Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
P. 1
Independence Day Issue

Independence Day Issue

Ratings: (0)|Views: 430|Likes:
Published by Defimediagroup Ldmg
CJeeroburkhan
CJeeroburkhan

More info:

categoriesTypes, Research
Published by: Defimediagroup Ldmg on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

03/23/2013

 
Mohnbi to t`rhs wntl our Hdurntndb s`jf5
Qlr`` proposdjs mobm`rbnbi tl` stdtus* forh dba us` of ‚Hornsy`b‘
 
Mldf``kl E``rogurkldb 4 43 Hdrml 733>
Yldt fojjows ns d sjniltjy hoanfn`a v`rsnob of db drtnmj` wlnml dpp`dr`a nb tl` 13 
tl 
 Nba`p`ba`bm` Dbbnv`rsdry m`j`grdtnobs nssu` of tl` Hdurntnus Qnh`s" Ql` nssu`s rdns`a g`nbi stnjj v`ry huml tl`r`* N tlouilt tldt d tnh`jy r`prnbt hnilt provok` d tlouilt or two"
Ql` fojjownbi tlr`` f`dtur`s r`jdtnbi to tl` stdtus* forh dba us` of our bdtnobdj jdbiudi`mdbbot fdnj to gdffj` dby hnbafuj ogs`rv`r dba nba``a nbstnjj a`spdnr nb dby ob` mohhntt`a totl` `bldbm`h`bt of tl` Hdurntndb p`rsobdjnty ob tl` ob` ldba dba tl` jobi(t`rh survnvdj of tl` Hdurntndb somn`ty ob tl` otl`r54. Djj Hdurntndbs r`danjy sugsmrng` to tl` vn`w tldt w` dr` nb tl` sdh` godt dba wnjjsurvnv` objy mojj`mtnv`jy nb tl` fdm` of tl` hnilty mldjj`bi`s fdmnbi us gut bo ob`s``hs to mobsna`r tldt
‚Hornsy`b‘* our jdbiudi`* ns d vntdj dss`t
to g` a`pjoy`a nbtlns mobb`mtnob" Nts roj` ds d fubadh`btdj fdmtor tldt mdb inv` sugstdbm` to tl`Hdurntndb p`rsobdjnty dba nts nhportdbm` ds d sprnbigodra to tl` mohhdba of tl`otl`r jdbiudi`s pr`s`bt nb tl` jomdj mobt`xt dr` nibor`a nf bot pur`jy dba snhpjyb`idt`a" ^`t* tlns ns wldt jn`s dt tl` root of our jdmk of psymlojoinmdj dssurdbm` nbjdbiudi` ldbajnbi dba our mjuhsnb`ss nb forhdj mohhubnmdtnob" Objy tl`p`adioinmdj vdju` of our jdbiudi` ns g`nbi lniljnilt`a gy soh` dba tldt too nb dtopsy(turvy fdslnob"7.
Ql` dhoubt of `b`riy a`vot`a to ‚a`f`banbi‘ ‚Hornsy`b‘ objy `qudjs tldt
sp`bt nb ntsmobstdbt hutnjdtnob nb djj spl`r`s of pugjnm* forhdj mohhubnmdtnob$ @v`ry tnh` tl` so(mdjj`a
‚a`f`ba`rs‘ of ‚Hornsy`b‘
