Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brev til Stavanger Universitetsykehus Håkan Nordin 2

Brev til Stavanger Universitetsykehus Håkan Nordin 2

Ratings: (0)|Views: 574|Likes:
Published by indigo1967

More info:

Published by: indigo1967 on Mar 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

 
Roger LarsenTuftaveien 263153 Tolvsrød
Håkan Nordin
Støperigata 25,4014 Stavanger 
Tønsberg , 23. Mars 2013
SVAR
 
 
VEDLAGT
 
KOPI
 
AV
 
TILSENDT
 
BREV
 
DATERTMED
 
REFNR
: 2013/1300 – 123456/2013
Viser til vedlagt kopi av brev og følgende kan herved opplyses.I og med at DU, som skapende person/sjel ved navn Håkan Nordin, har skrevet dette brev til meg, påvegne av henvendelser du tydeligvis har fått fra legene Kjetil Hustoft og Anja Hansgaard, har beggedisse to nå, utløst sin første fakturering som de får fra meg, som fremgår av vedlagte betingelser og infosendt til disse to, via Courtesy Notice dokumentet. Dette fordi DU har kontaktet meg!Du, Håkan oppfordrer meg til å utvise ansvar,...Vel da oppfordrer jeg deg samt disse to legene, fylkeslegen, Pål Iden, Hans Petter Torvik og KyrreFlatø Nessa, som også har fått tilsendt Courtesy Notice brev, til å stopp videre overgrep mot SonjaHelene Knutsen.I lys av det som Barnevernet har presset gjennom, med videre hjelp fra Pål Iden, politiet og disse 4nevnte leger, så er både gammelt og nytt internasjonalt lovverk brutt med solid kraft og margin i forholdtil de handlinger som er utført mot Sonja Helene Knutsen og hennes familie.I lys av at vi som mennesker har latt oss føre inn i systemer, hvor vi jobber for korporasjoner, etater ogforetak, noe også Staten er, om du ikke visste det,..hvorpå man videre bør stille seg spørsmål om, hvor forenlig er en korporasjons mål, som nettopp er å tjene penger, øke sin lønnsomhet og sin profitt,.. medmenneskerettigheter, folkestyre og demokrati??Jeg ber deg tenke deg om en gang til og sette deg inn i gjeldene internasjonal lov som altså til syvendeog sist har sin forankring i Uniform Commercial Code. Dette internasjonale UCC register ble viaOPPT ( One People Public Trust ) overtatt og endret til fordel for folket, de siste måneder av 2012Som du selv kan selv lese deg frem til, altså endret hva lovtekst angår. Det kreves ingen autoritet til åstoppe et overgrep som begås mot en medborger eller skaperverket i seg selv. Mange av lovene vi har levd under har krenkent individet men beskyttet korporasjonens interesser. Når du ser at KORPORASJONENE er nullet ut ( Stavanger Universitetssykehus er også enkorporasjon ) og har mistet sin juridiske korporative gyldighet forstår du kanskje også at det som står igjen er menneskene / sjelene som skaper, handler og det ansvar de nå må svare for. Så må også du, viadet jeg informerer deg om. Du må sette deg inn i med hvilken autoritet du hevder du har, med de kravdu henstiller meg til å følge, og det samme gjelder iallefall for disse leger, Barnevernet, Politiet og PålIden har foretatt seg. Dette er dessverre ikke et enkeltstående tilfelle. Det finnes svært mange slikeovergrep i Norge, med verden forøvrig.
 
