Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Omraam Mikhael Aivanhov - Centri Si Corpuri Subtile

Omraam Mikhael Aivanhov - Centri Si Corpuri Subtile

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 640|Likes:
Published by OCTAGONUL

More info:

Published by: OCTAGONUL on Mar 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2014

pdf

text

original

 
OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV 
CENTRII ŞI CORPURI SUBTILE
aura, plexul solar, centrul Hara, chakrele
colecţia IZVOR Nr. 219
 Cap. I
EVOLUŢIA UMANĂ ŞIDEZVOLTAREA ORGANELORSPIRITUALE
Posedăm un corp fizic care ecompus din organe. Chiar şi copiii ştiuasta: întrebaţi-i unde le sunt ochii, eivă vor arăta; şi gura, urechile, nasul,picioarele vi le vor arăta, deasemenea. Mai târziu, la şcoală, eivor învăţa că omul are cinci simţuri(vederea, mirosul, auzul, gustul şisiul tactil), având fiecare funcţiibine determinate: funcţiile senzaţiilortactile nu
sunt cele ale gustului sau alevederii, etc.
 Toate raporturile omului culumea sunt bazate pe cele cincisimţuri, de aceea el încearcă săprofite la maxim de posibilităţile lor şi,deasemenea, să-şi multiplicesenzaţiile pe care le furnizează ochii,urechile, pielea, etc... Printre senzaţii,unele sunt mai mult sau mai puţinnecesare şi mai mult sau mai puţinintense. De exemplu, gustul: cine arnega bogăţia, varietatea senzaţiilorproduse de gust, mai ales la o masăsuculentă? Sau simţul tactil... Când unbărbat şi o femeie se mângâie, ei simtsenzii de o mare intensitate; sespune plăcerea sexuală celemai puternice senzaţii, ceea ce estedestul de îndoielnic. În general, da, eadevărat, dar nu pentru toată lumea:anumiţi artişti, înzestraţi cu o
m
aresensibilitate a vederii sau auzului,trăiesc cele mai puternice impresiigraţie culorilor şi sunetelor, maiintense decât cele din cazul actuluisexual, care adesea îi lasă indiferenţişi reci.Majoritatea oamenilor nu e încăa de evolua, putem spune simţul tactil n care includem şisexualitatea) şi gustul sunt, pemoment, cele două simţuri careguvernează lumea. Vederea, auzul şimirosul ocupă un loc secundar; suntoameni pe care parfumurile, suneteleşi culorile îi lasă indiferenţi, cuex
c
epţia cazului când este în jocinteresul lor, ca în cazul animalelor,unde mirosul, auzul şi zul suntextraordinar de dezvoltate, pentru căau nevoie de aceste simţuri pentru ase proteja şi a-şi căuta hrana.Vă vorbesc de lucruri pe care leşti, dar o fac pentru a atrageatenţia asupra concluziilor la care,sigur, nu aţi ajuns. De milenii oameniiexersează cum să-şi multiplice, cumsă-şi amplifice senzaţiile şi percepţiilecelor cinci siuri, şi acest joc peclaviatura celor cinci simţuri îl nume
s
ccultură şi civilizaţie. Ei bine, e puţincam sărăcăcios acest fel de a vedealucrurile. Oricare ar fi gradul de fineţepe care l-ar putea atinge, cele cincisimţuri rămân oricum limitate, pentrucă aparţin lumii fizice şi nu exploreazădecât planul fizi
c
. Natura a prevăzut şialte clape pe claviatu... da, un alşaselea, al şaptelea simţ, de o altăintensitate, de o altă putere. Numaică, pe moment, oamenii s-au limitatla cele cinci simţuri, nu vor sărecunoască că sunt şi alte domenii deexplorat, de
v
ăzut, de atins, derespirat. Nu este deci de mirare că nupot avea noi senzii, mai extinse,mai bogate, mai subtile. Cum sepoate explica faptul că, fără a-şi hrăni în nici un fel cele cinci simţuri,anumite fiinţe au percepţii care le ducpână la extaz
:
o lărgire a conştiinţei, oimpresie de plenitudine, de grandoareşi imensitate?Oamenii trebuie să înţeleagă că,necăutând decât acumularea şiamplificarea senziilor fizice, voravea mari decepţii, deoarecesenzaţiile acestea sunt limitate. Dece? Pentru fiecare organ estespecializat: el îndeplineşte o funcţiedeterminată şi nu procură decâtsenzii ce corespund naturii sale.Pentru a simţi noi senzaţii, trebuie săne adresăm altor organe, pe care leposedăm.Observaţi oamenii: ei auposibilitatea de a vedea totul, de agusta şi atinge totul, de a cumpăratotul, şi totuşi le lipseşte ceva. De ce?Pentru că ei nu ştiu că, pentru acunoaşte plenitudinea, a descoperisenzaţii de o putere şi bogăţie într-
1
 
