Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Postajanje majkom u neoliberalnom kapitalizmu

Postajanje majkom u neoliberalnom kapitalizmu

Ratings: (0)|Views: 73|Likes:
Published by Ana Vilenica
[...] Knjiga Postajanje majkom je poziv na radikalnu kritiku režima materinstva koji je na delu, i na konstantan rad na proizvodnji drugačijih odnosa u polju reprodukcije svakodnevnog života [...]

Naslov knjige: Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma
urednica: Ana Vilenica
izdavač: uz)bu))na))), Beograd
mart 2013. godine
broj stranica: 356
prevod sa engleskog jezika: Tanja Marković, Marija Samardžić, Milica Gudović, Ana Vilenica
prevod sa slovenačkog jezika: Maja Solar, Nataša Jančić
lektura i korektura: Marija Samardžić, Ana Vilenica
dizajn i prelom: Demian Bern

štampa: Daniel Print
tiraž: 600
ISBN 978-86-89357-00-4

Knjiga je odštampana zahvaljujući podršci:
Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe

Knjiga Postajanje majkom sadrži umetničke radove, interdisciplinarne studije iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, kao i tekstove koji se bave promišljanjem ličnog i aktivističkog iskustva i rada sledećih autorki i autora:
Cynthia L’Hirondelle, Katja Kobolt, Elżbieta Jabłońska, Madame Tlank, Mira Mattar, Sanja Iveković, Nataša Ilić, Tanja Višić, Sandra Dukić, Anela Hakalović, Jasna Kovo, Dejan Habicht, Fabrika pronađene odeće, Elena Marcevska, Nabudu grupa, Darja Zaviršek, Dušan Maljković, Nina Power, SubRosa, Milica Gudović, Marija Janković, Iva Nenić, Adriana Zaharijević, Agnes Janich, Lenka Zelenović, Škart, Silvija Federici, Ana Vilenica, Claire Fontaine, CRAP! Kolektiv i Marina Vishmidt.

[...] O materinstvu se može govoriti kao o skupu praksi nege i brige o deci, kao o radu koji podrazumeva zaštitu, pažnju, obuku i proizvodnju specifičnih vidova spoznaje, ali i kao o obliku društvene kontrole i načinu regulacije zakonom, državom i kapitalom. Materinstvo je uvek određeno specifičnim istorijskim, kulturalnim, političkim i ekonomskim kontekstom, a dominantni diskursi o materinstvu se kroz različite institucionalne prakse uspostavljaju kao specifični režimi. Režim materinstva podrazumeva oblik društvene kontrole u kome prostor (potencijalno kolektivne) brige postaje mesto ostvarivanja interesa kapitala i nacionalne države. Savremeni režimi materinstva nastaju u uslovima specifičnih promena u društvenim odnosima koje stvara aktuelni oblik kapitalizma – neoliberalizam. Postajanje majkom danas predstavlja ulazak u polje delovanja specifičnih neoliberalnih društvenih normi, ali i mogućnost za radikalnu političku subjektivizaciju. Kada govorimo o postajanju majkom, u stvari govorimo o relacijama koje uspostavljamo spram odnosa koji nas konstituišu. [...]

[...] Namera ove knjige je da pokrene diskusiju o pitanjima materinstva i reproduktivnog rada u lokalnom kontekstu, kako u krugovima feminizma tako i u krugovima levice, kako u polju teorije i političke aktivističke prakse, tako i u polju umetnosti kao mestu proizvodnje politike i znanja, uvođenjem perspektiva koje preispituju etablirane feminističke agende i proširuju postojeće prakse politika emancipacije, uz ukazivanje na potencijalne perspektive prevazilaženja i revolucionarizovanja uslova svakodnevnog života u vreme globalnog neoliberalnog kapitalizma, njegovih paradigmi, politika, tehnika kontrole, uslova rada, migracijskih režima, demokratije. [...]

Knjiga je uvod u razgovor koji će se voditi u okviru okruglog stola 20. i 21. maja 2013. godine u KC Rex, Beograd.

