Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Accent 310

Accent 310

Ratings: (0)|Views: 7,007|Likes:
Published by Eugen Mihai
ACCENT 310
ACCENT 310

More info:

Published by: Eugen Mihai on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

 
 l 
   A   n   u   l   V   I   I   I
 l 
   N   r .   3   1   0
 l 
   A   p   a   r   e   2   2  -   2   8   m   a   r   t   i   e   2   0   1   3
 l 
   1   6   p   a   g   i   n   i
 l 
   P   r   e   ţ   :   0 ,   8   0   l   e   i
 l 
   S   ă   p   t   ă   m   â   n   a   l   d   e   m   a   r   e   t   i   r   a   j   e   d   i   t   a   t   d   e   A   C   C   E   N   T   M   E   D   I   A
 Autorităţile pretescnoua formăa cardului electronicde identitate. Acesta va fi  prevăzut cu un cipelectronic. /p.3
IDENTITATE
Calendaristic, primăvara şi-a in - trat în drepturi. Vegetaţia îşi ur  - mează cursul normal, iar grădinadin jurul casei aşteaptă atenţianoastră. Ca să fie frumoasă şi pri  - mitoare pe tot parcursul anului, eaare nevoie de o îngrijire specială,bazată pe nişte reguli stricte. /p.8-9 
Începe primăvarala SPA!
 Accent Media şi UniqueCare SPA vă invită săparticipaţi la unconcurs dedicatfrumuseţii. /p.8
CLINICĂ PARTICULARĂ DE OFTALMOLOGIECENTRU DE TERAPIE LASER
OCHII TĂI ÎN GRIJA NOASTRĂ!
Bd. 21 Decembrie, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj Programări pentru consultaţii/operaţii: 0264.44.88.22 • Tel./fax: 0264.44.88.21E-mail: office@optilens.ro • www.optilens.ro
Operaţiile cu
LASER EXCIMER
efectuate cu tehnologie de ultimă generaţie
Te
 
r
 
ap
 
i
 
i r
 
evo
 
luţ
 
io
 
n
 
ar
 
ec
 
u lip
 
it
 
o
 
ri , l
 
a B
 
r
 
a
 
d
str. Atelierelor, nr.1 (fostul spaţiu Fun Curier) • Tel. 0756 100 641 • Fax 0254 228 540 • e-mail: sunydeva@yahoo.com • www.sunnyplast.ro
 
 /p.4
O parte din clădirileE.M.Petrila ar putea fi transformate într-uncomplex cultural,acesta incluzând şi ogalerie cu tehnici vechi de minerit. /p.7 
SOCIAL
Idei pentruo grădinăprimitoare
 
