Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
drept comparat talharie drept penal special

drept comparat talharie drept penal special

Ratings: (0)|Views: 631|Likes:
Published by mihaela_fluturas
elemente de drept comparat infractiunea de talharie drept penal special
elemente de drept comparat infractiunea de talharie drept penal special

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: mihaela_fluturas on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
SECTIUNEA III
 –
Elemente de drept comparatSistemele de drept moderne cuprin reglementari ample ale infraactiunilor care aduc atingereproprietatii , consecinta fireasca a importantei pe care o capata relatiile de proprietate pentrudezvoltarea societatii si pentru stimularea inreresului individului la progresul societtii .Cea mai recenta reglementare este aceea a noului cod francez , intrat in vigore la 1 septembrie 1994 .Cartea a III
 –a a acestui cod este consacrata “ Crimelor si delictelor contra bunurilor “ . Titlul I din aceasta
carte cuprinde incrminarile referitoare la furt ( in forma simpla se pedepseste cu pedeapsa privativa delibertate pana la 3 ani , iar in formele agravate inclusiv furtul cu violenta , sau de catre o persoanainarmata , ori de catre o banda organizata , ajunge pana la pedeapsa privativa de libertate de 10, 15,20ani si chiar pe viata , in raport cu consecintele produse prin infractiune ) . La formele agravate alefurtului , amenda care este cumulativa ajunge pan l milion de franci ; o alta infractiune este extorcarea (obtinerea prin violenta , ameninatare , a unei semnaturi , angajament , renuntari la un drept , dezvaluireunui secret , remiterea de fonduri , de valori , sau a unui bun ) , santajul , excrocheria , abuzul deincredere . In cadrul Titlului II sunt incriminate tainuirea , distrugerea , degradarea , deterioararea debunuri ca si faptele frauduloase savarsite prin intermediul calculatoarelor .Codul Penal Spaniol , in vigoare din 1973 , cu modificarile aduse pana in anul 1992 , reglementeaza inTitlul XIII delicte contra proprietatii . Printre incriminarile cuprinse in acest Titlu figureaza furtul subforma sustragerii prin violenta si amenintare ( art. 500
 –
506 ) ; furtul fara violenta si amenintare ( art.514 ) , fiecare din aceste incriminari avand o forma simpla si o forma agravata ; uzurparea prin violentasi amennintare a unui drept reral , manoperele frauduloase in dauna creditorilor ( art. 519 ) ;inselaciunea ( art. 528 ) ; infractiunile contra dreptului de autor si de proprietate industriala (art. 534 ) ;provocarea de incendii ( art. 547
 –
553 ) ; distrugerea ( art. 554 ) si altele .Codul Penal german in vigoare de la 15 mai 1881 ,cu modificarile aduse pana la 1 octombrie 1981 ,reglementeaza in capitole diferite atacurile contr proprietatii .Astfel incapitolul al XIX-lea cuprindeincriminarea furtului simplu (sanctionat cu pedeapsa privatva de libertate pana la 5 ani ) , a furtuluiagravat (cu pedeapsa privativa de libertate pana la 10 ani ) , mai este incriminat in acest capitol furtulsavarsit cu arme sau in banda , abuzul de incredere , furtul atenuat cand este comis de o ruda ori de celcare locuieste impreuna cu victima , folosirea ilicita a unui autovehicul , sustragerea de energie electrica.in Cpitolul XX este incriminat furtul cu violenta , santajul si santajul cu violenta .In Capitolul XXI sunt incriminate tainuirea si favorizarea . In Capitolul XXII sunt incriminate inselaciuneasimpla , inselaciune prin computer , inselaciunea in acordarea subventiilor , inselaciunea in acordareacreditului , incalcarea increderii , si altele .Codul Penal italian intrat in vigoare in anul 1930 , reglementeaza in Titlul XIII infractiunile contrapatrimoniului . Sunt incriminate faptele contra patrimoniului comise cu violenta asupra bunurilor sipersoanei ( furtul simplu si agravat , uzurparea , rapirea , sechestrarea de persoane in scopul obtineriiunor avantaje materiale , ocuparea de terenuri ) si faptele contra patrimoniului comise prin frauda (
 
