Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fram, Ursul Polar, De Cezar Petrescu

Fram, Ursul Polar, De Cezar Petrescu

Ratings:
(0)
|Views: 631|Likes:
Published by robyroxy

More info:

Published by: robyroxy on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2015

pdf

text

original

 
Şcoala cu clasele I-IV, Nr. 3 Scurta-structurăŞcoala cu clasele I-VIII,Nr. 1 Orbeni, Bacău 
ARIA CURRICULARĂ :
Limbă şi comunicare
DISCIPLINA :
Limba română
SUBIECTUL :
,,Fram, ursul polar’’, de Cezar Petrescu
CLASA :
a III –a
 
 ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LECŢIA * 
MOTIVAŢIA:
Noua orientare a învatamântului românesc urmareşte dezvoltarea gândirii critice a elevilor, prinfolosirea metodelor şi tehnicilor activ-participative noi.Lecţia este utilă pentru că îi activeape elevi şi îi învaţă să gândească critic .Prin parcurgereaetapelor acestei lecţii, elevii vor avea posibilitatea să conştientizeze, să completeze şi sistematizeze diferitemoduri de receptare, exprimare , comunicare a unui text literar. Metodele de lucru îi determină pe elevi săcoopereze pentru obţinerea succesului echipei şi să găsească cele mai bune soluţii pentru rezolvarea unei probleme. Rezolvând sarcinile de lucru din textul suport, elevilor li se va dezvolta gândirea critică şicalităţile ei astfel îşi vor exprima uşor diversitatea de opinii şi idei în legătură cu personajul principal .
OBIECTIVELE :
La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie :- să perceapă sensul global al lecturii ;- să desprindă informaţii/idei esenţiale dintr-un text citit ;- să stabilească sensul unor cuvinte raportare la coţinut;- să fie capabil să-şi exprime opinii personale şi să ia decizii .- să formuleze aprecieri critice ;- să argumenteze o părere personală .
CONDIŢIILE PREALABILE
Elevii trebuie să :- să acţioneze atât individual cât şi în perechi / echipă ;- să se integreze în grupele formate, lucrând şi colaborând cu plăcere ;- să stăpânească metodele moderne propuse în realizarea activităţii ;- să dea dovadă de toleranţă în acceptarea opiniilor partenerilor de dialog ;- să manifeste plăcere şi interes pentru textul citit;
EVALUAREA
-obeservarea sistematică-de conţinut : procesarea informaţiilor primite, prin completarea fişelor -evaluarea curentă a materialelor primite:implicarea elevilor în rezolvarea sarcinilor propuse;argumentarea răspunsurilor date.Elevii vor dovedi că şi-au însuşit noile metode de lucru prin rezolvarea corectă a sarcinilor.Prof. primar Gabriela Gălăţanu
 
Şcoala cu clasele I-IV, Nr. 3 Scurta-structurăŞcoala cu clasele I-VIII,Nr. 1 Orbeni, Bacău.
RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI:Resurse materiale
–textul din manual, fişe, coli pentru scris, markere;
Resurse procedurale
– metode tradiţionale şi alternative (exerciţiul de scriere liberă, explicaţia ; analiza ;cadranele ; piramida povestirii ;pro şi contra ; cubul ; gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi ;cvintetul ;masa rotundă ;eseul de 5 minute ; jurnalul cu dublă intrare ; reclama, scheletul de recenzie ; ) ;
Resurse umane
– 13 elevi ;
Resurse de timp
– 50 minute / parcursul a două ore
 LECŢIA PROPRIU-ZISĂ* 
Spargerea gheţii :
 
Elevii vor 
 
încercui pe o fişă cuvântul din dreptul figurii care caracterizează starea luiîn acel moment.(anexa 1)
 
Vor motiva alegerea
!
 
