoğrafları - The Black and White Snapshots of Erkan Kiraz - Daily basis Memoirs of Erkan Kiraz about what happens on him, on ones around of him, events and affairs lived related to him, in his city of Izmit [Nicomedia], in his country of Turkey [Türkiye] and all over the world. It is like daily recording of events and affairs meaning Chronicles of Erkan Kiraz. Get pleasure by reading it supported with a few vivid self-taken pictures of events and affairs, please... Erkan Kiraz, Candidly regards and loves from city of Kocaeli, Turkey.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Erkan Kiraz on Mar 22, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/22/2013

 
Crjie Joriz‟Ĺe Xoyik @cyiz GatađrigdirĹ
& \kc @dihj iel RkotcXeipskats ag Crjie Joriz
Rrottce @y Crjie Joriz 9?%>8%0>98 ^ibc 9 ! 7>© 9???&0>90&0>98 Hapy Pobktcl ta Crjie JorizcrjiejorizNyikaa%haf%Idd Pobkts Pcscrvcl%
 
Crjie Joriz‟Ĺe Xoyik @cyiz GatađrigdirĹ
& \kc @dihj iel Rkotc Xeipskats ag Crjie Joriz & Jahicdo=
Crjie Joriz Lcroehc ufkuroyct ľdjajudu$ Lcroehc ^ororcos ľdjajudu vc ľzfot ľfif Kitop Ajudu!ľzfotľfif Kitop Doscso odc jirlcődcro Kcychie Joriz$ Kieogc Joriz vc Kuroyc Joriz ZAgduađduV
% © 9?23&0>98 Hapy Pobktcl ta Crjie Joriz crjiejorizNyikaa%haf% Idd Pobkts Pcscrvcl%
@ubôe
9? Firt 0>98
XidĹ
bôeô%
Bôec Fcrki`i)
 
ŕoflo siit >>=>9 sudirĹ…
 
Xcvbodo cőof
Kieogc Iyjie Joriz
 
vc scvbodo jôâôj jĹzĹfĹz
Iy`ôjc @crce Joriz
 
yittĹdir$ `ce sidaeli`odbosiyirĹf$ \W‑lcjo godf odc `iő `iői jidlĹf…
 Bôehcfo `otorlof vcwww%shro`l%haf 
sotcsoec yôjdôyaruf% Xiit >0=>3 sudirĹ% @odbosiyirĹjipitihiđĹf oődcf `ottođoelc…
 
Xcvbodo `ôyôj jĹzĹfĹz
@cebosu Joriz
‑lie lôe jcelosoecsiit 08=>> sudirĹeli yizlĹđĹf odctoyc yieĹt bcdfoőto% Cdoelc `udueie
_J@ Cj Jrclo
JirtĹ
‑eĹe
Eosie 0>98
 ―lc saei crchcđoeo s÷ydôyarlu%@oz `ueu lôőôecfcfoőtoj$ scvbodo cőofoe
_ceo _
J@ Jrclo JirtĹ
`ubôe Juryc odc tcsdof
clodfoőto% JĹzĹfĹz `u jrclo jirtĹelie iehij
Eosie 0>98
 
`iőĹei lcj yirirdiei`odorlo…
 
×đdclce saerisĹ lĹőirĹli kivi iâĹ$ bôecődo vc sĹhijtĹ% @ubôe —
Xoyik @cyiz Crjie JorizIeidab Id`ôfô
‖eô siyĹsiddiőtĹrihijtĹf% @u adlujâi$ zikfctdo vc yaruhu `or oőto ifiyĹddirhi liki saeridiri ÷tcdcefoő `or oőto% B÷rôetôdcrof virlĹ csjo zifiedirlie9?2>‑dcrlce ifi aedirĹ
XiyĹsid Lôeyi
‑li$ _izĹdirĹfli vc Bôehcdcrofo
lc
juddieifĹyarluf%
Ieidab Id`ôfdcro
‑fo siyĹsiddiőtĹrfiyi `iődifĹőtĹf vc őofloyc lcj pcj eotcdojdo saeuâdir
adfisi li
7 Ieidab Id`ôf
‑ô siyĹsid `oâofc sajfuőtuf% @u Id`ôflce saeri scvbodojĹzdirĹfĹz
 
@cebosu Joriz
vc
Iy`ôjc @crce Joriz
‑i iot ce izĹelie ôâcr ilct id`ôf vir%XĹri aediri li bcdchcj…
 
