Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
« Se loger dans le temps »

« Se loger dans le temps »

Ratings: (0)|Views: 197|Likes:
Published by PierrePachet
Texte publié dans la revue Geste N°5 ("Habiter") à l'automne 2008. Première mouture d'un chapitre de « Sans amour » (Denoël, 2011)
Texte publié dans la revue Geste N°5 ("Habiter") à l'automne 2008. Première mouture d'un chapitre de « Sans amour » (Denoël, 2011)

More info:

Published by: PierrePachet on Mar 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/14/2014

 
_blrrl _djclt ) Zl `ielr adks `l tlnps
Ï Lueãkl Nbkhiwshb #433<.425="aikt
@l tlnps vâju 
lst sb prifika lt spiktdkâ8Ï Clbaleelr qul gl k‒db pds vrdbnlkt `u,ndbs aikt
Çtrl lt Qlnps 
d lu `d aâ`bjdtlssl al `dbsslr p`djl ï nls priprls qulstbiks8ï Z+, qub n‒d pdr`â au fika al `‒dmslkjl a‒dvlkbr#adks `‒dutimus :3 lk mds au miu`lvdra Zdbkt.Nbjcl`bkikaâ al si`lb` ï `‒dutinkl 4225,d`irs qu‒l``l vlkdbt a‒dpprlkarl qul j‒âtdbt uk jdkjlr8pubs lk gdkvblr 4222, qudka gl viu`dbs `ub fdbrl `d `ljturllt qu‒l``l kl `‒d pds suppirtâ, sl slktdkt lxpu`sâl au tlnps ï vbvrl"
 A‒iò vblkt jl vbal qu‒b` fdut cdmbtlr, `l vbal au «rblk ï fdbrl¸9@l p`dstbjblk lt âjrbvdbk Nbjcl` Vdjcly, qub sl aikkd `d nirt lk 4235,dvdbt pum`bâ lk 4236, dux âabtbiks «Bkdkbtbik¸ #$", ukl p`dqulttl du tbtrlndekbfbqul adks sik bkdjcãvlnlkt, `‒lxpisbtbik al sd `djukl7
Dprãs. nbab ï rblk 
+Jl vbal vblkt au vbal+ Gl vlux abrl7 p`us ik d al jcisls «ï fdbrl¸, p`usik rlsslkt aiu`iurluslnlkt `l ndkqul, qudka b` sl priaubt8 ik rlsslkt`‒bktlrruptbik al `‒djtbvbtâ kik jinnl siu`delnlkt iu râpbt, ndbs jinnlukl âtlkaul bkqutdktl+ @l tlnps s‒bnpisl d`irs jinnl si`btualbkijjupâl+ J‒lst qul`qul jcisl al nlktd`, qul`qul jcisl au nikal qubs‒lst bkfb`trâ adks `d plksâl, iu qul`qul jcisl al `d plksâl #ukldebtdtbik sdks imglt" qub s‒âpdkjcl adks `l nikal lt `l kibl, `l frdppla‒bklxbstlkjl, `l rlkadkt bkbktârlssdkt+Gl plksl ï Drbdakd Lfrik, `d fb``l al Ndrbkd Qsvltdblvd, prbvâl al sdnãrl, al sik nb`blu, adks sd rl`âedtbik lk Zbmârbl, sdks rblk qul `lstíjcls quitbablkkls bkabsplksdm`ls piur survbvrl #triuvlr al `‒ldu, alquib sl jcdufflr, al ndberls kiurrbturls" lt al rdrls `lttrlsrâjikfirtdktls al _dstlrkdh, qudka l``l d jinnlkjâ ï lk rljlvibr+'Zl `ielr adks `l tlnps ‚ y triuvlr uk `ielnlkt, føt.b` âtribt lt prâjdbrl,nbkbnd` ‚ pdrjl qu‒ik kl plut vbvrl adks `‒bnnlksbtâ dppdrlktl iu
4
 
