Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
So_specialist in Elaborarea de Standarde Ocupationale_00

So_specialist in Elaborarea de Standarde Ocupationale_00

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Paully Paula

More info:

Published by: Paully Paula on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2015

pdf

text

original

 
COD: EFS 9
Pagina
1
din
29
 
Gîtu Simona
Versiunea: 0
SO – 
Specialist în elaborarea de standarde ocupationale
30.04.2009
EDUCATIE, FORMARE PROFESIONALA, CERCETARE
-
PROIECTARE,
SPORT
GÎTU SIMONA, expert sectorial
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARISTANDARD OCUPATIONALSPECIALIST ÎN ELABORAREA DE STANDARDE OCUPATIONALESectorul :
Versiunea: 00
Data aprobarii:Data propusa pentru revizuire: decembr
ie 2011
Initiator proiect: COMITETUL SECTORIAL EDUCATIE, FORMAREPROFESIONALA, CERCETARE
-
PROIECTARE, SPORTEchipa de redactare:Verificator sectorial: Paul Blendea, verificator sectorialComisia de validare:
Denumire
a documentului electronic: SO_ 
SPECIALIST ÎN ELABORAREA DESTANDARDE OCUPATIONALE_00
Responsabilitatea pentru continutul standardului ocupational revine Comitetului
Sectorial
oo
 
COD: EFS 9
Pagina
2
din
29
 
Gîtu Simona
Versiunea: 0
SO – 
Specialist în elaborarea de standarde ocupationale
30.04.2009
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltarii analizei ocupationale pentruaria ocupationala grupa de bazaCOR 3181.Ocupatiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupationale sunt:Specialist în elaborarea analizei ocupationaleRedactor de standarde ocupationale si calificari profesionaleVerificator sectorialInformatii generale de interes privind practicarea ocupatiilor la care s
-
a facut referireAnaliza ocupationala reprezinta prima etapa a procesului de elaborare a standardelor ocupationale si urmareste colectarea informatiilor dintr 
-
o arie ocupationala în vedereadefinirii competentelor din respectiva arie. Analiza ocupationala este un proces deinvestigare si documentare în cadrul caruia desemnat sa o realizeze, prinutilizarea unor metode de colectare a datelor, identifica toate responsabilitatile importantespecifice unei arii ocupationale în vederea definirii competentelor necesare pentruîndeplinirea acestora.Standardul ocupational este documentul care descrie activitatile profesionale specificeocupatiilor dintr 
-
o arie ocupationala si reperele calitative asociate îndeplinirii cu succes aacestora în concordanta cu cerintele pietei muncii.Standardele ocupationale definesc principalele roluri si responsabilitati dintr 
-
un domeniude activitate. Ele ofera o descriere clara a ceea ce se asteapta de la angajati pentru avea o prestatie buna la locul de munca. Standardele ocupationale cuprind o descriere detaliata asarcinilor, cunostintelor si aptitudinilor necesare pentru o prestatie eficienta la locul demunca, incluzând responsabilitatile legaleCalificarea este documentul standard care descrie rezultatele învatarii în concordanta cucerintele pietei muncii, specificate în standardul ocupational.Calificarea este un set unic de competente care permit angajabilitatea unei persoane.Elaborarea standardului ocupational si a calificarilor corespunzatoare standarduluiocupational se face pe baza informatiilor din analiza ocupationala, de catre un
(sau o echipa de redactori
), care cunoaste specificul ariei ocupationale.sunt desemnati de Comitetele sectoriale, iar activitatea acestora seconcentreaza în principal pe verificarea continutului tehnic al analizei ocupationale,standardului ocupational si a calificarilor profesionale corespunzatoare. De aceea, esteimperios necesar ca verificarea sectoriala sa fie foarte riguroasa astfel încât analizaocupationala, standardele ocupationale si calificarile profesionale corespunzatoare saraspunda scopului
 pentru care au fost elaborate.
Descriere:
 specialisti în elaborarea de standarde ocupationale specialisturedactor Verificatorii sectoriali
 
COD: EFS 9
Pagina
3
din
29
 
Gîtu Simona
Versiunea: 0
SO – 
Specialist în elaborarea de standarde ocupationale
30.04.2009
Lista unitatilor de competentaUnitati de competenta cheieUnitatea 1: Comunicarea în limba oficialaUnitatea 2: Comunicare în limbi straineUnitatea 3: Competente de baza în matematica, stiinta, tehnologieUnitatea 4: Competente informaticeUnitatea 5: Competenta de a învataUnitatea 6: Competente sociale si civiceUnitatea 7: Competente antreprenorialeUnitatea 8: Competenta de exprimare culturalaUnitati de competenta generaleUnitatea 1: Aplicarea normelor SSM si î 
n domeniul situatiilor deurgenta
Unitatea 2: Aplicarea normelor de protectie a mediuluiUnitatea
3
: Organizarea activitatii propriiUnitati de competenta specificeUnitatea 1: Colectarea informatiilor despre aria ocupationalaUnitatea 2: Organizarea activitatilor pentru derularea analizeiocupationaleUnitatea 3: Analizarea informatiilor colectateUnitatea 4: Completarea formularului de analiza ocupationalaUnitatea 5: Elaborarea standardului ocupationalUnitatea 6: Elaborarea calificarilor profesionale corespunzatoarestandardului ocupationalUnitatea7: Verificarea standardului ocupational si a calificarilorprofesionale corespunzatoare

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->