@iődĹyaruf sidaelijo ojodo jadtuj ôstôelc id`ôf ôstô
XiyĹsid Xifsueb Gatađrig 
Fijoecso
odc âcjofc% Id`ôfôe oehc pdistoj jaruyuhu `÷dfcdcroelce kcr `or gatađrigĹâĹjirtĹyar$ irjidirĹeli yizdir vir osc irji vc ÷e yôzdcroeo b÷rôetôdôyaruf% ×eôflc lurie
sckpiy
i fijoecyo jayup$ gatađrigĹ ycroec jayuyar$ lođcroeo âĹjirtĹyaruf… @÷ydchc
 
Crjie Joriz‟Ĺe Xoyik @cyiz GatađrigdirĹ
& \kc @dihj iel RkotcXeipskats ag Crjie Joriz
Rrottce @y Crjie Joriz 9?%>8%0>98 ^ibc 0 ! 7>© 9???&0>90&0>98 Hapy Pobktcl ta Crjie JorizcrjiejorizNyikaa%haf%Idd Pobkts Pcscrvcl%
 
Crjie Joriz‟Ĺe Xoyik @cyiz GatađrigdirĹ
& \kc @dihj iel Rkotc Xeipskats ag Crjie Joriz & Jahicdo=Kcychie Joriz% © 9?23&0>98 Hapy Pobktcl ta Crjie Joriz crjiejorizNyikaa%haf% Idd Pobkts Pcscrvcl%
sôrôyar boloyar âidĹőfif% —
WcsojidĹj Gatađrigdir
‖ vc —
WcsojidĹjtie ľjojit @ôyôj
 
Gatađrigdir
‖ adlujâi uđriőtĹrĹyar `ceo…
 
 —
ľzfot ľfif Kitop Doscso
‖ yĹddirĹeli —
XĹeĹg GatađrigdirĹ
‖ vc —
Ajud Bczodcro
‖ vir% —
Lcroehcdo Irjiliődir
‖Ĺfdi âcjodfoő adiedir vir%
Lcroehc
 
`i`icvofozlc âcjodfoő adie
9?28
‑dcrlce
9?;8
‑dcrc lcj âcjodfoő adie b÷rôetôdcr vir% ÂidĹőĹyaruf sôrcjdo irivcrfclce vc saeueli ÷đdclce saerisĹeli siit 9<=93 sudirĹeli
 
oőof `otoyar… @orizloedceop `odbosiyir `iőĹei bcâchcđof…
 
Hcp tcdcgaeuf âidĹőĹyar$ iriyie `iőji `or jilof lastuf
Arkie
 
Cfor
%
ľzfot ŕckoroâo
‑ecoefoő$ őiyct aridirliysif$ `uduőur `or ojo fuki``ct clcroz loyc irifĹő% \cőcjjôr
cloyaruf lastufi `ceo
ieĹfsilĹđĹ oâoe…%
 
Loedcefc$ ayidiefi saerisĹeli aturuyaruf `odbosiyir `iőĹei% ×ehc
XiyĹsid Gatađrig 
Fijoecso
‑elce iei jdis÷r —
Xoyik @cyiz
 
Crjie Joriz Ieidab Id`ôfô
‖ idtĹeiijtirĹyaruf tôf b÷rôetôdcro% IrlĹelie
[eWocw Brigoj ^rabrifĹ
odc tôf b÷rôetôdcroe`
ayutdirĹeĹ sĹjĹőtĹrĹyaruf… IrlĹelie b÷rôetôdcrlce yitiy adiedirĹe tôfôeô lojcycl÷elôrôyaruf% @iődĹyaruf ilĹf ilĹf idt
&
jdis÷rdcr iâfiyi% ľőtc `urisĹ âaj zifieidfiyi `iődĹyar% @uelie 88 yĹd bcrodcrc bolop ieĹfsifij$ ieĹfsieiedirĹ iei `iődĹjdiri
`÷dfcj jad
iy lcđod bcrâcjtce…
 
@iődĹyaruf
Idt&Jdis÷r @
iődĹjdirĹeĹ yizfiyi: —
WcsojidĹdir= C 
rjie Joriz&Jirlc
 ő
dcro 
‖$ —
WcsojidĹdir= Ijri`idir 
‖$
WcsojidĹdir= Irjiliődir 
‖$
Lcroehc= Joriz Iodcso 
‖$ —
Lcroehc= _ijĹedir 
‖$
 
 —
Lcroehc= Irjiliődir 
‖$
Lcroehc= Harrcspaeliehcs
‖$
 ľzfot  ľfif Kitop Ajudu
&
 ľľKA= XĹeĹg Irjiliő
dirĹ‖$ —
 ľľKA
 