Učesnice i učesnici razgovora:

Silvia Federici, Hofstra Univerzitet, Njujork
Liliana Burcar, Odeljenje za engleski jezik Univerziteta u Ljubljani
Madame Tlank, spisateljica i prevoditeljka, London
Rada Drezgić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd
Majda Hrženjak, Mirovni institut, Ljubljana
Tanja Višić, antropološkinja, Beograd
Jansna Kovo, teoretičarka, Sarajevo
Anela Hakalović, teoretičarka, Sarajevo
Dušan Maljković, Centar za kvir studije, Beograd
Adriana Zaharijević, Centar za ženske studije, Beograd
Iva Nenić, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu
Marina Vischmidt, teoretičarka, London
Ana Vilenica, uz)bu))na))), Beograd-Pančevo
T
[...] Knjiga Postajanje majkom je poziv na radikalnu kritiku režima materinstva koji je na delu, i na konstantan rad na proizvodnji drugačijih odnosa u polju reprodukcije svakodnevnog života [...]

Naslov knjige: Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma
urednica: Ana Vilenica
izdavač: uz)bu))na))), Beograd
mart 2013. godine
broj stranica: 356
prevod sa engleskog jezika: Tanja Marković, Marija Samardžić, Milica Gudović, Ana Vilenica
prevod sa slovenačkog jezika: Maja Solar, Nataša Jančić
lektura i korektura: Marija Samardžić, Ana Vilenica
dizajn i prelom: Demian Bern

štampa: Daniel Print
tiraž: 600
ISBN 978-86-89357-00-4

Knjiga je odštampana zahvaljujući podršci:
Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe

Knjiga Postajanje majkom sadrži umetničke radove, interdisciplinarne studije iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, kao i tekstove koji se bave promišljanjem ličnog i aktivističkog iskustva i rada sledećih autorki i autora:
Cynthia L’Hirondelle, Katja Kobolt, Elżbieta Jabłońska, Madame Tlank, Mira Mattar, Sanja Iveković, Nataša Ilić, Tanja Višić, Sandra Dukić, Anela Hakalović, Jasna Kovo, Dejan Habicht, Fabrika pronađene odeće, Elena Marcevska, Nabudu grupa, Darja Zaviršek, Dušan Maljković, Nina Power, SubRosa, Milica Gudović, Marija Janković, Iva Nenić, Adriana Zaharijević, Agnes Janich, Lenka Zelenović, Škart, Silvija Federici, Ana Vilenica, Claire Fontaine, CRAP! Kolektiv i Marina Vishmidt.

[...] O materinstvu se može govoriti kao o skupu praksi nege i brige o deci, kao o radu koji podrazumeva zaštitu, pažnju, obuku i proizvodnju specifičnih vidova spoznaje, ali i kao o obliku društvene kontrole i načinu regulacije zakonom, državom i kapitalom. Materinstvo je uvek određeno specifičnim istorijskim, kulturalnim, političkim i ekonomskim kontekstom, a dominantni diskursi o materinstvu se kroz različite institucionalne prakse uspostavljaju kao specifični režimi. Režim materinstva podrazumeva oblik društvene kontrole u kome prostor (potencijalno kolektivne) brige postaje mesto ostvarivanja interesa kapitala i nacionalne države. Savremeni režimi materinstva nastaju u uslovima specifičnih promena u društvenim odnosima koje stvara aktuelni oblik kapitalizma – neoliberalizam. Postajanje majkom danas predstavlja ulazak u polje delovanja specifičnih neoliberalnih društvenih normi, ali i mogućnost za radikalnu političku subjektivizaciju. Kada govorimo o postajanju majkom, u stvari govorimo o relacijama koje uspostavljamo spram odnosa koji nas konstituišu. [...]

[...] Namera ove knjige je da pokrene diskusiju o pitanjima materinstva i reproduktivnog rada u lokalnom kontekstu, kako u krugovima feminizma tako i u krugovima levice, kako u polju teorije i političke aktivističke prakse, tako i u polju umetnosti kao mestu proizvodnje politike i znanja, uvođenjem perspektiva koje preispituju etablirane feminističke agende i proširuju postojeće prakse politika emancipacije, uz ukazivanje na potencijalne perspektive prevazilaženja i revolucionarizovanja uslova svakodnevnog života u vreme globalnog neoliberalnog kapitalizma, njegovih paradigmi, politika, tehnika kontrole, uslova rada, migracijskih režima, demokratije. [...]

Knjiga je uvod u razgovor koji će se voditi u okviru okruglog stola 20. i 21. maja 2013. godine u KC Rex, Beograd.