râl``l au tlnps+ Ik y slrdbt jikadnkâ ï plrpâtubtâ, ï ukl `ikeul plbkl,jikadnkâ
sbkl abl 
+ @l tlnps lst bkvbvdm`l, bkcdmbtdm`l qudka ik k‒y vibtpds al mutâl, al sdb``bl #b` `‒lst pdrlb``lnlkt ‚ piur `d p`updrt, slnm`l.t.b` .qudka b` y d `d jlrtbtual a‒ukl âjcâdkjl nirtl``l prâjbsl, a‒ukl nlkdjlsdks rljiurs, a‒ukl aiu`lur bkf`beâl sdks dppub dnbjd`"+Zurprbsl a‒Dnâ`bl qudka gl `ub db abt qul, sdjcdkt qul g‒brdbs dvlj l``l dujbkând `l abndkjcl sibr, g‒dvdbs pu trdvdb``lr plkadkt `d giurkâl dvlj ukjd`nl rl`dtbf+Tudka g‒âtdbs dniurlux al ]utc lt `bâ dvlj l``l, gl piuvdbs sdksbkqubâtual trip firtl pdrtbr, d``lr `ibk al jclz nib #nik `ielnlkt rlnp`bal siuvlkbrs, a‒bndels, al `bvrls, lst ukl sirtl al rlfuel jiktrl `ltlnps"7 Qiu`iusl, Kyiks, Dedabr+ Zik lxbstlkjl âtdbt pñ`l piur nd vbl,dndrrl+ Gl piuvdbs, plrau db``lurs, vbslr al rlvlkbr vlrs l``l lt dbksbsuppirtlr `ls giurs lt `ls clurls+ B` `ub lst a‒db``lurs drrbvâ al vlkbr nljclrjclr ï `d edrl8 l``l n‒dvdbt dppl`â du tâ`âpcikl, rl`dkjâ, fdbt sbekl+Jls aâ`dbs, jls rl`dbs suffbsdblkt ï dpdbslr iu stdmb`bslr nik lrrdkjladks `l tlnps bkaâfbkb+Gl pdr`l `ï au tlnps vbvdm`l, pds au tlnps vâju+_iurquib ik `l jinptl\kl prlnbãrl rdbsik piur jinptlr `l tlnps, j‒lst âvbalnnlkt piur `labvbslr lt dbksb nblux `‒dvd`lr lt `l abeârlr, du `blu a‒dvibr alvdkt sib jlttlndssl âkirnl, pds ï `d tdb``l a‒uk cundbk, pds ï `d nlsurl al sikdttlktbik qub s‒y slkt dvd`âl+ _iur slktbr qu‒ik `l ndëtrbsl uk plu pdr `lskinmrls, qu‒ik plut sbtulr `‒bklxtrbjdm`l prâslkt pdr rdppirt ï alsjiiraikkâls, kl pds çtrl clrnâtbqulnlkt lkflrnâ lk `ub ‚ jdr b` plutpdrfibs dussb slnm`lr dussb âtiuffdkt qul `d aurâl bkaâfbkbl, slnm`lr lkçtrl `d sumstdkjl nçnl ‚ ndbs iuvrbr adks `l prâslkt als flkçtrls surdvdkt lt dprãs+Gl viuardbs rlniktlr vlrs `d pârbial fikadtrbjl plkadkt `dqul``l ikk‒dvdbt pds al rlpãrls adks `l tlnps, pds al rlpãrls kunârbquls7 pdsal jikkdbssdkjl als kinmrls, pds a‒lxpârblkjl djqubsl als aurâls,pds nçnl `‒b``usbik al `ls jikkdëtrl #pdrjl qul . ik `‒dpprlka lksubtl . b`
=
 
y d nbkutl lt nbkutl, giurkâl lt giurkâl, ltj+++"+ B` nl slnm`l qu‒d`irsalvdblkt k‒lxbstlr qul `ls jiktrdstls lktrl p`dbsbr lt prbvdtbik, mblk.çtrllt aiu`lur, jinnl lktrl inmrl lt si`lb`, piur ipârlr jlttl rlniktâl,pdrtbr al `‒lxpârblkjl dau`tl au tlnps, al jl qu‒b` jiøtl iu aikkl+ _drlxlnp`l, `ls surprbsls au tlnps qub d pdssâ vbtl, iu qub k‒d pds pdssâ+Ï jlrtdbks ninlkts, `l tlnps pdssl mblk+ B` d pdssâ7 ik s‒dplråibt qu‒b`s‒lst âjiu`â sdks qu‒ik s‒lk sibt dplråu, sdks `l nibkarl lffirt sur sibiu al sib piur `l siutlkbr ndebqulnlkt, `l suppirtlr+J‒lst pdr lxlnp`l qu‒ik d giuâ, mdvdraâ dvlj qul`qu‒uk+ Lst.jl du slksal Clbaleelr, iò mdvdralr j‒lst çtrl dmslkt ï sib #mblk qu‒b` jinnlkjlpdr aâj`drlr qul «`‒lxprlssbik –mdvdradel‒ kl aibt pds çtrl prbsl lk ukslks aâprâjbdtbf+¸"9 G‒db au nd` ï `l jribrl7 «Adks jlttl rl.abtl lt jlttlrl`dtbik iò `l aâfdut al si`babtâ Xau pdr`lr^ sl rdabjd`bsl lk ukl jinp`ãtldmslkjl al sib, sl jikstbtul `l mdvdrade, âjrbt.b` :<, «@lmdvdradel¸, trda+ L+ Ndrtbkldu"+ Tudka ik d `u, qu‒ik d airnb, âtâdmsirmâ pdr ukl jcl qub k‒âtdbt pds fdstbablusl, `‒lffirt piurdffriktlr `d abffbju`tâ âtdbt âqub`bmrâ pdr uk râsu`tdt qub `l râjinplksdbt,føt.jl sbnp`lnlkt a‒dvibr lxlrjâ sik dttlktbik+Ndbs `l tlnps al `d vbl, `ub dussb, alndkal als jinptls+Jinmblk al tlnps alpubs qul+++@d jcdstltâ sumbl, gl `d nlsurl adks `l pdssdel als giurs lt als kubts,`l sibr du ninlkt al flrnlr `ls vi`lts, lk uk elstl uk plu ndkbdqul,piur d``lr nl jiujclr slu`+ @d mdkd`btâ au elstl lst jinnl `d flrnlturla‒ukl elñ`l, jl``l al `d si`btual, al `d kubt iò gl slrdb rlj`us, bkjdrjârâadks uk tlnps qub s‒âjiu`l lt s‒âpubsl, jlrtls pds bklnp`iyâ, ndbs prbvâal `‒dniur jinnl rlkjiktrl al jl qub lst âtrdkelr, nbsl ï ku, rbsqul iò`‒ik s‒âpriuvl râl` lt `bâ du râl`+_ds fdbt `‒dniur alpubs `ukab ndtbk, alpubs gluab sibr, alpubs tribs nibs#sduf `l sibr iò g‒db uk plu tiujcâ @+", alpubs ï plu prãs alux dks #`dalrkbãrl fibs j‒âtdbt dvlj Z+ dvdkt qu‒l``l kl tinml nd`dal, aikj j‒âtdbtlk+++ gl kl sdbs p`us du gustl"+@d jcdstltâ sdbt d`irs vius lktrdëklr adks sik irml, adks sik cunlur,
:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->