Ajud Bczodcro= ľzeoj Bczoso 
‖$ —
 ľľKA Ajud Bczodcro= Igyae Bczoso 
‖$—
 
 ľľKA Ajud Bczodcro= Ietidyi Bczoso 
‖$ —
_ceolceFoddo 
 
Fôhilcdc&_FF= Ctjoedojdcr 
‖$ —
_FF Bczodcr= _ujirĹ
 
Lcđorfcelcrc
‖$ —
_FF 
 
Crjie Joriz‟Ĺe Xoyik @cyiz GatađrigdirĹ
& \kc @dihj iel RkotcXeipskats ag Crjie Joriz
Rrottce @y Crjie Joriz 9?%>8%0>98 ^ibc 8 ! 7>© 9???&0>90&0>98 Hapy Pobktcl ta Crjie JorizcrjiejorizNyikaa%haf%Idd Pobkts Pcscrvcl%
 
Crjie Jo
riz‟Ĺe Xoyik @cyiz GatađrigdirĹ
& \kc @dihj iel Rkotc Xeipskats ag Crjie Joriz & Jahicdo=
Kcychie Joriz XovisdĹ Iyőc Croefcz%
© 9?23&0>98 Hapy Pobktcl ta Crjie Joriz crjiejorizNyikaa%haf% Idd Pobkts Pcscrvcl%
Bczodcr= Fiőujoyc
&Jcdtcpc Juzu _iydi
‖$
_FF Bczodcr= ľzeoj 
‖$—
_FF Bczodcr=Xcyrcj 
‖$ —
_FF 
 
Bczodcr= I`iet 
‖$ —
_FF= Cfoec&
 Ido Wirad Lôđôeô
‖…
 
B÷rôetôdcroe bcrodcroelc `izĹ `odbodcr vir% AedirĹ tcj tcj yifif adieijsĹz bo`o% \apdu`odbodcr jiylclchcđof
www%gihc`aaj%haf sotcsoec b÷rôetôdcro id`ôfdcr `oâofoelcyôjdcrjce%
@or sôrc loedceop yceolce `iődĹyaruf jdis÷r ildirĹeĹ vcrfcyc:
 
 —
 ľő _iőifĹ= JĹriejiyiJadd% ŕto%
‖$ —
Bczodcr= \ôtôeâogtdoj 
‖$
 
 —
Bczodcr= @ursi Sduliđ
‖$ —
Bczodcr= Jôâôjjufdi$Bcfdoj$ @ursi
‖$ —
Bczodcr= ľstie`ud 
‖$ —
Bczodcr= Lcroehc Âceclcrc Jiyeij 
‖$ —
Jahicdo Fcsdcj _ôjscj Ajudu&JF_A= Arbiekizo$ @ursi
‖… vc croőoyaruf sae jdis÷r vc idt
&jdis÷rdcrc%
IridĹj 9?2?
‑lc iyrĹdfĹőtĹf$
ľzfot
$
Dcydi Itijie Hillcso
ôzcroelc ycr idie
JĹriejiyi Jadd% ŕto%
‑lce iyrĹdfĹőtĹf%
ľstie`ud
$
\uzdi ^oyilc _clcj Xu`iy CđotofJafutiedĹđĹ
‑ei botfoőtof% Arilie juridir âcjodfoő$ `ce —
Jafieli _clcj Xu`iy
IliyĹ
‖ adirij
Ospirti
$
Cđrolor Liđ Jafieli Ajudu
‑ei b÷elcrodoyarluf% J÷tô `or_iđfur `iődifĹőtĹ% KĹrsĹflie iđdĹyar fuyluf yajsi yiđfur fuylu `odfoyaruf% XulieâĹjfĹő girc bo`o croőfoőtof
\uzdi ľstisyaeu
‑ei% @or trce odc
Lcroehc
$
ľzfot
‑cl÷echcjtof% Sgij tcgcj `or bceâ adie `ce —
Jafiela
‖ scâodfoőtof)
Ospirti
‑yi botfoőtof `or ata`ôs odc sieĹrĹf% @or atcdc ycrdcőfoő$ jcetoe
Csjo ÂirőĹ
 
âcvrcsoeo bczop ladiőfĹőtĹf% A bôedcr godf bo`o `cddcđoflc%
Lcroehc
‑lce ieectirigĹfĹzlie yijĹeĹfĹz
Pchcp \ôjcefcz
lc
Ospirti
 
Cr Cđotof JafutiedĹđĹ
‑elisôrlôrôyarlu isjcrdođoeo% Aeu zoyirctc botfoőtof ^izir bôeô% @ceo tieĹfifĹőtĹ%
Isjcro
JĹyigct
oâoelc silchc yôzô virlĹ tieĹfij oâoe% IâĹj kivilie iâĹjti jidie cdcrdo vc yôzô$jigisĹ$ judijdirĹ yiefĹőtĹ
IőĹrĹ XĹhij
‑tie%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->