Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista de istorie militară nr.099-100 [2007]

Revista de istorie militară nr.099-100 [2007]

Ratings: (0)|Views: 37|Likes:
Publicaţie editată de Ministerul Apărării Naţionale.
Publicaţie editată de Ministerul Apărării Naţionale.

More info:

Published by: Bogdan-Valentin Brătianu on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

 
SUMAR
ISSN 1220-5710
 
• Revista este inclus\ ;n baza de date a Consiliului Na]ional al Cercet\rii• Revista este inclus\ ;n baza de date a Consiliului Na]ional al Cercet\rii• Revista este inclus\ ;n baza de date a Consiliului Na]ional al Cercet\rii• Revista este inclus\ ;n baza de date a Consiliului Na]ional al Cercet\rii• Revista este inclus\ ;n baza de date a Consiliului Na]ional al Cercet\rii{tiin]ifice ;n :nv\]\m=ntul Superior{tiin]ifice ;n :nv\]\m=ntul Superior{tiin]ifice ;n :nv\]\m=ntul Superior{tiin]ifice ;n :nv\]\m=ntul Superior{tiin]ifice ;n :nv\]\m=ntul Superior, fiind evaluat\ la categoria „B, fiind evaluat\ la categoria „B, fiind evaluat\ la categoria „B, fiind evaluat\ la categoria „B, fiind evaluat\ la categoria „B”.”.”.”.”.• Abonamentele se fac prin unit\]ile militare, pentru cititorii din armat\• Abonamentele se fac prin unit\]ile militare, pentru cititorii din armat\• Abonamentele se fac prin unit\]ile militare, pentru cititorii din armat\• Abonamentele se fac prin unit\]ile militare, pentru cititorii din armat\• Abonamentele se fac prin unit\]ile militare, pentru cititorii din armat\(((((33333lei x 6 Ÿ 1lei x 6 Ÿ 1lei x 6 Ÿ 1lei x 6 Ÿ 1lei x 6 Ÿ 188888lei/an), precum [i prin oficiile po[tale [i factorii po[talilei/an), precum [i prin oficiile po[tale [i factorii po[talilei/an), precum [i prin oficiile po[tale [i factorii po[talilei/an), precum [i prin oficiile po[tale [i factorii po[talilei/an), precum [i prin oficiile po[tale [i factorii po[tali(((((5 lei x 6 Ÿ 30 lei/an). Sumele se depun ;n contul nr5 lei x 6 Ÿ 30 lei/an). Sumele se depun ;n contul nr5 lei x 6 Ÿ 30 lei/an). Sumele se depun ;n contul nr5 lei x 6 Ÿ 30 lei/an). Sumele se depun ;n contul nr5 lei x 6 Ÿ 30 lei/an). Sumele se depun ;n contul nr.....RO46TREZ7015005XXX000147 deschis la TRO46TREZ7015005XXX000147 deschis la TRO46TREZ7015005XXX000147 deschis la TRO46TREZ7015005XXX000147 deschis la TRO46TREZ7015005XXX000147 deschis la Trezoreria Statului, sector 1,rezoreria Statului, sector 1,rezoreria Statului, sector 1,rezoreria Statului, sector 1,rezoreria Statului, sector 1,Bucure[ti pentru U.M.02526 Bucure[ti, cod fiscal> 4221098.Bucure[ti pentru U.M.02526 Bucure[ti, cod fiscal> 4221098.Bucure[ti pentru U.M.02526 Bucure[ti, cod fiscal> 4221098.Bucure[ti pentru U.M.02526 Bucure[ti, cod fiscal> 4221098.Bucure[ti pentru U.M.02526 Bucure[ti, cod fiscal> 4221098.• Cititorii din str\in\tate se pot abona prin S.C. Rodipet SA, Pia]a Presei• Cititorii din str\in\tate se pot abona prin S.C. Rodipet SA, Pia]a Presei• Cititorii din str\in\tate se pot abona prin S.C. Rodipet SA, Pia]a Presei• Cititorii din str\in\tate se pot abona prin S.C. Rodipet SA, Pia]a Presei• Cititorii din str\in\tate se pot abona prin S.C. Rodipet SA, Pia]a PreseiLibere nrLibere nrLibere nrLibere nrLibere nr. 1, sector 1, Bucure[ti, R. 1, sector 1, Bucure[ti, R. 1, sector 1, Bucure[ti, R. 1, sector 1, Bucure[ti, R. 1, sector 1, Bucure[ti, Rom=nia la Pom=nia la Pom=nia la Pom=nia la Pom=nia la P.O.O.O.O.O. BO. BO. BO. BO. BOX 33-57, la fax 0040-21-X 33-57, la fax 0040-21-X 33-57, la fax 0040-21-X 33-57, la fax 0040-21-X 33-57, la fax 0040-21-3187002 sau 31870033187002 sau 31870033187002 sau 31870033187002 sau 31870033187002 sau 3187003• Pozi]ia revistei ;n lista-catalog a publica]iilor este la num\rul 5017• Pozi]ia revistei ;n lista-catalog a publica]iilor este la num\rul 5017• Pozi]ia revistei ;n lista-catalog a publica]iilor este la num\rul 5017• Pozi]ia revistei ;n lista-catalog a publica]iilor este la num\rul 5017• Pozi]ia revistei ;n lista-catalog a publica]iilor este la num\rul 5017ISSN 1220-5710ISSN 1220-5710ISSN 1220-5710ISSN 1220-5710ISSN 1220-5710
