Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Set Complet Economisire Energie Ampel Esa 2000

Set Complet Economisire Energie Ampel Esa 2000

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Radu_IS
economisire energie
economisire energie

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Radu_IS on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2013

pdf

text

original

 
 
SET COMPLET ECONOMISIRE ENERGIEAMPEL ESA 2000 CU SENZOR WIRELESS WZPENTRU CONTOR FERRARIS
Cod produs: 123556
RO
Manual de utilizare
eQ-
3 AG • Maiburger Str. 29 • D
-26789 Leer
Germania
 
 
 2 |
www.germanelectronics.ro
 
1.
 
Simboluri
afişate pe display
 
A S
imbol cerc: următoarea recepţie a semnalului senzor
uluiB Simbol wireless: ecranul
şi senzorul sunt sincronizate
C
Simbol baterie: înlocuiţi bateriile ecranului/senzorului
D Semnalizare energie: consum curent comparativ cu anul anterior (verde = consum m
ai mic, roşu = consum mai mare)
 E
Eficienţă energie: afişarea consumului de curent comparativ cu anul anterior (în procente)
 F
Afişare total: consum an de facturare sau lună actuală în euro, kWh sau
emisii CO2G Cost
zi: cost curent azi, ieri şi alaltăier
i
2.
 
Elemente
le de operare şi funcţiile
tastelor
Apăsare scurtă a tastei
 
Apăsare lungă a tastei
 
A
Schimbarea afişării totalului
/
selecţie în sus
 
Activarea modului programare
 
B
OK /
confirmarea selecţiei
 
Deschiderea/închiderea meniului
 
C
Schimbarea af 
işării totalului
/
selecţie în jos
 
Activarea modului programare
 
 În man
evrarea aparatului are importanţă dacă tastele sunt apăsate scurt sau prelungit. Dacă apăsaţi tastele mai mult de 3sec. şi apoi le eliberaţi se activează funcţiile corespunzătoare apăsării prelungite a tastelor.
 
Pentru alte detalii referitoare la conţinuturile afişate pe display şi manevrarea aparatului în modul normal de funcţionare
v. cap. 15.
3.
 
Instrucţiuni privind acest manual
 
Vă rugăm citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a începe să folosiţi produsul. Păstraţi manualul pentruconsultări ulterioare.Atenţie! Acest simbol indică pericol.
 
Informaţie. Acest simbol indică o informaţie suplimentară.
 
 3 |
www.germanelectronics.ro
 
4.
 
Domenii de utilizare
Aparatul serveşte pentru afişarea şi
conversia
datelor măsurate pentru consumul de energie. Datele măsurate sunt transferatewireless de la un senzor ce aparţine sistemului spre ecran.Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare şi evitaţi umezeala, praful precum şi razele soarelui sau influenţa căldurii.
 
Orice altă utilizare în afară de cea menţionată mai sus nu este permisă şi determină pierderea dreptului la garanţie. Observaţiaeste valabilă şi pentru modificarea sau reconfigurarea aparatului.
 Aparatul este conceput pentru a fi folosit numai în scopuri private.
5.
 
Instrucţiuni de siguranţă
 
Nu deschideţi aparatul, căci acesta nu include părţi componente care să aibă nevoie de întreţinere.
 
Nu lăsaţi la întâmplare materialele folosite la ambalare. Foliile/pungile de plastic etc. pot deveni peric
uloase pentru copii.
Aparatul nu are ce căuta în mâinile copiilor. El include mici părţi componente ce pot fi înghiţite.Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător duceţi
-
l la un atelier de reparaţii.
6.
 
Eliminarea deşeurilor
 
Logo-ul reprezentând o pub
elă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul uneicolectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.
Baterii/baterii reîncărcabile
 
Consumatorul final este obligat prin lege
(Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor)
 
să returneze bateriile şibateriile reîncărcabile uzate.
Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă!
 
Bateriile/bateriile reîncărcabilecare conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncareaprodusului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe
periculoase sunt:
Cd
= cadmiu,
Hg
= mercur,
Pb
= plumb.
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitateadumneavoastră.
 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător!
 Simbol
ul CE este un simbol ce se adresează exclusiv autorităţilor şi nu include asigurări pentru caracteristici.
7.
 
Funcţionarea
 
Aparatul are rolul de a vă ajuta să menţineţi
controlul asupra consumului de curent pentru a putea astfel face economii lacosturile
cu energia. Aparatul afişează consumul propriu (kWh),
pe care îl poate converti
atât în euro, cât şi sub forma
emisiilorde CO2.
Aparatul poate recepţiona wireless date de la un senzor de curent, pe care le converteşte
 
şi le afişează. Ecranul serveşte pen
tru
afişarea consumului unui contor electric. Afişarea tip semafor şi afişarea totalului se bazează pe
perioada de facturare afurnizorului
dvs. de energie electrică. Alternativ la ecran
se poate
programa şi un senzor adaptor.Pe display sunt afişate trei informaţii principale:
 1.
 
Consumul de curent pentru anul în curs
comparativ cu anul anterior sau cu o valoare ţintă pentru
acel an.2.
 
Consumul total al actualei perioade de contorizare sau luni afişat în euro, kWh sau kg CO2.
 3.
 
Consumul ultimelor trei zile (az
i, ieri, alaltăieri) afişat în euro şi sub forma unei diagrame tip coloane.Pentru ca afişarea datelor privind costurile şi CO2 să corespundă consumului dvs. puteţi introduce în afişaj
tarifele practicate defurnizorul dvs. de curent electric (costuri pro kWh, emisia CO2 pro kWh).
Ecranul stochează zilnic consumul recepţionat de la senzor în kWh. După o perioadă de măsurători de un an pe ecran apare
consumul dvs. real comparativ cu cel din anul anterior
. Drept perioadă de timp poate fi setat consumul an
ului anterior, care esteajustat conform unui profil de consum mediu zilnic.
8.
 
Instalarea/înlocuirea bateriilor
Rabataţi picioruşele din partea posterioară.Deschideţi compartimentul bateriilor.
 
Instalaţi 2 baterii noi LR03 AA la polaritatea corectă.
 R
eaşezaţi şi blocaţi capacul compartimentului bateriilor.După instalarea bateriilor vi se va cere să introduceţi data şi ora –
v. cap
. 12.a şi 12.b.Durata de viaţă a bateriilor alcaline noi este de cca. 2 ani. Dacă apare simbolul baterie
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->