ACTUALITATE2
CANTINAS.C. MARMOSIM S.A SIMERIA
Organizează:
•Nunţi de zi/noapte;•Botezuri;•Banchete;•Majorate;•Parastase;•Mese organizate.Cantina vă pune la dispoziţie două săli demese cu o capacitate maximă de 40, respectiv150 de persoane, personal specializat şi meni-uri variate.Cantina este dotată cu sisteme de luminiperformante.Cantina vă oferă:• meniul zilei la doar 10 lei;•servicii de catering pentru evenimente.
Persoană de contact:MERCUREAN SEBASTIAN - telefon 0769.068.677.
Deva
- Un fost şef al PoliţieiDeva şi trei subofiţeri de poliţie,implicaţi într-un grup infracţionalde crimă organizată, au fost con-damnaţi definitiv la închisoare de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.Trei dintre poliţişti sunt dejapensionaţi. Al patrulea esteangajatul Poliţiei Simeria, agentul în cauurmând să fie destituitca urmare a condamnării defini-tive, el fiind acuzat de fapte caaderarea la un grup infracţional,şantaj şi favorizarea infractorului.Poliţiştii sunt membrii unui grupinfracţional format din 14 per-soane, grup cunoscut subnumele de „Spumă şi Bibanul”,după poreclele capilor acestuia.Membrii grupului s-au predatpoliţiştilor de la Serviciul deInvestigaţii Criminale Hunedoarapentru a fi duşi în penitenciar.Poliţiştii au informat că la sediulInspectoratului de Poliţie Jude-ţean Hunedoara s-au primit 14mandate de executare a pedep-sei cu închisoarea, dintre carecele 11 au fost puse deja în apli-care. În continuare, poliţiştii facdemersuri pentru finalizarea ac-ţiunii.Purtătorul de cuvânt al Ins--pectoratului de Poliţie JudeţeanHunedoara, inspectorul principalBogdan Niţu, a declarat că per-soanele condamnate au fostcercetate în cadrul unui dosar decrimă organizată instrumentat, încursul anilor 2004-2005, de pro-curorii Parchetului de pe lângăCurtea de Apel Alba.Membrii grupului infracţionalau fost condamnaţi iniţial decătre Tribunalul Argeş în cursulanului 2010, iar ca urmare aapelului şi a recursului, ÎnaltaCurte de Casaţie şi Justiţie s-apronunţat definitiv în cauză.Potrivit anchetatorilor, per-soanele condamnate suntacuzate de fapte cu violenţă,constituire de grup infracţionalorganizat, şantaj, înşelăciune,favorizarea infractorului şi ultrajcontra bunelor moravuri. Fapteles-au petrecut în perioada anilor2003-2004. Persoanele con-damnate definitiv au fost reţinuteşi depuse în Penitenciarul BârceaMare, de lângă Deva, în vedereaexecutării pedepselor.
F
ostul şef al Poliţiei Deva, Ioan David, şi alţi trei ofiţeri depoliţie au ajuns în puşcărie după ce au fost condamnaţidefinitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Pedepselesunt de trei şi de patru ani de închisoare.
Curtea de Apel Alba Iulia aacceptat o parte din obiecţiileformulate de apărătorii fostuluiprimar al municipiului Hune-doara, Ovidiu Hada, într-un pro-ces în care este acuzat de abuz în serviciu şi complicitate laconflict de interese. În cauzăsunt judecaţi şi fostul vicepri-mar Dan Robert, împreună cumai mulţi funcţionari din cadrulPrimăriei Hunedoara. Jude-cătorii Curţii de Apel au fost deacord ca o parte din raportulde expertiză să fie refăcută, înurma celor solicitate de avo-caţii apărării.Instanţa nu a acceptat însăşi reluarea expertizei, pentru ase arăta în ce măsură fostaconducere a Primăriei Hune-doara a prejudiciat bugetullocal.Potrivit anchetatorilor, fostulprimar al municipiului Hune-doara este acuzat că ar fi apro-bat mai multe achiziţii prin carear fi creat un prejudiciu decirca 700.000 de lei la bugetullocal. Faptele au avut loc înperioada anilor 2008-2009.Procurorii anticorupţie de laDNA Alba Iulia susţin că OvidiuHada ar fi contribuit la atri-buirea ilegală a unor contracte,de către Primăria Hunedoara,către apropiaţi ai săi, acuzerespiunse de fostul primar.Procesul se judecă de doi ani.
AMÂNARE ÎN PROCESUL FOSTULUI PRIMAR DIN HUNEDOARA
Sentinţă finală în dosarul„Spumă şi Bibanul”
 
