Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ДС- ОБЩИНА М.ТЪРНОВО

ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ДС- ОБЩИНА М.ТЪРНОВО

Ratings: (0)|Views: 16,400 |Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
 
РЕПУБЛИКА
 
БЪЛГАРИЯ
 
КОМИСИЯ
 
ЗА
 
РАЗКРИВАНЕ
 
НА
 
ДОКУМЕНТИТЕ
 
И
 
ЗА
 
ОБЯВЯВАНЕ
 
НА
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ
 
НА
 
БЪЛГАРСКИ
 
ГРАЖДАНИ
 
КЪМ
 
ДЪРЖАВНА
 
СИГУРНОСТ
 
И
 
РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ
 
СЛУЖБИ
 
НА
 
БЪЛГАРСКАТА
 
НАРОДНА
 
АРМИЯ
 
--------------------------------------------------------------------------------------
Р
 
Е
 
Ш
 
Е
 
Н
 
И
 
Е
 
2-140/ 20.02.2013
г
.
Комисията
 
за
 
 разкриване
 
на
 
документите
 
и
 
за
 
обявяване
 
на
 
принадлежност
 
на
 
български
 
граждани
 
към
 
Държавна
 
сигурност
 
и
 
 разузнавателните
 
служби
 
на
 
Българската
 
народна
 
армия
 
на
 
основание
 
чл
. 26,
ал
. 1,
т
. 2
от
 
Закона
 
за
 
достъп
 
и
 
 разкриване
 
на
 
документите
 
и
 
за
 
обявяване
 
на
 
принадлежност
 
на
 
български
 
граждани
 
към
 
Държавна
 
сигурност
 
и
 
 разузнавателните
 
служби
 
на
 
Българската
 
народна
 
армия
 
извърши
 
проверка
 
на
 
лица
 
по
 
чл
. 3,
ал
. 1,
т
. 18 – 
кметовете
,
заместник
-
кметовете
,
секретарите
 
на
 
общини
 
и
 
общинските
 
съветници
– 
община
 
Малко
 
Търново
.
 
Проверени
 
са
144
лица
.
Шест
 
лица
 
не
 
подлежат
 
на
 
проверка
 
по
 
силата
 
на
 
чл
. 26,
ал
. 4
от
 
закона
.
За
3
лица
(
Приложение
1)
органът
 
по
 
чл
. 21,
ал
. 2 (
кметът
 
на
 
общ
.
Малко
 
Търново
)
не
 
предостави
 
всички
 
необходими
 
данни
 
и
 
за
 
тях
 
проверката
 
продължава
.
След
 
като
 
проучи
 
и
 
обсъди
 
наличните
 
материали
 
Комисията
 
за
 
 разкриване
 
на
 
документите
 
и
 
за
 
обявяване
 
на
 
принадлежност
 
на
 
български
 
граждани
 
към
 
Държавна
 
сигурност
 
и
 
 разузнавателните
 
служби
 
на
 
Българската
 
народна
 
армия
 
Р
 
Е
 
Ш
 
И
:
Установява
 
и
 
обявява
 
принадлежност
 
към
 
органите
 
по
 
чл
. 1
от
 
закона
 
на
:
Три
 
имена
 
Георги
 
Димитров
 
Димов
 
Дата
 
на
 
 раждане
01.06.1943
г
.
Място
 
на
 
 раждане
 
с
.
Граматиково
,
обл
.
Бургас
 
Вербувал
 
го
 
служител
 
о
.
 р
.
Петър
 
Стоянов
 
на
06.04.1983
г
.,
 регистриран
 
на
21.04.1983
г
.
Ръководил
 
го
 
служител
 
о
.
 р
.
Петър
 
Стоянов
 
Структури
,
в
 
които
 
е
 
осъществявано
 
сътрудничеството
 
ОУ
 
на
 
МВР
-
Бургас
-
ДС
-
Малко
 
Търново
 
Качеството
,
в
 
което
 
е
 
осъществявано
 
сътрудничеството
-
секретен
 
съдържател
 
на
 
явочна
 
квартира
 
 
 2
Решение
 
2-140/ 20.02.2013
 
г
.
сътрудник
 
Псевдоними
 
Велека
 
Документи
,
въз
 
основа
 
на
 
които
 
е
 
установена
 
принадлежността
 
към
 
органите
 
по
 
чл
. 1
Рег
.
дневник
;
картони
– 
обр
. 6 – 2
бр
.;
протокол
 
 рег
.
 
