Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
132Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PRIJEMNI 07/ test iz matematike

PRIJEMNI 07/ test iz matematike

Ratings:

4.43

(7)
|Views: 30,480 |Likes:
Published by Damir

More info:

Published by: Damir on Mar 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

 
Квалификациони испит из математике,19. јун 2007. године
Тест 3
Упутство за попуњавање теста
Пред тобом су задаци из математике. Имаш 120 минута за њихово решавање.Сваки задатак пажљиво прочитај и размисли шта се у њему тражи. Прво реши оне задатке за које си сасвимсигуран/на да их знаш, а за крај остави оне задатке око којих имаш неке дилеме. Тим се задацима врати накрају, ако будеш имао/ла довољно времена. У квадратићу поред текста задатка налази се број бодова којеможеш да добијеш ако тачно решиш тај задатак.Води рачуна о начину на који треба да решаваш задатак и даш одговор.У неким задацима од тебе се очекује да покажеш поступак којим си дошао/ла до свих међурезултата и доконачног резултата. Поступак за сваки задатак пишеш на простору означеном са “Место за рад:”, а резултатуписујеш у правоугаоник да дну тог поља.У задацима, где је потребно, нацртај слику (цртеж, скицу) и обележи је.У неким задацима понуђено је више одговора. У том случају треба да заокружиш број (слово) испредтачног одговора.На крају теста (страна 11) имаш празан лист који можеш да искористиш за свој концепт и то се не прегледаи не оцењује.Тест мора да буде попуњен
хемијском оловком
. Током рада можеш да користиш обичну оловку и гумицу.Пре него што предаш тест, провери да ли су сви твоји одговори и поступци решавања написани хемијскомоловком. Признаваће се само задаци у којима су одговор и поступци написани хемијском оловком. Неће сепризнавати одговори који су прецртавани.
Ако приметиш да си негде погрешио/ла, то прецртај и читконапиши оно што сматраш да је исправно
.У квадрате уз спољњу ивицу листа (иза линије) не треба ништа да уписујеш. У њих само прегледач уписујебодове за задатак.Током рада није дозвољено коришћење мобилног телефона и калкулатора (дигитрона). Можеш да користишсамо оловку (хемијску или графитну), гумицу, лењир, троугао и шестар.Немој ништа да испуњаваш на првој страни теста.Ако завршиш раније, предај тест дежурном наставнику и тихо изађи да не сметаш другима.
Желимо ти пуно успеха на испиту!
 
МАТЕМАТИКА ТЕСТ 3 СРПСКИ
2Место за рад:Место за рад:
1.
1бод
1
3;;0;1,73;2;0,333...;16;6
  
  
.
)
  
: _______________________________ .
)
  
: ______________________________ .
2.
 

2 3 2 22
3 5 2 315 6
.
 
1бод
 
МАТЕМАТИКА ТЕСТ 3 СРПСКИ
3Место за рад:
3.
 
    
:
)
2
9 1
 x
;
)
2
1 4
 x
.
1бод
4.
 
  
o
           
2002.

2006.

.
8101112142002 2003 2004 2005

2006

)
      
?
)
       
2004.

?
1бод

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->