PRIMA OR
 Ă
I.
EVOCARE:
5 minute
1),,Masa rotundă’’
:-Elevii sunt aşezaţi câte şase, în formă de cerc. Va trece din mână în mână câte ofoaie şi un creion, pe care va nota o idee.-Activitate individuală în grup:
,,Notaţi tot ceea ce ştiţi despre circ
- Scrieţi tot ce vă trece prin minte în legătură cu acest cuvânt. Scrieţi tot ce ştiţi sau credeţi căştiţi. Daţi frâu liber imaginaţiei! (anexa 2)
II. REALIZAREA SENSULUI:
30 minute
-Se anunţă tema nouă.Elevii citesc textul.După citirea şi analizarea textului oral se va trece lacompletarea unor fişe de lucru;
2),,Cadranele’’
-I -ideile textului, -II -sentimentele pe care le-aţi simţit, -III -să stabilească o legăturăîntre conţinutul textului şi experienţa lor de viaţă, -IV- mesajul ce se desprinde din text.(anexa 3)
3),,Cvintetul’’
- Scrieţi o poezie formată din cinci versuri având ca subiect,,FRAM’’. (anexa4)-În cvintet să exprimaţi gânduri, sentimente, idei personale asupra subiectului, adică Fram, prin intermediul cuvântului. Cvintetul are următoarea structură:1. Primul vers conţine un singur cuvânt cheie, de obicei un substantiv (subiectul poeziei) care vafi explicat în versurile următoare.2. Al doilea vers este format din două cuvinte, de obicei adjective care descriu subiectul poeziei.3. Al treilea vers este format din trei cuvinte, de obicei verbe la gerunziu care exprimă acţiuni.4.Al patrulea vers este format din patru cuvinte care exprimă sentimentele faţă de subiectulabordat.Prof. primar Gabriela Gălăţanu
 
Şcoala cu clasele I-IV, Nr. 3 Scurta-structurăŞcoala cu clasele I-VIII,Nr. 1 Orbeni, Bacău5. Al cincilea vers este format dintr-un cuvânt, care exprimă esenţa subiectului.
4),,Piramida povestirii’’-
Cu aceste cuvinte se obţine piramida.(anexa5)
 
-un cuvânt pentru locul unde se desfaşoară întâmplarea ;-2 cuvinte pentru personajul principal;-3 cuvinte pentru insuşirile lui ;-4 cuvinte pentru faptele lui ;-5 cuvinte pentru analiza ;III.
REFLECŢIA:
15 minute
-Pentru fixarea cunoştinţelor se va da elevilor o fişă de lucru. Fişa va avea o serie de cerinţe iar prinrăspunsul dat, elevii demonstrează înţelegerea şi învăţarea textului.
5) ,,Jurnalul cu dublă intrare’’
-Citeşte un fragment din lecţie care ţi-a placut cel mai mult şi transcrie în primul chenar fragmentul citit iar în al doilea chenar încearcă să povesteşti cu, cuvintele tale ce ai înţelesdin acest fragment.(anexa 6)-Ultima sarcină de lucru:
6),,Eseul de 5 minute’’
-
Cum vă imaginaţi sfârşitul acestei întâmplări?
(anexa 7) 
*DUPĂ LECŢIE* 
EXTENSIA:-
tema pentru acasă (anexa 8) şi se vor face aprecierile necesare încurajării elevilor la lecţie. 
A DOUA OR
Ă
I.
EVOCARE:
5 minute
8),,Scierea liberă’’
-Scrieţi înţelesurile cuvântului ,,VII’’;-Formulaţi enunţuri cu înţelesurile găsite;(anexa 9)II.
REALIZAREA SENSULUI:
30 minute
9),,Gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi’’
(anexa 10)Elevii sunt grupaţi pe cinci echipe . Fiecare grupă va trage un bileţel care va avea un indiciu(uncuvânt), care va sugera ce fragment are de povestit: VÂNARE, NUME, CIRC, AMINTIRI,TÂNJEALĂ.Timp de lucru 10 minute, activitate individuală/echipe.După expirarea timpului, fiecare elev din echipă va citi rezumatul. Se vor stabili cele mai bunerezumate iar elevii işi vor nota rezumatele cele mai bune la toate fragmentele.. Astfel va rezulta rezumatulfinal al fragmentului din manual
10),,Cubul’’
(anexa11)
1. DESCRIE 
ce îşi aminteşte Fram despre locurile natale;
2. COMPARĂ 
lumea din care vine Fram cu lumea circului;
3. ASOCIAZĂ 
însuşirile din text pentru urmatoarele substantive: făptură, apă;Prof. primar Gabriela Gălăţanu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->