ader excepţionale, trebuie să începă prin a
n
u mai conta exclusiv pecele cinci simţuri. În acest domeniuorientalii sunt capabili de a faceexperienţe absolut de neconceputpentru occidentali. În India sau în Tibet, de exemplu, anumiţi yoghinilocuiesc în găuri scobite în pământ. Înaceasobscuri
t
ate, în linişteabsolu, nu exisnici un fel dehrană pentru cele cinci siuri, pecare yoghinul reuşeşte să leamorţească prin meditaţie. Iar cândsimţurile se opresc din funcţiune, elenu mai absorb energia psihicădestinată centrilor subtili: atunc
i
,aceştia se trezesc şi yoghinul începesă vadă, să audă şi să simtă, săatingă elementele fluidice dinregiunile superioare. Iată deci scopulpentru care aceste fiinţe excepţionale încearcă, unii timp de ani de zile, să-şisuprime senzaţiile vizuale, aud
i
tive,olfactive, etc... oprind orice mişcare.Rămâne doar gândirea; în continuare,ei îşi opresc până şi gândirea, pentrua trăi în comunitate totală cuDivinitatea.Dumnezeu a depus în sufletuluman posibilităţi pe care o existenţă întoarsă prea mult spre exterior le împiedia se trezi. De altfel, cefaceţi atunci când meditaţi? Închideţiochii pentru a vă putea întoarceatenţia spre interior... Dar aş dori săaduc o precizare la acest subiect.Când meditaţi, nu rămâneţi prea multtimp cu ochii închiş
i
; altfel, de vremece nu sunti înyoghini hindi,risci să adormiţi. Deschideţi dinnd în când ochii, ră a vă saatenţia distrasă de ceea ce vă înconjoară, închideţi-i, apoideschideţi-i din nou... Bineînţeles,pentru a medita se recomanîngeneral de a închide ochii, pentru căaceasta ajută la izolare şiconcentrare. Dar daîi închidemprea mult timp, adormim...Ce se petrece: deschizând ochii,ne trezim, iar închizându-i, nepregătim să dormim. Este un proces înregistrat în creier de milioane deani, iar natura, care este fideşiveridi, spune: Aţi închis ochii?Înseamnă că doriţi să dormiţi. Foartebine, vom aranja asta!” Şi ia-vă,scufundat într-o... meditaţieprofundă! Dimpotrivă, când deschideţiochii, este semnalul de trez
i
re: totulse pune în mişcare, începe săfuncţioneze, creierul, braţele,picioarele... Da, o mimişcare, onimica toată - deschiderea ochilor -declanşează o lume întreagă! Aceastăproblemă, a închiderii şi deschideriiochilor, este foarte importantă. Vi
 
sespune uneori: “Dar deschideţi ochii!”E un fel de a vorbi, pentru că ochiivoştri sunt deschişi; atunci, desprecare ochi este vorba? Ei bine, desprealţi ochi care sunt mai lucizi, care au ovedere mult mai profundă, maispirituală. Ochii corpului vos
t
ru suntdeschişi, într-adevăr, dar mai aveţi şialţi ochi, iar aceştia sunt închişi. Totuşiuneori, observăm că ei există, şi că sepot deschide.Uneori, pentru a putea deschideaceşti ochi spirituali, care văd aspectemai subtile ale realităţii, trebuie închişi ochii fizici. Alteori, dimpotrivă: închizând ochii fizici îi închidem pe ceispirituali şi deschizând ochii fizici îideschidem pe cei spirituali. Vedeţi,sunt nuanţe foarte subtile. Încet-încet,veţi reuşi să distingeţi toate acesteaşi să vă ser
v
iţi de ele în viaţacotidiană.Occidentali au dus laperfecţiune viaţa celor cinci simţuri. Ei îşi imagineaîn acest fel vorcunote totul... şi vor fi fericiţi. Eicunosc destule lucruri, e adevărat, încearcă multe senzaţii, dar cele cincisimţuri devorează toaenergia lorpsihică şi nu le rămâne nimic pentrupartea spirituală. În occident, oameniitrăiesc prea mult senzaţiile fizice şi numai au energie pentru a o concentraspre alte facultăţi, care se pot trezi.Prea multe senzaţii! “Trăim”...
 