op`b tl`nr houtl nb pugjnm* tl` iyhbdstnms tl`yr`sort to nb i`ttnbi tl`nr vn`ws dmross r`fj`mts bot objy d a``p(s`dt`a s`jf(a`pr`mndtnobgut djso d a`gnjntdtnbi
nbf`rnornty mohpj`x ‚vns
(à(
vns‘ Fr`bml
* wlnml lds g`moh`
Ql`
 r`f`r`bm` nb tl` jomdj jdbiudi` s`ttnbi" Yl`b mldjj`bi`a ds to tl` adhdi`s tl`ym
obstdbtjy nbfjnmt to ‚Hornsy`b‘* tl`nr dbsw`r 
ns tldt jdbiudi` ns djnv` dba mobstdbtjymldbinbi$ Qldt w` hust bot g` purnsts dba tldt
mdjjnbi for d ‚stdbadra‘ forh of tl`
spok`b jdbiudi` ,wlnml tl`y r`danjy swntml to nb nbforhdj mobt`xts$. ns d jost gdttj`*`tm"=.
 D pow`rfuj tlrust to hdk` ‚Hornsy`b‘ tl` h`anuh of nbstrumtnob* dt j`dst dt tl`
prnhdry j`v`j* lds gunjt up ov`r tl` y`drs gut bo pdrdjj`j mjdnh ,`xm`pt objy r`m`btjy.tldt nt g` tduilt ds d suge`mt nb prnhdry smloojs lds `h`ri`a" Ds nf @bijnsl* Fr`bml*Mlnb`s` `tm" mlnjar`b
w`r` tduilt vnd tl`nr ‚hotl`r tobiu`‘ wntlout fnrst g`nbi hda`to j`drb tlns ‚hotl`r tobiu`‘ forhdjjy
" Ds nf t`dml`rs ldvnbi b`v`r j`drbt tl` jdbiudi`forhdjjy tl`hs`jv`s mouja t`dml nb tldt jdbiudi` wntlout tl` r`qunr`a trdnbnbi dba tl`dssomndt`a toojs dba t`xt(gooks tldt ldv` y`t to g` a`snib`a nb tlns r`sp`mt" Ob topof tldt* djtlouil bo opportubnty lds g``b provna`a to tl` jdbiudi` to a`v`jop nbto dforhdj kbowj`ai` dba kbow(low trdbshnssnob tooj* nt ns mjdnh`a tldt objy wl`b w`i`t aowb to usnbi nt fujjy dba `xmjusnv`jy ds d h`anuh of nbstrumtnob mdb w` `xp`mt tomurtdnj tl` MS@ fdnjur` rdt`* `sp`mndjjy for mlnjar`b mohnbi froh tl` poor`r s`mtnobs of tl` popujdtnob$Low`v`r irot`squ` djj tlns hdy s``h* nt lds bot pr`v`bt`a tlos` sp`drl`danbi sumld mdus` froh ldhh`rnbi tl`nr mjdnh dba r`sortnbi to for`nib `xp`rts to vnbanmdt` tl`nr mdus`" Suttnbi tl` mdrt g`for` tl` lors` s``hs to ldv` a`v`jop`a nbto d Hdurntndbsp`mndjnty$Qlns grn`f outjnb` nbanmdt`s tl` nbt`r(r`jdt`a nssu`s w` ldv` to tdmkj` nb a`djnbi wntl our Hdurntndb s`jf" Nb a`v`jopnbi tl` proposdjs h`btnob`a nb tl` tntj` dgov`* N wnjj tl`r`for`dtt`hpt to `xdhnb` tl`s` nssu`s dba hdk` soh` suii`stnobs ds to low w` m
db ‚moh` tot`rhs wntl our Hdurntndb s`jf‚"
 