REVISTA DE ISTORIEMILITAR|
Publica]ia este editat\ de Minis-terul Ap\r\rii, prin Institutul pentru Studii Politice de Ap\rare[i Istorie Militar\, membru alConsor]iului Academiilor deAp\rare [i Institutelor pentruStudii de Securitate din cadrulParteneriatului pentru Pace,coordonator na]ional al Proiec-tului de Istorie Paralel\> NATO – Tratatul de la Var[ovia
COLEGIUL DE REDAC}IE
• General-maior (r) dr. MIHAILE. IONESCU, directorul Institu-tului pentru Studii Politice deAp\rare [i Istorie Militar\• Colonel (r) dr. PETRE OTU,directorul [tiin]ific al Institutului pentru Studii Politice de Ap\rare[i Istorie Militar\• Prof. univ. dr. DENNIS DELE-TANT, London University• Prof. univ. dr. MIHAIRETEGAN, UniversitateaBucure[ti• IULIAN FOTA, directorulColegiului Na]ional de Ap\rare• Dr. SERGIU IOSIPESCU, cc.[t., Institutul pentru StudiiPolitice de Ap\rare [i IstorieMilitar\• Prof. univ. dr. ALESANDRUDU}U, Universitatea „SpiruHaret”• Prof. univ. dr. MARIA GEOR-GESCU, Universitatea Pite[ti• Comandor (r) GHEORGHEVARTIC, cc. [t., Institutul pentruStudii Politice de Ap\rare [iIstorie Militar\
• Istoria Războiului Rece
O privire asupra fizionomiei Războiului Rece
academician MIRCEA MALIŢA .................................................................
1Noile haine ale propagandei în timpul Războiului Rececolonel CĂLIN HENTEA........................................................................... 11
Începuturile occidentalizării României
– 24 Ianuarie 1859: unificare, modernizare, europenizare
RUXANDRA VIDRAŞCU ...........................................................................
17– Independenţa, imperativ al afirmării europene a României
 prof. univ. dr. MARIA GEORGESCU 
......................................................... 25– Efortul militar românesc pentru cauza independenţei
PETRE OTU .........
31
Relaţii internaţionale
Franţa l-a salvat pe Yasser Arafat de la pierzanie!
ambasador ELIEZER PALMOR, Israel .....................................................
41– Preliminariile negocierilor româno-iugoslave pentru construirea sistemuluihidroenergetic de la Porţile de Fier I –
dr. BENIAMIN C. BENEA................
50
 Armată şi societate
– Despre starea morală a Armatei Române după 23 august 1944
colonel (r) conf. univ. dr. GHEORGHE NICOLESCU...............................
57
Dezvăluiri
– Kaiserul Wilhelm al II-lea, Înaltul Comandament German şi România în aniiPrimului Război Mondial (1916-1917) –
lector univ 
.
dr. SORIN CRISTESCU ....
62– Cu generalul Dietrich von Choltitz pe câmpurile de luptă din alDoilea Război Mondial (II) –
EMANUEL ANTOCHE, Franţa .........................
69
Eveniment 
REDACŢIA ...............................................................................
75
Dicţionar istorico-militar
Tunurile „Krupp” din dotarea Crucişătorului „Elisabeta”
CORNEL I. SCAFEŞ ..................................................................................
76
In memoriam
– Profesorul Jean Nouzille –
comandor (r) GHEORGHE VARTIC.................
79
Traduceri:
– Massimo de Leonardis: Monarhia, Armata şi construirea naţiunii italiene(1861-1918)
traducere şi adaptare de MONA-ELENA SIMINIUC ..............
80
Recenzii
 
SERGIU IOSIPESCU, GHEORGHE VARTIC, LIVIU VIŞAN DAN CONSTANTIN RĂDULESCU 
.............................................................. 87
 