Du ber meg ta ansvar,..og jeg ber deg om det samme. Sett deg inn i gjeldene lovverk som dermedforteller deg at individene i de tidligere korporasjonene må nå svare for seg og sine handlinger. De kanikke lenger skjule seg bak korporasjonen, sin arbeidsgiver/arbeidsplass,..og si at:”Jeg må bare gjøre jobben min” / Jeg følger bare reglene her”... Regler som mange ansatte ikke vet hvagår ut på engang. De gjør bare slik de får beskjed om, uten og informere seg selv og finne ut om detsom gjøres strider mot menneskerettigheter osv. Man går på autopilot og hever sin lønn.Derfor skriver jeg og svarer jeg deg på din private adresse, da du også forsøker dekke deg bak dinarbeidsgiver, stilling osv ( autopiloten ) og ikke tar inn over deg det overgrep som er begått mot SonjaHelene Knutsen, i lys av at ho er en opplyst borger, som står i sin kraft, med økt bevissthet om det somforegår i samfunnet. Med hvilken rett har du, legene involvert, Barnevernet eller Politiet, som alle er enkeltpersoner som er hverandres medborgere en myndighet til å krenke en annen person/ sjels frihet, basert på at du / disse skal stå til doms over å dømme / vurdere en annen sjel/person sin bevissthet,opplysthet, ytringer, bare fordi de bryter med massen der ute???DU eller disse legene, ei heller barnevernet har denne myndighet, hverken med forankring i den gamlegrunnloven, ei heller opp i mot de nye gjeldene internasjonale lover. I den grad du mener det sådokumenter dette for meg. Noe jeg vet du ikke kan. Men forsøk gjerne. Så kan vi møtes på sammearena. Jeg har dokumentert min og mine medborgers rett til individets frihet. Du har kommet med etautopilotsvar med synsinger. Noe som er svært vanlig fremskapes fra personer som jobber for slikeetater og korporasjoner, hvorpå dette igjen brukes til å bygge rapporter som man så bruker videre for å bygge et bilde av en persons mentale tilstand, som er igjen et nytt direkte overgrep mot denenkelte som opplever dette. Slike synsingsrapporter brukes til å bl.a sette igang tiltak og medisineringer.Basert på at noen autoriteter hevder DE har retten til å påføre andre sin tillærte virkelighetsoppfatning.Den såkalte etablerte virkelighet. Når man via barnvernet, psykologer, sakkyndige, leger, politi og diverse offentliuge etater, i en samrøreutøver slik makt, som videre da fanger personer og familier inn i en situasjon, hvor man med ufrivilligeog med makt blir en pasient / klient og deretter loggført inn i disse offentlige systemer,... Ja Ja da kanman snakke om STYGGE overgrep og krenkelser av individets frihet og menneskerettigheter!I lys av dette påberoper dette offentlige systemet seg taushetsplikt, som de hevder er for å skåne pasientens sikkerhet og personvern, men hvor utøvende praksis som er avdekket i stor skala, er at detoffentlige skrur av og på denne taushetsplikten alt ettersom det passer dem og deres herjier med sinmedmennesker. For det er det de er Håkan... Om du ser det..??Mange som jobber i disse systemene fratar seg sitt ansvar for sine handlinger via å beskytte seg bak systemets stuktur,..og går hjem fra sin jobb og påberoper seg da og være en privatperson som IKKE har noe med det som er utført på jobben. For der bare gjør man som man har fått beskjed om, eller hvordansystemets struktur er satt opp. Slikt går ikke an, for det er en total ansvarsfraskrivelse, og via det nyeinternasjonale lovverk, er altså dette ikke lenger mulig. Nå er det den enkelte som må stå til ansvar.Det er ikke lenger noen splittelse opp i mot privatpersonen hjemme og personen på jobb.Det er mange grove overgrepseksempler som det offentlige må svare for i lys av denne korporativestruktur,.. hvor saker som Nordsjødykkersaken er et godt eksempel på, hvor Regjeringsadvokaten bletat i lære av dommeren, i menneskerettighetsdommstolen i Strasbourg, eller hvordan Psykiatrien blekledd naken på direkteTV da Anders B. Breviksaken var oppe, hvor psykiatrien definerte den sammeAnders over hele spekteret fra A-Å. Dvs så store variabler. Alt handler om nivåer av bevissthet og persepsjon, og hvem har retten til å sitte til doms over en annens persepsjon og bevissthet.?Vi lever i et bevissthetsskifte hvor psykiatrien og den etablerte sannhet, er på et likt nivå opp i mot dethistoriske aspektet fra den tiden da den etablerte sannhet var at Jorden var flat, mens noen hevdet at denvar rund. De som hevdet at den var rund dette ble trakassert og fengslet.
 