inselaciunea , insolvabilitatea frauduloasa , tainuirea , insusirea bunului pierdut sau obtinut prin eroare ,distrugerea frauduloasa de bunuri , camata si altele ) .Codul Penal portughez , intrat in vigoare la 23 septembrie 1982 cu modificarile pana la 3 iulie 1992
reglementeaza infrqactiunile contra patrimoniului in Titlul IV sub denumirea de “ Crimei contraproprietatii “ . Sunt incriminate faptele de furt sim
plu , furt calificat , abuzul de incredere , firtul intremembrii familiei , urtul din necesitate , inselaciunea , santajul , frauda in dauna creditorilor .Codul Penal american ( in editia 1985 ) , elaborat de Institutul American de Drept in vederea orientariilegislatiei penale a statelor americane reglementeaza infractiunile contra proprietatii in art. 220 siurmatoarele : sunt incriminate faptele de distrugere a proprietatii prin incendiere ( foc sau explozie ) ;cauzarea unei xcatastrofe prin explozie , foc , inundatie , avalanse , gaze otravitoare , etc. ; patrundereaabuziva intr-o locuinta in scopuri criminale ( fapta se pedepseste mai grav cand este comisa de opersoana inarmata sau avand asupra sa materiale explozive ) ; faptele de furt cu violenta , faptele de furtsimplu , primirea de lucruri furate , furturi de servicii , folosirea neautorizata a unui vehicol , inselaciuneasi contrafacerea , folosirea de cecuri fara acoperire , si altele .Codul Penal german mai incrimineaza in capitolul IX declaratia falsa ca martor ori expert , fara depunerede juramant , juramantul mincinos , incercarea de a determina o declaratie falsa , marturia falsa dinculpa, etc. .In capitolul XXVII sunt incriminate o serie de fapte care creeaza un pericol public cum ar fi incendiul ,provocarea unui pericol de incendii , provocarea unei explozii datorita energiei nucleare , provocareaunei explozii cu ajutorul unor materiale explozive , folosirea abuziva a radiatiei ionizate , fabricarea deinstalatii nucleare defectuoase si aducerea de prejudicii circulatiei pe caile ferate , caile navale sauaeriene .In capitolul XXIX sunt reglementate infractiunile de serviciu si anume : primirea de favoruri de catre unfunctionar public pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu , fapta se pedepseste mai grav daca estecomisa de un judecator sau arbitru ; luarea de mita de catre un functioanr pentru a indceplini un actcontrar obligatiilor de serviciu , judecatorul sau arbirtul se pedepseste mai grav ; darea de mita ,vatamarea corporala a unei persoane de un functionar in timpul serviciului sau in legatura cu serviciul ,obtinerea prin presiune fizica sau psihica de declaratii , urmarirea penala a unei persoane nevinovate ,supunerea la executarea unei pedepse a unei persoane nevinovate , primirea de foloase necuvenite ,incalcarea secretului de serviciu , participarea ilegala la deliberarea judectorilor , atragerea unuisubaltern sa comita o infractiune .Codul penl spaniol incrimineaza in Titlul IV mai multe fapte contra administrarii justitiei si anume :acuzatia si denuntarea calomnioasa ( art. 325 ) ; fapta functionarului care prin violenta sau intimidareincearca sa determine pe denuntator sa-si retraga denuntul , sau un martor sa-si retraga marturia (art.325 bis ) ; marturia mincinoasa ( art. 326 ) ; evadarea (art. 349).In Titlul VII sunt incriminate faptele savarsite de functionari in exercitarea atributiilor lor de serviciu sianume fapta judecatorului care pronunta cu stiinta o solutie nedreapta ( art. 351 ) ; aceeasi fapta comisa
 