 
Mohnbi to t`rhs wntl our Hdurntndb s`jf5
Qlr`` proposdjs mobm`rbnbi tl` stdtus* forh dba us` of ‚Hornsy`b‘
 
Mldf``kl E``rogurkldb 7 43 Hdrml 733>
Sroposdj 45 
Irdbt ‚Hornsy`b‘ 
 
‚Offnmndj jdbiudi`‘ 
stdtus djobisna` @bijnsl dba Fr`bml 
Qlns proposdj fomus`s ob tl` pojntnmdj anh`bsnob of tl` jdbiudi` nssu`" Y` djj kbow tldt*low`v`r `drb`stjy w` hdy ml`rnsl dba mjnbi to our dbm`strdj jdbiudi`
4
,Hdurntndbs of Dfrnmdba`sm`bt too ldv` dbm`strdj jdbiudi`s* gut bogoay lds r`djjy mdr`a to fnba out wlnml ob`s.*tl`
objy mohhob a`bohnbdtor 
for djj Hdurntndbs ns our ubnv`rsdjjy spok`b dba ommdsnobdjjy
wrntt`b ‚Hornsy`b‘
5
Nbmna`btdjjy* tl` ‚Hornsy`b‘ a`snibdtnob ns g`nbi us`a tlrouilout tlns drtnmj`
to lniljnilt tlnsmldrdmt`rnstnm dba inv` Hdurntndbs tl` mldbm` to a`fnb` tl`hs`jv`s anr`mtjy nb t`rhs of tl`nr bdtnobdj jdbiudi`* gorb nb tlns jdba* out of tl`nr owb nbt`rdmtnob* wldt`v`r tl` dbm`strdj(mujturdj s`bsntnvntn`s tl`y hdy burtur`" Ql` nbt`bt ns b`ntl`r to mldjj`bi` Hdurntndbs to for`iotl`nr `tlbnm dba mujturdj l`rntdi` bor to i`t tl`h mjotl`a nb tl` s`jf(suffnmn`bt mjodk of Hdurntndblooa dba spur tl`h ob to bdtnobdjnstnm mobfrobtdtnob wntl prosp`mtnv` rnvdjs or 
‚`b`hn`s‘" Nt ns snhpjy
to nbanmdt` tl` `xt`bt to wlnml our bdtnobdj jdbiudi` provna`s tl`hnssnbi jnbk wlnml djob` mdb hdk` g`jobinbi to tl` Hdurntndb bdtnob h`dbnbifuj dbapurpos`fuj" Y` ldv` bo `xt`rb
dj ‚`b`hn`s‘ to fnilt"
Nibornbi* ov`rjooknbi or wors`*uba`rrdtnbi tl` jdbiudi` anh`bsnob of tl` Hdurntndb p`rsobdjnty a`prnv`s us of tl` mol`snobw` b``a to stdba ds h`hg`rs of tl` sdh` bdtnob dba of tl` dssurdbm` w` b``a to daar`sstl` worja dt jdri`" Nba``a* tl` sur`st wdy to hdnb
tdnb our p`rsobdjnty ‚a`fnmnt‘
dba uba`rhnb`our mdpdmnty to pr`s`rv` our ubnty ds d bdtnob
7
ns to aowbpjdy or snhpjy anshnss
tl` ‚Hornsy`b‘
nssu` djtoi`tl`r"Of mours`* nb spnt` of tl` woranbi of Sroposdj 4* tl` qu`stnob hdy drns` ds to wldt wnjjg`moh` of tl` `xnstnbi offnmndj jdbiudi`s" Sdrdaoxnmdj ds nt hdy souba* nb puttnbi up d mds`
for ‚Hornsy`b‘*
N dh djso davdbmnbi tldt nf nt ns nhpj`h`bt`a euanmnousjy djobi wntl proposdjs 7dba =* ir`dt`r dba hor` da`qudt` mohhdba of gotl tl`
‚dmda`hnm‘ dba/or ‚mujturdj‘
jdbiudi`s mdb g` dmln`v`a" Ylnml h`dbs tldt tlos` wlo vdju` @bijnsl dba Fr`bml ,or dbyof tl` otl`r jdbiudi`s pr`s`bt or y`t to moh` nb tl` jomdj mobt`xt for tldt hdtt`r. ldv`botlnbi to f`dr" Qlns mdb objy `bldbm` tl` pjurdjnty dba fj`xngnjnty of Hdurntndb somn`ty tl`r`gy`bsurnbi nts jobi(t`rh survnvdj"
Yldt tl` dutlorntn`s ,dba tlos` wlo stnjj driu` tldt ‚Hornsy`b‘
ns bot d jdbiudi`$. hdy f`dr nbst`da
ns tldt ‚Hornsy`b‘ wnjj bot jnv` up to tl`
stdbadras
of db ‚
Offnmndj
jdbiudi`‘" Qlns g`jn`f 
ns nts`jf irouba`a nb tl` nibordbm` of tl` fdmt tldt jdbiudi`s dr` mobstdbtjy a`pjoy`a dtanff`r`bt j`v`js5 For `xdhpj`* tl` Fr`bml tldt ns us`a nb tl` dmda`hnm or jnt`rdry mobt`xts mdbnb bo wdy g` `qudt`a wntl tl` ob` us`a nb tl` hdrk`t pjdm` or nb jomdj sjdbi" Ql` sdh` lojasiooa for 
‚Hornsy`b‘"
Of mours`* w` mdbbot `xp`mt
‚Hornsy`b‘
to a`v`jop dba tlos` usnbi nt tog` nb d posntnob to ov`rmoh` tl`nr nbf`rnornty mohpj`x nf w` r`strnmt
nts us` to tl` ‚j`ss bogj`‘
mobt`xts dba `bmourdi` swntmlnbi
to ‚hor` r`sp`mtdgj`‘ jdbiudi`s
,or wors`* mjotl`
‚Hornsy`b‘ wntl gorrow`a Fr`bml ‚r`sp`mtdgnjnty‘.
 