Vi har stadig fler som våkner til å forstå at samfunnet og etablert virkelighet ikke er slik vi er oppdratttil å tro at det henger sammen. Dog at noen, slik som bl.a du og andre offentlige etater har retten til åforfølge disse og krenke deres frihet,..og i tillegg via dette fremskape situasjoner som gjør at barn /familier blir utrygge...og redde, (Barnevern du liksom.. ) hevder de har en rett til dette... er skremmendeog et direkte overgrep. Videre hvorpå slike utrygge situsjoner som oppstår pga slik trakassering ogforfølgelse ( som selvfølgelig oppkonstrueres og rapporteres om ) brukes som grunnlag for å splitte ogrive opp familier, med bakgrunn i slike rapporter som fremskapes via tvangsobservasjoner,tvangsutredninger, hvor altså systemet selv ofte er hovedårsaken til det grunnlag som disse offentligeetater bruker for å komme frem til sine beslutninger. Dette er så stygt og FOLKET har fått nok av slikeovergrep.Advokat Katharina Venil Thiis er ei dame som vet mye om slike offentlige overgrep i Norge. Ho slakter dette tvert og er skremt over hvordan dette har fått utvikle seg. Gry Shultz. Nærø ( statsviter, og journalist, med menneskerettigheter som spesialfelt, hvorpå dette som omhandler Barnevernet og demange overgrep som utøves av disse som jobber for denne etat er høyt prioritert ) er dame som har skrevet mye om slike offentlige overgrep i Norge og verden forøvrig. Marius Reikerås som er advokatfor Nordsjødykkerne samt Hermann Berge er også personer som har satt søkelyset på slike overgreputført av personer som jobber for det offentlige. Bl.a Herman og Marius har begge avdekket at vi har endommerstand og et rettsvesen i Norge hvor nesten alle ikke har sine juridiske dokumenter, sertifikater og eder i orden for å jobbe som dommere. Høyesterett tar seg til rette og avfeier alt. Det er statsmakt og offentlig overgrep mot befolkningen av verste sorti. At massemedia ogmyndighetene dysser ned dette, er jo ikke noe nytt. Men som nevnt. Nok er Nok og nå vil du og disse som lever i den tro at personer i det offentlige (NAV er også enversting her) kan forsette slik komme til å erfare noe ganske annet. Så du får tro om igjen opp i mot atdu og dine kollegaer i det offentlige fortsatt kan drive på slik.Hva dette med å spre privatadresser på nettet er dette å si. Disse adresser ligger offentlig ut via diversenettsider, som f.eks Gulesider og andre lignende sider. Det er bare å google. Tiden hvor man forsøker dekke sine handlinger man gjør i sin jobb, bak et offentlig apparat, som har herjet med mennesker viamaktbrukt, tvangsmedisineringer etc, er over.Så med disse ord, opplyser jeg deg om at du også nå har fått din info om disse gjeldene lover og regler,som du selv kan spore opp i den internasjonale basen for dette. Jeg fakturerer nå disse legene duhenviser til da du kontaktet meg på vegne av dem. Fortsetter DU og kontakte meg, eller går videre påSonja og hennes familie, så vil også du trigge din fakturabelastning samt din videre evt arrestordre.Dette er ikke trusler, men kun opplysning forankret i internasjonal lovverkt.Du ber om jeg tar ansvar,..så ber jeg deg om det samme i forhold til hva du har og forholde deg til, hvahva gjeldene lovverk angår og konsekvenser av dine videre handlinger opp i mot dette brev du sendtetil meg. Du har fri vilje til å gjøre hva du vil. Du bestemmer selv din videre konsekvens basert i nettoppvidere handlinger du nå foretar deg.Er du opptatt av å følge gjeldene lover bør du ta dette innover deg og lese deg opp på dette.Jeg kan ikke som borger ta ansvaret for at Staten, myndighetene eller massemedia fortrenger og holder unna disse opplysninger og info, som de så helt klart er pliktige til å opplyse om slik at du og andrehadde sluppet å få slik info fra medborgere. Dog tar jeg medansvar og opplyser deg om dette.Jeg tar ansvar for mine handlinger og er opplyst på mine rettigheter hvorpå jeg videre benytter dem.At andre ikke opplyser seg selv om dette, men bare går på autopilot og tar i mot ordre uten å stillespørsmål eller reflektere over det de blir satt til å gjøre,..kan ikke jeg ta ansvaret for.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Berit Follaug liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->