Učesnice i učesnici razgovora:

Silvia Federici, Hofstra Univerzitet, Njujork
Liliana Burcar, Odeljenje za engleski jezik Univerziteta u Ljubljani
Madame Tlank, spisateljica i prevoditeljka, London
Rada Drezgić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd
Majda Hrženjak, Mirovni institut, Ljubljana
Tanja Višić, antropološkinja, Beograd
Jansna Kovo, teoretičarka, Sarajevo
Anela Hakalović, teoretičarka, Sarajevo
Dušan Maljković, Centar za kvir studije, Beograd
Adriana Zaharijević, Centar za ženske studije, Beograd
Iva Nenić, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu
Marina Vischmidt, teoretičarka, London
Ana Vilenica, uz)bu))na))), Beograd-Pančevo
T

More info:

Published by: Ana Vilenica on Mar 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
Postajanje majkom
u vreme neoliberalnog kapitalizma
Ana Vilenica (ur)uz)bu))na)))
 
3
Knjiga
Postajanje majkom
sadrži umetni
ã
ke radove, interdisciplinarnestudije iz oblasti humanisti
ã
kih i društvenih nauka, kao i tekstove koji se bave promišljanjem li
ã
nog i akti visti
ã
kog iskustva i rada. Nastajala je uprocesu istraživanja koje je sprovedeno kako bi se preispitale instituciona-lizovane prakse materinstva u savremenom društvu, njihovi efekti usvakodnevnom životu, kao i vidovi otpora i (radikalne) politi
ã
ke subjek-tivizacije u odnosu na njih. Knjiga je usmerena na demistikaciju,denaturalizaciju i reevaluaciju normi materinstva koje uvek ukazuju naodnose u speci
ã
nim materijalnim uslovima i okolnostima centriranjaili decentriranja javne ili privatne mo
ç
i ili društvenosti. Bavi se materin-stvom kao globalnim problemom, kroz analize i iskustva angažmana upojedinim zemljama, ali ukazuje i na speci
ã
nosti lokalnog konteksta,kroz iskustva u pojedinim bivšim jugoslovenskim republikama, štopredstavlja pokušaj povezivanja odre
enih globalnih trendova sa posebno-stima u lokalnoj sredini.Namera ove knjige je da pokrene diskusiju o pitanjima mate-rinstva i reproduktivnog rada u lokalnom kontekstu, kako u krugovimafeminizma tako i u krugovima levice, kako u polju teorije i politi
ã
keaktivisti
ã
ke prakse, tako i u polju umetnosti kao mestu proizvodnje politikei znanja, uvo
enjem perspektiva koje preispituju etablirane feministi
ã
keagende i proširuju postoje
ç
e prakse politika emancipacije, uz ukazivanjena potencijalne perspektive prevazilaženja i revolucionarizovanja uslovasvakodnevnog života u vreme globalnog neoliberalnog kapitalizma, nje- govih paradigmi, politika, tehnika kontrole, uslova rada, migracijskihrežima, demokratije. Knjiga
Postajanje majkom
jeste poziv na radikalnu(klasnu) kritiku režima materinstva koji je na delu, i na konstantan rad naproizvodnji druga
ã
ijih odnosa u polju reprodukcije svakodnevnog života, kroz bliže povezivanje teorijske, aktivisti
ã
ke i umetni
ã
ke prakse u tim procesima.
A. V.
 
5
Sadržaj
9
Postajanje majkom: Od neoliberalnog režimamaterinstva ka radikalnoj politi
ã
koj subjektivizaciji
Ana Vilenica
32
Ku
ç
ni rad u kapitalizmu. Nepla
ç
eni rad majki
Sintia Lirondel
37
Nezadovoljna bela žena od dvostrukog do trostrukogoptere
ç
enja ili zato
ã
enica dijalektike vica
Katja Kobolt
49
Super Mama
Elžbieta Jabloiska
52
Bitka svih* majki (ili: Bez neovlaš
ç
ene reprodukcije)
Madam Tlank
79
Tražimo pravu Meri Popins!
Mira Matar
86
Lejdi Roza od Luksemburga
Sanja Iveković
88
 
Lejdi Roza od Luksemburga
, Sanje Ivekovi
ç
 
Nataša Ilić
91
Nacionalne populacione politike i konstrukcijamaterinstva u post-socijalisti
ã
koj Srbiji
Tanja Višić

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->