nb tl` ‚hor` bogj`‘ mobt`xts
$Ob tl` otl`r ldba* tl` pojntnmdj dba psymlojoinmdj nbmna`bm` of suml d h`dsur` ,irdbtnbioffnmndj stdtus to Hornsy`b. mdbbot g` `xdii`rdt`a5 nt wnjj put tlos` mdpdgj` of `xpr`ssnbi
tl`hs`jv`s fju`btjy objy nb ‚Hornsy`b‘ ob tl` sdh` footnbi ds tlos` wlo uba`rstdba‚Hornsy`b‘ p`rf`mtjy gut pr`f`r to `xpr`ss tl`hs`jv`s nb @bijnsl or Fr`bml
" Nt wnjj djso inv`tlos`
r`sortnbi to ‚Hornsy`b‘ ds tl` offnmndj jdbiudi` tl` nbm`btnv` to
`bldbm` tl`nr jdbiudi`*hdknbi nt wortly of nts stdtus" Ql` rnsk of tl` jdbiudi` j`v`j a`mjnbnbi ns h`r` sp`mujdtnob"Ql` progdgnjnty of tl` opposnt` ommurrnbi ns huml lnil`r* ansmnpjnb`a tlnbknbi dba h`dsur`adriuh`btdtnob g`nbi tl` ldjjhdrks of forhdj* offnmndj mohhubnmdtnob"Of mours`* djj tlns wnjj bot ommur ov`rbnilt" Gut nt wnjj b`v`r ommur dt djj nf tl` a`mnsnob(hdk`rsfdnj to irdsp tl` nhportdbm` of tl` dgov` proposdj or slrnbk froh invnbi nt sugstdbm` `v`b nf tl`y dr` mobvnbm`a tldt tlns ns tl` wdy forwdra"
 
Mohnbi to t`rhs wntl our Hdurntndb s`jf5
Qlr`` proposdjs mobm`rbnbi tl` stdtus* forh dba us` of ‚Hornsy`b‘
 