din culpa ( art. 355 ) ; refuzul judecatorului de a face dreptate ( art. 357 ) , fapta functionarului care ia omasura nedreapta cu stiinta (art. 358 ) , fapta avocatului sau mandatarului care din neglijenta aduceprejudicii clientului ori dezvaluie secretele acestuia ( art. 360 ) , fapta avocatului care face tranzactie cupartea adversa ( art. 361 ) , inlesnirea evadarii de catre un functionar ( art. 362 ) fapta functionaruluicare provoaca distrugerea , sustragerea , pierderea , dezvaluirea unor documente incredintate invirtutea atributiilor de serviciu (art. 364 ) , fapta functionarului public care dezvaluie secretele siinformatiile detinute in virtutea functiei ( art. 367 ) , fapta functionarilor judiciari si administrativi carenu aduc la indeplinire hotararile instantelor sau ordinelor autoritatilor superioare ( art. 369 ) , faptafunctionarului care continua sa-si exercite atributiile dupa eliberarea din functie ( art. 374 ) , faptafunctionarului care exercita atributii de competenta altor organe ale statului ( art. 377 ) , faptafunctionarului care pretinde care pretinde sau intretine raporturi sexuale cu persoane aflate in putereasa ( art. 383-384 ) ; fapta functionarului public care pretinde sau primeste bani sau alte foloase pentru aface un act relativ la serviciu si care ar constitui o infractiune ( art. 385 ) ; aceeasi fapta daca ceea ce i sesolicita functionrului este un act care nu contituie o infractiune ( art. 386 ) ; fapta functionarului careprimeste favoruri dupa executare unui act l caare era obligat ( art. 390 ) , fapta aceluia care incearca sacorupa un functionar ( art. 391 ) , fapta functionarului cre sustrage valori publice increditate potrivitfunctiei ( art. 394 ) , fapta functionarului care din neglijenta provoaca pierderea unor valori publice ( art.395 ) , fapta functionarilor fiscali care fac opertii interzise in interesul lor personal ( art. 404 ) , faptafunctionarului public de a-si trafica influenta ( art. 404 bis a ) , fapta unei persoane particulare de a facetrafic de influenta ( art. 404 bis b ) .Codul penal francez incrimineaza in Cartea a IV
 –
a Titlul II atingerile aduse autoritatii statului . In cadrulacestui Titlu in capitlul II sunt incriminate fapte cre duc atingere administratiei publice comise depersoane care exercita o functie publica si anume fapt de alua masuri susceptibile sa impiediceexecutare legii ( art. 432 lit. i ) sau fapta de exercita o functie si dupa ce I s-a comunicat eliberarea dinfunctie ( art. 432 alin. 3 ) .In sectiunea a II
 –
a aceluiasi capitol , sunt incriminate , faptele de abuz de autoritate savarsite contrapersoanelor particulare cum ar fi : savarsirea de catre un functionar a unor acte susceptibile sa aducaatingere libertatii individuale ( art. 432 alin. 4 ) , fapta de a nu pune imediat in libertate o persoana ilegaldetinuta ( art. 432 alin. 5 ) ori a retine , detine fara mandat o persoana sau a prelungi ilegal detinerea (art. 432 alin. 6 ) ; acte de discriminare in raport cu o persoana fizica sau juridica ( art. 432 alin. 7 ) ,violrea de domiciliu , savarsita de un functionar ( art. 432 alin. 8 ) ; ori savarsirea de fapte de violareasecretului corespondentei de catre functionar ( art. 432 alin. 9 ) .In cadrul sectiunii a III
 –
a , sunt incriminate faptele de indeplinire a indatoririlor de serviciu in modnecinstit , cum ar fi : fapta de a percepe impozite , taxe nedatorate ( art. 432 alin. 10 ) , coruptia pasivasi traficul de influenta comis de un functionar ( art. 432 alin 11) , fapta de a exercita oficial un act in careeste interesat personal ( art. 432 alin. 12 ) , sustragerea sau detuenarea de bunuri ( art. 432 alin 15 ) . Incapitolul III sunt incriminate faptele contra administratiei publice savarsite de particulari cum ar ficoruptia activa si traficul de influenta comis de prticulari ( art. 433 alin. 1 ) , actele de intimidare comisecontra personalelor exercitand o functie publica ( art. 433 alin. 3 ) , ultrajul ( art. 433 alin. 5 ) , rebeliunea( art. 433 alin. 6 ) , uzurparea de functie ( art. 483 alin. 12 ) .

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->