Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
91Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
rph_tanaman_hiasan

rph_tanaman_hiasan

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 8,148 |Likes:
Published by Ali Mohd
RPH IKAN HIASAN OLEH
ZULFADLI, HAKIMI, KAMARUZAMAN, SAFWAN
3PISMP RBT
RPH IKAN HIASAN OLEH
ZULFADLI, HAKIMI, KAMARUZAMAN, SAFWAN
3PISMP RBT

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ali Mohd on Mar 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Contoh Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran HidupOleh: Zulfadli,Hakimi,Kamaruzaman,Safwan3 PISMP RBTMata Pelajaran :
Kemahiran Hidup
Kelas :
4 Hebat
Tarikh:
26 Februari 2009
Masa:
9.00 – 10.00 pagi
Bilangan pelajar :
33/33
Tajuk:
 Tanaman Hiasan
Sub Tajuk:
Penanaman
Kemahiran :
Pelajar dapat mengenal dan memilih bekas tanaman yangsesuai. Selain itu pelajar dapat menyediakan bekas tanamandengan cara yang betul.
Pengetahuan Sedia :
Pelajar telah mengetahui jenis-jenis pokok hiasan dancara-cara memilih biji
Ada
benih yang baik.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pengajaran, pelajar dapat:
1.
Menyatakan 5 daripada 7 jenis bekas tanaman hiasan yangsesuai.2.Menyatakan 3 daripada 4 panduan memilih bekas tanamandengan betul.
3.
Menyatakan 2 daripada 3 langkah menyediakan bekas tanamandengan betul.
Nilai-nilai Murni:
Kerjasama, Bertanggungjawab,Menyayangi tumbuhan dan alamsekitar, dan Estetika
Kemahiran Berfikir:
Membuat Inferens, menjana idea, membuat gambaran mental,mengingat kembali, menyusun ikut keutamaan dan membuatrumusan.
Bahan Bantu Mengajar:
Power point, pensil, pemadam, nota edaran, gambardigital,marker pen.
Pendidikan Alam Sekitar:
Mengekalkan kitaran oksigen disamping mengindahkankawasan/pemandangan.
Kajian Masa Depan:
Komersialkan tanaman hiasan sebagai punca pendapatansampingan.
 
Langkah/MasaIsi PelajaranAktiviti P&PCatatan
Set induksi(5minit)
Pengenalan kepadatajuk penanamanpokok hiasan
1.
Murid melihat kartun bergambar.2.Kartun menunjukkan dua orang kanakyang saling mengingati tentangkepentingan menyayangi tumbuhan.
3.
Guru memperkenalkan tajuk pengajaranhari ini“Penanaman Pokok Hiasan”
BBM:
Gambar digital
KBKK:
Membuatinferens,menjana idea
Nilai-nilaiMurni:
Menyayangialam sekitar,bertanggungjawab
PAS:
Pokok hiasandapatmembekalkankitaran oksigen.Langkah 1(10 minit)
Mengenal bekastanaman
1. Jenis bekastanaman:i)pasuii)beg politena2. Bahan kitar semula :iii)botol plastikiv)periuk terbuang
v)
tayar terbuangvi)meja terbuang
vii)
baldi terbuang
1.
Murid diedarkan nota sebagai rujukan.
2.
Murid melihat tayangan power pointsambil mendengar penerangan gurumengenai jenis bekas tanaman.
BBM:
Powerpoint ,nota edaran
KBKK:
Membuatgambaranmental,mengingatkembali
 
Langkah 2(15 minit)
Memilih bekastanaman.
i.bahan bekasyangbersesuaiandengan jenistanaman.
1.
Murid dikehendaki berada dalamkumpulan dan berbincang mengenaipemilihan bekas tanaman yang sesuaiberdasarkan nota rujukan.2.Setiap kumpulan dikehendakimembentangkan hasil perbincangan
BBM:
nota edaran,pemadam
KBKK:
 
Langkah/MasaIsi PelajaranAktiviti P&PCatatan
ii.bekas yangmempunyailubang dibawahiii.Pastikan bekasmudahdibersihkaniv.menarikmereka.
3.
Kumpulan terawal akan menerimahadiah pemadam.Membuatgambaranmental,mengingat kembali
Nilai:
EstetikaLangkah 3(15 minit)
Penyediaan bekastanaman
1.membersih,2.menutuplubang saliran
3.
memasukkanmediumpenanaman
1.
Murid melihat tayangan power pointsambil mendengar penerangan gurumengenai langkah penyediaan bekastanaman hiasan.
BBM:PowerpointKBKK:
Membuatgambaranmental,mengingatkembali,menyusunmengikutkeutamaan
 
Penilaian(10 minit)
Kuiz berkumpulan
1.Setiap kumpulan diberikan, marker pen2.Murid diberi taklimat mengenai syaratpertandingan, masa menjawab ialah 15saat.
3.
Murid dikehendaki menjawab secarabertulis dengan memaparkan jawapanpada papan tulis..4.Kumpulan yang menang akanmenerima hadiah pensil daripada guru.
Nilai-nilaimurni:
Kerjasama
BBM:
pensel, markerpen, papantulis,Penutup(5 minit)
Rumusan:
1.Penanaman pokokhiasana.Mengenalbekastanamanb.Memilihbekastanamanc.Menyediakan bekastanaman1.Murid dibimbing untuk membuatrumusan.
2.
Murid bersoal jawab dengan gurumengenai hasil kerja telah merekahasilkan.
Tugasan susulan:
Murid dikehendaki membuat bekastanaman daripada bahan terbuang.
KemahiranBerfikir:
membuatrumusan
Kajian MasaDepan:
Komersialkanpenanamanpokok hiasansebagai puncapendapatansampingan

Activity (91)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Normadura Zawawi liked this
Normadura Zawawi liked this
Normadura Zawawi liked this
Normadura Zawawi liked this
Normadura Zawawi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->