Mldf``kl E``rogurkldb = 43 Hdrml 733>
Sroposdj 75 York towdras 
d ‚stdbadra‘ forh of ‚Hornsy`b‘ to
dvona tl` iyhbdstnms r`f`rr`a to nb tl` nbtroaumtnob dgov`"
 Ds h`btnob`a dgov`* tl` dpproxnhdt`* spobtdb`ous kbowj`ai` Hdurntndbs ldv` of tl`nr owbjdbiudi` ,tl`y ldv` tl` `xmus` of b`v`r ldvnbi lda tl` opportubnty of stuaynbi nt forhdjjy.*moupj`a wntl tl` aohnbdbt posntnob Fr`bml lds dmqunr`a nb tl` jomdj mobt`xt* wnjj ldv` nt tldtds soob ds soh`goay lds to `xpr`ss lnhs`jf forhdjjy* l` wnjj suge`mt lns jdbiudi` to vdrnousanstortnobs
$ L` wnjj dtt`hpt to ‚`bldbm`‘ lns ‚Hornsy`b‘ gy
4. mjotlnbi nt nb Fr`bml plob`tnms
,us` of soubas jnk` ‚ml‘ nb ‚mldt`du‘* ‚e‘ nb ‚edranb‘* ‚u‘ nb ‚sumr`‘* `tm"
7. nbtroaumnbi strumtur`sdba `xpr`ssnobs wlnml dr` pdt`bt trdbsjdtnobs of Fr`bml* r`v`djnbi tldt tl` p`rsob ns tlnbknbinb Fr`bml dba bot nb
‚Hornsy`b‘
nb tl` fnrst pjdm`" @v`b A`v Vnrd
lsdwhy tdjks of ‚mobansnob
adb j`k`j
 