1
PPPPP
Revista de istorie militarã
PPPPP
După ce am însumat fragmentele memorialeale unei lungi cariere diplomatice care a coincis cutrei pătrimi din intervalul numit „Războiul Rece”
*
,adaug simplei evocări de evenimente încercareade a degaja o vedere de ansamblu. Am fost încurajat de apariţia multor cărţi consacrate subiectului înanii ’90 şi la începutul acestui secol, precum şi deexplorarea sistematică a temei printr-un efort in-ternaţional, cum este proiectul Centrului de la Washington. Dintre cărţi am ales patru autori dinlocuri diferite: John Lewis Gaddis (
The Cold War. A New Histor
, Penguin Press, Yale University, 2005),Odd Arne Westad (
The Global Cold War 
, CambridgeUniversity Press, 2005), André Fontaine (fostuleditor al cotidianului Le Monde,
La tache rouge 
,Ed. De la Martini
è
re, 2004), Anatoli Dobrînin(fostul ambasador al URSS în SUA,
In Confidence 
, Times Books, New York, 1995). Toate aceste volume încep prin caracterizareaepocii Războiului Rece, prin conflict, confruntare,competiţie. Într-o măsură mai mică o face Dobrîninîn cartea sa de memorii, unde descrie, dinperspectiva unui post de ambasador la Washing-ton, pe care l-a deţinut timp de 24 de ani, alternan-ţele crizelor cu perioadele de dezgheţ sau destindere(détente).Definiţia acum larg circulată este: „RăzboiulRece a fost o competiţie politică şi militară acută şiatotcuprinzătoare care a dominat politica interna-ţională de la sfârşitul celui de-al Doilea RăzboiMondial”, definiţie luată dintr-o carte folosită lacursurile NATO. Deci Războiul Rece înseamnă înprimul rând conflict. Începe cu confruntareasuperputerilor SUA şi URSS, continuă cu aceea ablocurilor lor militare, se revarsă în ciocnirile prininterpuşi şi lumea a treia sau intervenţii proprii(Vietnam, Afganistan), se exprimă prin lupta ideo-logică şi propagandă, este competiţie economică,
O PRIVIRE ASUPRA FIZIONOMIEIO PRIVIRE ASUPRA FIZIONOMIEIO PRIVIRE ASUPRA FIZIONOMIEIO PRIVIRE ASUPRA FIZIONOMIEIO PRIVIRE ASUPRA FIZIONOMIEIR~ZBOIULUI RECER~ZBOIULUI RECER~ZBOIULUI RECER~ZBOIULUI RECER~ZBOIULUI RECE
academician MIRCEA MALI}Aacademician MIRCEA MALI}Aacademician MIRCEA MALI}Aacademician MIRCEA MALI}Aacademician MIRCEA MALI}A
unde concepţia pieţei capitaliste se izbeşte dedirijismul totalitar al economiilor
lagărului socialist 
şi, în fine, marchează populaţii şi generaţii întregicu pecetea fricii şi nesiguranţei, ameninţând cu unrăzboi nuclear, de la care, în ultimă instanţă, marileputeri s-au abţinut. Toate acestea sunt adevărate, dar mă întrebce se întâmplă dacă răsturnăm piramida şi începemcu acest acord menţionat în coada listei. Astfel, am început prin a observa şi înţelege
acordul nescris al puterilor nucleare de a nurecurge la armele nucleare
. Superputerile şi-auasumat răspunderea, neîncorporată în texte expli-cite, dar profundă, de a nu declanşa un războinuclear. Mai mult decât absenţa unui document,greu acceptabil pentru istorici, faptul de importanţăcopleşitoare este de a fi fost respectat timp de patrudecenii. Omenirea nu s-a angajat în al treilea războimondial. Consecinţele au fost imense. Nu cred ca vreun document de pace sau reconciliere fi avut o asemenea consecinţă salvatoare pentru omenireca acesta. Conducătorii celor două state asociateîn acest proiect au folosit toate canalele şi împre- jurările, întreaga lor capacitate de contact şi nego-ciere continuă pentru a-l observa şi feri de pericole.Comitetul pentru dezarmare de la Geneva a fost unul din laboratoarele unde era întreţinută aceastădelicată balanţă, numită
balanţa terorii 
, nu dupăscopul ei esenţial, ci după consecinţele nefaste aleprăbuşirii ei posibile. Oameni de ştiinţă, congrese,reuniuni, publicaţii, teorii strategice concurau laîntreţinerea ei.Dar cum s-a produs acest acord? Gaddis avan-sează ideea că principalii lideri ai marilor puteri auacţionat în conformitate cu principiile lui Clausewitz.Reţinerea lor de a folosi arma nucleară începândcu Truman, după Hiroshima, provine din faptul mentorul lor, Clausewitz, fiind recunoscut atât în
*
Studiul constituie un capitol din cartea în curs de apariţie la Editura C.H. Beck:
Momente din Războiul Rece. Memoriile unui diplomat român.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->