Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Codul muncii vechi

Codul muncii vechi

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Atanasov Dumitru
Codul muncii vechi
Codul muncii vechi

More info:

Published by: Atanasov Dumitru on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

 
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Codul muncii al Republicii Moldovadin 25.05.73 
* * *C U P R I N SCAPITOLUL IDISPOZIŢII GENERALEArticolul 1. Sarcinile Codului Muncii al Republicii MoldovaArticolul 2. Drepturile şi îndatoririle de muncăfundamentale ale salariaţilorArticolul 3. Sfera de acţiune a legislaţiei munciiArticolul 4. Legislaţia munciiArticolul 5. Contractele şi acordurile de muncă internaţionaleArticolul 6. Nulitatea condiţiilor din contractele de muncă,care înrăutăţesc situaţia salariaţilorArticolul 7. ExclusCAPITOLUL IICONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂArticolul 8. Contractul colectiv de muncăArticolul 9. ExclusArticolul 10. ExclusArticolul 11. ExclusArticolul 12. ExclusArticolul 13. ExclusArticolul 14. ExclusArticolul 15. ExclusCAPITOLUL IIICONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂArticolul 16. Părţile şi conţinutul contractului individual de muncăArticolul 17. Garanţiile la angajarea la lucruArticolul 18. Termenul contractului individual de muncăArticolul 19. Limitarea serviciului în comun al rudelorArticolul 20. Forma contractului individual de muncăArticolul 21. Încheierea contractului individual de muncăArticolul 21/1. ExclusArticolul 22. Interzicerea de a cere la încheierea contractuluiindividual de muncă decumente, a căror prezentarenu este prevăzută de legeArticolul 23. Încercarea la angajarea la lucruArticolul 24. Termenul de încercare la înheierea contractuluiindividual de muncăArticolul 25. Rezultatele încercării la încheiereacontractului individual de muncăArticolul 26. Obligaţiile administraţiei de a lămuri lucrătoruluidrepturile şi îndatorirele luiArticolul 27. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nueste stipulată prin contractul individual de muncă
 
Articolul 28. Îndatorirea lucrătorului de a îndeplini persoanalmunca ce i s-a încredinţatArticolul 29. Transferarea la o altă muncă.Schimbarea condiţiilor esenţale de muncăArticolul 30. Transferarea temporară la o altă muncă în cazul uneinecesităţi de producţieArticolul 31. Transferarea temporară la o altămuncă în caz de întrerupere în muncăArticolul 32. Limitarea transferării la lucrări necalificateArticolul 33. Temeiurile încetării contractuluiindividual de muncăArticolul 34. Continuarea acţiunii contractului individual de muncăîn caz de transmitere, contopire şi divizare aîntreprinderii, instituţiei, organizaţieiArticolul 35. Continuarea acţiunii pe o durată nedeterminată acontractului individual de muncă încheiat pe termenArticolul 36. Desfacerea din iniţiativa salariatuluia contractului individual de muncăîncheiat pentru un termen nedefinitArticolul 37. Desfacerea din iniţiativa salariatului acontractului individual de muncă încheiatpe termenArticolul 38. Desfacerea contractului individua de muncădin iniţiativa administraţieiArticolul 39. Dreptul preferenţial la menţinerea la lucru încazul disponibilizării salariaţilor în legăturăcu schimbările din organizarea producţiei şi amunciiArticolul 40. Consultarea organelor sindicale şi solicitarea opinieiorganelor colective la desfacerea contractului indivi-dual de muncă din iniţiativa administraţieiArticolul 41. Preavizul de concediereArticolul 42. Desfacerea contractului individual de muncăla cererea Curţii de ConturiArticolul 43. Înlăturarea de la lucruArticolul 44. Carnetele de muncăArticolul 45. Eliberarea adeverinţei cu privire lamuncă şi salariuCAPITOLUL III/AASIGURAREA UTILIZĂRII FORŢEI DE MUNCĂ ŞI GARANŢIILEPENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNCĂ AL CETĂŢENILORArticolul 45/1. Garanţiile pentru realizarea dreptuluila muncă al cetăţenilorArticolul 45/2. Temeiurile şi modul de disponibilizare asalariaţilorArticolul 45/3. Înlesnirile şi compensaţiile pentru salariaţiidisponibilizaţiArticolul 45/4. Şomerii. Garanţiile soiale şi compensaţiileîn cazul pierderii lucruluiArticolul 45/5. Organizarea lucrărilor publiceArticolul 45/6. Calcularea vechimii totale în muncă pentruperioada şederii fără lucruArticolul 45/7. Garanţii suplimentare privind utilizarea forţeide muncă pentru anumite categorii de cetăţeni+------------------------------------+| Partea 2. Articolele 46 - 107 |
 
+------------------------------------+CAPITOLUL IVTIMPUL DE MUNCĂArticolul 46. ExclusArticolul 47. Durata normală a timpului de muncăArticolul 48. Durata redusă a timpului de muncăArticolul 49. Săptămîna de muncă de cinci zileşi durata muncii zilniceArticolul 50. Săptămîna de muncă de şase zile şidurata muncii zilniceArticolul 51. Durata muncii în ajunul zilelor desărbătoare şi zilelor de repausArticolul 52. Durata muncii de noapteArticolul 53. Timpul de muncă incomplectArticolul 54. Ziua de muncă nenormatăArticolul 55. Începutul şi sfîrşitul muncii zilniceArticolul 56. Munca pe schimburiArticolul 57. Întreruperile între schimburiArticolul 58. Evidenţa globală a timpului de muncăArticolul 59. Împărţirea zilei de muncă în părţiArticolul 60. Limitarea muncii suplimentareCAPITOLUL VTIMPUL DE ODIHNĂArticolul 61. Pauza pentru odihnă şi masăArticolul 62. Zilele de repausArticolul 63. Zilele de repaus la întreprinderile,instituţiile, organizaţiile, în careprocesul de muncă este neîntreruptArticolul 64. Zilele de repaus la întreprinderile,instituţiile, organizaţiile, legatede deservirea populaţieiArticolul 65. Zilele de repaus în condiţiile evidenţeiglobale a timpului de muncăArticolul 66. Durata repausului săptămînal neîntreruptArticolul 67. Interzicerea muncii în zilele de repaus.Cazurile excepţionale de atragere a unorsalariaţi la muncă în zilele de repausArticolul 68. Retribuţia muncii în zilele de odihnăArticolul 69. Zilele de sărbătoareArticolul 70. Cazurile excepţionale de atragere lamuncă în zilele de sărbătoareArticolul 71. Concediile anualeArticolul 72. Durta concediuluiArticolul 73. Concediile suplimentareArticolul 74. ExclusArticolul 75. Modul de acordare a concediilorArticolul 76. Calcularea vechimii în muncă, caredă dreptul la concediuArticolul 77. Ordinea de acordare a concediilorArticolul 78. Acordarea anuală a concediului.Cazurile excepţionale de amînare a concediuluiArticolul 79. Neincluderea concediilor de incapacitate temporarăde muncă sau de maternitate în concediile anualeArticolul 80. Inadmisibilitatea înlocuirii concediuluiprin compensaţie în bani

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->