desigurcă trăim; dar e o viă care careascunde adevărata viaţă. Trebuie să înţelegeţi aceasta, şi să vă decideţi săeliminaţi multe senzaţii care împiedică o reală percepţie alucrurilor.La ora actuală, folosireadrogurilor se extinde tot mai mult...Din cauza doriei de a scăpa dininsipida viaţă cotidiană, din ce în cemai mulţi oameni caută evadarea înopiu, haşiş, marijuana, cocai,
2
 
heroi... Ti acei care folosescaceste droguri obţin anumite senzaţiide clarvedere, de claraudiţie, etc...ca
e le pot da iluzia de a atinge stăride cotiinţă superioare. Dar se îală, şi în timp îşi pierd chiar şipropriile facultăţi intelectuale şi îşiruineanătatea. Aceste droguri,deşi sunt utilizate de secole în Orientsau în America de Sud, sunt foa
rtenocive pentru sistemul nervos.
Hinduşii şi Tibetanii au o înaltăcunotere a ierburilor, e o ştiinţăcare se transmite de milenii. Unele, separe, permit când sunt mâncate a trăiptămâni hrană; altele, de arămîne zi şi noapte în zăpezileHimalaiei fără a suferi de frig. Acesteami s-au spus; nu le-am verificat, dar eposibil. Eu cred în puterea ierburilor.Există, de asemenea, preparate foarteputernice graţie cărora putem să neprovocăm viziuni şi dedublare. Citim, în anumite cărţi, că în Evu
l
Mediu secunoşteau pomade, unguente, cucare vrăjitoarele îşi ungeau corpulpentru a merge la Sabat. În realitate,ele nu mergeau niieri cu corpulfizic, ci cu corpul astral. Anumimedici au verificat realitatea acestorfenomene. Ei au adaptat rete
l
e,care sunt dificil de reconstituit exact,pentru că nimic nu era spus clar, şi le-au experimentat. În toate acesteunguente se introduceau substanţeexcitante, care provoacă dedublarea.Dar să lăsăm această problemă.V-am spus aceste lucruri numaipentru a vă arăta că există produseextrem de puternice care vă dauacces la planurile mai subtile decâtcel fizic, dar aceste produse suntadesea foarte nocive. De aceea sfătuiesc să nu vă serviţi niciodată deele. Cea mai bună soluţie este de acăuta toa
t
e aceste senzaţii deplenitudine, libertate, bucurie,dilatare prin mijloace spirituale. Iată,este aici drumul regal. Aderaţiidiscipoli nu conteape nimic dinexterior, ei ştiu că Dumnezeu a depustoate comorile şi toată bogăţiile, toateprodusele t
u
turor laboratoarelor şifarmaciilor în ei înşişi, e suficient să lecaute şi să le folosească. Ar fi păcatpentru voi, duce i stat zece,douăzeci de ani într-o şcoală iniţiatică,să nu fi învăţat să puneţi în valoarebogăţiile pe care le posedaţi.
Fi
ecare organ de simţ neprocură o parte din cunoaşterea lumiişi e interesant de ştiut cum suntaceste siuri ierarhizate. Siultactil e specializat în ceea ce estesolid, nu atingem nici ceea ce estegazos, nici ceea ce este eteric, un piclichidele, d
a
r mai ales solidele. Gustule specializat pentru lichide. Veţispune: “Ba nu, când pun o bomboană în gură, ea e solidă, şi am totuşi osenzaţie de dulce...Ah! Vă voirăspunde că n-aţi studiat bineproblema: gustul nu funcţioneadecât cu o condiţie, ca
 
ceea ce puneţi în gusă aibe posibilitatea de adeveni lichid graţie salivei. Să luămacum mirosul. Este un simţ carepercepe mirosurile, adică emanaţiilegazoase. Nasul are încă raporturi cumateria, dar cu o materie mai subtilăale cărei particule plu
t
esc în aer. Maideparte, în cazul auzului, nu mai evorba de particule materiale, ci numaide unde, vibraţii. Şi la fel este pentruvăz. Cu vederea suntem aproape delumea eterică. Deci, vedeţi, cele cincisimţuri sunt ierarhizate, de la cel maigrosier l
a cel mai subtil.
Dar dacă vrem acum sătrundem în lumea astrală, nu nemai putem folosi de cele cinci simţuri.Ne trebuie un alt si, care fieadaptat, adică capabil de a percepe omaterie şi mai subtilă. Toţi aceia carenu au dezvoltat acest al şaselea simţnu pot şti că există o altă materie, oaltă regiune, ei nu bănuie că universule parcurs de alte vibraţii, care ne potprovoca senzaţii mai vaste şi intense.Pentru a atinge un obiect, trebuie săte afli lângă el. Pentru a-l gusta, deasemenea.
P
entru a respira unparfum, putem fi, deja, la o anumitădistanţă. Pentru a capta un sunet,distanţa poate fi puţin mai mare... Şipentru vedere, şi mai mare, pentru căochii sunt astfel altui înt nepermit să primim informaţii şiinstrucţiuni de foa
te departe. Vedeţidin nou cum natura a stabilit foarteinteligent această ierarhie între celecinci simţuri. Dar ea nu s-a oprit aici,şi acum alte siuri trebuie nepună în contact cu regiuni mai vaste
3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Laura Elena liked this
bogarka24 liked this
marianghinea2006 liked this
David Marius liked this
Jazmin012 liked this
Ruxandra Elena liked this
Adriana Hazulea liked this
lamasanu cezar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->