3ACTUALITATE
R
omânii ar putea avea noi cărţi de identitate, dupămodelul unor carduri ce vor avea marcate, ca şipaşapoartele, câteva date biometrice, cum ar fiimaginea facială şi amprentele digitale.Deva
– Un proiect legislativreferitor la noile cărţi de identi-tate electronice a fost postat, în dezbatere publică, pe site-ulDirecţiei pentru EvidenţaPersoanelor şi AdministrareaBazelor de Date. Potrivit actuluinormativ, noile cărţi de identi-tate electronice vor conţine,ca şi paşapoartele, câtevadate biometrice precumimaginea facială şi ampren-tele de la două degete, ele-mente care conferă un gradde siguranţă mai mare docu-mentului. Imediat ce actul afost eliberat, aceste date bio-metrice vor fi şterse din sistemprin procedură automată.Potrivit autorităţilor, sporireagradului de siguranţă al actu-lui de identitate este necesarpentru a împiedica diferitepersoane să efectueze tranza-cţii imobiliare ilicite, trafic depersoane sau pentru a stopamigraţia ilegală.Cartea electronica de iden-titate va fi de tip smart card şi va conţine date cu caracterpersonal, inclusiv date biome-trice ale titularului, în formattipărit şi/sau în format elec-tronic, stocate în cip-ul încor-porat, precum şi elemente departicularizare şi de siguranţă.Conţinutul de date cu cara-cter personal al cărţii electro-nice de identitate se supuneavizării de către AutoritateaNaţională de Supraveghere aPrelucrării Datelor cu CaracterPersonal.Procedurile de preluare adatelor biometrice pentruemiterea cărţii electronice deidentitate se realizează numai în prezenta titularului, la sediulserviciilor publice comunitarede evidenţă a persoanelor, cuexcepţia situaţiei în care per-soana este netransportabilă."Pentru persoanele care,din motive religioase sau deconştiinţă, refuză eliberareacărţii electronice de identitate,se eliberează carte de identi-tate fără cip încorporat, careconţine date cu caracter per-sonal în format tipărit, precumşi elemente de particularizareşi de siguranţă", se arată îndocumentul menţionat.Termenul de valabilitate acărţii electronice de identitateeste de patru ani pentru per-soanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, respectiv dezece ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani.
Cum vor fi noilecărţi de identitate?
MAGAZINUL CASEI TALE,,LA ŢÎRCUŞ”,
situat între Cuptorul de aur şi Magazin Elvila.
BRAD, str.Minerilor, tel. 0722.520.886.
Vă oferim:
• o gamă largă deproduse decurăţenie• detergenţisolizi şi lichizi• cosmeticedamă şi bărbaţi.
 Aveţi o firmă nou înfiinţată? Aveţi dificultăţi financiare? Vreţi să accesaţi fonduri europene? Doriţi să dezvoltaţi o afacere în agriculturăsau industrie alimentară? 
Vă asigură un parteneriat durabil prin:credite acordate operativ, cu un minimumde documentaţie, cu o dobândă fixăpentru toată perioada.
 
Sediul social: Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, etaj II.Telefon: 0726.118.355, 0747.132.453, 0374.086.435.
Hunedoara
- Câteva mii deabonaţi din municipiul Hune-doara şi satele Hăşdat, TeliucuInferior, Zlaşti, Boş şi Răcăştieau rămas fără gaz metan, dincauza unor lucrări pe carecompania de distribuţie leexecută pe reţea. Potrivit unuicomunicat al Primăriei Hune-doara, furnizarea gazuluimetan va fi întreruptă până vineri, 22 martie, la ora 20.00.Măsura este una delicată,deoarece în municipiul Hune-doara, 80% din populaţie se încălzeşte folosind centrale ter-mice pe gaz metan şi convec-toare de căldură. Din păcate,temperaturile de afară sunt re-lativ scăzute, iar vremea nupare că ar da semne de încălzire, în următoarele zile.Compania care distribuiegazul metan în judeţulHunedoara a transmis câtevaprecizări pentru ca abonaţii sănu fie în pericol atunci cândfurnizarea gazului va reveni lanormal. În vederea prevenirii ori-căror incidente, în perioada încare gazul metan va fi între-rupt, consumatorii casnici vor închide toate robinetele de lapunctele de consum. Robi-netele vor rămâne închisepână la momentul anunţatpentru reluarea furnizării gazu-lui metan.După ce instalaţiile vor fi încărcate cu gaz metan, con-sumatorii vor aprinde flăcărilede veghe şi vor supravegheafocurile timp de o oră.
MUNICIPIUL HUNEDOARA ŞI CINCI SATE AU RĂMAS FĂRĂ GAZ METAN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->