$‘
dba tl`s` adys* tl` us` of tl` Fr`bml pr`posntnobs
‚ã‘ dba ‚a`‘ nb `xpr`ssnobs
 suml ds
`bb stdsyob jdpojns
d
Gju`(Gdy
‘ nbst`da of ‚
`bb stdsyob jdpojns Gju`(Gdy
dba
‚hnbns
a`
jdznstns‘ nbst`da of ‚hnbns jdznstns‘ r`sp`mtnv`jy
* ns rdpnajy idnbnbi irouba"Of mours`* tlns ns tl` wdy tlnbis dr` wl`b v`rgdj nbt`rdmtnob g`inbs" Gut wl`r` sustdnb`a`jdgordtnob dba driuh`btdtnob dr` r`qunr`a* nt ns tl` opposnt` sntudtnob tldt w` wntb`ss"
Qrdbsjdtnob swntml`s froh ‚Hornsy`b‘ to Fr`bml$ Qypnmdj ‚Hornsy`b‘ `xpr`ssnobs wlnml ao bot
ldv` tl`nr Fr`bml moubt`rpdrts dr` trdbsjdt`a hor` or j`ss jnt`rdjjy nbto Fr`bml* hdknbi d eok`
of gotl ‚Hornsy`b‘ dba Fr`bml"
]oh` hnilt try to i`t dwdy wntl nt* driunbi tldt tl`y dr`r`sortnbi to tl` wna`spr`da prdmtnm` of moa`(swntmlnbi* mldrdmt`rnstnm of hujtnjnbiudj sntudtnobs"Gut ogvnousjy* moa`(swntmlnbi lds botlnbi to ao wntl jnt`rdj trdbsjdtnob or plob`tnm or strumturdjh`tdhorplosns"
Sr`s`rvnbi gotl ‚Hornsy`b‘ dba Fr`bml tl`r`for` mdjj
s for d sldrp anstnbmtnob to g` hda`g`tw``b tl` two dba for `dml jdbiudi` to g` us`a nb nts owb rnilt" Ql` ogstdmj` to d hov` nbtlns anr`mtnob ns twofoja5 Fnrst* ds
“Hornsy`b‘
ns bot stuan`a forhdjjy* ob` ns hor` jnk`jy to
`bmoubt`r tl` ‚stdbadra‘
forh nb tl` fdhnjy mobt`xt ,wntl tl` `xm`ptnob of mds`s dsstnihdtns`a nb soh` Kohnko sk`tml`s for `xdhpj`$. dba wntl tlos` wlo djr`day prdmtnm` wldtN dh pr`dmlnbi$ ,Mdssnyd s`id dba DGDNH sobi smrnpts
or tl` andjoiu` nb L" Db`ba`b„s fnjh‚Jd Mdtlîardj`‘
* for nbstdbm`
* g`dr wntb`ss* nf b``a g`* ds to low tl` r`sourm`s of ‚Hornsy`b‘
mdb g` a`pjoy`a nb tl`nr owb rnilt." ]`moba* inv`b tl` mohgnb`a dgs`bm` of forhdj stuay of 
‚Hornsy`b‘
dba tl` irownbi pr`ssur` to hdk` nt
hor` ‚r`sp`mtdgj`‘* tl` Hornsy`b/Fr`bml
anvna` ns g`nbi nrr`trn`vdgjy gjurr`a* p`opj` g`nbi grouilt hor` dba hor` hnstdk`bjy to tlnbk
tldt ‚Hornsy`b‘ dba Fr`bml dr` huml tl` s
dh`* tl`r`gy ov`rjooknbi tl` prnm` tl`y pdy nbstrdynbi froh ob` jdbiudi` nbto tl` otl`r"Pbtnj ubnv`rsdj* forhdj
‚Hornsy`b‘ t`dmlnbi/j`drbnbi tdk`s pjdm` ,tldt ns* ubtnj tl` mobantnobs for 
us djj to g`moh` fujjy
Hornsy`b
jnt`rdt` dr` h`t$.* tl` fojjownbi mdb g` suii`st`a ds d b`xtg`st sojutnob5 Yl`r` forhdj mohhubnmdtnob ns gouba to ommur ,r`m`ptnob a`sk a`djnbis nb tl`offnm`* dba nb pdrtnmujdr wntl rdano or QV a`gdt`s* pugjnm sp``ml`s* `tm".* d jdbiudi` protomojhust g` propos`a gy tl` hoa`rdtor dba dir``a upob gy tl` pdrtnmnpdbts g`for` dbymohhubnmdtnob stdrts so tldt tl` `v`ryob` kbows wlnml jdbiudi`,s. wnjj g` us`a aurnbi tl``bmoubt`r" Ql`y hdy tl`b mloos` tl` ob` nb wlnml tl`y wdbt to `xpr`ss tl`hs`jv`s dbastnmk to tl` stdbadra forh of tl` jdbiudi` mlos`b so tldt `v`b wl`r` moa`(swntmlnbi tdk`spjdm`* nt mdb g` na`btnfn`a dba dmm`pt`a ds suml" Otl`rwns`* w` wnjj mobstdbtjy g` wntb`ssnbitl` tortur` soh` p`opj` uba`rio wl`b grouilt to `xpr`ss tl`hs`jv`s nb wldt tl`y mobsna`r to g` tl` dpproprndt` jdbiudi` ,Fr`bml host of tl` tnh`. nb Wdano Sjus anstdbm` nbt`rvn`ws for `xdhpj`"Nb tlns mobb`mtnob* nt hdy g` fnttnbi for d goay jnk` tl` HN@ to 4. nssu` iuna`jnb`s for ob` dbadjj r`idranbi tl` gdsnm plob`tnms dba str 
umtur` of ‚Hornsy`b‘ wl`r` mobfusnob wntl Fr`bml ns
tl` hor` jnk`jy to ommur* 7. mobaumt forhdj jdbiudi` mours`s for tlos` ldvnbi to ldbaj` rdano
dba QV proirdhh`s nb ‚Hornsy`b‘* =. irdbt ‚Hornsy`b‘ jdbiudi` sp`mndjnst stdtus to
tlos`ldvnbi to moubt`r(ml`mk t`xts to g` hda` pugjnm" Qlns ns bot d mdjj for jdbiudi` pojnmnbi gutsnhpjy d suii`stnob ds to low tl` i`b`rdj pugjnm hdy g` grouilt to anstnbiunsl g`tw``b
‚stdbadra‘ dba ‚anstort`a‘ ‚Hornsy`b‘ ubtnj forhdj ‚Hornsy`b‘ j`drbnbi ns dvdnjdgj` to ob` dba
djj"

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->