С
202/09.04.1990
г
.
с
 
предложение
 
за
 
унищожаване
 
личното
 
дело
 
на
 
 Я
/
К
 "
Велека
".
Снемане
 
от
 
действащия
 
оперативен
 
отчет
 
Публична
 
длъжност
 
или
 
публична
 
дейност
 
Общински
 
народен
 
съветник
 
до
1990
г
.
Кмет
 
на
 
кметство
 
Граматиково
 
до
 1995
г
.;
Общински
 
съветник
 
от
1995
г
.
до
 1999
г
.
Установява
 
и
 
обявява
 
принадлежност
 
към
 
органите
 
по
 
чл
. 1
от
 
закона
 
на
:
Три
 
имена
 
Георги
 
Желязков
 
Стоянов
 
Дата
 
на
 
 раждане
03.11.1926
г
.
Място
 
на
 
 раждане
 
с
.
Визица
,
обл
.
Бургас
 
Вербувал
 
го
 
служител
 
о
.
 р
.
Костадин
 
Милев
 
на
10.10.1964
г
.,
 регистриран
 
на
30.10.1964
г
.
Ръководил
 
го
 
служител
 
о
.
 р
.
Костадин
 
Милев
 
Структури
,
в
 
които
 
е
 
осъществявано
 
сътрудничеството
 
ОУ
 
на
 
МВР
-
Бургас
-
ДС
-
Малко
 
Търново
 
Качеството
,
в
 
което
 
е
 
осъществявано
 
сътрудничеството
-
секретен
 
сътрудник
 
 резидент
 
Псевдоними
 
Петров
 
Документи
,
въз
 
основа
 
на
 
които
 
е
 
установена
 
принадлежността
 
към
 
органите
 
по
 
чл
. 1
Рег
.
дневник
;
картони
– 
обр
. 4 – 3
бр
.;
протокол
 
 рег
.
 
С
195/09.04.1990
г
.
за
 
унищожаване
 
лично
 
дело
I
А
-1994 (
Бс
);
протокол
 
 рег
.
 
С
 193/ 09.04.1990
г
.
с
 
предложение
 
за
 
унищожаване
 
 работно
 
дело
I
Р
-216(
Бс
).
Снемане
 
от
 
действащия
 
оперативен
 
отчет
 1967
г
.
Публична
 
длъжност
 
или
 
публична
 
дейност
 
Кмет
 
на
 
кметство
 
Визица
 
до
 
м
.
април
1990
г
.
 
 3
Решение
 
2-140/ 20.02.2013
 
г
.
Установява
 
и
 
обявява
 
принадлежност
 
към
 
органите
 
по
 
чл
. 1
от
 
закона
 
на
:
Три
 
имена
 
Георги
 
Станев
 
Цъгов
 
Дата
 
на
 
 раждане
27.06.1937
г
.
Място
 
на
 
 раждане
 
гр
.
Малко
 
Търново
 
Вербувал
 
го
 
служител
 
о
.
 р
.
Васил
 
Ангелов
 
Генев
 
на
 04.06.1970
г
.,
 регистриран
 
на
 12.06.1970
г
.
Ръководил
 
го
 
служител
 
о
.
 р
.
Васил
 
Ангелов
 
Генев
 
Структури
,
в
 
които
 
е
 
осъществявано
 
сътрудничеството
 
ОУ
 
на
 
МВР
-
Бургас
-
ДС
 
по
 
линия
 
на
 
управление
VI
Качеството
,
в
 
което
 
е
 
осъществявано
 
сътрудничеството
-
секретен
 
сътрудник
 
съдържател
 
на
 
явочна
 
квартира
 
Псевдоними
 
Странджа
 
Документи
,
въз
 
основа
 
на
 
които
 
е
 
установена
 
принадлежността
 
към
 
органите
 
по
 
чл
. 1
Рег
.
дневник
;
картон
 
обр
. 6;
протокол
 
 рег
.
 
С
192/ 09.04.1990
г
.
с
 
предложение
 
за
 
унищожаване
 
дело
 I
 Я
-89 (
Бс
).
Снемане
 
от
 
действащия
 
оперативен
 
отчет
 1990
г
.
Публична
 
длъжност
 
или
 
публична
 
дейност
 
Секретар
 
на
 
общината
 
от
1991
г
.
до
 1995
г
.
Установява
 
и
 
обявява
 
принадлежност
 
към
 
органите
 
по
 
чл
. 1
от
 
закона
 
на
:
Три
 
имена
 
Димитър
 
Цанов
 
Петков
 
Дата
 
на
 
 раждане
01.11.1943
г
.
Място
 
на
 
 раждане
 
с
.
Буковец
,
обл
.
Враца
 
Вербувал
 
го
 
служител
 
о
.
 р
.
Желязко
 
Дим
.
Русинов
 
на
 27.08.1969
г
.,
 регистриран
 
на
 13.09.1969
г
.
Ръководил
 
го
 
служител
 
о
.
 р
.
Желязко
 
Дим
.
Русинов
 
Структури
,
в
 
които
 
е
 
осъществявано
 
сътрудничеството
 
ОУ
 
на
 
МВР
-
Бургас
-
ДС
-
Малко
 
Търново
 
Качеството
,
в
 
което
 
е
 
осъществявано
 
сътрудничеството
-
секретен
 
сътрудник
 
осведомител
 
Псевдоними
 
Петров
 
Документи
,
въз
 
основа
 
на
 
които
 
е
 
установена
 
принадлежността
 
към
 
органите
 
по
 
чл
. 1
Рег
.
дневник
;
картони
– 
обр
. 4 – 2
бр
.;
протокол
 
 рег
.
 
С
196/09.04.1990
г
.
с
 
предложение
 
за
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->